Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Alf Thynes

[#10096] Begrepene 'moster' og 'faster'

Recommended Posts

Guest Alf Thynes

I et skifte fra Røros fra tidlig 1700-tall, har jeg støtt på begrepet faster og moster. Jeg har forhørt meg litt rundt om hvilken slektsforbindelse dette egentlig er, men har fått forskjellig svar. Ser også av ordlista i Digitalarkivet at begrepet moster ser ut til å ha ulik betydning. Finnes det noen entydig forklaring på denne slekts-/familieforbindelsen, eller er det brukt ulikt i det ganske land. Noen som vet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Slik jeg kjnner ordene, er moster mors søster og faster fars søster. For onkel bruktes morbror og farbror,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olle Elm

Hej, På fornsvenska heter faster faþur systir, faþersyster och moster heter moþor systir. Här kan man se, precis som Astrid förklarar, hur orden satts samman. Begreppen har dock även använts för ingifta, alltså onkels (farbrors, respektive morbrors) ingifta hustru. Det kanske är bra om det reds ut om detta sätt att benämna släktingar förekom i Norge på tidigt 1700-tal för att Alf skall kunna vara säker. Vänligen, Olle Elm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R.Sæther

Moster og faster er systre av mor og far, men desse 'titlane' har hatt ein tendens til å gli inn nærmast som ein del av namnet og dermed bli brukt av personar som ikkje har dette slektskapsforholdet yil vedkomande. Altså, for å ta eit døme: Syster til mi mor heitte Gjertrud, altså Gjertrud-moste®. Men også borna mine kalla henne det, endå ho slett ikkje var deira moster. Eg hugsar forresten at vi kalla ei av mostrene til mor mi for Bestamosta - det hadde vore interessant å vite om det var eit ord som var dikta i vår familie, eller om andre har brukt det og. Eg har også høyrt orda 'gammalmoster' og -faster for denne slektningen (som i dag vel ville bli kalla grandtante) - er det også ord som er utbreidd?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Hei Vil tro at når du finner faster og moster i et skifte, så gjelder det i den opprinnelige formen, nemlig fars søster og mors søster. Jeg kaller jo mor og fars tante for tante også, så det er ikke bare i forbindelse med faster og moster det skjer en slik generasjonsforskyvning. Tror faktisk det er ganske vanlig. Må også nevne at jeg selv kaller min fars søster for faster, og har aldri gjort noe annet. Det er mulig at denne benevnelsen kommer fra Rørostraktene, da min farmors familie var derfra.Beste hilsen Inger Bjørnaas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Hadde en gang en slektning som var yngste søster av min oldemor. Henne ble jeg opplært til å kalle 'tante', men egentlig var hun jo en 'oldetante' - vet ikke en gang om et slikt ord egentlig er i bruk. (Det var jo ikke så mange som rakk å bli noe slikt før i tiden)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olle Elm

Hej igen, Är enig med Inger Bjørnaas att förekomsten av benämningen i ett i ett skifte skulle kunna tyda på att det verkligen handlar om ett par 'biologiska' moster och faster. Alf, är det möjligt att dra några slusatser av deras namn - patronymika (även om detta ju inte heller ger 100% säkerhet)? Kanske kan vi bli invigda i en avskrift av skiftet och en redogörelse för familjen? Vänligen, Olle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alf Thynes

Ja Olle, jeg får gjøre et forsøk. Jeg er ingen 'ræser' til å lese gamle skrifter, så jeg har utelatt noen ord (.....) som jeg ikke klarer å tyde.Skiftet er datert 29.05 1739 og er etter smelter Lars Knudsen på Røros. I skiftet er det nevnt at Lars var/er formynder for Marithe Jacobsdatter, datter av Jacob Nilsen Winterwold. I forbindelse med dette tema står det:'......foresatte Formynder Sal. Lars Knudsen Smelter. Debet.Anno 1714 tilfaldt mig moderens arv udi mit ..... 3.(?) .... effter min Sal. Moster Kiersten Olsdatter,......''Anno 1719. tilfaldt mig lignende F....ng arv effter min Sal. Faster Jacob Nilsen Wintervold....'På slutten nevnes ulike beløp. Såvidt jeg kan se av skiftet ble lars formynder i 1719, sannsynligvis ved at Jacob Nilsen Wintervold døde da. Jeg vet ikke om det er noen slektskap mellom Lars, Kiersten og Jacob. Jeg vet heller ikke pr. i dag om Jacob og Kiersten var ektefeller (må i tilfelle sjekke skiftet). Dersom det er slik at Kiersten var Marithes mor, er det litt merkelig at Lars skulle arvet noe etter henne i 1714, når han tydeligvis ble satt til formynder i 1719.Nå kan det jo selvsagt tenkes at jeg har tolket skriften feil, bl.a. omtales Jacob som faster, noe som jo tydeligvis normalt er forbeholdt hunnkjønn. Men om det er andre forklaringer er jeg veldig glad for å få korrigert det.mvhAlf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

I tillegg til moster og faster ble det på mine hjemtrakter (Romsdal) også brukt moste'mann og faste'mann og mo'bro'kone og fa'bro'kone, noe som jo er langt mer presis enn tante og onkler. mvh OsvR

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olle Elm

Hej, Tack Alf för Ditt inlägg. Dessvärre blir jag inte klar över sambanden - vem som var moster eller faster(?) till vem. Kanske vore det en idé att gå en omväg. Vad jag kan finna är inte släkten Wintervold diskuterad i forumet tidigare. Möjligen kunde en diskussion om hur släktens äldre led ser ut ge svar på de frågor jag antar Du söker. Vänligen, Olle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.