Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

[#10542] Anne Thomasdtr. f. 27.12.1865 - men hvor?

Recommended Posts

Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Jeg trenger virkelig hjelp til å finne opphavet til en Anne Thomas(dtr) Skiel Gravos f. 27.12.1865 i Norge, død i Iowa 02.1.1908. Ifølge census 1900 emigrerte hun i 1882.I kirkeboka ved vigselen er pikenavnet oppført som Skjiel eller Skijel, vanskelig å lese. Når datteren dør er hun oppført som Skyol. Har også sett Skei.Ann(i)e var andre kona til Albert Andreasen Gravaas. (Albert døpt 2.12.1855, Stod. I Steinkjer 1865. Første kona f. i Slidre. Emigrerte 1882 fra Tr.heim). A og A ble ble gift 26.9.1893 i Adams, MN. Vitner var Syver Rogne og Sjur Opheim. Der ble også datteren Anna Marie Gravos døpt 12.8.1894 (f. 25.6.) Faddere: Syvert Opheim og frue, H. Lovolld og Anne Bagstad. Innen 1896 er familien å finne i Cresco, Iowa hvor Ann(i)e dør i 1908.Hennes 'death record' viser at faren het T. Oloerson, Olverson, Oluerson eller lignende (Olsen/Olausen/Olufsen?).Dette er en oppfriskning av tema nummer 9871. Jeg HÅPER noen har tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

På samme båt som Albert reiste også en Peter Skjei 22 år fra Ogndalen til Sioux Falls Dakota. Kan denne Peter ha noe å gjøre med saken kanskje.Den eneste Anne jeg kunne finne finne emigr. fra Trondheim var 4/7 1888 Anne Thomass. på 27 år. Er du sikker det ikke er den Anne du leter etter, og årstallet kan ha blitt mikset med mannens innreise år?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Jeg har desverre ingen opplysninger, men vil tro at det kan lønne seg å sjekke ut Skei i Sparbu. Jeg har fått mange henvendelser fra amerikanere med aner fra Stod, hvor de i forkant har trodd at forfedrene var ukjente for hverandre inntil de traff hverandre i statene ettersom de innvandret på forskjellige tidspunkter. Men det viser seg ofte at de må ha kjent hverandre godt i forveien, og at familiene på begge sider har vært inngiftet i hverandre i generasjoner.Jeg har ikke tilgang på kirkeboken for Stod på det aktuelle tidspunktet, men ut fra den informasjonen jeg har ser det ikke ut til å være noen Thomas på Skei i den aktuelle perioden. Men Skei i Ogndal/Sparbu er jo en mer aktuell mulighet med tanke på nærhet til Steinkjer. Anne kan også ha tjent på Skei i perioden før hun reiste - hun trenger jo ikke å være født der. Dersom hun er født i Steinkjer kan det være aktuelt å lete i kirkebøkene for både Sparbu og Stod.Sissil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Namnet til denne andre kona til Albert Gravaas skulle vel aldri vera Anna Torstensdotter Skjel? Torsten vart ofte 'amerikanisert' til Thomas. Gardsnamnet Skjel finst berre ein stad i landet, i Vestre Slidre, og der budde Torsten Torstenson i 1865..!Elles kjenner eg att fadderen Anna Bagstad. Ho var f. i Luster i 1855 og gifte seg i 1880 med Andrew Bagstad frå Romedal på Hedmarken.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Hei!Her er det jo flere strålende tips! TUSEN takk!Ble veldig nysgjerring på Anna Torstensdtr. spesielt fordi det ryktes at Anna skulle være i slekt med første kona til Albert. Hun het Kari Pedersdtr. Dale (fra Slidre), og var datter av Peder Torstensen Dale. Kanskje bror av Torsten Torstensen Skjel? Men fikk T.T. en datter i 1865, var han i det hele tatt gift da?Hvor må jeg henvende meg for å finne kilder fra Slidre rundt 1865?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

På nabogården til Skjel i V. Slidre, Holene, bor en Anne Thomasdtr. som er i sitt andre år i tellingen. Hun er datter av Thomas Iversen fra Holene og Marit Torstensdtr. fra Ø. Slidre. Noen som vet noe om disse?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Peder Torstensen Dale (på Skolte i 1865) var sønn av Torsten Gulbrandsen Dale. Torsten Gulbrandsen hadde en datter som het Marit f. 1831, men jeg vet ikke om hun er den samme som får datteren Anne Thomasdtr. på Holene/Skjel.Noen som kan hjelpe?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Anne Thomasdtr. Holene/Skjel var født 17.12.1864, døpt 26.2.1865 i Sør Aurdal. Foreldre: Thomas Iversen og Marit Torstensdtr. Datoene stemmer ikke med det vi har fra USA (f. 27.12.1865), men det trenger ikke bety noe...Jeg har trålt emigrantlistene - men kanskje andre kan finne kandidater for Anne T. 'Skjel'? Hun ville vel emigrert fra Kristiania, eller?Torsten Torstensen Skjel og kona Anne Andersdtr. fikk en Anne 20.7.1867, døpt 15.9.1867 i Sør Aurdal. Emigrerte hun?Jeg griper etter halmstrå...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Hva med denne: F. er vel feilskrift for T? (Skulle gjerne visst hva originalen sa her). Hun reiser sammen med Torsten Torstensen Skjel, som er sønn av T. T. Skjel og Anne Andersdtr. Han var ni år i 1865.:LenkeNoen som vil hjelpe meg å gjette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Goddag Heidi!Eg tykkjer den Anna Thomasdotter som var fødd 17.12.1864, høyrest svært interessant ut. Det er ikkje uvanleg at både fødselsår og fødselsdato kan avvika noko mellom Noreg og Amerika, berre årstidi høver so nokolunde.Og dessutan har eg sjølv vore borti mistolking av namn oppgjevne i ein handskriven dødsattest i Amerika. Nettopp Overson og Iverson kan lett forvekslast på grunn av ein stor rund I! Syner dødsattesten ogso namnet på mori?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Hei igjen,Jeg så også for meg den runde I-en i patronymet til Thomas Iversen, det er slett ikke usannsynlig at fødsels- og dåpsdatoene tilsammen kan ha fått en litt annen tyding i USA enn her hjemme. I emigrantprotokollen står det heller ingen ting om at de to fra Skjel var søsken...Men jeg må vel til utflyttings-protokoller /andre kildre fra Slidre for å finne ut mer om dette. Mon tro hvor jeg finner dem?Heidi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Blant utflytta fra Valdres finner jeg Marith og Gjertrud Torstensdøtre fra Skeel / Skjel utvandret 1862.De kan jo være søstre av Marit Torstensdtr. Holene / Skjel, som var gift med Thomas Iversen. Og gjerne også søstre av Tosten Tostensen Skjel (på Skjel i 1865). Både Marit (gift med Thomas) og Tosten Tostensen fikk døtre som fikk navnet Anne i samme periode. Emigrantene Gjertrud og Marit kan være tantene til en / begge Annene på Skjel?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

MEN: Nå tror jeg gåten er løst:Jeg fant Marit Torstensdtr. Dale fra Østre Slidre som i 1856, som 24-åring, flyttet til Vestre Slidre, og Skjel!Hun skulle gifte seg med Thomas Iversen Skjel.Hun var datter av Tosten Gulbrandsen, og dermed søster av Peder Tostensen.Peder hadde igjen datteren Kari Pedersdtr. Dale - Albert Gravaas sin første kone. Hans andre kone, som jeg jakter etter, skulle være i slekt med henne. Det stemmer jo svært godt overens med denne teorien! Da er de nemlig kusiner!Nå kaster jeg rundt meg med teorier og forsøker diverse varianter her, snakker litt med meg selv også... :-) Men jeg ble så ivrig!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Eide

Jeg hadde klart et innlegg Heidi, men klok av tidligere 'kryssendinger' sjekket jeg tråden før jeg sendte det.Jeg trodde ikke du hadde løsningen allerede.Jeg ville anta en måtte innom andre kilder.Dette var vel den siste viktige brikken. Flott gjordt !Det jeg ville nevne er at både Thomas Iversen og Marit Tostensdatter lever på Holene som kårfolk ved ft.1900. Siden de satt som selveiere ved ft. 1865, er det ikke usannsynlig at det finnes et skifte etter dem på Statsarkivet i Hamar.Det tar som regel litt tid før en får svar, men svar får en.I skiftene pleier jo arvingene å være nevnt.Om skiftet er påbegynt etter Anne`s død er barna hennes nevnt.Holene har forøvrig samme gardsnummer som Søndre-Skjel.Geir Eide

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Hauger

Jeg har kikket litt i bygdebøkene for Vestre- og Øystre Slidre. På gården Nørdre Skjel (20/1) i Lomen i Vestre Slidre bodde ekteparet Torstein Torsteinsen og Anne Andersdtr. De hadde bl.a. datteren Anne, f. 1867, hun emigrerte i 1883. Det er henne du har funnet i emigrantprotokollene Heidi. Hun reiste sammen med sin eldre bror Torstein. Marit og Gjertrud Torsteinsdøtre fra Skjel som emigrerte i 1862 var deres tanter.På nabogården Holen/Holene (Høludn (21/2)) bodde ekteparet Tommas Iversen og Marit Torsteinsdtr. De hadde bl.a. datteren Anne, f. 1864, hun står det ikke mere om. Og hun var ganske riktig kusine til Kari Pedersdtr. Dale, f. 1866, fra husmannsplassen Skølte under Dale (17/1) i Dalsbygda i Hegge i Øystre Slidre. Kari emigrerte i 1885. Anne Tommasdtr. Holen reiste til Amerika i 1882, avreisen gikk fra Kristiania 19/5. Hun kaltes da Anne Th. Holen, var 19 år gml. og oppgitt å være fra Slire, bestemmelsesstedet var Lyle, Minnesota. Anne reiste sammen med sin eldre søster Ågot og en Guri N. Dahle. Holen eller Høludn som Anne Tommasdtr. var fra var opprinnelig husmannsplass under Søre Skjel (21/1), senere skilt ut som eget bruk. De som bodde der kunne like godt kalle seg med navnet Skjel som Holen.Ved søk i 'FamilySearch' finner jeg flere av barna til Tommas og Marit på Holen/Skjel. Det er vel også der du Heidi har funnet dåpen til Anne. Det er utvilsomt den rette Anne, men hun er neppe døpt i Sør-Aurdal slik det står der. Stedsangivelsen i mormonerdatabasen er vanligvis ikke mye å stole på.Ellers er det andre ting som også kan knytte din Anne Tommasdtr. til Valdres. Forloverne i bryllupet til Anne og Albert har begge etternavn som finnes som gårdsnavn i Valdres.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Hauger

Anne Tommasdtr. Holen/Skjel skulle altså til Lyle i Minnesota. Lyle er navn både på en kommune (township) og en by (city) i Mower Co. helt sør i Minnesota. På kartet ser jeg at Lyle bare ligger omkring 2 (norske) mil sørvest for Adams hvor jo Anne og Albert giftet seg. Og Cresco, hvor Albert bodde i sitt første ekteskap og også senere med Anne, ligger omkring 6 (norske) mil sørøst for Lyle i Howard Co, Iowa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

TUSEN TAKK for oppfølgingen, både Geir og Gunnar! Dette var helt supert!Heidi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.