Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jostein Børnes

[#9764] Jørgen Olsen Storebø(Bøe) f ca 1747 - d 1802

Recommended Posts

Gjest Jostein Børnes

Jeg er interessert i å høre om det er noen andre som kan ha funnet ut hvor Jørgen Olsen Storebø kom fra eller er født. I den sjømilitære rullen for Storebø(1749-77) så står Jørgen olsen innrullert på Storebø fra 1776, og det sies at han da kommer fra landlægd.Han har vært gift 2 gonger, første gong med Gunhild Olsdtr. død allerede i 1776, og deretter med Marthe Halvardsdtr. Storebøe(født på Heimark??)Jeg har ikke undersøkt kirkebøkene for Os,Tysnes etc så der kan det være en mulighet?, men dersom noe skulle kjenne fødestedet hans samthvor han kom fra til Storebø så ville det vært fint å få vite.Takker så mye for svar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Hagenson

Navnet på yngste sønnen er Tørres, det finner man både i bygdeboka og i 1801-manntallet. Navnet forekommer ikke like hyppig alle steder. Jeg forbinder det med de søre og indre deler av Sunnhordland. Prøv et landsomfattende 1801-søk på navn som begynner med 'tø', så vil du finne at Kvinnherad, Skånevik, Stord, Fjelberg og Etne kan være de mest lovende stedene å lete etter Jørgen.Et annet spørsmål er om disse stedene hører til landlegd eller sjølegd. Hvis noen kan svare på det, kan vi kanskje innsnevre søksområdet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Johannessen

Ifølge gards-og ættesoga for Austevoll bd II var han sønn av Ole Jørgensen Storebøe. Han bygslet i 1774 1/2 laup smør og 1/2 hud etter Iver Halvorsen på bruk 3. Under vigde i Sund 1729 - 1815 her på DA står han ved giftermålet med Gunhild i 1775 oppført på gården Bøe (= Storebø)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein børnes

Tørris navnet ser ut til å komme inn i familen via gården Heimark og frå Hufthammer. Halvor Tørrisen på Heimark(fra Hufthammer?)si datter Marthe ser ut til å være den Marthe som ble gift med Jørgen Olsen på Storebø. ' Sjur-navnet ' kan også komme fra Heimark. Selv om jeg ikke har det endelige beviset så er det flere forhold som tyder på dette.Når det gjelder gårds og ætte soga for Austevoll så er boka ufullstendig mht de gårdene som ligger under Lysekloster Gods, men det er jo et godt utgangspunkt å vite at faren sannsynligvis heter Ole Jørgensen. Iflg dataene i militærrullen så må både far og sønner ha flyttet til Storebø omkring 1776 eller et til to år tidligere. Det mest naturlige er at de kommer fra nærliggende bygder.Takker så mye for svarene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Heidi Tofterå Slettemoen

Hva med tingbøkene når Jørgen får bygsel på Storebø? Og hvis faren faktisk også bodde på Storebø (noe jeg ikke tror) - når fikk han bruk?Hva var forbindelsen til Iver Halvorsen som Jørgen tok over bruket etter?Og sjekk kanskje innførselen av broren Elling som konfirmant, var det 1782(?) - kanskje står det der noe om hvor han var født?Lykke til, Jostein!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

Dersom far til Jørgen Olsen, denne Ole Jørgensen; ikkje kom frå Storebø i Austevoll og kanskje heller ikkje var austevolling, ville eg etterkvart freista å leita etter han på ANDRE gardar i andre sokn i jordegodset som høyrde til Lysekloster - kan hende først og fremst då i grannekommunen Os.Dette av di dei respektive herrane (t.d. Formann-slekta) til Lysekloster ofte gav eit ledig gardsbruk i godset til ein av sine eigne leilendingar.Altså når den førre brukaren på Storebø døydde, vart oppsagt av eigaren (... det førekjem jo òg) eller av andre grunnar flytta vekk; gjekk tilbodet gjerne til ein annan av Lysekloster sine eigne tenestefolk/- husmenn/gardbrukarar. Same praksis finn ein òg døme på med omsyn til Rosendalsgodset.Når det gjeld namnet 'Tørres' og førekomsten av dette namnet i Sunnhordland, så kan det vera oppattkalling av namnet på ein morbror eller morfaren. Men faren- og farfaren ville eg prøvd å leite etter på gardar tilhøyrande Lysekloster; - hovudnedslagsfeltet vert då Midthordland:(dvs. Laksevåg, Fjell, Sund, Austevoll, Fana, Os, Samnanger, Fusa, Strandvik, Hålandsdalen).Mvh., Terje

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Hagenson

Bygdeboka for Austevoll sier at Jørgen er sønn av Ola Jørgenson Storebø og har en bror Elling f 1768. Jeg tror det er grunn til å gå dette litt etter i sømmene, først og fremst om det er denne Ola som er far til Jørgen. Finnes det filasjonsbevis? Er dette basert på indisier eller kun på tilfeldig navnelikskap? Dersom Ola Jørgenson står oppført som far til Jørgen i kirkeboka for Sund ved en eventuell dåp i 1752 er alt selvsagt OK. Ellers finnes det ingen opplysninger i bygdeboka som knytter Ola Jørgenson sammen med Jørgen Olson. Dødsåret til Ola mangler i bygdeboka, så slektskap kan neppe være basert på noe skifte. Det står ikke noe om bygselbrev til noen Ola Jørgenson på Storebø.Andre kona til Jørgen er forresten en sprek dame. Hun gifter seg 1778, ett år før hun selv er født i følge bygdeboka. I 1801-manntallet er hun 49 år og det passer bra med at hun kan være fra Heimark.Heidí Toferå Slettemoen sendte deg epost med tre Jørgen-kandidater pluss en Ola Jørgenson. Jeg har sett litt på de som kommer fra Tysnes. Henvisningene er til Gards- og ættesoga for Tysnes av Ernst Berge Drange. Merk at bygdeboka for Tysnes er langt mer fullstendig og nøyaktig enn bygdeboka for Austevoll.1) Jørgen Olson Gjersvik f 1747 (bind 3, s 322) er sønn av Ola Jørgenson Vetle Gjersvik, fra Sundvor i Strandvik (1704 – 1759) g 1728 m Borni Knutsd Havnarås, Kvinnherad (1705 - ). Barn: Gjertud Vevatne, Knut 1738, Jørgen 1741, Brita 1743 og Jørgen 1747. Om Jørgen f 1747 står det at han lyste pengemangel på eiendommen i 1770 og solgte odelsretten til Johannes Sundvor to år senere for 46 rd. I og med at Ola dør 1759, kan han ikke være far til Elling Olson Storebø, men vet vi egentlig at Elling er bror til Jørgen?2) Jørgen Olson Skartveit f 1748 (bind 4, s 443) er sønn av Ola Olson Storesetre (ca 1718 - ) g 1743 m Mari Jørgensd Singelstad (ca 1719 - ). De flyttet fra Skartveit 1762 til plasset Årvikjo u/Økland i Sørbygdo. Etter et par år flyttet de fra Tysnes. Ola og Mari hadde barna: Inger 1744, Ola 1745, Jørgen 1748, Jon 1751, Inger 1754, Torgeir 1756, Ellen (Eli) 1758 og Inger 1763. Drange skriver om Jørgen f 1748: ”budde kan hende i Austevoll eller Sund”.Sammenligner vi med navna på barna til Jørgen Olson Storebø (Halvor, Gunhild, Halvor, Sjur, Ole, Jørgen og Tørres) finner vi ingen påfallende likhet for noen av de to Jørgen fra Tysnes.3) Ola Jørgenson g 18 jan 1749 m Elen Eriksd hører hjemme på Tysnes, men hvor? Dette kan være den samme som Ola Jørgenson Storebø og/eller far til Jørgen.Resultatet er dermed tre åpne muligheter.Ellers et lite tips til Digitalarkivet: Linken ”Lag nytt innlegg” er noe tvetydig fordi det kan virke som om man lager en ny tråd istedenfor å svare. Linken burde heller ha tekst ”Svar på innlegg” eller ”Svar / nytt innlegg”

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Børnes

HeiJeg vil for de første takke for svarene som har kommet fra Norodd, Lars, Heidi og Terje. Alle svarene er verdifulle.Når det gjelder hvor en skal leite så blir det som påpekt først og fremst åsøke i på de gårdene i Os hvor mennene ble utskrevet til landlægd og samtidig hørte under Lysekloster gods. Eller vil eg prøve å forfølge de kandidatene som har kommet oppEn kan sannsynligvis heller ikke vere sikker på at Ole Jørgensen er faren. Dette må bekreftes på en eller annen måte. I militærrullen 1749-77)finner vi innrullert en Elling Olsen innrullert i 1776 på Storebø med oppført alder 9 år, og en Mikkel Olsen oppført samme år noe yngre,men farnen deres kan til dømmes være en Ole Olsen uten at dette er noe stort poeng.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

Hei Jostein! Eg har no grovpløydd bygdebøkene for Os, - både Lyseklostergods og ikkje-Lyseklostergardar - , utan å finne høvelege kandidatar. Men eg kan sjølvsagt har oversett noko/nokon, eller det kan vera feil i byugdebøkene (noko som heller ikkje er uvanleg).Eg må få leggja til at ettersom over 2/3 av alle gardar i Os var Lyseklostergods frå mellomalderen til 1870-åra (Formann-slekta som overtok klostergodset i 1720 selde ikkje ein einaste gard før i 1872, tvert om auka dei godset med fleire større oppkjøp); så det er litt å tråla gjennom.Elles har eg tru på at 'Jørgen Olsen-kandidat' nr. 2 frå Tysnes som Norodd nemner kan vera ein mogeleg blink. Han kjem nemleg frå ein plass under garden Økland - ein av dei gardane på Tysnes som frå gamalt av tilhøyrde Lysekloster-godset, så kanskje Norodd har gjeve deg den rette mannen?Mvh., Terje

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Børnes

Hei Igjen!Jeg takker for alle bidrag som er med på å gi spørsmålet mitt et svar. Tipsene vil bli sjekket ut i tur og orden når jeg får anledningen til en tur på Statsarkivet i Bergen nå i juli. Jeg er likeledes også spent på om det står noe i de landmilitærrullene for Tysnes om disse personene.MVHJostein Børnes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Børnes

HeiEtter å ha lagt problemstillingen bort i mange år, og tatt opp igjen denne problemstillingen nærmer det seg en løsning. Ved en gjennomgang av samtlige arveskifter på Storebø (Hardanger & Voss,Lysekloster skifteprotokoller) finner eg skifte etter Mikkel Olsen Storebø(A.b.1 1800-38 fol 48b) som særligt interessant da det gir følgende opplysninger om arvinger da det ble holdt i 1804:Avdøde ungkar Mikkel Olsen 1) hans mor Marita Olsdtr Storebø 2)full bror Elling Olsen Storebø er død og har etterlatt seg sønnen Elling Ellingsen 1 1/2 år med formynder Ole OLsen Birkeland 3)Full søster Mari Olsdtr gm Ole OLsen Birkeland 4)Full bror Ole Olsen Storebø som er myndig 5)Halvbror Ole Olsen Østre Bakholmen 6)Halvbror Jan Olsen Storebø er myndig 7)Tredje halvbroren Jørgen Olsen Storebø er død og har etterlatt seg følgende barn: 7a)Halvor Jørgensen myndig 7b)Sjur Jørgensen myndig 7c)Ole Jørgensen 14 år med formynder Jacob Wincentsen Storebø 7d)Jørgen Jørgensen 8 år med formynder Haktor Olsen Storebø 7e) Tørris Jørgensen med formynder Johannes Nilsen Storebø (Eg tar et lite forbehold om at eg kan ha oversatt skiftet feil, da mange av disse Lysekloster skiftene er vanskelige å lese)I skiftet nevnes 'indgield' til bla Haktor Storebø/Salamon Nilsen Bjænes og Ole Ole StorebøI kirkeboka for Sund i 1802 er innført at Mikkel Olsen 35 år, Jørgen Olsen 50 år , Ole Nilsen 30 år og Lars Larsen 25 år omkom på havet.Det blåser dermed kraftigt i retning av kandidat nr 2 i innlegg 7 ' 2) Jørgen Olson Skartveit f 1748 (bind 4, s 443) er sønn av Ola Olson Storesetre (ca 1718 - ) g 1743 m Mari Jørgensd Singelstad (ca 1719 - ). De flyttet fra Skartveit 1762 til plasset Årvikjo u/Økland i Sørbygdo. Etter et par år flyttet de fra Tysnes. Ola og Mari hadde barna: Inger 1744, Ola 1745, Jørgen 1748, Jon 1751, Inger 1754, Torgeir 1756, Ellen (Eli) 1758 og Inger 1763. Drange skriver om Jørgen f 1748: ”budde kan hende i Austevoll eller Sund”.Det som har forvirret meg er bla at presten har innført feil i kirkebok da bl a Elling Olsen ble døpt.Stor takk til Norodd,Terje,Lars og Heidi for det engasjement de har vist.Er det noen som har synspkt eller kommentar så tas de imot med takkmvh, Jostein Børnes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.