Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bente Rolfsen

[#10426] Poul (Povel) Rødder f.ca 1627 Christiania?gift 1752 med Lisbet Pettersdtr

Recommended Posts

Guest Bente Rolfsen

Søker opplysninger om hvor hans slekt kommer ifra. Familie historien sier at etternavnet var Von Roedher og at de var en fattig adelsslekt ifra Holland de bodde ved grensen til Tyskland. Har funnet dette men lurer på om noen kan si hvor det kan finnes mer om denne slekten. Poul Rødder (død 1672) gift med Lisbet Pettersdtr han var stadsmusikant i Christiania, og hadde en sønn Peter Rødder (1657-1701) gift med Dorthe Mortensdtr Sand han overtok farens privilegium som stadsmusikant i Christiania. Peters sønn Morten Rødder (1682-1761) gift med Kirsten Cortsdtr Coldevin var en periode stadsmusikant på Bragernes, men ble senere sorenskriver i Ryfylkefogderi de bodde på Knutsvik Hjelmeland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Har du lest Arne Nesfeldts artikkel 'Stadsmusikanten i Christiania, Paul Røder (død 1672), – kom fra Gøteborg i 1655' i NST 30 (1986): 325-330?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Rolfsen

Nei det har jeg ikke, kan man låne NST på biblioteket?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Har du funnet ut noe mere?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Rolfsen

Hei Berit! Fikk lånt boka på biblioteket, fant ut at han kom ifra Gøteborg der han hadde vært stadsmusikant. Slekta Von Roedher skal stamme ifra Holland så det blir det neste jeg må finne ut av. Hilsen Bente

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg lurte på for jeg holder på med etterkommer av broren til Lisbet Pettersdt, Didrik Pettersen Grøtter. Han holdt til på Bragernes. Han fikk en sønn som het Petter Hagenberg som ble stadsmusikant i Fredriksten og Fredrikstad. Så vidt jeg forsto så har de ikke funnet ut om de kom fra Tyskland eller evt. Holland. Det er foresten en feil i det som sto i boka. Ang. tvillingdåp så står det oppført at Didrik Grøtter og hans Margrete var faddere. Det er en kommafeil der. Det skal være Elsebe, Didrik Grøtters, Margarethe var kona til neste navn som sto skrevet. Didrik ble gift med Elsebe Jensdt. i Christiania.Husker ikke om det var deg jeg svarte en gang før ang. Antoni Brinchmann som ble første gang gift med Agneta Elisabeth Paulsdt. Rødder som ble begr. 1/2 1708 i Vår Frelsers krk. i Chra., skfite 16/6 1710. De fikk 11 barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Rolfsen

Hei Berit. Det var nok ikke meg du du hjalp med det. Leste i et NST hefte om Paul Røder (Pauli Roedher) der stod det at Paul Røder arvet stillingen som stadsmusikant i Gøteborg etter sin svigerfar. I det hefte fant jeg ikke opplysninger om hvor de opprinnelig kom ifra, tenkte derfor at jeg skulle låne NTS hefte 33 ((Nesfeldt, Arne og [Ove] Allan [Løve] Røder. 'Det bortrømte stadsmusikanten fra Christiania i 1634. Peter Grøter Trompeter og hans familie.(1992): 402-405) kanskje det står noe mer der i det heftet. Har du lest stykket i det heftet Bente.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Det er vel rimelig å anta at Didrik Grøtter, Bragernes, var i slekt med den 'Diderich Grøther' som var stadsmusikant i Odense fra ca. 1631 og som døde der i november 1671. Vet du, Berit, når førstnevnte er nevnt i Bragernes-kildene?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Oops. Diderich Grøther var stadsmusikant i Odense fra 1641, - ikke 1631. Hans kgl. privilegium er datert 15.10.1641.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det jeg har er fra NST nr.30, s.325, og der står det opplyst om flere kilder om jeg ikke husker helt feil. I 1672 var Dirich Grøtter bestyrer for stadsmusikantembetet i Christiania. Hans far må ha vært Petter Grøtter som var stadsmusikant i Gøteborg i 1642. Grøter var vel muligens tyske. Hr. Didrik var stadsmusiknat i Drammen (Bragernes) fra 1677. Begr. på Bragernes i 1690, skifte 1691. I kirkebøkene titulert som Trompeter. Han er nevnt i Bragernes i 1689 ved en tvillingdåp, og som jeg har nevnt at han står oppført (i NST) med feil kone(kommafeil?) Didrich ble gift 1675 i Christiania (Vår Frelser) med Elsebe Jensdt. Jeg har sjekket giftemålet og det står ikke mere der. Og som du kanskje skjønner har jeg også sjekket tvillingdåpen, men ikke mere. Det var på tirsdag jeg for første gang kom borti disse navnene selv. Grøtter er ikke nevnt med et ord i bøkene om Drammen.Ang. Paul Rødder: Christine kirke i Gøteborg: 27/10 1647 Pauli Røder mit Annas Ehlisbet Grøters getrauwet. Paul Rødder kom fra Gøteborg i 1655, og han ble begravet i Christiania kirke (Hellig Trefoldighet i Rådhusgt.) i oktober 1672, under orgelpulpituret. Kona Anne Elisabeth Pettersdt. ble begr. i Christiania i 1670. Hun var datter av forrige stadsmusikant i Gøteborg Petter Grøtter (altså søster av Didrik). Sønnen Peter Paulsen ble farens etterfølger i Christiania og sønnen Paul Paulsen ble organist på Bragernes. Det var vel i hovedsak det viktigste.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Lar Anna Dorthea Rødder, gift med Lardal-presten Christian Finchenhof Teilmann, seg plassere inn ?; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg har ikke sett det navnet om det er meg du spør.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Rolfsens

Hei Knut, har du noe fødselsår på henne evt. hvor hun er født?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Vestli

Jeg har en ane som heter Charles Barroyer og han fikk stadsmusikanmtembedet i Christiania i 1700. Han døde og kona Dorothea Caspersdatter Lintner overtok embedet i 1701.Jeg har funnet stoff om musikantene i følgenede doktoravhandling: Jens Henrik Koudal: 'Stadsmusikantvæsenet i Danmark ca.1660-1800' , København 2000. Kansje det står noe i denne boka, jeg fikk låne den på biblioteket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Vestli

Jeg har flere henvisninger til stadsmusikantene, glømte å sette det inn i forrige mail. Garder, Johan: 'Nasjonalt musikkliv ', 1933 Thrane:' Fra hofviolonernes tid'. Det Schønerbergske Forlag,Kjøbenhavn 1908'. H.J. Huitfeldt: 'Christiania Theaterhistorie', København 1876'. Hampus Huldt-Nystrøm: 'Fra munkekor til symfoniorkester', Oslo 1969 Finner du noe nytt er jeg intressert i stoff om dette. Marianne (marves@online.no)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Til Marianne: Barroyer (med flere ulike staveformer) er ofte tidligere diskutert her i Brukerforumet - prøv søkefunksjonen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Vestli

Til Tore H.Jeg har ikke mistet hukommelsen. Du husker kansje ikke at jeg har vært innvolvert i denne diskusjonen tidligere? Jeg er nå kommet så langt at jeg har fått flere tips om hvor jeg kan lete etter Dorothea Caspersdatter Lintners forfedre. Jeg er fortsatt intressert i stoff som omhandler musikantene, og har fått mange tips via dette forumet. Til Bente Rolfsen. Jeg har fått god hjelp av seniorforsker Koudal,Danmark. Det er mye intressant som står skrevet i hans doktoravhandling.Det omhandler stadsmusikant systemet og hvor de forskjellige musikantene kom fra. Ellers så har jeg kopi av ett brev skrevet i 1700 av Charles Barroyer og Koudal har transcribert dette brevet til meg.Han skrev blandt annet at han hadde vært dansemester ved Akademiet i Lund. Det kan jo hende at din musikant har vært der. Det er flere musikanter som har oppdrag som dansemestere ved Lunds universitet og det vil snart komme ut en bok om disse. Her er det svaret jeg fikk fra Lunds Universitet. 'Charles Berroyer nämns 1684 i universitetshandlingarna. Han var en tillfälligt gästande dansmästare från Frankrike, och undervisade under kortare tid i dans vid Lunds Universitet. Han nämns alltså i universitetshandlingarna och kommer att nämnas i en kommande bok om dans av Eva Helen Ulvros. (EHU)' Barroyer spilte da ved slottskapellet i København. Lykke til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Marianne, jeg tenkte mere på det praktiske, som at overskriften 'Rødder' dekker familien Rødder og overskriften Barroyer dekket denne familien.Her er en kilde til om sistnevnte familie: SAO, Akerhus stiftamt, Brev fra fogder nr. 3(1712.1713). Innkomne brev fra fogden i Gudbrandsdalen 1713: - Christiania 21.4 1713: forrige musikant afgangne Carl Barojers eftterladte enche Dorthe Caspersdaatter og hendes søn Frederick Barojer maa musicanttienisten her i Christiania og Aggershuus stifft nyde etc. (tinglyst div steder i Gudbrandsdalen).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Noer

Til Knut Fasting: Far til Anna Dorothea er James Poulsen Røder 1730-1801 og hans far er Poul Petersen Røder 1680-1733. Dennes far er stadsmusikant Peter Poulsen Røder 1657-1701.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Takk for den !Angående stadsmusikantene så er det en doktoravhandling under utgivelse som tar for seg hele ordningen, med biografier til alle som virket i Norge. Avhandlingen blir presentert på bokmessen i Frankfurt nå i høst.; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Hvem har skrevet (holder på med) denne doktorgradsavhandlingen, Knut?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Den er skrevet av professor Arne Stakkeland, Hægebostad. Emnet betraktes som en del av tysk historie og blir trykt i Tyskland.; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Hei Bente: Jeg forstår du har registrert en del etterslekt til Peter Paulsen Rødder og Dorthe Mortensdtr Sand.Etterkommere ble gift inn i min slekt og jeg er interessert også i andre grener.Jeg forsøkte å nå deg pr epost men adressen er visst ikke i bruk mere.Kan du sende meg en oversikt over det du har ?ta gjerne kontakt: kfasting@start.no; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Når det gjelder artiklene i NST om Røder/Rødder, er ikke alt som der helt presist. Eksempelvis (NST XXVI) er ikke stadsmusikant i Bergen 1789-1806 Ole Petersen Rødder en etterkommer av sorenskriveren Morten Rødder, men etter dennes halvsøster Anne Rødder hvor sønnen Peter Olsen Rødder tok morens navn (hun var gift med Ole Jacobsen). Stadsmusikanten i Bergen er sønn av denne Peter i hans første ekteskap.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.