Jump to content
Arkivverket

[#10114] BARTH, Casper Mogens, f. 1693 i Skien


Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Recommended Posts

Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Søker opplysninger om denne Casper Mogensen Barth og hans forfedre. Han var sersjant og tjente ved Jydske Ryttere i 6 år, Norske gevorbede dragoner i 6 år og ble sersjant ved 1. Oplandske nasjonale Infanteriregiment 1728-30. Han stod ved Ytre Gudbrandalske kompani i februar 1730. Han ble gift på Toten 29. desember 1727 med Anne Lisbeth Fredriksdatter Lae. I 1728 blir han far til Ambrosius, som døpes 12. mai 1728 på Toten. Ambrosius ble som sin far underoffiser/befal(korporal).

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Barth'ene på Kongsberg er kjente, samme med feks Kragerø-Barth'ene (samme fylke som min Barth), men jeg finner ikke koblingen mellom dem. Har sett i blant annet en bok om slekten Barth (av en Sund(t)?), men finner heller ikke der nevnt min Barth. Casper er jo derimot et navn som går igjen, Casper, Caspar osv. Mogens vet jeg ikke om, fordi den informasjonen fikk jeg tak i lenge etter at jeg hadde mulighet til å se i nevnte bok. Mine Barth'er er også nevnt i Lassens samlinger på RH (SA?), men det er ingen ny informasjon som kommer frem der.Hvis noen kjenner til overnevnte bok, og kan sjekke nevnte Mogens, er jeg takknemlig for det.

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Hei Berit. Takk for svar som kom akkurat samtidig som mitt eget, og derfor ikke fanget opp før i dag. De tre første nummerene koblet til Barth gjelder en Barth-slekt fra Herre i Bamble. Tilfeldigvis driver jeg også lokalhistorisk forskning på disse stedene, og de er derfor også av interesse for meg. Jeg har derimot ikke klart å finne noen kobling mellom dem og min Casper Barth. Avstanden mellom Eidanger og Bamble er et par mil, så sjansen for at de er i slekt er jo der. Mener å huske at 'Herre-Barth'ene' kom fra Skien, noe også Mogens Barth angivelig skal komme fra.Den siste referansen gjelder jo 'Kragerø-Barth'ene' som har en kjent linje til Barth på Kongsberg.Men det er moro at folk svarer og kanskje finner vi sammen trådene som fletter alle Barth'ene sammen til den innvandrede delen som havnet på Kongsberg.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

I Slektslitteratur (fant på nettet) står det: Barth I, kongsberg og Sachsen (KS 1911) s.36-39 og Barth II Kragerø-Barthene (KS 1911) s.39-43 (A). Barth (XREF): (SAN02) og til sist Barth Sundt, Mikael: Stamtavle over familjen Barth.Jeg antar du allerede har sett på disse. Jeg aner ikke hva alle forkortningene står for.

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Den siste boken du her forteller om, Mikael Sundts bok Stamtavle over familjen Barth har jeg sett tidligere, men skulle så gjerne hatt fatt i den på nytt. De to andre bøkene er for meg ukjente, samme er forkortelsene. Hva er adressen til den siden du fant dette? Noen som kjenner til hva forkortelsene Berit refererer til, betyr?Takk for hjelp :-)

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Ved søk etter slektslitteratur finner du Family History Literature. Her er det flere, men jeg tror det er den første av dem med en 'regnbuefarget' meny. Det er iallfall den med gul bakgrunn. Det er ikke så vanskelig som det leses.Tittet i bd. 3 genealogisk tidsskrift, og der sto det at de nulevende Kragerø-Bartherne stammer fra Jacob Barth 1709-1757 kj.m. og postmann i Kragerø gift med Elisabeth Cathrine Bøckman ca. 1715-1744, men dette har du nok allerede lest.Ellers så skal det finnes en nyere bok til av Skjelderup, A.S.: Fam. Barth.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Johnsen

Boken av Michael Sundt skal finnes på biblioteket i Bergen. Du kan antagelig bestille den gjennom ditt lokale bibliotek. Jeg har endel info om 'Herre-Barthene' men ingen opplysninger om noen Casper/Caspar.

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Takk - skal forsøke å bestille den. Er du av Herre-Barth'ene sjøl? Min slekt er antageligvis inngiftet i den på 1800-tallet, og som sagt driver jeg en utstrakt forskning på den delen av Barth-slektene. Men dette blir jo en helt annen diskusjon. Ville vært spennende om utvekslet litt info om Herre- Barth'ene - send meg en mail på porsgrunn@online.no om du er interessert.

Link to post
Share on other sites
Guest Henning Hellstrøm

Jeg er av Herre-Barthene, min 3xtipp het Hans Barth født 1782. Han er beskrevet i Sundt's bok om familien under 'spredte Barther' bakerst. Jeg har heller ikke funnet noen kobling til de mer kjente grenene. Hans Barth's foreldre er etter hva jeg har funnet ut Niels Eriksøn Barth og Maren Juliana Wichart, 1801-telling for Bragernæs. De giftet seg i Skien 19.01.1787. Hans Barth var sannsynligvis den første Herre-Barth (se familien i 1865-tellingen for Bamble). De jobbet nesten alle som smeder i 'Hammeren' (Herre Verk).

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Her har jeg antatt at stamfar for 'Herre-Barth'ene' er Niels Rasmussen Barth, kleinsmed, boende i 'hus nr 4' på Herre Verk (kfr folketellingen 1801 for Porsgrund, navnet skrives Rasmusen_barth så du finner ham ikke bare ved å søke på Barth). Han er gift for 3 gang med Marthe Nielsdatter. Etter hva jeg har funnet ut har Hans Nielsen Barth en sønn Rasmus Hansen Barth, så her er det oppkalling på gang. Samtidig er det også en Erik Hansen Barth her, så nå blir jeg usikker. Er det 2 slekter Barth her? Jeg har begynt så vidt på noen slekter fra Herre, men det er mye som ikke er kontrollert enda, så mye er usikkert. Se på følgende link: http://home.online.no/~h-johnse/barth.htmlSetter pris på tilbakemeldinger rundt dette, da jeg etterhvert ønsker å kartlegge alle slektene på Herre. Burde det åpnes et ny diskusjon for dette? Det er, så vidt jeg vet til nå, heller ingenting som linker 'min' Casper Barth til 'Herre-Barth'ene'.

Link to post
Share on other sites
Guest Henning Hellstrøm

Det var moro å se barth-siden din, dette er jo min slekt. Min gren var ikke med, min tippoldemor mangler på punkt 1.4 fordi hun ble født etter 1865-tellingen. Hun het Johanne Karine Johansdatter, født 21.08.1869. Hun fikk senere to barn med Thoresius Andersen (fra samme sted levde ca. 1865-1900), Tobias og Arthur Andersen, født henholdsvis 1896 og 1890. Du finner de i tellingen for 1900. Arthur er min oldefar.

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Toresius Andersen og Johanne Karine Johansdatter fikk, etter som jeg til nå har funnet ut, barna Arthur Johan 16. juli 1890, Mathæus født 30. april 1892 samt Rakel født 26. september 1894. De har sikkert også sønnen Tobias, uten at jeg har funnet ham til nå.Hvordan forklarer du de to herrer Niels Barth? Er det Niels Rasmussen Barth på Herre som er Herre-Barth'enes opphav, eller er det Niels Eriksen Barth i Bragernes som er opphavsmannen?Din slekt er etter Maren K. Hansdatter Barth g.m. Johan Nielsen?

Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Terje, - ser at det i 'Norges håndverkere' står noen linjer biografi om skomakermester Jens Lauritz Barth, (nr. 1. 1. 2. 5. i din oversikt).Er ikke mer enn at jeg kan skrive det inn her, om du har interesse av det.Mvh. Arne.

Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Barth, Jens Lauritz, skomakermester, Porsgrunn, f. 17. okt. 1890 i Bamble. Foreldre: Snekkermester Lars Barth og Andrea Andreassen.Utl. 1909 hos Riis i Porsgrunn, derefter ved forskj. skofabrikker i Oslo og Skien til 1915. Overtok d. å. Riis` forr. Handelsbrev.Gift 28. des. 1911 med Marie Ellingsen. Foreldre: Tømmermåler Elling Ellingsen og Berte.4 sønner, 3 døtre.Interesse for sang, avholdssak og religiøse spørsmål. Med i Metodistkirkens styre, medl. av dens sangkor, - også i dettes styre.Mvh. Arne.

Link to post
Share on other sites
Guest Henning Hellstrøm

Til Terje Rehn Holm-Johnsen:Riktig, Johanne Karine Johansdatter er datter av Maren K. Hansdatter Barth og Johan Nielsen. Av hennes barn har jeg kun funnet Arthur og Tobias, hvor fant du de andre? Jeg har ikke hørt om de gjennom familie, vil tro de døde før 1900-tellingen.Av de to herrene Barth er det Niels Eriksen Barth i Bragernes som er satt som Hans Nielsen Barth's far i Sundt's bok. Niels Rasmussen Barth står oppført alene. Jeg vet ikke hva som er kilden til dette og etter hva jeg kan se er begge kandidater til plassen.

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

De andre er funnet i kirkebøkene for Herre. Har ikke sjekket i ft1900 for denne familien, men om de ikke står der er de vel antagelig døde. Er det en mulighet for at Sundt tar feil om farskapet vedr Hans Nielsen Barth's far? Eller er det 2 Niels Barth involvert? Har du funnet noe i kirkebøkene i Bragernes? Det at Niels Rasmussen er kleinsmed, tolker jeg som at dette er rett far, men hvem vet. Jeg går ut fra evt barn av Niels Rasmussen Barth finnes i Porsgrunn kirkebok (da Herre sorterte under dette en periode). Vet ikke når jeg evt får tid til å sjekke opp dette, men skal gjøre et forsøk i løpet av denne uka.Har du Mikael Sundts bok? Er det nevnt noen Mogens, Mons eller ligende der, med etternavnet Barth?

Link to post
Share on other sites
Guest Henning Hellstrøm

Jeg har boken til Sundt ja. Han fokuserer mest på de store Barth-grenene. 'Mine' Barther er å finne bakerst i boka under kapittelet 'spredte Barther', og her har han gått lite grundig til verks. Sundt kan meget vel ta feil av farskapet. Skal se etter Mogens/Mons, er det denne Casper Mogensen du ser etter?

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Ser etter Casper Mogensen Barth ja. Som jeg sa helt i begynnelsen av denne postingen, skriver Ovenstad at han skal være født ca 1693 i Skien.Så hans far må være en Mogens eller Mons Barth, evt kan jo det jo være hans mor som er av Barth-slekt, og at sønnen har fått det navnet videre.I forbindelse med min forskning på Herre-slektene (deriblant Barth) hadde det vært moro å fått del i den delen av Barth slekta du tilhører, ihvertfall frem til den flyttet ut. Hvis du kunne tenke deg å dele det med meg, ville det vært flott.I og med at Herre-Barth'ene er et aldri så lite sidespor til den debatten som egentlig pågikk her, kan du godt kontakte meg pr mail på porsgrunn@online.notakk igjen, Henning

Link to post
Share on other sites
Guest Henning Hellstrøm

Jeg fant din Caspar Mogensen Barth i Sunds bok, under spredte Barther på Toten og Ringerike. Han har nr. 690 i boka og står desverre øverst i sitt tre. Videre står det litt informasjon om Ambrosius og slekten videre. Si ifra om det er noe du mangler.

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Egentlig mangler jeg alt. Som jeg sa visste jeg svært lite om min Barth-slekt. Det jeg viste var en Casper Barth, født rundt 1750 som havner i Eidanger i Telemark. Da jeg fikk tilgang på Sundt-boka, en god del år siden, visste jeg mye mindre enn det jeg vet nå. Nå lykkes det meg dessverre ikke å få fatt på boka igjen. Står det mye om min gren? For mye å skrive av? Kanskje kan du ta en kopi og sende i posten?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.