Jump to content
Arkivverket

[#10377] Niels Hanssen/Ollufsen Haar på Slyngstad.


Guest Helge Bjerkevoll

Recommended Posts

Guest Helge Bjerkevoll

I et diskusjonsforum bør en kanskje av og til ta opp tema som det strides om. Niels Hanssen (eller kanskje Olufsen) Haar som ti-tusener her på Nordvestlandet sies å stamme fra, var i følge Harald Slyngstad (bygdebøker Vatne) fra Jylland og hadde far Hans, kanskje av adelsslekt. Lokalhistoriker Olav Rekdal derimot er nokså bastant på at denne Haar er 'Niels ij Gilleste' sønn til Oluf i Godøen som først var bosatt på Gjelsten for så å bli lensmann og sorenskriver på Slyngstad. Harald Slyngstad betviler titlene. Ser i en lokalavis at Martin Solnør planlegger et 5 binds verk om hans etterkommere som vil bli interessant lesning. Noe der ute som har synspunkter og annet å bygge på for å rettferdiggjøre HS eller OR sine teorier?

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...
Guest Bjørn Jonson Dale

Nils Hanssen Haar på SlyngstadSeglmerket hans er gjengitt i Lars Strømme: Bumerke frå Sunnmøre, side 137. I det minste ved eitt høve er initialen i farsnamnet hans, H, gjengitt. Han er nemnt i dokument 1586, 1591 og 1598. Han var lagrettesmann og trulig også lensmann i Gryta skipreide. Nils var enno 1606-07 brukar på Slyngstad. Nils Haar var sjøl ikkje adelig, men han kan ha hatt ættnamnet fra ei adelsætt. Enka heitte Helene (Didriksdatter), som han etter alt å dømme hadde sonen Didrik Nilssen med, også brukar på Slyngstad. Didrik brukte aldri ættnamnet Haar. Ein annan son var tvillaust Hans Nilssen Haar, som 1610 tok borgarskap i Bergen, og som seinast fra 1615-16 brukte plassen 'Aarsund' ved Samfjorden (no Brattvåg). Ein kan ikkje sjå vekk fra at 'Aarsund' skriv seg fra ættnamnet Haar; i så fall kan ein tenke seg at Nils Haar hadde grunnlagt borgarsetet der. At Knut Nilsson i Tennfjord var son av Nils Haar er rein spekulasjon, og eg håper at Martin Solnør ikkje vidarefører denne. Knut-ætta fra Tennfjord klarer seg godt utan dette innbildte opphavet. Det ser ellers ut til at Nils Haar og borgaren Johan Willumsen i Hansund (no Hamnsund) kan ha vore verbrør.Beste hilsenBjørn Jonson Dale

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest helge Bjerkevoll

Takker for godt svar. Da kan en vel fastslå at farsnavnet til Nils Haar var Hans og alt annet er vill spekulasjon. Knut Nilsen Tennfjord er det vel nærliggende å tro giftet seg inn i Tennfjorden med en av døtrene til Størker Einersen? Og at sammenkoblingen med Haar kanskje kom av at Ingeborg datter til Størker ble gift med Didrik på Slyngstad. Det ser ut til at du har stor kjennskap til disse sunnmørsslektene. Interessant skulle det være å få vite om det er noe som helst hald i påstanden om arverekka på nabogarden Eidsvik tilbake til Synnesslekta, som noen ymter frempå om kan føre sine røtter tilbake til Harald Hårfagreætta. Er dette tøvete spekulasjon?

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Synnesætta kan ikkje førast lenger tilbake enn til stamfaren Jon Bårdson, som 1429 kjøpte Nedregarden Synnes. Sjå stykket mitt 'Synnesgodset og Synnesætta - or soga om den sunnmørske bondeadelen' i verket 'Sunnmøres eldste historie ca 800-1660 - I balansepunktet' (red Sulebust og Ugelvik Larsen).I eit brev fra 1608 er Jon Einarson i Eidsvik eller kona hans Sigrid Lauritzdatter nemnt som søskenbarn til Gjertrud Torsteinsdatter av Synnesætta. Jon si ætt er ellers interessant nok, men dette kan vi ta opp som eige tema. Du kan kontakte meg på bj-dale2@online.no

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.