Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest mary-ann ressem

[#10093] Fam.Ely

Recommended Posts

Guest mary-ann ressem

jeg fikk så bra hjelp i går. Kanskje noen kan hjelpe meg videre. Jeg trenger foreldre til Fredrik Ludvig Didrikson Ely f. 1796 og Brita Johannesdatter haugland 1802-1872 Disse oppl. er fra Bygdebok for Haus, Ådna. Jeg skulle også gjerne ha dødsdato på Fredrik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Eide

Her er vel dåpen til Fredrik Ludvig i domkirken i Bergen.Ved dåpen til noen av hans søsken er familien nevnt under prestegarden i Haus.Jun 30 Jul 08 1796 Fridrich Ludvig Diedrich Adolph Elie proprietair Anna Catrine Wiggers DKGeir Eide

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Eide

Her gifter Fredrik sine foreldre i domkirken i Bergen :3992 Didrich Adolph von Ely Anne Cathrine Wiggers ungk. jomfr. i huset Nov 20 1774 DKGeir Eide

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Jeg har selv Ely-aner (Fredriks søster Catharina), og har snust litt på slekten. Du finner det her: http://www.troms-slekt.com/per.htm Slekten er forøvrig beskrevet utførlig, men delvis feilaktig, i JHS Campbells 'Stamtavler over familien Campbell i Norge, samt slægterne Megeland, Sebben, Harrje, Haltaus og Kling m. fl.' (Bergen 1877).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Se forøvrig denne debatten: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

du vil kanskje synes dette er litt interessant også: Lenke PS =-tegnet må være med i adressen i innlegget ovenfor. Kanskje faller det utenfor lenka i dette innlegget også; det har vært endel problemer med det. I så fall er det bare å skrive inn '=' på slutten av webadressen i adressefeltet. DS

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

ElyDansk-norsk offisersslekt hvorav overkrigs-kommissær Søren Heiberg Ely ved kabinettsordre av 24. april 1783 ble opptatt i den danske adelsstand som naturalisert dansk, men tilhørende “en gammel og noksom bekendt engelsk adelig Familie”. Våpenet, som er en rød bjelke i en blå strøm; kronet hjelm og om våpenet en rød kappe, ble approbert av Kong Christian VII 5. september samme år. Adels-patentet ble senere stadfestet 25. oktober 1806. Den adelige linjen døde ut i 1864.Slektens eldste kjente mann, Søren Elys oldefar premierløytnant Berent Didrik Ely, angis å være sønn av en dansk sjøoffiser. Han var i utenlandsk tjeneste under 30-årskrigen, og returnerte til Danmark etter freds-slutningen. Hans sønn, oberst Ernst David von Ely, kom i 1699 til Norge som kaptein ved Oplandske Nasjonale Infanteri-regiment. Han avanserte under Store Nordiske Krig til oberst-løytnant, senere oberst ved 2. Vesterlenske Infanteriregiment og tok i 1749 avskjed med generalløytnants rang. Stamrekken er:Bernt Didrik Ely (ca 1615 – 17??) Ernst David von Ely (ca 1665 – 1750) g.m. Christiane Juliane Judenherzog. Just Henrik von Ely (ca 1700 – g.m. Maren Elisabeth Seehus Didrik Adolv von Ely (1741 – 1821) g.m. Anna Katarina Wiggers Fredrik Ludvig von Ely (1796 – g.m. Birthe Johannesdatter HauglandSå langt hovedsaklig med de samme kildene som angitt ovenfor i debatten. Kolbjørn Ekkje har hentet fram et mye større materiale om familien von Ely, og derigjennom sannsynliggjort at familien er en gren av den adelige engelske familien Elliot, som fører det samme våpenet, jf Ekkjes artikkel i Heraldisk Tidsskrift. Ekkjes artikkel gjør at de ovenfor angitte litteraturreferanser i denne debatten er tilnærmet verdiløse.Som det skulle fremgå av det anførte, var den norske stamfaren, Ernst David, ikke generalmajor i Norge, men oberst. Generaltittelen fikk han først da han gikk av.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Dette var nytt og spennende! Hvor får man tak i denne artikkelen? Hvilket nummer av tidsskriftet finnes den i? Kan den legges ut på nettet? Når det gjelder Campbell (jeg går ut fra det er det du mener med litteraturreferanser) er det nok drøyt å slå fast at han er verdiløs. Tilbake til Bendiderik Ely er det ikke så mange feil i framstillingen. Er man klar over de feilen som forekommer burde det være mulig å skjøte sammen Campbell og Ekkje, selv om det er selvsagt er snakk om en sannsynliggjøring av et familiebånd og ikke noen videreføring av anetavlen, hvis jeg har forstått deg riktig angående Ekkjes arbeid - som det skal bli svært spennende å sette seg inn i.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Jeg mener artikkelen kom en gang rundt midten av 80-tallet (jeg er i USA og kommer ikke hjem før om en måned, så jeg får ikke sjekket årgangen herfra). Campbells artikkel er ikke verdiløs, men Ekkjes artikkel er en langt grundigere dokumentasjon av originalkildene og gjør derfor videre referanser til Campbell verdiløst. Ekkjes artikkel vil stå som det foreløpige referanseverket for familien von Elys eldste ledd.Familien lever forøvrig fortsatt i Norge i ren mannslinje, selv om den, så vidt meg bekjent, ikke lenger bruker familienavnet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Eg kan supplera litt bibliografi her:Ekkje, Kolbjørn. 'Er slekta von Ely ei grein av Eliot-familien frå Cornwall?' Heraldisk tidsskrift 6 (1985): 65-72.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest mary-ann ressem

tilbake til 1108 da jeg etterlyste 4 brødre Fredriksen som flyttet fra Bergen til Rødøy 'Min' Fredriksen med forrnavn Jan Fredrik sto f. 1829 ikke nevnt som barn i den rekken jeg fikk opplyst av J.L. Kvamme. En Johan Gotlieb f. 1829 sto. Tvillinger?? eller er jeg på feil spor. De tre andre Fredriksenbrødre var nevnt så jeg ble litt lur på om dette er riktig 'ane'. noen som kan hjelpe??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Mary-Ann; jeg tror ikke det er særlig lurt av deg å flytte diskusjonen Fredriksen-brødrene fra sin opprinnelige tråd (10087), og hit, selv om det er samme slekta. Det skaper bare forvirring. Hadde jeg vært deg ville jeg kopiert ditt siste innlegg her over i den opprinnelige tråden,og fortsatt den diskusjonen der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johannes Mjelde

Ludvig Fredrik Ely (1796-1852)og Brita Johannesdtr Haugland (1802-1872) er mine oldeforeldre, og eg har ein god del data om både forfedrar og etterkomarar. Om Elyfamilien ser eg at du alt har fått fleire svar, og når det gjeld spinnesida, er Brita sine foreldre Johannes Knutsson Hermundsdal (f. 1768) og Andrea (Andri) Knutsdtr. Skorve (1764-ca 1850). Dei var gifte i Evanger i 1797. Du finn dei i folketeljinga 1801 som paktarfolk på Rongen i Evanger. Sjå Evangerboka, bind I, side 11 og bind II side 48 og 118. Mine data her går tilbake til 1600-talet med namn frå Voss, Vossestrand, Eksingedalen, Modalen m.m.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest mary-ann ressem

Det jeg ikke får til å stemme er at Jan Fredrik f. 1829 ikke står nevnt under foreldrens navn i Bygdeboka for Haus. Her står Johan Gotlieb f. 1829. Har du mere info ang. dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Audun Lem

I et etterskrift til en artikkel i Bergens Historiske Forenings tidsskrift nr. 33 fra 1927 av professor I.C. Dahl opplyser A.M. Wiesener at Diedrik Adolph von Ely til Hovland gaard arvet enkelte eiendommer i Bergen fra Catharina Johanne Gartner. Hun var datter av byskriver Hans Christian Gartner og Abel Lem. Jeg har sett oppgitt andre steder at D.A. von Ely tidligere skulle ha vaert Gartners betjent, men vet noen om der ogsaa var sleksskapsbaand mellom von Ely og Gartner familien ?Audun Lem

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva Willenburg

litt om von Ely slekten i 'Det eldste Sandnes' av Ola Aurenes: Den første av slekten Obertsløytnant Ernst David von Ely var en tid eier av Nedre Austrått (Sandnes, Høyland, Rogaland)., solgte gården i 1723. Nevnt som fadder i 1742 på Hana, men bosatt i Stavanger. Døde i generalmajors stilling 13 juli 1750. 3 av hans mange barn var i kortere eller lengre tid knyttet til Sandnes eller Høyland: Kaptein Just Henrik von Ely var gift med Maren Elisabeth Seehus, han døde et halvt år før sin far, bare 46 år gammel. Sønnen løintnent Ernst David von Ely, f. 1731, gift med 17 åringen Guri, f. 1742 i Stavanger, foreldre Lisbet Eriksdtr. Frost, (f. 1714) og Peder Thomasson Megaland, (f.1712). Bodde på Kvål til 1791, da avskjed fra militærtjenesten og utnevnt til tollinspektør i Tønsberg. Døde 4 feb. 1809, og konen 6 feb 1822. Hadde 13 barn. En yngre sønn Bernhardus Judenherzog von Ely, døde i Høyland i 1775, sannsynligvis har han oppholdt seg hos sin bror på Kvål.Lovisa von Ely var gift med fenrik von Ehlert, en meklenburgsk adelsmann (fenrik i Stavanger)Major Fredrik von Ely var gift med kommandørkaptein Lorrents de Ferrys datter Catharina Osia, de bodde først i Stavanger, så Hjelmeland, hvor han i mai 1750 fikk bevilling tl å drive gjestgiveri på sin eiendom Solensten. Konen døde samme høst, og i 1757 er han tilbake på Sandnes. Hans sønn ble konfirmert der i mai 1757. I 1765 fikk han avskjed fra sin militære stilling. Søkte 4 år senere om å bli postmester i Stavanger, men fikk ikke embetet, han var jo da også en mann på nesten 70 år. Han døde i 1778 og hans lik ble nedatt i Høylands kirke oppe i koret ved høyre side av alteret.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Kaptein Just Henrich von Ely. f .1758. Han ble underoffiser ved det 2dre vesterlenske regiment 1774,sekondløytnant 1782,premierløytnant 1786,kaptein fra 1800, fikk 1ste Stavangerske kompani 1802. Han bodde på Eikeland før han kjøpte Moi--osv. Kilde Lunds Historie 1. Gården og slektens liv. Ingjald Mehus. Lund komune 1987. Lund i Rogaland. Sig---

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest anne-lise mikalsen

En liten kommentar til Lars:Min bestemor sine 4 brødre brukte von Ely eller bare Ely i tillegg til etternavnet.Noen av min mors fettre 'bærer' fortsatt navnet videre,men altså bare på mannssiden.De bor (bodde)alle her i Bergen,og var etterkommere til Didrik Adolv Fredrikson Haugland,1822-1895.Mvh.Anne-Lise

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfinn Kjelland

Ein Ely til viss det er av interesse: Ernst David f. ca 1744 i Norge, gift 1770 i Gausdal med Anne Marie Erlandsen (Olai Ovenstad Militærbiografier I s. 271). Anne Marie var f. 1739 i Lom, dtr. av Amund Erlandsen (ca 1703 f. i Gausdal, d. 1761, Ovenstad I s. 278), gift 1738 med Anna Katarina Sveinsdtr. Westerberg (ca 1712-1799) f. på Geisar i Lom. Ei udatert skifteavskrift i bygdebokarkivet for Lom (Synstnes der Anne Marie og foreldra budde) syner at ho og Ernst Davis hadde ein son, Ernst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ørnhøi

Major Just Henrik Ely (1759-1824)møtte i Riksforsamlingen på Eidsvoll som representant for Vesterlendske Infanteriregiment. Men det vet du sikkert fra før. Halvdan Koht har en omtale av ham i den gamle utgaven av Norsk Biografisk Leksikon.. Hilsen stein Ørnhøi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johs. Mjelde

Etter å ha lese innlegget frå Stein Ørnhøi, minnest eg at Dagbladet i 1964 hadde ein notis om at Stortinget hadde halde eit møte på Eidsvoll i samband med 150 års jubileet, og at dei av stortingsrepresentantane som var etterkomarar etter Eidsvollsmennene, vart plasserte på sine respektive forfedrar sine plasser. Ein av desse etterkomarane var Trygve Bull, som fekk plassen til Just Henrik Ely. Mvh Johs. Mjelde

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Bygdebok for Kvinnherad, Band 4, gnr. 153 Sunde, s. 327:Løytnant Anthon Ulrich Jacob Ely. Barn fødde her:a) Ernst David, f. 1740b) Christine Juliana, f. 1743c) Berta Margrete, f. 1747

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Sandblost

Går det an å plasere denne herremannen inn i denne slektskretsen?Hans Ernst von Ely, født omkring 1746, død 6. oktober 1800. Han ble i 1790 kaptein ved Vesterlenske infanteriregiment og sjef for Råbyggelagets kompani med bopæl på gården Våland i Holt.Var han gift? Barn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.