Jump to content
Arkivverket

[#10258] Bergjunker Hartwig Christophersen von Linstow (ca. 1710-1782)


Guest Knut Bryn

Recommended Posts

Guest Knut Bryn

Jeg holder på å samle stoff til biografier om direktører og inspektører og andre betjenter ved Årdal Kobberverk i Indre Sogn. Etter at verket hadde ligget nede en periode ble en bergjunker ved navn Hartwig Christophersen von Linstow engasjert til å vurdere om det kunne være lønnsomt å ta driften opp igjen. Konklusjonen var positiv og denne von Linstow var direktør fram til kroken ble satt på døra for godt i 1762. Etter dette bodde han trolig i Bergen fram til han døde i 1782 (begravet på Korskirkens kirkegård 28. sep.). Jeg vet at han ble brukt som sakkyndig rådgiver ved vurdering av Lilledals Kobberverk rundt 1770, men ellers vet jeg ikke noe om hva slags stilling han hadde i Bergen. Er det noen som kan sjekke om det finnes noen opplysninger om ham i Sollids arkiv eller andre Bergens-kilder?H. C. von Linstow ble i 1757 første gang g.m. Catharina Eleonora Fredriksdatter Lohmann (1738-1759), datter av oberst Friderich Lohmann og Frederikke Louise Severinsdatter Rasmussen, og i 1766 andre gang g.m. Ovidia Christine Kraft. Om sistnevnte vet jeg stort sett bare at hun døde i Bergen i 1793 (begr. 28. des.). Er det noen som vet hvem hun var datter av?H.C.von Linstow fikk i alt tre barn. To av dem har jeg kontroll med, men Eggert Christopher von Linstow som ble døpt i Domkirken i Bergen 15. sep. 1770, vet jeg ikke hvordan det gikk med. Kjenner noen til dette navnet?

Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Jeg har en Eggert Christopher von Linstow i min database. Han var premierløytnant og gift med Johanna Christiana Birgitta Geisler, født 1776. De har datteren Karoline Wilhelmine Christiane Margrethe von Linstow, født 17/12 1804 i København, død 1/2 1853. Hun var gift 1826 i København med fullmektig i Nationalbanken, cand.jur. Wilhelm August Arctander, født 11/5 1794, død 26/11 1838. Barn: Anna Birgitte Alette Elisabeth (Betty), født 1/2 1828 i København, gift 28/5 1850 med polytekn. kand. folketingsmann, Harald Hartvig Kayser (1817-95).Hans Eggert Nikolai Kristofer, løytnant, født 1829, død 1857 i Vestindien.Anna, født 30/9 1830, gift 12/11 1853 med rektor ved univ. i Kbhvn, prof. i matematikk, Adolf Steen (1816-1886).Adam Wilhelm Emil, født 1832, lærer ved borgerskolen i Hjørring, så ved krigsministeriet i Washington.Kilde: Stamtavler over familiene Breder, Preus og Arctander. Ovidia Christine Kraft, født ca 1740 i Vangs prestegård i Valdres, er datter av sogneprest til Vang, vicepastor til Strand, Jens Christophersen Kraft, og Anne Sophie Jonasdatter Leyrdahl, født 1720, død juli 1774 i Vardals prestegård. Anne Sophie giftet seg igjen 24/10 1742 med vicepastor til Strand, Immanuel Frederik Rose. Hun var datter av sogneprest til Lærdal, Jonas Hanson Leyrdahl (1684-1743) og Maren Wangensteen (1690-1774).

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Takk skal du ha, Sølvi. Det var raskt levert. Nå skjønner jeg hvorfor jeg ikke fant noen spor etter Eggert. Jeg forstår dine opplysninger dithen at Ovidia trolig vokste opp i Strand. Mon tro om den gode von Linstow kan ha hatt noe i Strand å gjøre? Skjønt han kan jo blitt kjent med henne gjennom hennes slektninger i Lærdal mens han ennå bodde i Årdal.Da står det igjen å finne ut noe mer om livsløpet til hovedpersonen selv. Jeg glemte forresten å spørre om noen mot formodning vet noe om opphavet til Hartvig Christophersen von Linstow? Han fikk for øvrig bestalling som bergjunker i 1745. Kanskje finnes det noen nyttige saksdokumenter i den anledning?

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Knut Bryn

Takket være dansk hjelp har jeg nå funnet ut at offiseren Eggert Christopher von Linstow som Sølvi gjorde meg oppmerksom på, IKKE er identisk med bergjunkerens sønn. Denne offiseren var sønn av major Henrich Wilhelm von Linstow (1745-1784) og var oppkalt etter sin farfar geheimekonferanseråd Eggert Christoph von Linstow (1695-1774). Sistnevnte var onkel av bergjunkeren.Jeg nevner i samme slengen at jeg samtidig har fått vite at bergjunker Hartwig Christoph von Linstow var en sønn av kaptein Vollrath Levin von Linstow (ca.1680-1727). Når jeg hadde 'Christophersen' som patronym, må det skyldes at min kilde har tatt mellomnavnet Christoph som en forkortelse. Kilden til disse opplysningene er 'Slægten von Linstow' av Fritz Werncke von Linstow.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.