Jump to content
Arkivverket

[#9817] Ingebrigt Olsen Nordre Toft, Sund i Hordaland


Guest Tore Nordvik

Recommended Posts

Guest Tore Nordvik

Ingebrigt Olsen budde på garden Nordre Toft i Sund, Hordaland. Me finn han i 1701-manntalet, og då var han 31 år. I 1737 døyr han, oppgitt alder: 81 år. Det fins ein skiftedesignasjon etter han, og der finn me borna Nils, Ole, Maria, Martha og Anna. Formyndar for Nils og Anna er Jens Andersen Nipen, medan Anders Olsen Nordre Toft er formyndar for dei tre andre. Jens Andersen Nipen vart i 1734 vigd med Agatha Ingebrigtsdotter Toft. Er dette ei eldre dotter av Ingebrigt Olsen? Anders Olsen Nordre Toft døyr i 1760, 54 1/2 år. Er dette ein bror av Ingebrigt?For året 1743 finn ein skiftedesignasjon for Mons Olsen Vardøy, og det er grunn til å tru at det er bror til Ingebrigt Olsen. For hans born er arvingar, saman med Ole Johannesen, Malene, Helga og Mari Johannesdøtre, alle med formyndar Johannes Nilsen Hufthamar (Austevoll), og Johannes Pedersen med formyndar Peder Johannesen Hamre. Anders Olsen Nordre Toft er og her formyndar for Ingebrigt Olsen sine born.Oppgitt alder i kyrkjeboka for Mons Olsen Vardøy i 1743: 75 år, 1701: 30 år, så me finn vel neppe nokon av dei i 1663/1666 manntala.Eg kan leggje til at Ingebrigt Olsen var gift med Astrid Endresdotter Tyssøy, dotter av Endre Jakobsen Tyssøy og Martha Ingebrigtsdotter f. Bakke.Mine spørsmål blir: Kjenner nokon til opphavet til Ingebrigt, Mons og Anders Olssøner?Korleis er slektskapet mellom Mons Olsen Vardøy og dei som arvar han? Då spesielt dei borna som Johannes Nilsen Hufhamar er formyndar for, og Johannes Pedersen Hamre.

Link to comment
Share on other sites

Guest Heidi Tofterå Slettemoen

En kandidat er Ole Erichsen som du finner på Nordøen i koppskatten 1645-46, og siden i prestemanntallet 1663-66 på Søre Toft, da som 52-åring i 1666. Han er vel gjerne født 1614?Denne Olen har sønnen Mongs i 1666, da fire år.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jostein Børnes

Anders Olsen på Nore Toft kommer fra Lerøy,Sund og er bror til bl.a. følgende: Mons Olsen Lerøy ca 1696 - d. 1754 Peder Olsen på Tyssøy ca 1701 - 1737 Brithe Olsdtr.på Skoge ca 1705 - 1734 Ole Olsen Lerøy ca 1707 - 1796 Deira far er Ole Monsen Lerøy f.ca 1669 - d. 1730 og deira mor var Anne Pedersdtr. Lerøy(født Bakka i Sund) f.ca 1674 - 1745Eg mener å huske at Agathe eller Ågot Ingebrigtsdtr. som du nevner er datter av Ingebrigt Olsen Nore Toft. Ole Olsen Lerøy var gift med ei av disse ' ingebrigtsdøtrene' og ekteskapet var barnløst, slik at det finnes 2 svært store arveskifter etter disse på Lerøy hvor slektene på begge sider blir listet opp i 2 - 3 generasjoner. Du skal få et meir utførlig svar med kilde referanser senere når eg har funnet fram notatene mine.mvh Jostein Børnes

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore Nordvik

Heidi: Mons har neppe nokre born sidan Ingebrigt Olsen sine born m. fl. er arvingar.Jostein: Kjenner du kona til Anders Olsen Nordre Toft?

Link to comment
Share on other sites

Guest Jostein Børnes

Hei igjenJeg mener å huske at ho heter Marthe eller Marit Ingebrigtsdtr. (nok en datter av Ingebrigt Olsen Nore Toft), men jeg må hjem for å undersøke detaljene.MVHJostein

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore Nordvik

Ingebrigt Olsen hadde døtre som heitte Martha og Maria, men kvifor er Anders Olsen Nordre Toft formyndar for desse når Ingebrigt Olsen døyr i 1737? Skiftedesignasjonen er jo for umyndige born, så han kan ikkje vere vigd med dei borna som er lista opp i skiftedesignasjonen. Kanskje var han vigd med ei eldre dotter?

Link to comment
Share on other sites

Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Jeg prøvde å finne ut mer om Johannes Nilsen Hufthamar (1701-63). Ifølge 'O så pålitelige' Austevoll gard og ætt, var Johannes gift med en Malene Hansdtr. og hadde barna Helge/Helga, Martha, Hans, Ingeborg og Nils - dersom Johannesbarna i skiftet etter Mons Olsen er barn av Johannes Nilsen Hufthammer, mangler jo både Ole, Malene og Mari i AGogÆ, og de kan knapt ha vært myndige...Ifølge samme bok var Johannes sønn av Nils Olsen (ca. 1663-1740) gm. Helga Johannesdtr. (ca. 1664-1731). Nils (1 år i 1666) var sønn av Ole Johannesen Hufthammer 42 år i 1666, han hadde en sønn til som het Nils - 9 år i 1666.Det gir oss jo en ny kandidat for farskapet til Mons og Ingebrigt: Ole Johannesen Hufthammer.En annen teori er jo slektsskap på morssiden, som jo blir hakket værre å bevise...

Link to comment
Share on other sites

Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Ungkar Anders Olsøn Lærøen og Pige Martha Ingebrigtsdtr. Tovten (Tosten?) trolovet 29/9 1734. Dette kan ikke være den Martha Ingebrigtsdtr. Toft (1721-1751) som han er curator for i 1737, men sannsynligvis ei eldre søster med samme navn.Kona heter Martha når de får levende sønner både i 1735, 1737 (i 1737 heter Anders Søre Toften...) Barna kjenner du jo: Peder, Astri (gm Amund i Tyrnevikja), Ole (gm. Kari Monsdtr. Toft) og Ingebrigt. Curator for Peder og Ingebrigt da faren døde i 1760, var Ole Ols. Lerøy, for Astri onkelen Niels Ingebrigtsen Toft-Telle.

Link to comment
Share on other sites

Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Dette er vel den eldre søsteren f. 1712: Gravlagt 20 Maii 1751 - Martha Ingebrigtsdtr N. Toften 39 aar 4 uger, 5 Dage

Link to comment
Share on other sites

Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Forresten: Det er mye mulig at enten Marthe eller Marja i skiftet egentlig helt Maren. Fra 1739 får hun barn med Ole Ols. Lerøy (Anders Olsens bror) - samme mann som er curator for Marens søster Martha når Anders Ols. dør i 1760.Ser ut til at brødrene Anders og Ole giftet seg med søstrene Martha og Maren/Marja/Marthe.

Link to comment
Share on other sites

Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Oops! Ole Andersen gift med kusinen Kari Monsdtr. Lerøy (ikke Toft) i 1776.Og Maren gift med Ole Ols. Lerøy i 1737 kalles også Mari - så da er vel den oppklart.Mens Martha Ingebrigtsdtr. konfirmeres 1737.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jostein Børnes

Hei igjen!Ingebrigt Olsen Nore Toft død 1737 gift med Astri Endresdtr. (fra Tyssøy) f.ca. 1687 - d. 1734. Følgende barn har eg notert(barna er ikke ført opp kronologisk etter fødselsår:a)Marie Ingebrigtsdtr. d. 1782 (se skifte i NHL 6b 1779-83 fol 812) gift i 1737 med Ole Olsen Lerøy f.ca 1707 - 1796(se skifte i NHL 9a 1794-97 fol 311b)Dei var bosatt på Lerøyb) Nils Ingebrigtsen Telle f. ca 1725 gift med Dorthe Johannesdtr. Tellec) Ole Ingebrigtsen f.ca 1731 gift med Abigael Fredrichsdtr. fra Lerøy d. 1784. Dei var bosatt på Lerøyd) Marte Ingebrigtsdtr. f.ca 1712 - d.1751 gift i 1734 med Anders Olsen fra Lerøy f.ca 1706 - d. 1760. Bosatt på N Toft.e) Marte Ingebrigtsdtr gift med Tørris Jacobsen Telle f.ca 1699 - d. 1775 Bosatt Tellef) Anne Ingebrigtsdtr. gift med Christoffer Olsen Sandtorv, Austevollg) Ågot Ingebrigtsdtr. gift i 1734 med Jens Andersen Nipen død i 1754Dette er det som jeg har notert, men jeg ser at enkelte fødsel og dødsår mangler. Uansett så må orginalskiftene leses da de i disse tilfellene inneholder sentrale data mht å få oversikt. I tillegg til de nevnte to skiftene finnes det flere andre skifter her, samt utdrag av skifte etter Marte Ingebrigtsdtr. i pantebøkene for NHL i 1751.mvh, Jostein

Link to comment
Share on other sites

Guest Jostein Børnes

Heiigjen !En siste kort kommentar. Denne skiftedesignasjonen etter Mons Olsen Vardøy gir sterke indikasjoner på et svært nært slektskap mellom NIls Olsen Hufthanmmer,Austevoll og Mons OLsen Varøy,Sund og Ingebrigt Olsen Nore Toft, Sund. Barna hadde ikke arvet om de ikke var i slekt, slik at en kan si med ganske stor sikkerhet at Nils Olsen/Mons Olsen og Ingebrigt Olsen er søsken og at Ole Johannesen på Hufthammer(f.ca 1622) trolig er faren deres.En fortsatt god dag til allemvh, Jostein

Link to comment
Share on other sites

Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Jeg er enig med Jostein at det er overveiende sannsynlig at Nils Olsen, Mons Olsen og Ingebrigt Olsen er søsken, men bare så alle er nevnt, ingen glemt:Vi har også en Ole Ingebrigts. Birkeland, f. ca. 1631, som hadde sønnene Ingebrigt på sju år og Wermund på to i 1666.Denne Vermund er kanskje den samme som dukker opp på Hufthammer i en periode, ifølge AG og Æ.Tilfeldigvis (?) dukker navnet også opp på Tofta ca. 1720, da som Vemund Ols., sønn av Olle Mons. f. ca. 1698, som igjen var sønn av Mons Ols. f. ca. 1663.Vemund Toft flytta til Midttveit, han har søsknene Mons (Søre Toft), Salomon (Kausland), Gurie (Færevåg), Anne (Høyland), mor til disse var Brithe Olsdtr. (1683-1758).Bare for å lufte en mulig forbindelse...

Link to comment
Share on other sites

Guest Jostein Børnes

Om Vermund Olsen som bodde på Hufthammer i 1704 står det i en militærrulle fra samme år at han er født i 'Hardanger' om da ikke jeg har lest teksten feil.Ellers er jeg selvfølgelig enig i at ulike muligheter må holdes åpen inntil det motsatte er bevist.mvh, Jostein

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore Nordvik

Hei Heidi og JosteinHyggeleg aa sjaa at de er kome fram til interessante resultat medan eg har vore paa ferie i Innsbruck.Det byrjar vel aa bli klaart kven som er borna til Ingebrigt Olsen Nordre Toft, og kven som er söskna hans.Om Nils Olsen Hufthamar er son til Ole Johannesen Hufthamar er det truleg at og Mons og Ingebrigt er det sidan borna til Nils og Ingebrigt arvar Mons Olsen Vardöy. Merk og at det döyr ei Martha Ingebrigtsdotter Hufthamar i 1747, dessverre staar det ikkje alder paa henne i kyrkjeboka, men kan dette vere kona til Nils Olsen?Heidi: Du nemner Vermund Olsen som er nemnd paa Tofta i 1720-aara. Han er son til Ole Salomonsen og Brithe Olsdotter. Eit skifte etter Ole Salomonsen (ref. i panteboka) stadfestar det. Borna er, som du nemner, Vermund, Salomon, Guri og Anne.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore Nordvik

Interessant innspel. Eg har ikkje funne hennar opphav enda, men skal sjaa närare paa det naar eg er i Norge.Heller kjenner eg ikkje Ole Salomonsen sitt opphav, men det er truleg at han er fraa Sunnhordland.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest Josteine Børnes

Ved et besøk på Statsarkivet i Bergen nå i juli har jeg funnet grunn til å revurdere det siste jeg sa. En gjennomgang av diverse skifter i Lyseklosterprotokollene(under Hardager&Voss)viser at konklusjonen om at Johannes Nilsen er faren til 'Johannesbarna' nevnt i skiftedesignasjonen etter Mons Olsen Vardøy i 1743 ikke er riktig.Ved en gjennomgang av skiftet etter Vermund Olsen Hufthammer,Austevoll (skiftet ble holdt den 6.9-1718-en del av Lysekloster Godset)fremkommer følgende: - hans broder Ingebrigt Olsen myndig - Mons Olsen myndig - halvbroder Johannes Monsen myndig - og Kari Olsdtr. gift med Peder Rasmussen N.Toft,Sund. Samtlige var tilstedet på arvetompten sies det videre. Når all gjeld var trukket fra brutto skiftet var det noe over 6 rdr. på deling mellom arvingene.Ved en gjennomgang av skiftet etter Johannes Monsen Birkeland,Austevoll i 1741 opplyses det følgende om barna: - Mons Johannesen myndig - Ole Johannesen 16 år med formynder broderen Mons Johannesen - Malene Johannesdtr. 33 år med formynder Johannes Nilsen Hufthammer - Helge Johannesdtr. 24 år med formynder JOhannes Nilsen Hufthammer - Mari Johannesdtr. 11 år med formynder Nils Taranger, Austevoll Netto skiftet utgjorde 3 rdr. 5 ort 8 sh på deling mellomarvingene. Det er de siste fire barna (Ole,Malene,Helge og Mari)som er nevnt i skiftedesignasjonen fra 1743. Den elste broren Mons var død i 1743 .I skiftedesignasjonen fra 1743 nevnes også en Johannes Pedersen 10 år med verge Peder Johannesen Vardøy. I Sund kirkebok for 1732 kan vi lese at ungk. Peder Johannesen Vardøy forlovet seg med enken Malene Pedersdtr. Hamre,Sund. Denne Peder Johannesen Vardøy er trolig identisk med den 'Peder Joensen' som er nevnt i et skifte på Førdesstraumen, Sund i 1716(tror jeg!)Der opplyses det at den 'sal. mand Johannes Pedersen etterlatte midler deles mellom hans 'quinde' Johanne Jonsdtr på den ene siden og Peder 'Joensen' på den andre siden. Faderbroder Nils Pedersen Vardøy er oppnevnt formynder for umyndige Peder Joensen sies deti dette skiftet fra Førdestraumen,Sund. Peder 'Joensen' har mest troligt vokst opp hos sin onkel på Vardøy inntil han giftet seg i 1732. Brødrene NIls Pedersen på Vardøy,Sund og Johannes Pedersen på Førdestraumen,Sund må ut fra det som her sies være sønner av Peder Rasmussen & Kari Olsdtr. N.Toft,Sund.Følgende slektsforhold kan da etter min mening settes opp med utgangspkt i gården Birkeland i Austevoll Kommune: 1) Ole Ingebrigtsen f.ca. 1631 - d.ca 1668-70 og gift med NN. Ole Ingebrigtsens barn: a)Ingebrigt Olsen f.ca 1656 - d.1737 på N.Toft i Sund og gift med Astrid Endresdtr. fra Tyssøy b)Vermund Olsen f.ca. 1659 - d. 1718 på Hufthammer i Austevoll, barnløs c)Kari Olsdstr. f.ca 1661 - d. 1741 på N.Toft i Sund gift med Peder Rasmussen d.Mons Olsen f.ca 1668 - d. 1743 på Vardøy,Sund, barnløs Mons Mortensen BIrkeland,Austevoll(fra Hummelsund i Sund Kommune)må etter det som her er sagt være gift med enka etter Ole Ingebrigtsen. Mons Mortensen eneste kjente barn er: e) Johannes MOnsen f.ca 1671 - d.1741 på Birkeland i Austevoll og gift med Siri Nilsdtr. (fra Hufthammer ?)Følgende spørsmål er da av interesse å få svar på: 1) Hvor kommer kona til Ole Ingebrigtsen og Mons Mortensen Birkeland fra. Kan det finnes dokumentasjon for at det er NN Olsdtr. fra Åse i Tysnes(nevnt i Tysnes gårds og ættesoga av Ernst Berge Drange). I såfall hvilke kilder er der brukt? 2) Hvordan er slektsforholdet mellom Siri Nilsdtr.Birkeland og Johannes Nilsen? Hufthammer? 3) Er det muligt å si noe omslektsforholdet til Nils Taranger.Det siste spørsmålet er viktig å besvare for å se om det kan finnes holdepkt for å få avklart opphavet til Barbro Olsdtr. Økalnd i Austevoll(ca 1663 - 1748). Nils Olsen Taranger(1713-1771 frå Årskog i Fitjar) var gift med Barbro Olsdtr. si dotter Gjertrud(Gjertruds far: Ole Tomasen frå Litla Tuftaland i Fitjar)

Link to comment
Share on other sites

Guest Norodd Hagenson

Ernst Berge Drange: Tysnes Gards- og ættersoge, bind 2, s 453: Åse, bruk 1. Ola Andersson Åse f ca 1629 g m Helga Olsd Nera-Gjelland har 9 barn, deriblant datteren NN gift med Mons (Mortenson?) Birkeland i Austevoll. Ola er 80 år i 1701-manntalet, mens 1664-manntallet har tendens til å gi feilmelding når jeg søker.Johan Tufteland: Austevoll. Gard og ætt, bind II, s 340: Ola Ingebrigtson Birkeland var født ca 1631 og Mons Mortenson Birkeland var født ca 1630. Olas to oppgitte barn var født ca 1658 og ca 1663, og Mortens ene ca 1671. Ola Ingebriktson er 34 år i 1664-manntallet. Ola Ingebriktson og Morten kan godt ha samme kone, men har Drange rett med hensyn til Ola Anderssons alder og årtstallene ellers er riktige, kan neppe noen datter av Ola Andersson Åse være mor til Ola Ingebrigtsons barn. Er alderen til Ola Andersson i 1701 pålitelig, kan datteren være akkurat gammel nok.

Link to comment
Share on other sites

Guest Heidi Tofterå Slettemoen

GODT JOBBET, Jostein!Kan et navn å lete etter være Malene Olsdtr. (Åse)? Siri og Johannes på døper barna sine Mons, Malene, Helge, Ole og Mari. Følger vi navnetradisjonene heter Johannes sine foreldre da Mons og Malene - og er Siri søster av Ole og Johannes Nils. Hufthammer, skal moren hete Helga, og Austevoll Gard og Ætt sier hun het Helga Johannesdtr. Men det blir jo bare en vag teori.Hva med Brithe Olsdtr. gift med Ole Salomons. Toft, som får sønnen Vemund på Tofta i ca. 1720? Passer hun inn noe sted?Skulle gjerne brukt mer tid på å dykke ned i dette - men nå kommer ferien og tar meg!

Link to comment
Share on other sites

Guest Heidi Tofterå Slettemoen

En liten detalj mht. barn av Peder Rasmus. Toft og Kari Olsdtr. Birkeland. Ihht. 1701 har han sønnen Ole Peders. på fire år, ingen Nils eller Johannes.Dersom Johannes Pedersen får sønnen Peder 'Joensen' som igjen får sønnen Johannes i 1733 (og dermed ikke kan være født noe særlig etter 1710), bør jo Johannes Pedersen d.e. eksistere i 1701 - men jeg fant ingen passende kandidater i hele Sund, ikke for broren Nils heller.Men nå: Seng!

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest Jostein Børnes

Nils Pedersen Vardøy og Johannes Pedersen Førdesstraumen har eksistert. Det blir et spørsmål om alder og event hvor de befant seg når mantallet i 1701 ble skrevet. Mantallet i 1701 for Sund er detaljert, mer detaljert enn andre steder. Det kan også tenkes at de var tjeneste drenger et eller annet sted og da sannsynligvis i Sunnhordland. Jeg kommer til å studere dette nærmere selv om det kan ta tid.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.