Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kjell Andersen

[#10534] Hans Pedersen (Schanche) Blix, kapellan

Recommended Posts

Guest Kjell Andersen

Hans Pedersen (Schanche) Blix, kapellan i Ofoten/Lødingen fra ca. 1644 og d. 24.8. 1648. Han var g.m. Margrethe Thomasdatter, f. før 1610 og d. etter 1683.Spørsmålet er om noen har opplysninger om forfedrene til Margrethe og Hans og ev. hvor de kom fra. Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Roger de Robelin utga i 1995 boken 'Skanke ätten' (Røros 1995). Der er de fleste kjente Skanke-grener behandlet, trolig også den gren du etterlyser. Riksarkivet har boken, men hvis du ikke bor i nærheten, kan du ta kontakt med forfatteren. Adresse: Banérgatan 73, S-115 53 Stockholm, Sverige. Tlf. 08 663 69 91 (Opplysninger fra boken).Vær oppmerksom på at ikke alt er spesielt godt kildebelagt (snarere tvert i mot), og bør kun være et utgangspunkt for egne etterprøvinger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hans Pedersen Schanche var prest i Lødingen i 2 år. Før det var han i Vaagen og Buksnes som prest.Men, det fantes også 2 andre Hans Pedersen. Den ene skal være døde ca. 1631? og den andre etter Schanche.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Andersen

Takk til Svein Arnolf og Berit for innspill og interesse! Jeg har idag vært i kontakt med det lokale biblioteket og de skulle forsøke å fjernlåne 'Skanke ætten' av Roger de Robelin. Har noen egne erfaringer med hensyn til påliteligheten i slektsforholdene som oppgis i denne boken? Vel, det er i alle fall verd et forsøk å kikke i den.Ellers kan jeg opplyse at Hans og Margrethe hadde ei datter, navn ukjent og i alle fall 2 sønner, Boye Hansen f. 1636 og Hans Hansen f. 1638.Mvh.Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Mitt inntrykk er at de Robelin har samlet en mengde eldre materiale om Skanke-personer i Norge og Sverige uten å drive nevneverdige undersøkelser selv. Det finnes en anmeldelse av boken i et eldre nummer av 'Genealogen' utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening. Boken fikk vel der en noe blandet mottagelse, bl.a. fordi de Robelin har tatt med en famøs og falsk forbindelse fra en bonde på gården Landås i Land som skulle hatt tilknytning til Hamar-biskopen Carl Jenssøn (d. 1512). Den 'forbindelsen' er imidlertid grundig tilbakevist. (Interesserte kan se i eldre nummer av Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift)Jeg stammer selv fra Anders Eriksson, som var prest i Kvernes, Nord-Møre, rundt midten av 1600-tallet og mange år før. Han kom opprinnelig fra Jemtland, og skulle angivelig ha Skanke-tilknytning. I de Robelins bok føres det da også opp en slik forbindelse, men da oppsettet på minst to punkter er heller uviss (uten at det går direkte frem av boken), skrev jeg et brev til forfatteren og ba ham redegjøre for kilder og begrunnelser. Dette er nå flere år siden, og jeg har fortsatt til gode å få svar på brevet.Derfor er det viktig selv å¨etterprøve det som står i boken, så langt man makter, og der man ikke kommer videre, får man heller angi at det er usikkert eller kutte det hele ut i sitt eget oppsett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Andersen

Takk til Svein Arnolf for interessant tilbakemelding.Jeg har funnet noe som cand. jur. Henning Sollied har skrevet: 'Blix`erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.' Han behandler flere greiner av slekten Blix. Han skriver bl. a. : En hr. Hans Pedersen Blix var således i begynnelsen av 1640-årene res. kapellan til Ofoten, enken Margrethe Thomasdatter nevnes mellom 1646 og 1649 (lensregnskapene). Det er mulig at han har vært sønn av sogneprest til Lødingen i 1620-1630-årene, hr. Peder Eriksen, hvis hustru het Gunhild Pedersdatter, og hr. Peder kan igjen meget vel ha vært sønn av hr. Erik Mogenssøn Blix til Oviken. (Hr. Peder døde ca. 1644).Ovenfornevnte slektsforbindelse er vel bare antagelser fra Henning Sollieds side? Fins det andre som har forsket videre på slekten Blix?Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg mener å ha sett en eller to artikler om slekten Blix i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, det er mulig at en av dem er den Sollied-artikkelen du nevner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hei. Jeg ser at jeg glemte å skrive at jeg hadde funnet opplysningene i Troms og Trondheims 'prestehistorie'. Jeg husker nå ikke i farten det nøyaktige navnet. I boka sto det ihvertfall at han het Schanche, (ikke Blix).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge R. Naess

Ref. 10534 - innlegg (8) Hei Berit Knudsen: hvor fant du den omtalte prestehistorien ? ~I brev til meg nevner du 'Erlandsens prestehistorie' - er det det samme ? Hilsen Helge N.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Ja, det er vel Erlandsen som har skrevet de bøkene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Hans Pedersen Blix er nevnt i Geistligheten i Nord-Norge og midt-Norge 1536-1700 av Svein Tore Dahl, s.314-315. Han nevner ikke noe om foreldre til H.P.B. Skriver at Margrethe Thomasdatter antagelig ble gift med ettermann Anders Jacobsen Paasche (d. 1652?). Margrethe nevnes ennå i 1680 på gården Hoff i Lødingen. 3 barn nevnes: Boye (var hos moren i 1665), Hans (d. e. 1701 på Skarstad) g.m. Ingeborg Hansdatter, NN (datter nevnt i 1645).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Th. Norum har skrevet om Blix i Sverige og Norge. Der burde det absolutt være mulig å finne noe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Brun

Finner ham ikke i Robert de Robelins bok. Erlandsen har Hans Pedersen Schanche som prest nr. 4 i Vågan etter reformasjonen. Jeg synes dette er for tidlig. Jeg har ham som prest nr. 9, han var i Vågan ca. 1648, og da kan det umulig være rett hos Erlandsen. Men her er det så mange feilkilder at det er vanskelig å si hva som er rett. Jeg har ham ikke registrert under navnet Blix, men Odd Haugen som har skrevet om prester i Lødingen bruker navnet Hans Pedersen (Schanche) Blix. Kronologisk har Haugen ham samtidig som jeg har, 1646-48. Etter det jeg har funnet ut, nevnes han altså ikke i de Robelins bok, men det er jo skrevet mye om både Schanche- og Blix-slekten, så det bør være mulig å finne ham, hvis det er korrekt at han het Schanche evt. Blix.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

HeiHan er en vanskelig person å finne. Han er ikke nevn i Blixboken av O. Norum og heller ikke i Skanke-Ætten. Det er skrevet noe i Ofotenheftene (av Konrad Naustvik) om prestene i Ofoten som ikke står andre steder.En TEORI!!! er at han har en forbindelse til Presten Peder Eriksen i Ofoten som ifølge en artikkell av Henning Sollied trolig er av Blix/Skanke. (Det er nevnt helt i slutten av artikkelen). Men de hadde ikke noen sikker forbindelse, men det kan jo ære en mulighet. Sjekk og artikkelen om Trane-Ætten som ble skrevet i forige nr. av Genealogien synes å huske at han står nevnt der og. (det nevnes og som en teori om han)Steinar Olsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Sjekket omigjen i Tromsøs Geistlighet av Erlandsen og der står det bare at han døde 24/8 1648.Sjekket så Buksnesboka bd.I s.298 og der står det at han døde 24/8 1653, og at han overtok Løddingen prestekall i 1650/51.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Som vanlig glemte jeg litt.I J. Hornemanns stamtavler finnes det en Jens Pedersen Schanche f.16... Nor... + 1685 Namdalen. Kan han kanskje være en bror.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Henning Sollied har skrevet: 'En hr. Hans Pedersen Blix var således i begynnelsen av 1640-årene res. kapellan til Ofoten, enken Margrethe Thomasdatter nevnes mellom 1646 og 1649 (lensregnskapene)' (innlegg 6). Dette rimer ikke med at han skal ha dødd i 1653 og vært prest i Lødingen fra ca. 1650 (innlegg 15). Altså neppe samme mann ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Brun

Her er det en del begrepsforvirring ute og går. Etter å ha arbeidet og skrevet om Vågans kirkehistorie gjennom 20 år, kan jeg kort si følgende: Etter Reformatsen av 1589 var Lødingen sogn oppdelt slik: sognepresten (egentlig visepastoren, men det blir for komplisert å forklare her) holdt til i Lødingen. Under ham var Ofoten kapellani og Vågan kapellani. Både Ofoten og Vågan hørte altså til Lødingen prestegjeld på Hans Pedersens Schanches tid. Det var ikke uvanlig at kapellanen i Vågan senere avanserte til sogneprest i Lødingen. Så kapellanen i Ofoten hørte til Lødingen. En del er ikke klar over dette, og bruker feile betegnelser. Det ble kanskje bare mer forvirrende? mvh Håkon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Andersen

Det skal ha vært en annen Hans Pedersen Blix som var prest i Lofoten, (Buksnes ?) siste halvdel av 1600-tallet. Jeg lurer litt på om det kan være to forskjellige prester i Vågan/Lødingen/Evenes/Ofoten prestegjeld; Hans Pedersen Blix og Hans Pedersen Schanche; er dette samme personen eller to forskjellige ? Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Brun

Tidligere sogneprest i Lødingen, Odd Haugen, skrev om Lødingen prestegjeld i 'For Heim og Kirke' i 1971. Han bygde for en stor del på Erlandsen. Om Hans skrev Haugen: Hans Pedersen (Schanche) Blix (1646-1648) skal først ha vært prest i Vågan, deretter i Buksnes og til slutt to år i Lødingen, hvor han døde 24.8.1648. Gift første gang med Margrethe Thomasdatter, andre gang med Ingeborg'. Erlandsen bruker Schanche som etternavn, han nevner ikke Blix i det hele tatt. Det er korrekt at det var en Hans pedersen til som var prest i Lødingen. Han het Hans Pedersen Nyrup, og også han var først kapellan i Vågan, 1670-1678. Fra 1678 var han sogneprest i Lødingen. mvh Håkon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.