Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Norsk Skogbruksmuseum, ved Espen Skjærbakken

[#9827] Noen flere båtbyggere i Buskerud, fra 1801-1900

Recommended Posts

Guest Norsk Skogbruksmuseum, ved Espen Skjærbakken

Dette innlegget er del av det samme prosjektet som er beskrevet under innlegg 9789(om Borgersenfamiliene i Hokksund) og 9790 (båtbyggere i Oppland). Dersom noen kjenner til ytterlige opplysninger om de båtbyggerne som er nevnt i lista nedenfor,eller noen som ikke er nevnt, vil vi gjerne ha en mail eller et innlegg om dette. Materialet for Buskerud er foreløpig noe tynt, ettersom feltarbeidet her enda ikke er gjennomført.Det kan virke som om det finnes minst to hovedtyper av båt i Buskerudområdet. Hovedforskjellen synes å være mellom de båtene som ble brukt på Drammenselva og båt i de andre distriktene. Elvebåtene på Drammenselva ble bygget med få og brede bordganger som var skjøtt. Mens den andre båttypen ble bygget av flere, og smalere bordlengder som ikke var skjøtt. Synspunkter på hvor man finner den ene eller andre typen i Buskerud mottas også.I tillegg har det nok vært en del skipsbygging i Drammen.Mvh Espen SkjærbakkenModum, Buskerud Høelen (1801) Ole Knudsen, huusfader 67 aar gift 2.gl. er baadbygger Øvrejordet(1900) Hans Hansen gift gaardbruger, selveier, baadbyger f.1846 Modum, Bu Skara(1900) Anders Nilss. enligt boende jordbruger, baadbygger f.1865 Høn. BuEker, Buskerud Mjøndalen, Krok*(1865) Kristofer Hagensen husfader husmand med jord og baadbygger g. 31 aar f. ModumØvre Eker, Buskerud Elverhøi(1900) Nils Hanss, husfar elvearb. baadbygger for egen regning, jordbruger f.1859 Øvre EkerDrammen, Buskerud Grønland(1900) Marinius Christian Hans. fader g. baadbygger f.1851 Strømsgodset Skoger, JLToen, Ringerike Ved Randsfjordelva, Norderhougs sogn Navn: Aarne baadbygger Født: Ca. 1625 Husmann(?)Prestenes manntall fra 1666 I manntallet står det at han bodde på Thonen, men av nabogårdene i manntallet framgår det at dette er den gården som heter Toen i dag. (Opplysninger: Knut Bryn, Molde.)Nordrehaug, Buskerud Prestegården (1801) Niels Halvorsen 63 aar begges 1ste ægteskab huusmand, baadbygger Paulsrudbakken(1900) Hans Andersen, logerende enkemand snedker for egen regning, smed, bådbyger og slagter f.1852 Gran, HadelandHurum, Buskerud Knisvig(1900) Johan Bents enkemand bådbygger f.1843 Strømmen, JL Baadstø(1900) Thorvald Larsen g. baadbygger f.1873 Drammen, Bu (sønner av Lars Thorst. f.1837 ØE) Hans Larsen ug baadbygger f.1875 Drammen, Bu Hoff, Prestegaarden(1900) Bernhard Olsen g. baadbygger f.1859 Svelvik, JLNes, Ådalen, Buskerud Solbakken Båtbyggeri på Nes i Ådal, BU. Hans Solbakken.(1920-30-tallet) (= Hans Solbakken f.1879?)Sigdal (Krødsherad), Buskerud Gåran (lokalhistorie) Ola Knutsen (1834-1909) ugift, båtbygger. ”Gårangutten”/”båtgutten” Sandodden (Ringneseie) (lokalhistorie) Knud Olsen (f.ca.1770-85) husmann, båtbygger omtalt 1816.Ole Knudsen Kolsrudeie (bygget båt i Sigdal, opprinnelig krylling nevnt 1816) (lokalhistorie)Breivikroa Ole E. Bjøreeie (nevnt 1867) (lokalhistorie) Ole Larsen Skjessa (nevnt 1878) (lokalhistorie) Jens Breivik (bygget ca. år 1900) (lokalhistorie) Herbrand Lien (nevnt 1904) (lokalhistorie) Ole P. Lunteplassen (lokalhistorie) Ole Breivik (lokalhistorie) Einar Raaen (ca. 1975) (lokalhistorie)Ål(Hallingdal), Buskerud Ole K. Øyno

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.