Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Astrid Ryen

[#10379] Albeck - hvorfra stammer navnet?

Recommended Posts

Guest Astrid Ryen

Jeg lurer på opprinnelsen til etternavnet Albeck / Albæk. Det finnes svært få personer med dette navnet i folketellingene. På LDS finnes forekomster av etternavnet i flere land, blant andre Tyskland, Danmark og Sverige.Jeg kjenner navnet først og fremst fra Røros. I 1701 finnes en Niels Dirichsen 26 som sannsynligvis er identisk med Niels Albeck som døde i 1733, 60 år. Han var gift med Maritte Zachariasdatter, død 1736, 52 år. Deres sønn Zacarias Albeck, død i 1759, 43 år, var gift med Lisbet Larsdatter. De hadde to sønner Nils (død ung) og Lars, født 1746, hvis enke og to sønner med etternavn Albek finnes i FT 1801 for Røros.En søster av Nils Albeck er sannsynligvis Marie Dideriksdatter Albeck, død 1764, 79 år, gift med Even Pedersen Selbyg. Noen mer usikkert er forbindelsen til Lisbet Dideriksdatter,død i 1756, 83 år gift med Erich Sochdal eller Sottedal. Det finnes kun indirekte bevis som navn på faddere ved dåp på de sistes barnebarn.I FT 1801 finnes forresten en person med navnet Albæk på Kongsberg, videre en i Eiker. Jeg er takknemlig for alle innspill med hensyn til navnets og slektens opprinnelse og også angående slektskapforholdet mellom personene nevnt ovenfor.Mvh. Astrid Ryen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Hei Astrid,Har Lars Zachariasen Albech som gift 05.07.1772 i Røros med Ingebor Lorentzdatter, datter av Lorentz Haraldsen og Anne Kirkhuus(?), forlovere Jens Schanche og Knud Larsen Aalen. Lars og Ingebor hadde blandt flere barn datteren Elisabeth født 1772, som trolig giftet seg 1797 i Trondhjem med grenaderoffiser Tore Aslachsen Aas, og har stor etterslekt.Det var noen innlegg om Albech på en av no. slekt gruppene et par år tilbake, disse er kanskje å finne på deja news. Der nevntes en bergverkslekt Albech som kom til Norge fra Tyskland.Petter Vennemoe vennemoe@online.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg vet dessverre ikke hvor bergverksslekten Albech kom fra, men jeg har ca. 40 personer med dette navnet i mine databaser. De to personene som Astrid har funnet i FT1801, kan jeg gjerne si litt om. 'Pukværkstiger Ole Jørgensen Albæch' og enke 'Maren Andrea Albæk' var søsken og hadde slektsnavnet fra sin mor. De var nemlig barn av Ragnhild Lorentzdatter Albech (1724-1778) og Jørgen Johansen. Ragnhild var født i Årdal i Sogn i 1724 der faren Lorentz Didriksen Albech (ca.1692-????) arbeidet ved kobberverket mellom 1721 og 1734. Ragnhilds mor het Ildrid Olsdatter (ca.1690-1758).Jeg er ikke 100% sikker på Lorentz' opphav, men regner som rimelig sikkert at han var hel- eller halvbror av Nils Didriksen Albech (ca.1674-1733) og Marie Didriksdatter Albech (ca.1685-1764) som Astrid nevner og dermed sønn av Didrik Nilsen (Albech) som i alle fall bodde på Røros fra 1685.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

I FT 1900 finnes gårdsnavnet Albæk i Id (nå Halden).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Reither

Det finnes også flere steder (gårder?) som heter Albæk i Danmark - jeg fant ved Grenaa, ved Randers og ved Dronninglund nord for Ålborg. Derfor er det vel en relativt stor sannsynlighet for at Danmark er 'urhjemmet' til Albæk'ene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Denne Albech-familien var på 1600- og 1700-tallet sterkt knyttet til bergverksdrift, og jeg finner det mest sannsynlig at familien opprinnelig var tysk. Det er mange steder i Tyskland som heter Albeck og det er også flere hundre personer med dette som etternavn i dag. Når så mye er sagt, må jeg legge til at en og annen danske også 'forvillet' seg nordover til norske bergverk på 1600-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Takk for alle svar!Til Peter F. Vennemoe: Takk for dine opplysninger om etterslekten til Lars Zachariassen Albeck. Jeg ser du setter et spørsmålstegn ved Anne Kirkhuus. Hun var Lorentz Haraldsen Gullikstads andre kone - etter etternavnet å dømme skulle hun komme fra Kirkhus i Ålen. Så under Kirkhus i Ålbyggboka (den gamle), men fant henne ikke der.Til Knut Bryn: Det var interessant å høre om Lorentz Didriksen i Årdal og hans etterkommere i Kongsberg. Jeg skylder deg vel en nærmere forklaring på hvorfor jeg tror at Lisbet Didriksdatter kunne være en Albeck. I innlegg 8983 stilte jeg spørsmål om hennes mann Erich Sochedal (Sottedal) kunne være far til Maria Erichsdatter, gift med Petter Pettersen Tønset. Han var fadder på deres eldste sønn Erich, født 1742. Senere har funnet ut at Maria Eriksdatter som fadder opptrer under navnet Maria Sottedal (Sottedal eller Sotnedal var et gårdsnavn i Kvikne), så dermed har jeg funnet hennes far. Blant faddere på de andre barna til Petter Tønset og Maria Sottedal har jeg funnet Zacharias Albeck, Maria Didriksdatter og hennes mann Even Selbyg og i tillegg deres barn Didrik, Even, Peder, Beritte. Det er hva jeg mener med indirekte bevis.Mvh Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Turid Langaas Jense

Jeg håper du fremdeles er med Knut! Jeg har noen spørsmål om Albeck-familien på Kongsberg.Jeg har Lisbeth Lorentzdtr. Albeck gift 30/1-1751 med Hans Olsen Frisch. Hans er fra Bævergrenda og de hadde Nordre Friskeplass i Bævergrenda. Er denne Lisbeth søster til Ragnhild Lorentsdtr. Albech fra Årdahl og født i Årdahl?Datter til Hans og Lisbeth - Anne Malene/Magdalena ble gift rundt 1780 med Puckstiger Lars Lorentzen Albeck (han var 34 år og ugift i 1765!) Vet du om Lars kan ha vært bror til Lisbeth og Anne Malene sin onkel?I 1801 bor Lorentz Jørgensen Albek med familie i Stixrudgata. Er han en bror av Ole og Maren Andrea?Naboplassen til Lisbeth og Hans er Vigersløvplassen. Svigerfar til Maren Andrea - Prokurator Niels Wegerslef eide denne plassen fra 1768-1793.Stemmer dette, er det mange 'brikker' som faller på plass for meg.hilsen Turid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Det var mange spørsmål, men jeg tror jeg skal klare å svare på de fleste. Har du disse folkene blant dine aner, Turid? Isåfall kan du få en god del dokumentasjon på de ulike slektssammenhenger ved en senere anledning.1. Elisabeth Lorentzdatter ALBECH var født i Årdal i 1726 (dpt. 2.jan 1727). Foreldrene var 'Lorentz Farnæs' og 'Ildrj Farnæs'. Hun var helsøster av Ragnhild. Elisabeth (Lisbeth) giftet seg ganske riktig på Kongsberg 30.jan 1751. med Hans Olsen FRISCH. Jeg vet ikke når hun døde, men hun levde i alle fall i 1769.2. Anne Malene (Magdalene) har jeg dessverre ingen opplysninger om. Vet du når hun ble døpt? Jeg bare selv bare notert meg at Hans og Elisabeth fikk sønnen Lorentz i 1762 (dpt. 31.des).3. Lars Lorentzen ALBECH var født i Årdal i 1730 (dpt. 2. apr). Han var bror av Ragnhild og Elisabeth (og Ole og Marie) og var ganske riktig pukkverkstiger (ved Hannibals pukkverk). Han giftet seg i Kongsberg 6.juni 1776 med 'Anna Maria Diderichsd. Gunnæs'. Hun døde i 1779 'udi Barsel-Sæng u-forløst, 30 aar 8 a 9 maaneder' (bgr. 15.okt) Han kan jo deretter ha giftet seg på nytt, men det sitter jeg ikke med noen opplysninger om. Hvis han giftet seg med en datter av sin søster Ragnhild, var jo det ganske spesielt. Vet du når de ble viet?4. Lorentz Jørgensen ALBECH var født på Kongsberg i 1751 (dpt. 24.nov) som sønn av Jørgen Johansen og Ragnhild Lorentzdatter ALBECH. Han var dermed bror av Ole og Maren Andrea. Under kommunikanter i 1767 finner vi sogar dette: 'Ole og Lorentz Albech, brødre. Hos deres fad. Jørgen Johansen'. Lorentz arbeidet på sølvverket fra ca. 1760 og også noen år ved Skara kobbergruver.Dette med naboskapet mellom Lisbeth/Hans og Maren Andrea/Jens var en morsom observasjon. Jeg har selv sett at bergverksfolket på Kongsberg ofte bodde vegg i vegg med nær familie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Turid Langaas Jensen

Dette var flott informasjon, tusen takk!Det er ikke mine aner, men innbyggere i Bævergrenda hvor jeg forsøker å skrive en 'plasshistorie'. Det er artig at flere var fra Årdal enn de jeg har fra før, og denne gang en av konene! Søster til Hans, (Anne) Barbara var jo gift med Thore Thomasen Bryn! Kansje jeg finner enda flere etter hvert, her kan slektsforholdene være ganske innviklet! Leter alltid etter 'kjøtt på beina' så det ikke bare blir en oppramsing av navn og tall.Jeg er ikke helt ferdig med denne familien, men Hans og Elisabeth hadde minst 10 barn og bare 3 vokste opp. Hans døde 28/6-1783, 54 1/2 år gml. og enkemann. Elisabeth døde rett før. Det finnes skifter, men de står for tur!Lars L.A. I 1765 var han Puckunderstiger v/Stengelsrud. Han steg i gradene! Jeg har ikke sjekket giftermålet, men Anne Malene får arv etter Lars - 13 Rd og 89 5/13 sk.- utbetalt i 1787. Faren er død så hun får pengene hos onkelen Antønnes Olsen Frisch. 8. sept. samme året gifter hun seg igjen med Soldat fra Sandsvær Ole Siulsen Bagstevold. Skal sjekke riktigheten av dette neste gang jeg er i Kongsberg, det eventuelle giftermålet finnes ikke Familysearch. Anne Malene var dp 18/5-1760 og konf. 1775! Kontakter deg når jeg vet noe mer.Svigerfaren til Maren Andrea var Prokurator og Kongelig allernaadigst Beskikket BergAdvocat Søndenfields i Norge. Han bodde ikke i Bævergrenda, men hadde kanskje plassen som 'landsted'?Igjen - takk for hjelpen - hilsen Turid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg har drøssevis med folk fra Årdal i min Kongsberg-database, så du kommer sikkert til å støte på flere hvis du graver mer blant sølvverksarbeiderne fra 1700-tallet. Jeg tar gjerne imot en kopi av 'plasshistorien' om Bævergrenda når du kommer så langt. Du har den vel kanskje fra før, men til orientering og inspirasjon sender jeg deg en 'plasshistorie' fra Bryns plass under Skavanger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Turid Langaas Jensen

Jeg har ikke slekten Bryn fra før, så jeg sier tusen takk! Kontakter deg nok seinere om mer Årdal. Hilsen Turid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.