Jump to content
Arkivverket

[#10078] Johannes Johannesson - Hvor kom han fra ?


Guest Bernhard Reknes

Recommended Posts

Guest Bernhard Reknes

Johannes Johannesson f. 1746 d. 1827. Johannes flyttet til 'Reknes Gård' i Masfjorden i Nord Hordaland, og bygslet gården fra stiftsprost Brun fra 1798. Johannes var bruker nr. 7 på bruk.nr. 1.Kan noen fortelle meg hvor Johannes kom fra ? I bygdeboken for Masfjorden, står det at fødested er ukjent. Johannes var min 4. tippoldefar. Ønsker så gjerne å søke lenger bakover...

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Da Johannes giftet seg 06.07.1771 med Anna Bessesdtr. står det at han kom fra Reknes.Dersom han bygslet gården i 1798 , må han ha bodd der en god stund.Det kan jo være hans sønn Johannes gift 01.07.1798 med Anna Torjesdtr. som bygslet gården i 1798.Blant døpte i Lindås er der en Johannes som ble døpt 16.12.1745 fra Qvarnes gård foreldre Johannes og Anna Qvarnes.Anna Bessesdtr. ble døpt 30.10.1739 fra Molland gård.Johannes Johannessen jr. ble døpt 20.11.1772 og hans hustru Anna Torjesdtr. var fra Totlandsdal. Mvh. Rune Thorstensen

Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland

Daniel Iversen Reknes (1699-1771)Gift 1 gang ca. 1719 med Marta Knutsdatter (ca. 1677-1756)Gift 2 gang 1757 med enken Anna Hansdatter QvammeAnna var enke etter Johannes Qvamme i Myking (ca. 1716-1756)Daniel og første kona hadde 3 døtre, og ingen av dem overtok gården. Det gjorde derimot Daniels stesønn Johannes Johannessen Reknes, født Kvamme i Myking i 1745.Mvh.Kenneth Bratland

Link to post
Share on other sites
Guest Bernhard Reknes

Jeg takker så mye for hjelpen så langt, men nå står jeg virkelig fast, og det er sikkert fordi jeg hverken har bygdebok fra Myking på Lindås, og at digitalarkivet har lite å tilby i perioden 1716-1756, som jo far til Johannes Johannessen Reknes var bosatt. Jeg skulle også gjerne visst hvilken gård Anna Hansdatter egentlig kom fra eller Johannes ?son Qvamme for den del. Har noen tid og anledning til å hjelpe meg videre ?

Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland

Jeg har sett i Mykingboken, men jeg kunne ikke finne dette paret hverken på Kvammen eller (Hodne)kvamme i Myking. Ei heller på Kvamme i Masfjordboka. Alt kirkeboksmateriale er registrert i Lindås prestegjeld fram til 1801. De døpte begynner i 1699, og de døde, vigde og andre kirkelige handlinger begynner i 1740. Det er undertegnede som har registrert de døpte i Lindås 1699-1801. Jeg holder nå på å legge inne fadderne til barna i perioden 1699-1764. Så kanskje fadderne kan hjelpe deg videre? En annen kilde du kan bruke er tingbøkene fra Nordhordland 1642-1760. Disse ligger under avskrifter på SAB sin hjemmeside. Her kan du eventuelt kanskje finne et bygselbrev for når Johannes bygslet gården Kvamme. Mvh. Kenneth Bratland

Link to post
Share on other sites
Guest Bernhard Reknes

Jeg setter virkelig stor pris på din hjelp Kenneth. Siden forrige innlegg har jeg skrevet ut og lagt på bordet alle fakta jeg finner om Anna og Johannes. Det er flere ting som er litt merkelig.1. Anna fikk Johannes i 1745. Hun ville teoretisk neppe være mere enn 45 år på dette tidspunktet, og derfor burde hun finnes i digitalarkivet under døpte i Lindås 1699-1764. Dette styrker teorien om at hun ikke var fra Lindås, eller at hun var født før 1699.2. Det finnes bare 2 Anna med far som heter Hans i Lindås som er døpt før 1743. Ingen av disse hører til Qvamme gård. Den ene er født på gårdsnavn 'Lie' i nærheten av Eivindvik (1710), og den andre er født på gardsnavn 'Myrens' i Lindås Kyrkjesokn (1715). Hvis Anna Hansd. var noen av disse, vill hun vært enten 30 eller 35 år da Johannes var født. Det kan jo forsåvidt stemme. Er dette noe du kan sjekke for meg ?3. Det er også rart at det ikke finnes noen tydelige spor etter Anna etter at hun giftet seg med Daniel Iversen Reknes i 1757. Hun finnes ikke under registrerte døde tilhørende Reknes gård (mellom 1740-1801). Heller ikke under noen (Kvamme gård i Lindås(med tanke på eventuell tilbakeflytting til hjemgård). Etter at Daniel Ivarsen Reknes (bruker 5) dør er det nevnt en Mikkel ? ? (bruker 6) som står oppnevnt som bruker på Reknes. Han kan ha bodd i lag med Anna Hansd. uten at de giftet seg. Da Daniel døde i 1771 var Johannes (bruker 7) 25 år. Ingen vet hvilket år han overtok gården Reknes i og med at han først i 1798 fikk bygselbrev. Hverken Anna Hansd. eller Mikkel er registrert døde i Lindås mellom 1740-1801. Det kan tyde på at de kanskje flyttet sammen ut av Lindås.4. En annen ting er at jeg ikke finner vigselsopplysninger på Johannes Kvamme og Anna Hansd. Kvamme i digitalarkivet. Dette kan bety at disse må var gift før 1740. Det jeg vet med sikkerhet er at begge foreldrene ble nevnt og forbundet med Qvames gård i 1745 ( i dåpsopplysninger på Joh. Joh. Qvamme). Da burde det også være noe om disse i bygdeboken for en eller annen Qvames gård i Lindås.

Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland

Her var det en del å gripe fatt i! For det første er den Mikkel du refererer til identisk med Mikkel Andersen Furebotn som i 1753 ble gift med Guri Danielsdatter Reknes (f. 1720). Hun var datter til Daniel Iversen og Marta Knutsdtr Reknes. Så denne Mikkel har nok ikke vært gift med Anna Hansdatter, som forøvrig var hans 'ste-svigermor'. Forøvrig er Mikkel nevnt som legdslem på Reknes i årene 1790-1792. En annen datter til Daniel Iversen, Siri (født 1726), er nevnt legdslem i 1775 på Reknes. I Lindås prestegjeld er det underregistrering av dødsfall i kirkebøkene 1740-1801. Hvis du sammenligner med skifteprotokollene for området og legdslemmene i Lindås 1756-ca 1794 her på Digitalarkivet vil du se dette. Så Anna Hansdatter er nok sannsynligvis død på Reknes, men bevise det kan jeg ikke. At han fikk bygselbrevet i 1798, kan ha med at han fikk ny bygselkontrakt på gården, for han har i hvert fall bodd der fra ca 1771. Johannes og Anna Hansdatter er nok gift før 1740. Eller de kan være gift i et annet prestegjeld (Hamre har jeg sjekket ut). Til slutt vil jeg bare ønske deg lykke til, mvh. Kenneth Bratland

Link to post
Share on other sites
Guest Bernhard Reknes

Jeg takker så mye for all den hjelpen jeg har fått ! Fra nå av ser det ut som om det kan bli vanskeligere å gå videre bakover i tid. Men mye har jeg da fått oppklart. Hvis andre kan hjelpe meg videre med Johannes og Anna Qvamme hadde det vært supert.

Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland

Hei igjen!Jeg har nå vært innom tingbøkene for Nordhordland, og der fant jeg at 28 juli 1746 fikk Johannes Jonsen bygelbrev på gården Hodnekvam i Myking av Ole Blege. Denne personen tror jeg kan være identisk med Johannes Kvamme (ca. 1716-1756). Dette grunngir jeg med at gården Hodnekvam er også omtalt som Kvamme i de elste kildene fra 1600-1700-tallet. Videre får Johannes og kona Anna Hodnekvamme datteren Anna i 1750. Kona til Johannes Kvamme het og Anna. Og til slutt døde jo Johannes Kvamme i 1756, men det finnes ikke skifte etter ham. Derimot finnes det skifte etter Johannes Jonsen Hodnekvam fra 1756. Johannes Jonsen Hodnekvam er heller ikke nevnt som død 1755-1756. Jeg har en teori om at Johannes Jonsen Hodnekvam er identisk med Johannes Kvamme. Det du bør gjøre er å sjekke skiftet etter Johannes Jonsen Kvamme, og se om kona hans het Anna Hansdatter og om det var en sønn Johannes. Forøvrig får Jon Tangedal sønnene Johannes i 1715, som kan være identisk med Johannes Jonsen Hodnekvam.Mvh.Kenneth Bratland

Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland

Løsningen nærmer seg: Skifte 5 april 1756 etter avdøde mann Johannes Joensen på Hodnekvam. Arvinger var:Enken Anna Hansdatter, med laugverge Lasse Jørgensen Skauge, MykingSønnen Nils Johannessen, 14 år, formynder Hans HatlevikSønnen Johannes Johannessen, 9 år, formynder Lars Jonsen TangedalDatter Anne Johannesdatter, 4 år, formynder klokkeren Jens de FinePå Tangedal finner vi ekteparet Jon Kristoffersen Tangedal (ca. 1690-1770) og kona Anna (ca. 1688-1758). Disse hadde flere barn, blant annet sønnen Lars Jonsen Tangedal 1720-1797, som ellers er nevnt som formynder i skiftet ovenfor. De hadde og sønnen Johannes Jonsen Tangedal, døpt 1715. Om Johannes står det at han bygslet et bruk på Svardal, Gulen 1736-ca. 1745. Siden blir han borte derifra. Dette er nok identisk med Johannes Jonsen på Hodnekvam. Så eldste sønnen Nils Johannessen er nok døpt i Gulen, og det må være årsaken til at en ikke finner han døpt i Lindås. Videre er det slik at Johannes Jonsen bygslet Svardal av Gjertrud de Fine. Sønnen hennes Jens de Fine er formynder for datteren Anne. Det som derimot ikke er avklart er opphavet til Anna Hansdtr. Hun kan kanskje være fra Gulen eller Lindås, uten at det kan bli sagt sikkert.Mvh.Kenneth Bratland

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Guest Bernhard Reknes

Ser man det, tjukkeste slekta er innom. :) Hyggelig å treffes på denne måten. Det er riktig at min bestafar het Bernhard Johan Reknes akkurat som jeg.Jeg har eller flere opplysniger i denne saken med en kjempeinnsats fra min pensjonerte (har fått helt fletta på sleksforskning) far Finn Håkon Reknes.Johannes Johannesens far het Johannes Joense Ringås (1716-1756) og var gift med enke på Ringås gård i Myking. Hans far het Joen Nilsson Tveiten (1665-), og det er her det er litt difust det hele. Jeg klipper like godt ut min fars notater under :'Joen var son til Nils Olsson Tveiten og Marita Sjursdotter.. Han fekk fire søner. Ola kom til Våge, Anders vart brukar på Tveiten, Johannes vart brukar på Myking og Joen på Ringåsen. Då Nils Olsson døydde, vart kona oppatt gift med Nils Hansson Myking. Dei fekk dottera Marita. Son hennar Marita Sjursdotter - Johannes, vart brukar på Myking bruk 4, men han døydde alt i 1714. Ved skiftet etter han vart garden utlagt på enkja, som gifte seg med neste brukar. Joen fann seg ei enkje pêa Ringåsen, nemnd der i teljinga i 1692. Truleg har fyrste mannen hennar vore Endre Lindenes. Der er ein tenar på Natås i teljinga i 1701 som heiter Halstein Endreson Ringås. Same året er Joen Nilson Myking - då kalla så fordi han har flytt frå Tveiten med mora til Myking, registrert på Ringås. Han får bygsel 1720 på Ringås av eigaren Peder Hoffmann. Då er han nemnd Joen Nilsson Tveiten. Når Joen kallar sonen sin Johannes, er det ingen annan oppkallingsgrunn, enn at hans eigen bror Johannes - døydde to år før denne sonen var fødd.'Kort fortalt - far til Joen Nilsson Tveiten het altså Nils Olsson Tveiten (1628-), hans far het Ola Knutsson Tveiten (1596-1670). Hans far het Knut Tveiten Johansson Tveiten (1570-). Hans far het Johans Antoniusson Tveten (1540-). Hans far het Antonius Stenrødson Tveiten (1520-). Hans far het Stenrød Tveiten (1490-)Det er selvsagt helt uaktuelt å be om at noen skal sjekke om dette er korrekt, men har noen innvendinger, viktige detaljer å tilføye, eller rettelser for den sak skyld, you name it, hadde det vært supert.Vi skal heller ikke glemme Anna Hansdatter, for henne finner vi fremdeles ikke ut hvor kommer fra.

Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland

Jeg kan ikke se at noen Johannes er døpt i perioden 1700-1730 i Lindås prestegjeld med noen Joen/Jon Ringås/Tveiten/Myking som far. Mvh. Kenneth Bratland

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.