Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sissil Bruun Sørensen

[#10051] Hvor finner jeg heksen Marit Knutsdatter?

Recommended Posts

Guest Sissil Bruun Sørensen

En 'heks' ble dømt til døden i Stod i 1649. Hun var tidligere dømt til å rømme kongens riker i Erik Christensens tid som fogd (ref. Jørn Sandnes, 'En hekseprosess fra Stod', sitat fra utrykt diplom). Marit Knutsdatter var gift, og fikk barn for over 40 år siden (i 1649). Jeg finner en gift kvinne med dette navnet og flere voksne barn i kopskatten i august 1645. Erik Christensen var død før 1. mai 1646. Dersom den første dommen mot henne ble felt mellom august 1645 og mai 1646 er det sannsynligvis 'heksen' Marit som står nevnt i kopskatten. Hvordan kan jeg finne ut dette? Hvilket lensregnskap vil boten være ført inn i? Jeg sitter med oversikten over lensregnskapene, men vet ikke hvor sakefallsregistrene står.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Sakefallslistene finn du som regel i sjølve futerekneskapane (ikkje landskatt, leidang, tiende osb.). Det som er det vanlege å finna i futerekneskapane for Vestlandets del på 1600-talet, er førstebygsel, tredjeårstake og sakefall. Dette er det som er omtalt som den uvisse renta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Takk skal du ha! Da vet jeg hvor jeg skal lete!Jeg har et par spørsmål relatert til denne saken. Saken får et etterspill der en presteenke blir tiltalt som heks - eller nærmere bestemt en stevning for å motbevise anklagene. Det er 12 laugrettemenn, alle fra samme tinglaug. I tingprotokollen for 1689 er dette tinglauget slått sammen med 2 andre nabotinglaug. Disse tre tinglaugene fungerer også som 'samlet' i alle regnskapene f.o.m. 1590. Jeg ville derfor trodd at dette var gjeldende praksis også for tingene i samme periode. 19 år senere, altså i 1668, er det 5 laugrettemenn som skriver under jordeboken. Disse er fordelt på alle 3 tinglaug. Hvor kan jeg finne ut hvilket område som ble dekket vanligvis i denne perioden (1649)? På dette tidspunktet ble vel laugrettemennene valgt ut blant bygdas 'beste menn'. Så vidt jeg har forstått er graden av 'godhet' proporsjonal med inntekt. Dermed er det et avvik dersom man tar utgangspunkt i tienden og leidangen for periodene før og etter. En av bøndene som jeg 'savner' er sikkert inhabil ettersom hans kone ble trukket inn i prosessen av Marit Knudsdatter, rømte fra fengselet og druknet seg. Andre er muligens inhabile på grunn av slektsskap med Marit Knutsdatter, selv om det ikke er så veldig nært. Jeg sitter imidlertid med en følelse av at laugrettemennene er selektivt valgt ut i dette som sikkert har vært en ekstraordinær tingsak. Er det noen forslag til andre kilder som kan nevne laugrettemennene i denne perioden?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.