Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Svein Arnolf Bjørndal

[#10278] 'Schielbreivigen v. Viger' - i Kongsberg-området?

Recommended Posts

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Prøver å finne opphavet til noen personer som i Sølvverksmanntallene påstås å være født i Kongsberg, men som jeg ikke finner døpt der.Hans Monsen f. ca. 1745/51 gift 1773 i Kongsberg med Ingeborg Marie Andersdtr. Brua. Hans kalles da 'Schielbreivigen v. Viger'.Anders Monsen f. ca. 1755, begr. 19/3 1774 i Kongsberg, 19 år og 2 mnd. av faren Mogens Evensen Schielbreivigen.Even Monsen f. ca. 1753. I et manntall i 1805 står det at han var døpt 30/6 1753, men dette kan i så fall ikke ha vært i Kongsberg/Sandsvær. Han kaller seg i kirkebøkene 'Wiger' eller 'Viger', noe også ovennevnte Hans Monsen kaller seg senere. Navnet 'Schielbreivigen' synes å forsvinne etter hvert. Er det evt. stedet Viger eller Viker som er et sted i Kongsberg-området, og at familien har 'tatt med seg' Schielbreivigen fra det sted de kom fra tidligere?Også gamle Mogens (Mons) Evensen kalles Wiger da han ble begravet 1787 i Sandsvær, han bodde da på Ljøterudeie, trolig hos sønnen Even Monsen som bodde nettopp der.Noen som er kyndige på stedsnavn i Kongsberg-området?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Du har Skjelbred i Modum, og Schielbred i Solum, Telemark i 1801.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg vet at navnet Skjelbred finnes mange steder, og Modum vet jeg uansett er uaktuell, har sjekket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

I Norsk stedsfortegnelse finner jeg Skjelbred bl.andre steder i Øvre Eiker (Vestfossen) og Viker bl.andre steder i Nedre Eiker (Mjøndalen). Det er ellers en gård på Kongsberg med navnet 'Vigersløv'.Ellers kunne det være fristende å foreslå Vikersund (der det som tidligere nevnt finnes Skjelbred), men det er jo Modum...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har undersøkt alle steder i Buskerud med navn som Viker og Skjelbred, uten resultat. Nå tror jeg ikke at Skjelbred eksisterer som navn i Kongsberg/Sandsvær, og det var det som fikk meg på tanken at det kunne være et navn de hadde tatt med seg fra et sted. Men i og med at Hans Monsen i 1773 kalles Schjelbreivigen v(ed) Viger, ville jeg anta at Viker-navnet kanskje finnes der? Altså at det skal leses slik at Hans Monsen S. bodde ved Viker?Men skal jeg tro Rygh, finnes det heller ingen steder som kalles 'Schjelbreivigen' - kan det tenkes at en eller annen Skjelbrei-gård har et underbruk eller plass som heter Viken?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Solum som nevnes av Berit Knudsen er ikke langt fra Kongsberg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Har sjekket de kirkesogn i Telemark og Vestfold som har gårder som heter Skjelbred, ikke funnet noen Mons Evensen gift der, i hvert fall tilbake til 1740. Et forbehold når det gjelder Eidanger (Slemdal) = Siljan, tildels utydelig skrift på mikrofilmen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Turid Langaas Jensen

Hei Svein.Jeg kjenner Kongsberg og omegn godt, men kjenner ikke noen av navnene du etterlyser, tror du har rett i at de har navnene med seg fra et annet sted. Det var stor tilflytting i dette tidsrommet.Presten som skrev i kirkeboka på den tiden, skrev som regel navnet faren brukte etter v/. Det tror jeg stemmer i dette tilfellet også.Jeg har lett i et Sølvverksmanntall fra 1765. Faren Mogens/Mons Evensen (S.elle V.) finner jeg ikke. Sønnene Anders og Even finnes heller ikke. De er litt unge, selv om mange startet å arbeide fra de var 9-10.Jeg finner en Hans Monsen: Arbeider som 'gammel Slemmer' ved et av 'Puckverckerne'. Han er 18 år - født på Kongsberg - har anfart i 7 år - 'bor hos Faderen Pensionist'.Hvis dette er rett Hans, kan det stemme at jeg ikke finner faren når han er pensjonist.Jeg har foreldre og søsken til Ingeborg Marie Andersdtr. Brua, hvis du mangler dem.hilsen Turid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Turid !!! Finnes sølvverksmantallet 1765 i papirversjon? Skulle så gjerne 'hatt kloa i det'....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Bergverksmuseet på Kongsberg har skrevet av 1765-manntallet og undertegnede holder på med korrekturlesing. Det vil sammen med en del andre manntall fra sølvverket bli tilgjengelig på Digitalarkivet i løpet av året. Trolig vil det også bli mulig å få kjøpt i papirutgave neste år, men det vil tiden vise. Jeg kan gjøre oppslag hvis det er noe spesielt som haster.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Turid Langaas Jensen

hallo!Dette var en gledelig nyhet Knut. Sølvverksmanntallet fra 1765 er virkelig nyttig og det er mange som vil se fram til at det blir lettere tilgjengelig. Avstanden mellom 1732- og 1805 mantallet teller jo flere generasjoner!!Jeg har en kopi fra mange år tilbake og kan også gjøre noen opslag.hilsen Turid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Hei, Turid!Takk for nyttig informasjon. Jeg har heller ikke funnet Even eller Mons Wiger i 1765-manntallet. Når det gjelder Even Monsen, angivelig født i Kongsberg 1753, finner jeg ham i manntallene fra 1790, og i 1797 sies følgende: Gabe Gottes Grube, 1. Reveer. Even M. Viger, 47 aar, f. i Kongsberg, opholdssted Sandsverd Liøtterud Eje, 1 ku, anfart i 39 aar, 8 fam. medl. Skadhaftig ved Skydningen, dog nu bruges til gr.arbeide.Om Hans Monsen har jeg funnet følgende: 1797 i Gabe Gottes gruve: Hans M. Wiger, Smedsvend, 52 aar, f. i Kongsberg, opholdssted Kongsberg, jordbrug til 1 Ku, tjent i 39 aar, 3 barn. I 1798 var han fyrhauer. Det kan være han som i 1801 var 50 år og bergarbeider i Egermogaten nr. 845 i Kongsberg, gift 2. gang med Eli Nilsdtr. 40 år, også gift 2. gang. - Kan du evt. bekrefte at dette er samme mann?Det som er litt merkelig er at Hans, Mons og Even ikke er å finne i ekstraskattemanntallene i 1760-årene, enda de jo angivelig skulle ha arbeidet ved Sølvverket da, i hvert fall Hans og Even. Kan de ha drevet pendling fra langveis fra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Turid Langaas Jensen

Jeg har desverre ikke noe mer på Hans eller familien. Har han bare som mann til Ingeborg Maria. Jeg har også skrevet spørsmålstegn ved mannen i FT-1801, men har ikke sjekket det. Skal se mer på denne familien seinere og kontakter deg om jeg finner ut noe mer.Angående pendling - foruten Sandsvær bodde mange i Svene/Flesberg - og en del over på Eikersida. De som bodde nær grensa til Kongsberg benyttet ofte kirka der, selv om det ikke alltid var populært.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Turid Langaas Jensen

Hei igjen!Jeg var innom FamilySearch i en annen sak og da fant jeg noe om 'Monsen'. Det er helt sikkert mer. Fant bl.a. at Even Monsen og Marte Larsdtr LjøterudEie fikk sønnen Mons ca 1782 og en Mons Evensen født ca 1719 'kvernsen, Sandsvær'.Kan være noen av dine som et utgangspunkt før du begir deg ut i kirkebøkene for Kongsberg. Du har sikkert erfart at det tar tid!! Ser ut til at det er lurt å 'saumfare' Sandsværbøkene først. Vet ikke om det er noen hjelp, men lykke til.Turid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Hei, Turid!Folkene nevnt i FamilySearch er mine. Men det der med Mons Evensen f. 1719 'Kvernsen, Sandsvær', kan vi nok ta med en solid klype salt. Han DØDE riktignok i Sandsvær, og etter alderen var han f. ca. 1719, men han er IKKE født der, det jeg kan se. Opplysninger fra 1770-årene og fremover i h.h.v. Kongsbergs og Sandsværs kirkebøker kjenner jeg til. Problemet er tiden før dette.Har ellers kommet i tanker om at det er litt mystisk at Even Monsen (angivelig f. 1753) i 1797 skulle ha arbeidet ved Sølvverket i 39 år, dvs. siden 1758. Da burde han jo ha vært oppført i mt. 1765. Det er jo selvfølgelig mulig at han har husket feil - for i prinsippet er vel alle ført opp i 1765 av arbeiderne? Noen som har undersøkt om det er 100% samsvar, eller om det er som i 'vanlige' folketellinger at noen mangler?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg tror nok manntallene er ganske fullstendige når det gjelder ansatte som arbeidet ved selve sølvverket. Sølvverket hadde imidlertid andre aktiviteter som jeg er mer usikker på. Verket drev tidvis gruver og smeltehytter andre steder, bl.a. i Eiker. Hvis jeg nå ikke husker aldeles feil, så drev sølvverket gruvene på Eidsvold i perioden 1758-1783. Det ble nemlig funnet både sølv og gull der. Mon tro om Mons og sønnene hans kan ha anfart i noen av Kongens gruver utenfor Kongsberg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Hei, Knut!At Sølvverket drev f. eks. i Eidsvoll, var ukjent for meg. En rask sjekk i ekstraskatten 1762 synes ikke å tyde på at Mons Evensen og familien bodde på Eidsvoll da, i hvert fall ikke som husmenn/arbeidere.Jeg er forresten ikke fullt så kategorisk lenger på at de ikke var på Kongsberg i 1765, for en nærmere kikk på ekstraskattemanntallet viser at det bare var hovedpersonene som ble ført opp. Andre personer ('Andre hos sig havende Personer') er bare angitt ved antall. På den annen side er ikke Even Monsen ført i Sølvverkets manntall i 1765, så det er ikke veldig sannsynlig at de var der. Hvis ikke altså Even har oppgitt for lang ansiennitet ved Sølvverket. Når det gjelder den Hans Monsen som Turid fant ved ett av pukkverkene i 1765, er det ikke så sikkert at dette var bror av Even og Anders. Jeg har funnet en 6-7 personer ved navn Mons i ekstraskatten for Kongsberg, bl.a. to ved navn Mons Hansen. Nevnte Hans Monsen i manntallet kunne jo være sønn av en av dem. (Og da er ikke Kongsberg landdistrikt medtatt. Det kan være enda flere Mons'er der, men ikke Mons Evensen). Både Hans og Even Monssønner kalles dessuten begge 'Viger' i manntallene da jeg treffer på dem senere. Manntallsførerne synes å være ganske flinke til å føre opp slektsnavn hos de personer som har dem, og det er vel trolig at Hans Monsen ville ha vært kalt 'Viger' i 1765 også, dersom dette var samme mann - skjønt hundre prosent sikker er det vanskelig å være.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar Lie

Svein, Dette er folk jeg har lett etter en god stund siden jeg er en av deres etterkommere. Først: Mons Evensen og familie kommer til Kongsberg i 1767, og da kommer de fra Toten! Se kommunikantboka for Kongsberg. Jeg tror imidlertid at de egentlig kommer fra Vang på Hedemarken, men jeg har ikke fått bekreftet dette helt. Mons var forøvrig gift med Pernille Hansdtr. begravet i 1798. I sølvverks-manntallene er det diverse uriktige opplysninger særlig om Even, men han er i arbeid i Armen gruve 1792 bl.a. Når Hans døper sitt første barn (1778) er Even omtalt som kullbrenner. Even bodde på Kvernåsen i Sagvoldkroken, se Sandsvær bind 6, men det er vel ikke så sikkert at Mons bodde der før på sine eldre dager.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Hei Ivar!Dette var virkelig strålende nyheter! Jeg har selv lurt på om de kunne ha tilknytning til Hedmarks-kanten, for jeg har notert meg at navnene Mons og Even var mye brukt der.Jeg skal sjekke kommunikantboka, er den mikrofilmet? Hovedmanntallene til ekstraskatten mangler for Oppland fylke, men har du sett om de nevnes blant ekstraskattens inn- og utflytterlister for Toten? Ble Pernille begravet i Sandsvær? Jeg har sett i bind 6 av Sandsvær-gårdshistorien tidligere, men takk likevel.Har du funnet noen forklaring på navnet 'Schielbreivigen v. Viger'? Kalles de så i kommunikantboka også?På hvilken måte er du etterkommer etter disse folkene, går linjen din gjennom Hans? Ta gjene kontakt på e-post: svbjornd@online.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd K. Stuvstad

Hei, 'Schielbreivigen v. Viger' skal leses som Schielbreivigen ELLER Viger. v-en er en forkortelse av ett latinsk ord(som jeg ikke husker i farten) som betyr eller. (f.eks. en person født på Strand som flytter til Li blir Strand v. Li). Det er flere eksempler av dette i kirkeboken for Kongsberg på slutten av 1700-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Odd: Takk for nyttig informasjon. Jeg har lurt på dette. Men fortsatt er disse to navnene et mysterium for meg, for det er ingenting som tyder på at disse folkene har hett hverken Skjelbreiviken eller Viker (Viger) da de bodde på Toten. De lar seg nemlig gjenfinne der:Trol. 17/11, gift 30/12 1748 på Toten: Mons Evensen Grimås og Pernille Hansdtr. Kise (eller Rise, ikke helt klart hva, og gårdene ligger i nærheten av hverandre). Kausjonister: Ole Skjøl og Otto Grundt [klokkeren].1) Døpt 9. p. Trin. 1750 (26/7), Hoff kirke: Mons Kobros drengebarn Hans, mor: Pernille Hansdtr. Faddere fra Råneby.2) Døpt 4. p. Trin. 1753 (15/7), Hoff kirke: Mons Kobros drengebarn Even, mor: Pernille Hansdtr. Faddere fra Råneby.3) Døpt 10. p. Trin. 1755 (3/8), Hoff kirke: Mons Skjølstuens drengebarn Anders, mor: Pernille Hansdtr. Faddere fra Skjøl, Hammerstad og Skjølstuen.De sees ikke å ha hatt barn før 1750 eller etter 1755, sett inntil 1762. - Det harmonerer i hvert fall med navnene på de sønnene som kjennes fra Kongsberg. Hvor 'Kobro' er/var, vet jeg foreløpig ikke, men basert på navn på faddere for Mons og Pernilles barn, samt for andre som også har bodd der, virker det som om stedet lå/ligger i nærheten av gårdene Råneby og Slagsvold. Skjøl(stuen) ligger også i nærheten her. Kise og Rise likeså, alle i Østre Toten. Grimås ligger derimot et godt stykke unna, i Vestre Toten.Når Even Monsen i et manntall oppgir å være døpt 30/6 1753, kan det være at han egentlig er FØDT da.Slik det ser ut nå, har jeg ingen spesiell grunn til å anta at de kommer utenfra Toten, selv om det selvfølgelig ikke kan utelukkes helt.En Mons ble døpt 2. søndag e. påske (5/3) 1726 i Hoff kirke av Even Åmot. Trol. 28/6 og gift 29/10 1721 på Toten: Even Monsen Åmot og Ane Olsdtr. Rødningsbystuen. Dette paret bodde på Åmot i hvert fall til 1729, og de døpte barn i 1722, 1724 og 1726 (Ole, Eli og Mons). Nevnte Mons Evensen er den eneste med dette navn døpt på Toten i tiden 1699-1739, skal jeg tro FamilySearch. Mons Evensen Viger skulle iflg. alderangivelse da han døde være født ca. 1719, men det er jo ikke alltid at denne angivelsen er helt riktig. - Det er ikke så veldig langt fra Åmot/Rødningsby(stuen) til de andre gårdene jeg har nevnt her, faktisk var en person fra Råneby fadder for Even Åmots sønn Ole i 1722. Det er riktignok adskillig lenger til Grimås, men Mons kan jo ha tjent der. Det er ingenting som tyder på at han har hatt noen tilknytning til den gården, hvis jeg skal dømme etter skifter.En Mons Evensen giftet seg på Toten 16/10 1737 med Johanne Hansdtr., men han var fra Øvervolden i Vardal, står det. Uansett kunne han ikke være identisk med han som ble født i 1726.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann Helen Gaustad Aas

Skjelbreia er et vann i Vestre Toten i nærheten av Eina, Trevatn og Valdresbanen over mot Søndre Land. Du kan se beskrivelse her: home.newmedia.no/~pabeck/trevatn.html eller her: www.valdresbanen.no/bok.html.Jeg vet ikke noe om folkene dere ettersøker, men det slo meg at muligheten for at navnet kan stamme fra Toten, måtte fram!Lykke til videre. Ann Helen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Hei, Ann Helen!Ja, jeg kjenner til Skjelbreia, men i følge Rygh er det ingen GÅRD med dette navn på Toten. Imidlertid: Det er adskillig med navn som ikke står i Rygh, bl.a. 'Skjelbreiviken' overhodet. Kan det tenkes at det har ligget en plass (umatrikulert)ved Skjelbreia som har hatt dette navnet? Noen som er lokalkent?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Til Ivar:Kommunikantboka synes ikke å være mikrofilmet. Har du noen direkte avskrift om hva som faktisk er oppgitt der om Mons og Pernille?Det eksisterer dessverre ingen inn- og utflytterlister for ekstraskatten for Toten, det er derfor ikke mer å hente der.Pernille døde i 1798, skriver du. Har du noen dato? Hvor? Står det hvor gammel hun var? Jeg har sett gjennom flere år på Sandsvær, og finner henne ikke der, heller ikke 1798 i Kongsberg, hvis jeg ikke skulle ha oversett det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Næss

Svein,Satt og leste innlegg nr 15286 om Røraas i Kongsbergdistriktet. I bidrag nr 21 av Tor Kenneth Talmo i den debatten har du kanskje et spor til din 'Skjelbred'.Mvh Tore Næss

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.