Jump to content
Arkivverket

[#10532] Barbro Hansdtr Hope 1629-1692, Fusa


Guest Kjellaug Robberstad Petit

Recommended Posts

Guest Kjellaug Robberstad Petit

Barbro var gift med Jørgen Danielson Rolvsvåg (1610-1673) De hadde barna Hans (min 8. t-t oldefar), Daniel (min 7. t-t oldefar), Peder og Kari.Er det noen som har noe om Barbros foreldre?mvh Kjellaug R.P.

Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Jeg kan ikke gi deg svar på dit spørsmål, men tror vi muligens kan ha felles slekt i Fusa. Navnene Daniel og Peder og muligens Kari (Katrine) tyder på det.Sogneprest i Fana Peder Simonssøn Krag f kr 1520 hadde sønnen Daniel Pedersen Krag f 1565, som bruker gården Hordnes i Fana.Han hadde sønnen Peder Danielsen Hordnes f kr 1613.Han hadde sønnen Daniel Pedersen Hordnes f kr 1670 som bodde på Grimseid.Leiv Skjerve

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Etter det jeg har fått vite så var Jørgen klokker på Hope og hans far var Daniel Gitleson Rolvsvåg. Jeg har ikke noe mere om dem. mvh Kjellaug R.P.

Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Daniel Gitleson (f kr 1580 ?)kan muligens være Daniel Gebleson og sønn av prest i Fana Geble Pedersen Krag f kr 1555 og oppkalt etter sin farbror Daniel Pedersen Krag, sogneprest i Innvik.Leiv Skjerve

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Det hørtes interessant ut. Jeg vet ikke når han ble født, men det må ha vært i slutten på 1600 tallet som du antyder. Jeg visste ikke at Geble og Gitle kunne være samme navnet. Problemet nå er å finne ut om dette har noe i seg i det hele tatt. Er barna til Geble Pedersen Krag kjent?mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Har kikket litt rundt på nettet og fant at geble hadde to sønner : Peder og Michel Lenke Nå vet jeg heller ikke om det er riktig. Fant ingen Daniel ihvertfall. mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Jeg har kikket på din hjemmeside og ser du har det samme som jeg har funnet andre steder. Ingen snakk om en tredje sønn noen steder. Fant og en tysk side, men der var det ikke snakk om familien hans i det hele tatt.mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Sigmund Sunde

Barbros sønn Hans er også min 8. t-t oldefar, og jeg har de aktuelle bygdeboksider for hånden. Der står det litt mer om Jørgen Rolvsvåg, men bare '1629-92' om Barbro og ingen antydning om hvor hun kom fra.Når det gjelder Daniel Gitleson, står der heller ikke noe om hans opphav.Etter dette har jeg et mer generelt spørsmål: Kan noen si hvordan mulighetene er for å komme lengre tilbake ved hjelp av andre kilder når man ikke finner mer i bygdebøkene?Mvh Sigmund

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Det samme lurer jeg på. Tror det at dersom de ikke hører til en mer 'kjent' slekt, så er det vanskelig. Jeg har kikket i kilder tilgjengelige her og har vært innom Diplomatarium Notvegicum.Det jeg har kommer fra Samnanger bygdebok I,side 170. Men der står det enda mindre, bare at Daniel er 'nemd i skattemantalet fyr 1630 til 39, som brukar av Rolvsvåg. Jørgen er nemd i koppskattmantalet i 1645, og der er kona hans nemd og. Ho heitte Barbra.' At hun var en Hansdtr fikk jeg av noen som hadde bygdeboka fra Fusa. Kan du si hvilken side dette står på og i hvilket bind?mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Terje Hatvik

Her er informasjon med tilknyting til innlegga i denne tråden henta frå bygdesoga for Os band III, s. 77 (Gnr. 37, ytre Tuen):'Jørgen Danielson, f. ikr. 1603, fekk bruket i 1626. Jørgen var klokkar i Os [inkludert Samnanger og Fusa], og var truleg son av Daniel Hope i Fusa. Kona heitte Barbru Hansdtr. og var fødd ikr. 1630. Daniel Jørgensen øvre Boga, g. 1675 Marita Mattisdtr. Bø, var truleg son av Jørgen, og kannhenda hadde han fleire born.Jørgen var busett på Tuen til 1630. Han flutte sidan til Hope der han vart buande, sjå O.B. I 424, der det elles ved ei misprenting stend at han flutte frå Tuen i 1636. Medan Jørgen var busett på Tuen hadde han ein dreng, Fabian Nilsson, til å stjorna bruket. Fabian hadde fyrr tent på Storum, og seinare var han busett på Kuven, sjå K.2. Jørgen døydde i 1673 og kona i 1692.'Dersom fødselsåret til Barbro/Barbru er rett (1630), så var Jørgen truleg om lag 27 år eldre enn henne. Det tyder vel òg at dei eldste borna deira (enten det no var Hans eller Daniel Jørgensøner) neppe er fødde før ca. 1646.Elles så kan du altså lesa meir om klokkaren Jørgen i første bandet av Os-soga. Med omsyn til Marita Mattisdtr. Bø så er ho framleis et mysterium.Mvh., Terje

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Takk skal du ha for at du frisket opp dette, Terje, det ser ikke ut for at det blir noe mer å finne om Barbro Hansdtr og Marita Mattisdtr.En annen ting jeg lurer på er om Hans Jørgensson er sønn til Barbro, eller om Jørgen Danielsson (hans far) hadde vært gift før.Jeg har Hans oppsatt som født ca 1633. Dersom han er sønn til Barbro så er jo det galt. Hans fikk en datter, Mari gift med Knut Larsson Øvredal og hun skal være født ca 1665. Hans er min 8. tippoldefar og broren Jørgen min 7. tippoldefar.mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Eg veit ingenting om alderen til Hans Jørgenson spesielt, men eg veit litt om alderen til ektefolk i Os og Samnanger generelt. Og på 1600-taletr var den mykje lavare enn seinare. I bygdebøkene finn ein fleire døme på gutar og jenter som gifte seg (formerte seg) i 16-17-18 årsalderen, også jenter knapt 14 år gamle etter det ég har funne.Hans kan difor godt vera fødd ca. 1646/47 og likevel vera far til Mari som vart gift med Knut Øvredal - 18-19 år er då ein sannsynleg alder på ein far?? (kjønnsmodne var dei sikkert ;-)).Men då eg veit ikkje noko konkret om Hans i denne saka, så blir svaret mitt berre ein spekulasjon og sjølvsagt ikkje noko fasitsvar.Mvh., Terje

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Enig i det Terje, men da er det ihvertfall feil alder at han er født i 1633. Kanskje det ikke vites når han er født?Mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

For å svara konkret på Kjellaug sitt siste spørsmål:Nei, vi veit ikkje kva år Hans er fødd. Ikkje når søskena eller foreldra hans er fødde heller for den saks skuld.For i og med at dei første kyrkjebøkene for Os prestegjeld kjem i 1668 så blir fødselsåra på alle dei som er fødde tidligare enn dette berre omtrentlege tal basert på andre sekundære oppgåver; fødd om lag, cirka, ikring etc.Fødselsåret kan vera stipulert ut frå eitt eller fleire skattemanntal, folketeljinga i 1666, militære protokollar, rettsprotokollar, den alderen som er innført i kyrkjeboka i samband med dødsfallet til vedkomande, til dømes 'Hans d. Dom. VI.Trinit. 1712, 69 aar' (eller noko i den duren); den oppgjevne alderen er då gjerne basert på munnlege opplysningar.I den samanhengen er det verd å minna om at ein ofte la både ti og femten år til alderen på gamle folk - som gjerne òg var analfabetar -, slik at 'Ole Nilssøn, 90 aar' i røynda var 10-15 år yngre. Dette fenomenet er elles velkjent.No vil eg tru at borna til klokkaren Jørgen Danielson både kunne lesa og skriva, men det er likevel fullt mogleg at 'Hans f.ikring 1633' eigentleg skal vera f.ikr. 1643?Dette siste kan sjølvsagt òg skuldast trykkfeil i bygdebøkene, som eg går ut frå at du har storparten av opplysningane dine frå. For trykkfeil, slurv, logisk inkonsekvens og andre feil er det diverre mange av i dei ymse bygdebøkene (og eg tenkjer ikkje då spesifikt på dei for Os eller Samnanger); som berre unntaksvis vart korrekturlesne FØR dei vart trykte/utgjevne. .Dessutan er det vel sannsynleg at Hans er son av Barbro Hansdotter og at han såleis er oppkalt etter morfaren sin?

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Takk for innlegg, Terje. For å ta det siste først, så tror jeg du har rett når det gjelder Hans sin mor. Dermed stryker jeg fødselsåret som jeg har fått oppgidt, og setter det til et ca år 10 år senere.Jeg visste ikke at kirkebøkene for Os først kom i 1668. Det er vel som du sier da en feil i oppsettet for at han skal være født 1633. Så tidlig som 7 år begynte man nok ikke å få barn!!Å komme videre med denne slekten er nok lite mulig, så vi får være glade vi har greidd det så langt tilbake. Man vet jo aldri, ett eller annet kan dukke opp.Mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Eigentleg er du litt heldig som leiter etter folk i kyrkjebøkene for gamle 'Ous prestegiæld'.For det er mange sokn der a) dei ikkje hadde byrja å føre kyrkjebøker så tidleg, eller b) kyrkjebøkene deira finst ikkje lenger - dei forsvann til dømes i ein brann.Når ein person døydde vart det ofte halde skifte etter vedkomande. Der står det ofte nyttige opplysningar i samband med fordeling av arv, namn på arvingar m.m. Dét kan indikera slektskap og kan då hjelpa deg vidare. Dette gjeld naturlegvis òg namna på fadrane ved dåp.Mvh., Terje

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Ja, du har nok sikkert rett her. Foreløpig har jeg ikke anleding til å lete i slike kilder, det får bli til den dag jeg går av med pensjon, men du har jo gidt meg en del å tenke videre på. Takk skal du ha-:) mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.