Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kjellaug Robberstad Petit

[#10533] Marita Mattisdtr Bø 1659-1715, Os

Recommended Posts

Guest Kjellaug Robberstad Petit

Hun var kona til Daniel Jørgenson Øvre Boga (sønn til Jørgen Danielson Rolvsvåg).Er det noen som vet hvem hennes foreldre var? mvh Kjellaug R.P.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Kjellaug: Vedkomande denne gamle ettrlysinga di: Det finst ingen Mattis/Mattias/Matz/Mats på garden Bø i Os på den tida. Derimot er det ein bonde der med det heller uvanlige namnet Edis/Eddis der frå 1624 til ut i byrjinga av 1660-åra. Edis var ikkje osing, han var gift minst to gonger og vi kjenner ikkje alle borna hans.Kan Mattis var ei feiltolking av Edis, - mao. feil avskrift eller feil innføring i kyrkjeboka? (Bør i alle høve sjekkast opp mot originalen). Dersom Marita ikkje var fødd ikr. 1659, men nokre år før og altså var eldre enn 16 år då ho stod brur i 1675, er det ikkje utruleg at far hennar kan ha vore den her nemnde Edis Bø.Elles skal det nemnast at i databasen 'Vigde i Os' vil du finna mange jenter- og gutar med farsnamnet Mattis etc., med bustad Boge. Difor, kan det tenkjast at 'Bøe' eigentleg skal vera 'Boge/Boga'?Brudgommen Daniel Jørgenson kjem frå Boga og det var jo ikkje uvanleg at brura vart funnen i nabolaget/nærleiken? Dersom du ønskjer meir info om 'Edis Bøe' på Bø i Os kan du få det -.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Takk skal du ha for innlegget, Terje. Det er mye mulig at du har rett at det feilskriving, men da tror jeg at den andre varianten din er den mest troverdige. At det er skrevet Boe i stedenfor Boge siden du sier det er flere med farsnavnet Mattis der, jeg faar komme tilbake til dette naar vaarferien min er over. Ferierer for tiden paa Vestlandet med det kjempevaeret!!Mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Kjellaug: Eg fann ved eit tilfelle ut at Edis, Marita sin moglege far; var gardbrukar på ein annan gard i Os før han kom til Bø/Bøe i 1624. Han var nemleg brukar på Haukeland (NB: ikkje Haugland) i åra 1617 til 1624, altså på Søfteland. Eg nemner dette i tilfelle det kan vera ein 'link' til eitt eller anna.Årsaka til at han flytter er at han gifter seg til gard på Bø i 1624, og -ikkje minst- at Bø sikkert var ein meir attraktiv gard.Edis (ei norsk form av Eddy?) 'var truleg ikkje osing. Han hadde vore gift ei gong fyrr han kom til Bø, og hadde med seg ein son frå det giftarmålet'. 'Edis var ein vyrd mann i bygdi, var jamt lagrettemann og sat tolleg godt i det', ifølgje bygdesoga.Dei tre barna hans vi veit namna på heitte Nils, f.ikr 1614, Brita, f.ikr 1625 og Mons, f.ikr 1635.Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Takk skal du ha for tipset Terje, men det blir vel ikke enkelt å finne ut om han hadde en datter til? mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

.... om det 'blir enkelt å finne ut', Kjellaug? Svar: Nei.Tvert om, det blir vel bort imot umogleg, dessverre -.Men ettersom eg no har gitt deg namna på dei tre potensielle syskena hennar og dessutan namna på dei gardane i Os der den moglege faren hennar budde, så har du jo høve til å finna ut om du kan knyta tråder til desse/finna eit samband (namneoppkalling mellom Marita og Daniel sine barn etc).Ein god indikasjon på om det rette patronymikonet hennar er Mattis eller Edis/Eddis er jo sjølvsagt om nett dét namnet, eller variantar av desse, går igjen mellom barna- og barneborna hennar.Mvh., Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Dessverre har jeg bare navnet til et av Marita og Daniels barn : Jørgen Danielsson Øvre Boga 1676-1753Jørgens barn var Daniel, Svend, Marta, Ole, Ingeborg og Agate.Ole og Ingeborg kom fra foreldra til Jørgens kone.Det ser ut for at dette blir en hard nøtt å knekke.Takk skal du ha for at du prøver å hjelpe-:)mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Ikkje det at eg trur det har nokon relevans men den 2.kona til Eddis/Edis Bøe (enkja han gifte seg med i 1624) heitte Kari. Ho var tidlegare gift med ein Mons Bø som døydde i 1623.Det er elles ikkje heilt utruleg at den første kona til Eddis heitte Brita. Første barnet med Kari heiter jo òg Brita.Med tanke på mogeleg mistyding av Boge for Bøe så må du vera merksam på at er to Boga-gardar i Fusa kommune: - éin i sjølve Fusa og ein i Strandvik sokn. I så har du garden Bogstrand med Bogevik og Aspenes (Ospeneset) som fram til 1964 tilhøyrde Fusa, og som no er ein del av Os kommune.Dette til orientering og mogeleg hjelp.Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Takk skal du ha, Terje.Jeg skulle gjerne ha visst hva alle barna til Marta og Daniel het. Det får visst vente litt for jeg kan vel få låne bygdebøker fra bibliotek når jeg er i Norge i august.Flere Boga harder gjør det jo enda mer innviklet!!mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Kan denne familien være interessant? Her er i hvert fall en Maritte Matiasdatter f. ca 1660 i Hordaland. En annen innsender til Familysearch har at hun er født ca. 1659. Hilsen Laila Kornstad.Familysearch IGI Family Group RecordHusband Matias Monsson Birth: 1609 Of Skare, Lindaas, Hordaland, Norway Marriage: About 1648 Of Skare, Lindaas, Hordaland, Norway Death: 1692 Skare, Lindaas, Hordaland, NorwayWife Anna Ellingsdatter Birth: 1619 Skare, Lindaas, Hordaland, Norway Marriage: About 1648 Of Skare, Lindaas, Hordaland, Norway Death: 1693 Skare, Lindaas, Hordaland, NorwayChildren: 1. Brita Matiasdatter Birth: 1649 Skare, Lindaas, Hordaland, Norway Death: 1718 Of Skare, Lindaas, Hordaland, Norway2.Kristian Matiasson Birth: 1654 Of Skare, Hordaland, Norway Death: 1742 Of Nese, , Hordaland, Norway3. Maritte Matiasdatter Birth: About 1660 Skare, Lindaas, Hordaland, Norway Death: Nore Titland, Lindaas, Hordaland, Norway

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Takk skal du ha, jeg skal sjekke det.Men ser at denne Maritte Matiasdtr døde på Lindås mens 'min' bodde på Øvre Boga i Fusa. Det er nok et stykke fra Fusa til Lindås er jeg redd.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Eg har no sjekka vigsla til Marita og Daniel i juli 1675 i kyrkjeboka for Os. Der står følgjande:’Die 24 July die Saturnis/ item Copuleret Daniell Jørgensen /Marita Matthiis Datter Bøe [evt. Boe?]’Patronymikonet hennar er heilt tydeleg ’Matthiis Datter’. Far til Marita var definitivt ein Mats eller ein Mattis, ikkje ein Edis.Det er litt meir uklårt om det står Boe eller Bøe. Her er det ein strek over ei n O, noko som kan tolkast som bokstaven ø. Den same presten (Garmann) har òg innførslar der bokstaven ø er ein O med diagonal gjennomstreking; altså ein norsk-dansk-færøysk ’?, og ikkje ein svensk-finsk-tysk ’?, men - eg veit ikkje kor konsekvent han var med omsyn til utforminga av dei ulike bokstavane. I alle høve er det nok tale om ’Bø’ eller eit stutt gardsnamn som liknar svært.Og som tidlegare nemnt er det INGEN Mattis/Mats/Madz på garden Bø i Os på den tida, eller – dersom vi føreset at det verkeleg var ein Mattis på Bø då – han forsvann ut av soga utan at det finst referansar til han.Då er det vel like truleg at ’Boe’ kan tolkast som ’Boge’, altså at Marita kom frå ein av Boga-gardane i Fusa.? I så fall har bokstaven ’g’ i Boga falle ut, men det òg er fullt mogeleg. Daniel Jørgensen trødde sine barnesko på Hope i nærleiken, så det er vel ikkje utruleg at han gifte seg til gard på Øvre Boga ??Namnet Boga blei skrive på så mange vis på 1600-talet: ’Boge, Boga, Boie, Boja’ - oftee med prefixet Nere eller Øffre framfor.Om me ser nærare etter i databasen over vigde i Oa 1669 – 1808 finn vi fleire med farsnamnet Mattis/Matthias frå Boga som kan vera syskena til ovannemnde Marita; giftarmåla deira er i alle høve nær 1675:’Hendrich Matthisen Ø. Boge, uk / Sissele Svendsdatter Hafschaar, pige/ Gift 0111 1689, Fuse’’Niels Matzen Øfreboge, uk/ Guraa Villumsdatter Inder Samnøen, pige/ Gift 2806 1691, Fuse’’Marta Matz Datter Boge, pige/ Niels Olsen Lien, ungkar/ Gift 2406 1694, Samnanger’’Siur Matthisen Boge, uk/ Siri Niels Datter Rosvold, pige/ Gift 2806 1696, Fuse’Du vil truleg finna meir om desse i bygdebøkene for Fusa. Og dersom ein eller fleire av desse er moglege sysken/halvsysken til Marita, så bør ein vel sjekka desse namna mot kjelder som dåp- og arveoppgjer for å finna ut meir.Elles så finst det endå éin som kan vera Marita sin far – og på ein annan bø enn garden Bø: Den moglege kandidaten finn vi i Lysefjorden i Os, det er Mats Larsson på garden (Sjø)bøen ved Lysekloster. Eg sitérer frå bygdesoga for Os band II s. 206 (Gnr. 12; Sjøbøen):’Mats Larsson og kona Brita vart brukarar her ikring 1670. Kvan dei var og kvar dei kom frå veit me ikkje. Dei hadde fleire born med seg, men av dei kjenner me berre 3: Marta, f. ikr. 1663, d.ug. 1740,Lars f. ikr. 1665, d.ug. 1704, Sigrid f. 1669.Mats hadde dette bruket til 1690.’Då dottera Sigrid vert fødd er Mats skriven som ’Madz Closteret’. Det tyder at han arbeidde og budde i Lyseklosteret. Han hadde kanskje vore der i fleire år, slik at då Mats vart brukar på Sjøbøen i 1669/70 så var det kanskje ei påskjøning for lang og trufast teneste?Lyseklostergodset omfatta elles nær ¾ av gardane i Os, nabogarden Sjøbøen inkludert; og på slutten av 1600-talet var Sjøbøen meir enn husmannsplass under klosteret enn ein sjølvstendig gard. Sjøbøen blei skrive Siøbøen, Schiøbøen, Søbøe, Søbøen osv..Dersom Marita er dotter av Mats Larsson er det ikkje unaturleg at ho har ”adressa” Bøe ved giftarmålet i 1675, sjølv om det ikkje rimer heilt at presten utelete prefixet Siø/Sø. På den andre sida veit vi jo at prestane både slurva og gløymde – akkurat som oss andre.Og igjen, dersom det finst skifte etter dei nemnde borna til Mats Larsson og Marita Matthisdtr. eller sonen hennar er blant arvingane, så har du ein ’innertiar’ som det heiter i skiskyting ;-)).Mvh.; Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Mange takk for et lang og interessant innlegg og for at du har gjort oppslag i kirkeboka.Daniel og Marita slo seg ned på Øvre Boga, det er jo mye da som teller for at det var hun som kom herfra.Jeg vet ikke hvor mange barn de hadde da jeg bare har sønnen Jørgen, og jeg vet at Daliel var gift først med en Lassedtr Brekke, så det er ikke igjennom henne han er kommet til Boga. Ettersom du har funnet 4 andre Matthis 'barn' fra Boga på omtrent samme tid, så synest jeg at det er mye sannsynlig at Boga er det rette stedet.Men helt sikker kan man jo ikke være.Det andre forslaget høres mindre sannsynlig ut, for hvorfor skulle de sette seg ned på Boga dersom de ikke hadde noen link fra før til dette stedet?I allefall et skritt videre-:)mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.