Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tor Kvien

[#10396] Presten Anders Eriksen Kvernes

Recommended Posts

Guest Tor Kvien

Kjenner noen til forfedrene til Anders Eriksen som var prest på Kvernes på Averøya, Møre og Romsdal fra 1602 til 1663? Robert Nerlandsrem hevder i 'Minner fra Averøya år 2001' utgitt av Averøy historielag, at Anders var sønn til Erik Jonsen som var 'kyrkoherde' i det dengang norske Jãmtland, og at moren var en ikke navngitt datter av Mogens Jonson i Faxnelden. I heftet hevdes at Mogens Jonson stammer fra de gamle adelsslektene på Rein, Giske, Sudrheim, Bolt og Smør m.v. Er det noe belegg for dette? Og ikke minst, kjenner noen til mannslinjen til denne Anders Eriksen?mvh.Tor Kvien

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi E.Hagen

Anders Eriksen Kvernes var født ca. 1576 i Ragunda i Jämtland. Ifølge boken 'Skanke Ätten' av Roger de Robelin (Røros 1995) skal foreldrene til Anders Eriksen være prest (kyrkoherde) Erik Joensson og en datter av Faxnälden-bonden Mogens Joensson. Robelin vet ikke navnet på Anders sin mor, og kaller henne derfor for NN? Mogensdtr. med begrunnelse i patronymika (Mogensdatter) og jordinnehav. Dette er et svakt kildegrunnlag. I artikkelen 'Faxnälden - slekten, en Blix-slekt' (Evald Rygh i NST XVIII) har det heller ikke blitt ført opp noen datter som var gift med Erik Joensson.Arne I. Hoem skrev i Årsskrift for Nordmøre Historielag 1980 om 'Prost Anders Eriksens forfedre' bl.a.:'Under krigen bodde Erik Jonsson på gården Lien som ligger mere øst i Ragunda. I tienderegisteret av 1566 står hustru Sigrith og Christopher, men i 1568 er dette forandret til herr Erik og Christopher. Det er naturlig å tro at Sigrith og Christopher er søsken og at Anders Olsson i Krokvaag er nok en bror. De er muligens barn til Oluff Krokvaag som er nevnt i jordeboken for 1546. Ved landsvikoppgjøret i 1613 eide Anders Olsson 2 tønner i Lien. Han var også vidne ved arvepakten i brevet av 8/2 1604 som Avset nevner. [samme tidsskrift, 1979] : Sigrith må ha vært gift med Erik Jonsson og vielsen har funnet sted ca. 1565'.Men Hoem skriver også, vedrørende Anders Eriksens bror Mogens:'I tiendemanntallet for 1608-1609 skriver han seg 'herr Moens Blix'. Dette siste er jo svært interessant m.h.t familiens evt. avstamning fra Mogens Joensson. Noe som kanskje også taler for en forbindelse er at Anders Eriksens datterbarn kalte seg Schanke, men hvorfor brukte i så fall ikke Anders Eriksen, etter hva kildene kan si, dette navnet? Er det noen mulighet for at Sigrith og NN Mogensdtr. evt. kan være samme person? Eller tror De det kan være andre måter å tyde opplysningene som Hoem nevner?'Harald Ormbostad skriver følgende om Anders Eriksen Kvernes sin far i et innlegg på soc.genealogy.nordic 1996/08/31:'Erik Jonsson var prest (kyrkoherde) i Rågunda sokn lengst aust i Jemtland i Sverige. Han blir nemnd der som prest alt føre Sjuårskrigen, men vart avsett av svenskane da dei besette Jemtland i 1564, til tross for at han var av svensk ætt. Etter krigen vart han gjeninnsett av danskane, og var prest der til 1592 da han ifølge Hernösands Stifts Herdaminne vart etterfulgt av sonen Mogens. I tiendemanntalet for Jemtland 1608­09 skriv han seg for Moens Blix.'Men hvem var så Anders Eriksen Kvernes sin mor ? Var det NN Mogensdtr. ev. Sigrith Mogensdtr., eller er man her på feil spor ? Dersom Mogens Jonsson Blix er Anders sin morfar, er man inne i et spennende materiale. Det har i denne forbindelse vært skrevet både om ættene Rein, Giske, Bolt og Smør, samt hertug Skule, Einar Tambarskjelve, ladejarlene, Orknøyjarlene, Gange-Rolf, Harald Hårfagre og de europeiske konge- og fyrsteslekter. Har man først kommet inn i én adelsslekt, har man 'fått foten innenfor'...Ta direkte kontakt med meg for kilder m.m.Mvh. Randi E.Hagen randihag@hotmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Takk for fyldig og interessant svar! For meg ser det ut som denne Sigrith må ha vært gift med Erik Joensen.'Under krigen bodde Erik Jonsson på gården Lien som ligger mere øst i Ragunda. I tienderegisteret av 1566 står hustru Sigrith og Christopher, men i 1568 er dette forandret til herr Erik og Christopher. Det er naturlig å tro at Sigrith og Christopher er søsken og at Anders Olsson i Krokvaag er nok en bror.'Det skulle vært interessant å vite hvorfor det naturlig 'å tro at etc..'. Uten å ha sett kildematerialet ville jeg ut fra ovenstående rent umiddelbart antatt at hustru var Sigrith, og at Christoffer muligens var en sønn, og at kanskje Sigrith var død i 1568. Men som sagt, dette er helt nytt for meg, og jeg kommer til å ta kontakt. Håper at flere har utdypende kunnskap til dette materialet. Anders Eriksen er jo regnet å ha stor etterslekt på Averøya.mvh. Tor Kvien

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.