Gå til innhold
Arkivverket
Gjest David Widerberg Howden

[#9590] kjenner noen til slektene Helmer og Bennichmand

Recommended Posts

Gjest David Widerberg Howden

Hei!.kjenner noen til forfedrene til Lorentz Helmer(-1751)og hans kone Abelone Pedersdtr Bennichmand.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila Kornstad

Jeg ser at da de giftet seg i Strøm i Vestfold 26.01.1744 kalles han Lorens Marcuson Helmer. Det kan tyde på at han var en etterkommer til Marcus Helmer, rådmand i Skien, død 1666, skifte 1670. Denne Marcus hadde 'bare' døtre, fire levde ved skiftet, men flere etterkommere har tatt Helmer-navnet. Hilsen Laila Kornstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Møller Nordby

Jeg finner ingenting på Familysearch om Abelone (Appelone), men om Marte Pedersdatter Bennichmand. Antakelig var hun Abelones søster. Marte ble døpt den 27. desember 1730, Strömm, Vestfold. Hennes far var Peder Fechosen Bennichmand. Peder var iallefall gift to ganger.Peder FECKOSON,gift med Ingeborg TRUGLSDR. den 25. Feb 1716,Hurum, Buskerud.Peder FECHOSON BINNICHMAND gift med Gunnille JENSDR den 21. mai 1720, Strömm. Noen steder står det at giftemålet fant sted på Hurum.I 1641 ble det født en pike med navnet Aakesdatter BENICHMANN i Larvik, så det må ha eksistert en Aake Benichmann på denne tiden.Noe senere (sikkert en etterkommer) Susanna FEKOSEN,Christening: 4 Mar 1689, Bragernes Drammen.Far: Fecche AUCHESSON. Forresten et merkelig fornavn. Ser ut som om han fikk 4 jenter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Lorentz Marcussen Helmer og Abelone Pedersdatter Bennichmand er mine 4-tipp-oldeforeldre gjennom deres datter Louise, f. 15.11.1751, g.m. Peter Petersen Meyer 23.01.1776, d. 03.06.1820. Hans foreldre har jeg bare usikre notater om, men rimeligvis var han en etterkommer av Marcus Helmer (ca 1622-1666). Hennes foreldre var Peder Fichesen Bennichmand (1685-1736) og Ingeborg Trulsdatter Tofte (d. før 1719). Peder var sønn av Fiche Bennichmand (1643-1694) og Apolonia Pedersdatter Aalborg (d. 1699). Ingeborg var datter av Truls Madsen Tofte (1649-1719) og Elisabeth NBielsdatter (d. 1731). Fiches foreldre var Anche Bennichmand og Birgitte Jochumsdatter, Truls Tofte var sønn av Mads Lauridsson Tofte (ca 1602-etter 1666) og en datter av Laurids Ingebretsen Selvig.Disse opplysningene har jeg notert meg for noen år siden, og dessverre før jeg hadde lagt meg til en vane med en samvittighetsfull notering av kilder. Det er derfor lite av slike jeg kan opplyse om, men noe er det da, om det har interesse.MVH Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

Hei alle sammen tusen takk for alle svar!. Jeg ahr forresten funnet denne anche Bennichmand, han skulle være skipsreder i Moss og skulle være av Hollandsk herkomst(Takk for navnet på kona). Hans sønn Fiche Bennichmand skulle være aftensangprest i Bragernes. Hans sønn igjen klokker i Strømmen. OG FORRESTEN,DET VAR UTROLIG SÅ MYE FELLES SLEKT VI HAR DU HANS MATHISEN.- Hvordan fortsetter din stamtavle fra Peter d.y.Meyer. (Jeg stammer fra Jacob Meyers datter Catharina Nathalie Meyer). HILSEN. DA.WID.HOW.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Møller Nordby

Aftensangprest? Den varianten var ny.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

Ja jeg syntes også det hørtes vanvittig ut!. utrolig snålt navn. ALLE OPPLYSNINGENE HAR JEG FUNNET I BOKA: Christianiafamilien MEYER,Skrevet av:ARTHUR SKJELDERUP.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Møller Nordby

Mao. prester fantes for 'enhver anledning'!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Fredrik Bockelie

Aftensangerprest var en som forettet om aftenenen, dvs. ved ettermiddags og kveldsgudstjenester, en terminologi som ifølge leksikon var et etterslep etter den katolske tradisjon.Til Nina Møller Nordby. Du nevner i ditt innlegg at Feeche Auchesson fikk fire jenter. Kjenner du til navnene på disse utover Susanna som ble døpt i Bragernes? Han fikk også en sønn: Peder (født 1685). Feeche eller Ficke var hører i Lier fra 1668 til 1680 og kapellan samme sted fra 1680 til sin død i 1694. Har du tilgang til med informasjon om Ficke eller Feeche? Ficke Auchesson Bennichmann er min forfader i 11.generasjon

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Teige

Jeg har interessert meg for Ficho Auchesen Binnichmann da han var gift med Apollone Pedersdatter Aalborg, søster av min ane Jacob Pedersen Aalborg på Bragernes. Familien Aalborg kom dit på 1670-tallet, trolig fra Ålborg. Så jeg har notert det jeg har kommet over, og sett i kirkeboken for Bragernes. Her er en oversikt fort og gæli klipt sammen av notatene:Hr. Ficho Auchesen Binnichmann gift med Apollone Pedersdatter Aalborg 28/4 1682 på Bragernes. Begravd 20/10 1694 samme sted (”Den Velædle nu s: mand Hr Feccho Auchesøn Binnichmann, som, efterat hand havde været aftensang Predikant og Latinsk scholemester her paa stedet udj =18 Aar og =40 uger, døde udj hans Alders =51 Aar =13 Uger og 4 dage, er Løverdags Formiddag kl: ved =10 sept hans lig blevind sadt i kirken under Taarnet kl: 1. H I.”)Han søkte i 1680 om stillingen som skolemester og aftensangpredikant på Bragernes. Studiosus, god attest fra det kgl. universitet. Attester fra borgerskapet på Brag. (RA, Danske kanselli, Norske innlegg, nr. 127, 7/10 1680)Apollone begravd 1/6 1699. Hun fikk i 1698 almisse av kirkens bøsse-penger. (SAO, Christiania magistrat, Regnskaper, C. Regnskaper og bilag, kirkeregnskap Bragernes 1690-1704)Barn:1. Auche døpt 14/4 1683. Begravd 25/3 1684.2. Auche dp. 30/9 1684. Bgr. 12/8 1685.3. Peder dp. 1/11 1685. Klokker i Hurum. G. 1. g. m. Ingeborg Trugelsdtr. Toft. G. 2. g. m. Gunille Jensdtr. Zahn (1688-1781). Apollone f. 1719 Ingeborg f. 1721 Marte f. 1723 Jens Sand f. 1729 Hans. (Kirkebøker i Digitalarkivet)4. Anne Maria dp. 5/5 1687. (tvilling).5. Jnger Margrethe dp. 5/5 1687. (tvilling).6. Susanna dp. 4/3 1689. (faddere Hr Hans Angel, Gunder Nielsßøn, Cathrine Gabriel Bruns, Kirsten Elias Nielsßøns og Anne Kirstina Pedersdatter). Gift 16/3 1717 i Christiania m. Frantz Diderich Schultz f. ca. 1675, apoteker i Kr.sand 1716, d. 1743. Kom fra Riga over Kønigsberg. Hun d. 1775 i Kr.sand. (Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider, Karl Leewy og kirkebok for Christiania)7. Auche dp. 17/7 1690. (Faddere Monsr Tron Claußøn, Povel Povelssøn paa Strømsø, Frue Hr Cancellj=Raad Tonsbergs og Sara Peder Søfrenssøns.) Skipper i Trondheim fra ca. 1712. Førte 1724 skipet Fortuna. Død 1753, begravd i Vor Frue kirke i Trondheim 17/1 67 år gl. G.m. Christine Henriksdatter Volqvartz. (RA, Stattholderarkivet, DIV, Innkomne skrivelser, pk. 100 1724, Stiftamtmann i Trondheim Reitzer til visestattholder Wibe 17/9 1723, og SAT, Hornemanns samlinger)8. Karen dp. 7/5 1692. (Hr Raadmand Stochflet, Thomas Mattssøn paa Strømsøe, Mette Sophia Sl: Assesor Lars Jacobssøns, Anniken Hr Raadmand Stochfletz, og Sl: Jens Pederssøn Aalborgs Daatter Anne) Død 30/1 1757 i Kr.sand, ugift. (Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider, Karl Leewy)9. Børge Nicolaj dp. 10/1 1693. (Hr Cancellj=Raad Tonsberg, Seigr Brøchmann, Malene Kirstine de Placæs, Adriane Sl. Niels Gunderssøns og Hr Bergraads Datter Jomfru Maren Mechlenborg) Børge Nicolaj Fichosen Binnichmann G. 1719 i Hurum m. Maren Gjertsdtr. Bruun. Appellone dp. 1/10 1719 i Strøm Appellone Kirstine dp. 30/8 1739 i Glemmen. G. 2. g. 26/5 1748 i Glemmen m. Anne Svendsdtr. Da sogneprest Henrich Ries' svoger. Iver Johannes dp. 4/12 1748 i Glemmen. Anne Marie dp. 5/4 1750 i Glemmen. Skoleholder i Glemmen 1737, sogneprest Ries’ svoger. (Kirkebøker i Digitalarkivet/ Norsk slektshistorisk tidsskrift bind XXX (1985), s. 6) Ficho var trolig sønn av Auche Fichosen Bennichmann, som i 1652 var kjøpmann og borger på Moss. Ruinert i krigen. 12 morløse barn. Fikk tollfrihet, død før 1661. (Meldinger fra det Norske Rigsarchiv I, Chra. 1870, s. 119).Søstre til Ficho var Kirsten Aachesdatter Binnichmann, g.m. Jacob Lauritsen, kjøpmann i Larvik, død 1683. (Eneveldets menn i Norge : sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, Tor Weidling). Sibylle Auchesdatter Binnichmann g.1658 i Chra. m. Elias Nilsen sogneprest til Ås. N.N. Auchesdatter Binnichmann g.m. hans bror Ove Nielsen (NST XXX, s. 231/RA, Stattholderarkivet, ekstraktprot. 1665, nr. 527)Brødre var Jacob Auchesen Boulton og Auche Auchsen som nevnes i tingboken på Bragernes på 1680- og 90-tallet.Ola Teige

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Thorvaldsen

Helmer - Bennichmann.Abelone Pedersdtr. Bennichmanns mann skipper Lorentz Marcussen Helmer som døde nær sitt hjem ved landstigingen fra sitt skip i 1751 når han kom hjem fra Ost eller Vest Indien er sønn av Marcus Lorentzen Helmer i Strøm i Hurum. Abelone skal siden vært gift med skipper Knut Gundersen fra Filtvedt og ha 6 barn med ham.Peder Fichesen Bennichmann var i sitt andre ekteskap gift med Gunild Jensdtr. Sand, datter av fogd Jens Olsen Sand i Hurum. Det er ikke samme slekt som tolleren på Store Sand i Hurum Morten Lauritzen Sand.Auche Fichesønn Bennichmann var skipsreder og trelasthandler i Moss hvor han må kommet fra Holland før 1623 da han gir en 11 armet messing lysekrone til Moss kirke. Han var gift med Maren Gundersdtr. Olavsen (Olsen), datter av borgermester i Tønsberg Gunder Olavsen (Olsen) som han rundt 1640 overtar en gård Aarneberg i Råde etter. Auche Fichesønn Bennichmann må ha vært en betydelig mann siden han i 1647 er blandt de som statholder Hannibal Sehested på kong Kristian IV befaling blir bedt om å forhandle med 'visse vederheftige' om mot visse privilegier å stille defensjonsskip.Hans Mathisen skriver at Auche var gift med Brgitte Jochumsdtr. Dersom det er tilfelle må han ha vært gift to ganger.Søstrene Sibylle Auchesdtr. en ukjent søster var gift med brødrene Ove Nielsen Rishaugen, Moss bys første postmester og Elias (Ellis Nielsen Hildebrand sogneprest i Ås var sønner av Jens Bjelkes fogd på Veden Niels Christensen og Elin Erlandsdatter. De er også brødre av Christian Nielsen Holberg, Ludvig Holbergs far. Jeg har en del mer stoff om Bennichmannslekta som kansje er av interesse for de i slekta.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

Tusen takk alle sammen dette var utrolig mye opplysninger-ganske mange nye!. Aalborg slekta ser jeg også er en Dansk adelsslekt.Har prøvd å finne ut av opprinnelsen til slektsnavnet Bennichmand-Ofte var denne sammmensetningen et yrkesnavn. Altså Bennich må bety noe.Kan være en kortform av Benedictus Dette navnet betyr å velsigne!Dette etternavnet burde jo da passe bra til en Aftensangprest!(Å velsigne(Yrke)+mann).Navnet Helmer betyr rett og slett Hjelm!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Fredrik Bockelie

Jeg vil også gjerne benytte anledningen til å takke for alle innleggene. Jeg er imponert over hvor mye informasjon som er tatt frem fra mange av dere. Det viser hvor nyttig dette forum er for å kunne hjelpe hverandre videre, og å formidle den kunnskapen som erhverves gjennom godt forskningsarbeid.Et par spørsmål til: Peder Bennichman var klokker i Hurum og Strømm kirker. Jeg har ikke klart å finne ut hvor han bodde, men antar at det var i Strømm. Eier (Hurums historie) sier at klokkeren før år 1700 bodde i klokkergården nær kirken, men fra omkring 1700 nede i Strømmen eller Svelvik. Eier (Bd.1,s.374) beskriver et overfall prestens sønn gjorde på en student i klokker Bennichmanns hus....Til Knut Thorvaldsen: jeg vil gjrene vite mer om Bennichmann slekten om du har mer informasjon. Min e-mail adresse er: johan.fredrik.bockelie@hydro.com

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

For Marcus Lorentzen vet jeg om følgende barn: Jørgen (1717), Lorentz (1718), Lisbeth (1720), Helge (jente, 1722), Helene (1723), Else (1724) og Jørgen (1726). Jweg vet ikke hvor mange ekteskap han inngikk, men i alle fall for den første var moren Else Jensdatter. En kan ikke utelukke at ett eller flere barn er født før 1715.Dette betyr at Lailas hypotese (som jeg tror har mye for seg) bare er kronologisk mulig dersom Markus Lorentzens mor er en av Markus Helmers døtre. Det er derfor grunn til å se litt nærmere på disse. Marcus Helmer og Barbara Pedersdatter Green hadde fire døtre som levde ved skiftet etter faren i 1670. De to eldste, Catarina og Else, ble gift med henholdsvis Per Simonsen Hyld eller Hylle, som ble borgermester i Skien og toller Jens Smith i Risør. Dermed gjenstår de to yngste, Helvig og Lisbeth. Lisbeth var født i 1665, og Helvig trolig like før 1660 (en femte kjent datter, Barbara, døde straks etter fødselen i 1663).Så ut fra navnene på Markus Lorentzens navn har jeg en begrunnet mistanke om at det er Lisbeth Marcusdatter Helmer som er det manglende mellomleddet. Om en skal gjette videre, er det tenkelig at hun var gift med en Lorentz Jørgensen.Navnebruken alene beviser selvfølgelig ingenting, men den kan i alle fall gi et spor om en retning det er verd å lete i.Mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Fredrik Bockelie

Takk til Per Holte for nye innspill. De syv barna til Marcus Lorentzen og deres dåpsdatoer samsvarer med det jeg har funnet og sjekket med kirkebøkene for Hurum. Siden det var to barn med navn Jørgen, den ene født i 1717 og den andre i 1726, er det stor sannsynlighet for at den eldste døde tidlig og at den yngste ble oppkalt.Jeg har ikke funnet giftemålet for Marcus Loretnzen og Else Jensdatter i kikrebøkene for Hurum. De kan derfor ha vært gift før 1715, eller utenfor bygda. Det siste er vel mindre sannsynlig. Jeg vet ikke når Else Jensdatter ble født, men Marchus kan ha vært født omkring 1685, og kan teoretisk sett ha vært gift to ganger før Jørgen ble født i 1717. (Jørgen var vel også et jentenavn?).Lailas og din hypotese om at Marcus Helmer og Barbara Pedersdatter Green's ene datter, Lisbeth kan være være en aktuell kandidat virker rimelig. Hvor har du fått tak i informasjonen om Marcus Helmers barn, og hvem var Lorentz Jørgensen ? Jeg er svært interessert i å prøve å nøste opp dette videre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila Kornstad

Marcus Helmers barn er nevnt i skiftet etter ham i Skien 1670. Han døde i 1666 i Skien, 45 år gammel. Ved skiftet kalles han rådmann i Skien. Han var gift med Barbara Pedersdatter Green,f. ca 1623, d. 1716 i Risør hos sin datter Elen, Barbara var datter av trelasthandler Peder Tøgersen/Torgeirsen Green og Helvig Michelsdatter, som bodde i Larvik. Peder var fra Green i Sigdal.Hilsen Laila Kornstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

For å følge opp, Lorentz Jørgensen er selvfølgelig en ren gjetning, ut fra barnas navn. Det kan forsåvidt være like og grunn til å se litt nærmere på andre Lorentz'er i området, særlig så lenge vi ikke vet om det har vært tidligere barn (jeg har også kirkebøkene i Hurum som kilde)Skiftet etter Markus Helmer i 1670 er gjengitt på Jan Christiansens hjemmeside. I parentes bemerket, i en artikkel i det danske PHT for noen år siden ble det påvist at Marcus Helmer ikke var bror til skåningen Ove Claussen Helmer, slik Finne-Grønn i sin tid hadde hevdet. Referansen har jeg ikke for hånden i skrivende stund, men vedkommende påviste at den Marcus Claussen Helmer ble prest i Hörby i Skåne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest johan Fredrik Bockelie

Til Laila: Takk for dine opplysninger. Finnes det noe mer informasjon om Marcus Helmer ut over skiftet etter ham, og hvor vil det være fornuftig å lete etter mer on ham og hans forfedre? Jeg er lite kjent med kilder fra Skien, så jeg føler meg ganske usikker for det området.Til Per: Jeg har registrert at Lorents (i ulike versjoner) er et ofte forekommende navn i Hurum-området. I og med at kirkebøkene ikke går lenger tilbake enn 1715 er det visse begrensninger i søkene. Hvor finner jeg Jan Christiansens hjemmeside? Det ble over 60.000 oppslag da jeg lette etter navnet hans på internett! Om du har adressen, eller kan hjelpe meg til å snevre inn søket ville jeg sette stor pris på det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

Så Barbara het Green-endelig der har jeg et ettrenavn!-og faren var Tømmerhandler ikke bare kjøpmann-og han kom fra Sigdal-Finnes det en bygdebok kansje om denne gården?. Interessant teori når det gjelder 'The missing link' Lisbeth Helmer.Jeg visste forresten bare om Lorentz Marcussen Helmer og at han skulle være dattersønn av Marcus Helmer-men etter hav jeg forstår finnes det ett ledd imellom her nemlig Marcus Lorentzen Helmer-han var da sønn av antakeligvis en Lorentz(Jørgensen) og en (Lisbeth)Helmer.Hm veldig gøy!-kansje vi får løsna opp denne tunge knuta?TAKK ALLE SAMMEN!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.