Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars Jørgensen

[#10187] Hvem var mor til Axel Gyntersberg (ca.1525-1588)?

Recommended Posts

Guest Lars Jørgensen

Axel Gyntersberg giftet seg inn i Benkestok-slekten med Kirstine Benkestok.Store norske leksikon sier at Axels mor var Kirsten Lavesdatter (av slekten Foss i følge en side på nettet), mens Wilhelmine Brandt (slægten Benkestok, 1904) samt sider på nettet sier at moren var Adelus Johansdatter Krukow (1524-1605).Jeg mistenker at flere har tatt opplysningene i Brandts bok for god fisk, men at det senere har framkommet mer presis informasjon som tilsier at Kirsten Lavesdatter er moren.Noen som kan hjelpe til med oppklaring av dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carl Müller

Iflg. mine notater var Axels far Henrich gift to ganger. Axel er fra 1. ekteskap med Kirstine Lagesdatter/Lavesdatter (død 1569) og ikke fra 2. ektskap med Adelus Kruckow. Dette er iflg. siste utgave av Norsk Biogr. leksikon (2000). Både Otto Jørgensen og Norodd Hagenson uttalte seg om dette for noen år siden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Vet man hvem foreldra til Kristine Lavesdtr og Henrich Gyntersberg var?mvh Kjellaug R.P.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Handegård

Når det gjelder Kristine Lavesdotter finnes det lite informasjon: Sollied skriver at Kristines farfar 'meget vel' kan ha vært Lauritz Hanssøn (Foss?). Om Kristines farmor skriver han: 'Efter våpentavlen må KLs farmor utvilsomt ha tilhørt slægten Sparre i Skåne'. Kristines mor har han ingen opplysninger om, men når det gjelder mormorens våpen, så tilhører det 'uten tvil den kjente danske slægt Friis av Hesselager', men han føyer til at DAA ikke gir opplysninger som kan oppklare slægtspapsforholdet.Når det så gjelder Heinrich Güntersberg, har Sollied en bortgjemt notis i NST der han skriver følgende om den 'pommerske uradelige slægt Güntersberg':«Ved undersøkelser av tyske kilder har nærværende anmelder kunnet fastslå at de 4 av tavlens våben som representerer Henrik Günterbergs besteforeldre, tilhører henholdsvis slektene von Güntersberg, von Fleming (lever ennu i grevestand i Tyskland), von Köller (lever fremdeles i Tyskland) og - sannsynligvis - von Wachholz, alle av tysk uradelig oprinnelse. Selv om sådanne våben-anetavler som bekjent ikke alltid er fullt pålitelige, særlig hvad de eldre generasjoner angår, synes det å være liten grunn til å tvile på at Henrik Güntersberg som tysk adelsmann har kjent sine besteforeldres slekt og våben. Våbnene er også på tavlen så korrekt gjengitt at man nærmest må anta at Axel Güntersberg har hatt en våbenbok eller lignende å holde seg til. På grunnlag av de nevnte 4 våben viser det seg mulig å dra nærmere slutninger om Henrik Güntersbergs avstamning. Det vil imidlertid føre for vidt å gå i detaljer i denne forbindelse; her skal bare nevnes at Henrik Güntersberg efter all sannsynlighet må være bror av en Mathias (Matzke) Güntersberg som nevnes i 1539 og hvis mor, som døde ca. 1511, tilhørte slekten von Köller - hun må være søster av Henning von Köller til Cantreck. Henrik og Mathias Güntersbergs far var formentlig Jacob von Güntersberg til Callies som nevnes i 1499».Jeg har ikke sett andre utfyllende kommentarer i norsk slektslitteratur ut over dette - som var en del av en omtale av DAA, årgang 1941. Skal man videre her, må man nok fortsette på kontinentet. Her kan det ligge mange spennende oppgaver.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Dette var svært interessant. Kanskje er det mulig å finne ut mer på den gruppen som Elin Galtung Lihaug nevnte, genealogy.medieval (husker ikke om det var alt. eller soc.)mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elin Galtung Lihaug

Det var newsgruppen soc.genealogy.medieval - se mine kommentarer i tema 16861, innlegg 17.Elin Galtung Lihaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Takk skal du ha, Elin. Jeg var innom der for et par år siden, men følte meg svært uvitende. Jeg fikk allikevel hjelp av en tysk historiker og han sendte meg noen utskrifter. Der fikk jeg vite at Heinrich von Güntersberg hadde en bror Eske som slo seg ned i Danmark. Men jeg kom aldri videre med dette.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Tislevoll

Hvem som var mor til Axel vet jeg ikke, men kom over interessant epitafium på nettet, det var av Eskild Jensen Gÿntelberg, født 1609, provst ved Roerback (Rørbæk) kirke, Danmark i 1652 og hans kone m. fl. Hans foreldre var Jens Eskildsen Güntelberg til Simondstrop, n. 1583 i Danmark og NN Mogensdtr.(Baden)i slekt med jernskeggefolka til Fritzø. Jens Eskildsen skal visst ha vært Mette Kruckow, dtr. ell. datterdatter til Hans Kruckow som var væpner 1443 og ridder 1550 osv og bodde i Kroken i Luster. Epitafiet finnes på en dansk side, der det er samlet veldig mange epitafier fra mange kirker.V.h. Svein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trine Gottlieb Salhus

Er det ikke rart om Kirstin Gyntersbeg ikke skulle være mor til Axel siden hun døde på Torget, hjemme hos Axel og hans hustru Kirstin Gyntersberg d.y (Benkestokk). Likeledes høres det rart ut at hennes mann Henrik Gyntersberg skulle være i live da hun døde. Hvorfor bodde hun i tilfelle på Torget hos sin sønn? Kirstin Gyntersberg (Lavesdatter) døde 27 februar 1569, og ble gravlagt i Brønnøy kirke hvor et epitafium kunne sees på kirkeveggen i 200 år.Epitafiumet ble beskrevet av fogd Peder Broch Angell i 1747, og beskrivelsen finnes i de danske riksarkiv. Ifølge beskrivelsen var epitafiet utstyrt med et stort maleri av Kistin Gynterberg, enken etter Henrik Gyntersberg d.e, ættling av en eldgammel pommersk ætt, og mor til lensherre Axel Gyntersberg. Maleriet viste henne som høy av vekst og meget gammel. Teksten var følgende:'Her ligger beggraffen erligh oc velbordigh fra Kirsten Lavis dotter, Hinric Gunterbergh aff Pommern,salich met gudh, som døde på Torget udi Brinnøø sogn paa hillige landt then 27 dags februarii anno 69 gudh geffve henne en salich oc gladeligh oppstandelse met alle trofaste christne.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Tislevoll

Ser det er ein feil i det jeg skrev, skal stå kona til Jens Eskildsen (tror det var det), i tredje linje oppifra.V.h.Svein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.