Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Espen Skjærbakken, Norsk Skogbruksmuseum

[#9790] Båtbyggere i Oppland

Recommended Posts

Gjest Espen Skjærbakken, Norsk Skogbruksmuseum

Dette er en foreløpig oversikt over båtbyggere i Oppland, fra folketellinger, lokalhistorisk litteratur og fra et større feltarbeid i området. Dersom noen har mer opplysninger om disse båtbyggerne, eller andre, setter vi pris på å bli kontaktet. (Innlegget er tidligere postet i no.slekt.diverse, og en stor takk til de som gav oss viktige opplysninger i den anledning.) Listen er ikke fullstendig, og kan inneholde feil som vi gjerne vil ha tilbakemeldinger på.mvhEspen SkjærbakkenOppland Jevnaker, Oppland Sandvigen nedre av Velo (1865) Steffen Abrahamsen hf, inderst baadebygger gift 25 aar Jevnaker Tangen(1900) Anton Pettersen husmand baadbygger garnbinder f.1830 JevnakerGran, Oppland Løkken (1875) Gulbrand Pettersen, gift, husmann og båtbygger, f.1836 Gran Myre(1900) Gudbrand Olesen, baadbygger f. Gran 1875 Verkestuen(1900) Torger Larsen, husmand m/jord baadbygger f.1814 Gran (FT 1875 Verkestuen, dagarbeider, fisker)Søndre Land, Oppland Skræderstuen (Hoff) (1875) Jon Andersen, husfar, forpagter f.1834 Gran Fiskerstuen(1900) Martin Johansen husfader, bådbygger, fisker, notbinder f. 1842 Søndre Land Fluberg bageri(1900) Torstein Fredriksen f.1855 Søndre Land, bagerieier og tømmermand (I FT 1875, Baadhushaugen, f.1856 Fluberg (1855-1939) tømmermann og båtbyggerJevnaker, Gran, Søndre Land, Oppland John Skredderstuen (Søndre Land, 1800-tallet) (= John Andersen Skrædderstuen 33 aar f. Gran prgj.) Iver Bølvigen (Julstua) (ca.1871-) Kristian (1905-) Hans og Johannes (1904-57) Bølvigen. Bakken, Sevaldbakken, Iversen, Bølvigen (Bjoneroa.) Anders Sevaldrud Anders og Hans Smerud (Myhrekara, Jevnaker) Harald Engelund (Myhrebåt-maler) Olav og Arve Sæthren (Bjoneroa/Brandbu Myhrebåt-maler) Gulbrand Olsen (Helmerstuen), bygde i Åsbygda, Ringerike. Gulbrands brødre kalte seg Myhre og bygget også noe båt. Helmerstuens båtbyggeri: Gunnar Gulbrandsen Helmerstuen 1910-1999 Jevnaker. Erik og Arne Helmerstuen var med og bygget båt med Gunnar. Ole Gulbrandsen, broren til Gunnar har bygd noe på Roa, Solberg Båtbyggeri (Reidar Solberg f.ca.1950) Gikk læra hos Helmerstuen.Etnedal, Oppland Sverre Arvid Hestsveen (åfløy)Sør-Aurdal, Oppland Sveinedokken(1900) Gudbrand Andersen m b Hf g Husmand m J tømmerhugger 1850 Sør-Aurdal Torsrud(1900) Ole Andersen Torsrud m b Hf g Gårdbruger, selveier 1836 T N S Ole Olsen m b S ug Bynings og møbelsnedker for egen regning 1869 T N S Anders Olsen m b S ug Bygnings og møbelsnedker for egen regning 1874 T N S Torsrud (1900) Anders Narvesen Torsrud m mf Næs i Aadalen Hf g Jordbrug, selveier 1870 T (Antagelig Anders O. Torsrud som bygget båt?) Martin Holt, (Elvebåt) Gudbrand Sveinedokken, Bagn, S-Aurdal (1800/1900) Anders Torsrud og sønnen Olav Torsrud, samt Ola O. Torsrud Bagn, S-Aurdal. Hans Kamben, Bagn, S-Aurdal (modernisert type, Hans er ca. 50 år) Nils Arne Bergsund, Nord-Aurdal(fra Sør-Aurdal, ca. 45 år)Nord-Aurdal, Oppland Olav Jørstad, (fra Øystre Slidre) Leira/Aurdal Ola Kjørstad, fra Vestringsbygda. Thore Haldorsen Strømstad (f.1888-), Aurdal Gudbrand Øeen, Skrautvål (= Gudbrand Ols. Sæbuødegården, Øien, f.1874?)Vestre Slidre, Oppland Myren (1900) Nils Halvorsen, skomager/baadbygger f.1834 Vestre Slidre Hamarsnesbåt. (Hamarsnæs er en gård.) Torstein Reine, (skolelærer fra Øystre Slidre) (=Torstein T. Røine f.02.06.1900?)Østre Slidre, Oppland Høgden(1900) Gulbrand Jøgersen gaardb, baadbygger f.1859 Ø.S. Skogen(1900) Knut Nilsen, husmand m/jord baadbygger, snedker og tømmermann f.1843 Ø.S. Birkelund(1900) Jøger Jøgersen, gaardeier, baadbygger f.1851 Ø.S. Odden(1900) Nils Eriksen, gaardbr, baadbygger f.1844 Ø.S. Torstein Pedersen Perslet, (1858-) sønnene Knut Perslet (f.1897-) og Øystein Perslet (f.1891-d.1918). Knut Nils. Skogen (Skogheim?) (f.1843-), sønnen Thorstein Skogen (Skogheim?) (f.1885-) og sønnen hans igjen. Thorstein Myhre, Tollef i Fossen (Otnes?) Jøger Jøgersen Birkelund (f.1851-) i Skammestein laget båter i gamle dager, Jan ”Bustebakke”(=John Knuds. Bustebakke ?? f.1821- Strandebarm), alle nevnte i Skammestein. Ole Murstad i Skammestein, og sønnen Ottar Murstad. (Ottar bygde båt med og uten vinder) Ola Rudi, far til Thorstein Rudi og Haldor Rudi Ingvar Viken,(fetter) av Rudikarene Anders Gjærdingen (bygger) Skammestein. Øystein og Johan Hovi K. Ø. Rudi (oterfjøl) Knut Ø. Rudi (1878-1972) Skammestein, Austre Slidre, var kjent spelemann, og er den mest kjende felemakaren i dalen i nyare tid.Vang, Oppland Ola B. Wangensteen (40-50 års alderen)Østre Toten, Oppland Ouren (Auren nordre) (1875) Mads Christensen føderaadsmann, baadbygger, f.1800 Hurdalen, Feiring, Akershus d.1880 Sandvik(1900) Martinus Thomassen Sanvik baadbygger f. 1851 Furnæs, Hedmark (FT 1875 Martinus Thommasen, Boxrud, inderst, feier og snedker, f. 1842/49 Furnæs, Hedmark ’Martinius feier’, storbåt/mjøsjakt) d.1925 Lund(1900) Hans Ingebretsen, jordbruksarb, baadbygger og fisker f.1835 Østre Toten (FT 1875 Stensveen (Bakkerudeie) husmand med jord) Stuldalen(1900) Lars Jensen, baadbygger, husmand, f.1831 Feiring (FT 1875 Stuldalen, Nedre Fjellhaug inderst snedker, f.1831 Hurdalen, Feiring) d.1912 Odd Svellet (bygget tverrskottinger, d.2000) Jørgen Ulsrudstuen, f.1887, bygde storbåter, sammen med ”Rønningen fra Øya” og ca.59 småbåter, 2-3 på sommeren. Finnes intervju på Toten Økomuseum (v/Arne Berg) Per Jemtland og Kristian Oppegaard (mjøsjakt) Skreia Arthur Thorud (ca. 1900-69) og Oskar HaugenVestre, Toten, Oppland Mjørlundsbakken (1875) Gudbrand Anderssen, husfader, husmand med jord, baadbygger, f.1843 Kolbu, V.TotenGjøvik, Oppland Skjellaugsgård(1900) Karl T. Holland, ugift, hjulmakersvend f. 29/1-1880, Næs, Hedmark Siggerudsgd(1900) Karl Antonsen, f.1887, Vardal Karl og Henry Antonsen (Karl Brynnkoppa 1887-1961) Ivar og Ivar Jr. Holthe, og Sigvart og Gunnar Holthe Finn og Arvid Hvalby (brødre) Alf og Richard Kindlien (brødre) Olaf Kristiansen Olaf Lindahl Kristian Olsen Karl Røisli Reidar Sund Simen Østby Armand Mathisen Birger Olsen Arnold Christiansen Einar Bjerke (egen båt, omtalt i Totn 1958) Sigbjørn Bruflat (bygger tverrskottinger i dag) Bjørn Mathisen (bygger tverrskottinger i dag)Lillehammer, Oppland Martinus Jacobsen Hagebakken (åfløy) Iver Hovemoen og Jonas Ekrem var nærmest for yrkesbåtbyggere å regne i mellomkrigstida (åfløy) Johannes Farveriet i Nordre Ål i Lillehammer (1876-1959) åfløy Sandvig- Anton Hermanrud- Oscar Hermanrud (mjøsbåt, Sandvig og A.H. var totninger som flyttet til L.hammer. Anton er svigersønnen til Sandvig og Oscar sønn av Anton.) Lorvigen (eget bruk?)Fåberg, Oppland Lars Håkenstuen ved Hunderfossen (1875-1953) Hans far, som het Lars Haugen, (f.1841-), gjorde også mange åfløyer. Dessuten lagde Lars Håkenstuens bror Arne Haugen (f.1887-), og hans sønn flere åfløyer.Ringebu, Oppland Haukaaodden (1875) Johannes Eriksen, husfader, gift, kvægrøkter, baadbygger f.1827 Ringebu Imsdalen/Butangen Mathias Huse Fåvang UrvollEspedalen/Gausdal, Oppland Amund Lauvålien 1866 - 1952 Adolf Strand 1888 - 1966 Adolf Dalbaken 1889 - 1985 Anton Lauvålien 1898 - 1981 Erling Lauvålien 1906 - 1968 Jarle Lauvålien 1907 - 1957 Ivar Lauvålien 1915 - 1970 Eivind Mohaugen 1915- Hallvard Stubberud 1916 Ola Eggen (eget bruk)Fron, Oppland Kvam, Hollen (1801) Iver Iversen husbonde 56 aar 1g.gift gaardbruger og baadbygger Dette er (ant.) ”Båt-Iva, som ca. 1778- ca. 1802 bodde på Ulsmo (Nedre Ulmoen), Selsverket. Sønnen Ivar var også båtbygger, og kjøpte tilbake Ulsmo, ca.1812. Senere emigrerte han til Susendal i Hattfjelldal, Nordland. (Jmf. art. av Alf Sanden)Sør-Fron, Oppland En Bakke som bygde båt for 30-40 år siden. Reidar KampNord-Fron, Oppland Vangen nordre (1875) Jakob Olsen, husfader gift, gaardbr, selveier og baadbygger (sønnene Iver og Syver hjelper faderen) 1817 Kvam, Nord-Fron Holmen (1900) Hans Hansen, gaardbr. baadbygger og snedker f.1833 N-Fron Kappelslåen (1900) Kristian Peders. Kapelslaaen, mann, ugift, tømmerhugger f. 1870 Nord-Fron midlertidig bosatt hos sine foreldre, og søster/svoger. Skåbu Iver Blekastad (=Iver Blekastad f.1881- ?) Jens Fosse Ragnar Fosse Ivar Hågå (=Iver Iversen Hage f.1871 Kvikne, N Fron (?)) hadde bygd båter som faren til Oddmund Kampeseter hadde for 80 år siden. Disse båtene hadde kjølfisk, som alle de gamle båtene hadde. Oddmund Kampeseter (ca. 1915-) Kristian Kappelslåen (ca 1870-1962)Heidalen, Sel, Oppland Pål Kruke ('Båt-Iva båt'). Mathias Uren d.Kvam, Oppland HoltenVågå, Oppland Storsteinrusten(1900) Knut Pedersen gårdbr og snedker f.1853 (Knut Rusten 1853-1932, flyttet til Rustøygarden i Garmo etter 1900) Nils Knutsen snedker f.1875 (= Nils Rusten på Rustbrekk i Sjårdalen, båtbygger i Vågå, og far til Knut Bakken (1917-1978) på Kluftbakken i Sjårdalen/Sjådalen/Sjodalen) Må undersøke om Nils Rusten flyttet til Kluftbakken. Ole Knutsen f.1882 Peder Knutsen f.1894/84?) Ragnvald Knutsen f.1888 Knut Knutsen f.1890 Tomas Knutsen f.1892 Tobias??Quiten (1801) Syver Andersen Kviten f.1774Kviten(1900) Sjugurd (Syver) Kviten, gårdbr. og smed f.1847 (d. ca.1939) (Kviten/Kvitbåt)dattersønnVågåmo Øygard som bygde båt i nyere tid.(Far til Vidar Øygard, Vågåmo) Sjårdalen og Lalm Knut, Nils og Knut (Kluft)Bakken (Den eldste bygget båt i Lom, mens sønnen flyttet til Kluftbakken i Sjårdalen.) ** Petter Eide (bygd til egen bruk) Halbert Jordet (egen bruk) Sveinekara, (fra Lom opprinnelig?)Lesja, Oppland Imbrikt Løkken (=Engebret Bjørnersson 1840-1927 fra Lykkjom, Nørdre Verket?) Ola O. Stuguflåten 'Sørmyren' (Ole Olsen Stueflotten, Myren søndre f.1856-1946) Ola T. Anseth (Ole Thoresen Anset f1882-1965, snedker, tømmermann, jordbrugsarb.) Ola Anseth (f. 1918), Arne Anseth (f. 1926) og Harald (f. 1932) (Åfløybyggere, 4 generasjoner.) (prosjektet og lokalhistorie)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Lurar på om det ikkje er ein som har heitt Bersvein Båtbyggjar i Lia i Lom?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.