Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Gunnar Ellingsen

[#10509] Presten Leganger - på Røros og i Soknedal, Skiptvet, Høland

Recommended Posts

Guest Gunnar Ellingsen

Eg er på jakt etter yrkeskarrieren m.m. til Philip Wilhelm Nicoll Leganger, f. 1842 på Nordfjordeid. Han var lærar på Røros kring 1875, så prest i Soknedal på slutten av 1800-talet, i Skiptvet ved folketeljinga i 1900, og til sist i Høland. Han døydde hausten 1912. Veit nokon t.d. meir nøyaktig når han var på dei einskilde stadene? Eg kan til gjengjeld fortelje litt meir om familiebakgrunnen hans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Jeg vet dessverre intet om ham, men jeg antar han er etterkommer etter oberstløytnant Phillip Wilhelm Nicoll (1687-1771) til Gravdal i Hordaland, som 3. gang var gift (1741) med Margrethe Theodorusdatter Bergmann fra Røros. Kjennes ev. slektslinje mellom disse ?Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Ellingsen

Til Per Nermo: Eg har ikkje sett noko slektssamband mellom Philip Wilhelm Nicoll Leganger og oberstløytnant Phillip Wilhelm Nicoll, men namnelikskapen er jo svært påfallande. Philip Leganger vart fødd på Nordfjordeid i 1842, son av kaptein og kompanisjef Hans Thiis Leganger og Anne Margrete f. Stokkenes som var den tredje kona hans. Philip sine besteforeldre var sokneprest (i Eid) Samuel Bugge Leganger (1728-1792) og kona Anna Laurentse f. Nagel. Ho var truleg dotter til fut og seinare 'kammerraad' Hans Thiis Nagel (d. 1769) på Svanøy i Ytre Sunnfjord. Samuel sine ættledd bakover kjenner eg ikkje, men faren heitte i alle fall Iver Leganger og var sokneprest i Sogn. Pr. i dag kjenner eg altså ikkje til noko slektsband - i alle fall ikkje i direkte linje, men overklassen hadde jo ein tendens til å finne kvarandre og/eller kalle opp kvarandre over større avstandar enn folk flest.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marius Hellerud

Hei!Jamfør boken Skiptvet herred 1814-1914 - Bidrag til en bygdebeskrivelse av A. Skipperud, s. 93f:'24. Philip Wilhelm Nicolai Leganger blev sogneprest i Skiptvet 1896. Han er født i Eids prestegjeld i Nordfjord 1842. Han tok først lærereksamen ved Stord seminar og virket nogen aar som huslærer. Men saa slog han ind paa den studerende bane og blev cand.theol. i 1871. Her i Skiptvet virket han til 1904, da han blev utnævnt som sogneprest til Høland, hvor han døde i 1912.'Jeg kan ikke gå god for disse opplysningene, men de kan kanskje være til hjelp ved videre leting?Mange hilsner Marius

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Ellingsen

Hei, Marius - og hjartans takk for god hjelp!Helsing Gunnar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Jeg siterer fra Olaf Holtedahl: 'Høland og Setskogen herreder' (Kristiania 1914; faksimileutgave 1985), s. 150:'Philip Wilhelm Nicoll Leganger, født i Nordfjordeid 1842, cand. theol. 1871, fra 1872 bestyrer av Røros høiere almueskole, 1876 stiftskapellan i Kristiania stift. 1878 sogneprest til Hol, i 1885 til Hurdalen, 1897 til Skiptvedt, 1904 til Høland, hvor han var til sin død 1912.'Leganger ble student i 1866, og det er først fra student-kullet av 1868 der finnes jubileumsbøker for.Hilsen Odd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Ellingsen

Hjartans takk til Odd også!Det var heilt ukjent for meg at Leganger hadde vore i Hol og Hurdal også.Helsing Gunnar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.