Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bengt E. Vesthagen

[#10568] Siver Turesen, Grandhoug, Inderøy, Nord-Trøndelag

Recommended Posts

Guest Bengt E. Vesthagen

Siver Turesen, f. ca.1666, Kjeverud, Stange. G.m. en datter på gården Grandhoug, Inderøy, Nord-Trøndelag. Barn: Tore som er bruker av gården fra 1762. Er det noen som har flere opplysninger om denne familien?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Eidnes Moursund

Jeg har Tore Sivertsen som min forfar. Det er naturlig at Tores far het Sivert Toresen for en av Tores sønner het også Sivert Toresen (f. 1744). Men jeg reagerer på tidsforskjellene mellom Sivert Toresens omtrentlige fødsesår 1666 og sønnen Tores bruk av gården i 1762, altså nærmere 100 år.Fra Inderøyboka har jeg funnet at Tore Sivertsen i 1762 kjøpte og fikk skjøte på Bakke klostereiendom Grandan. I 1767 fikk han kongeskjøte på eiendommen. I 1769 skal han ha solgt gården til sønnen Per Toresen, men det ser ut til at denne handelen ble omgjrot. I 1770 kjøpte Tore Grandhaug som fra denne tid gikk ut av matrikkelen og ble innlemmet i delingen av Vestre og Østre Grandan.Tores sønn Sivert Toresen ble i 1772 gift med Berit Ivarsdtr. (f. 1734).Hvor har du funnet at Tores far var Sivert Toresen (f. ca. 1666)? Dette er nytt for meg og hvis det er riktig, er det en viktig opplysning for meg. Vet du om Tores sønn Sivert og Berit Ivarsdtr. hadde en datter med navn Berit?Solveig Eidnes Moursund moursun@online.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Tronstad

I bygdebok for Sparbu og Ogndal bind IV side 323 er Sivert Toresen bskrevet som bruker på nedre Lorvik i 1718. Sivert Toresen døde her i 1747 i en alder av 94 år og kona hans Karen Jonsdr døde i 1756 85 år gammel. Sønnen Tore ble oppsitter på østre Grandan på Røra i Inderøy (dette er like i nabolaget til hverandre). Tore S var gift med Merete Pedersdr f 1704. Deres sønn igjen Sivert T f 1744 ble gift med Berit Iversdr Jørstad, hun var født 9.4.1734 på Roel, Inderøy og var enke på Jørstad før hun ble oppgift. Deres etterkommere er mange i distriktet og slekta er og på Grandan i dag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Eidnes Moursund

Hei Ole! Takk for meget nyttige opplysninger!* Du skulle ikke sitte på navnene til foreldrene til Berit Iversdtr. Jørstad? * Vet du når Tore Sivertsen levde? * Kjenner du Sivert Toresens foreldre (1653-1747)?Solveig Eidnes Moursund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bengt E. Vesthagen

Hei Solveig og Ole!Takk for opplysningene om Sivert Toresen og hans familie. Det var akkurat dette jeg manglet.Til Solveig. Her har du opplysninger om Sivert Toresens forfedre i kronologisk rekkefølge, sakset fra Stange bygdebok.Siver Rolfsen, Kjeverud, G.m. en datter av Tord Kjeverud og kone Ingeborg. Barn: 1) Mogens, f. ca. 1614. 2) Live. G.m. Ole Alfsen d.e., Atlungstad, d. 1663. 3) Marte. G.m.1 Ole Alfsen d.y., Atlungstad. G.m.2 Jochum ???. 4) Ture, f. ca. 1626, d. ca. 1672.Ture Siversen. G.m. Randi Alfsdatter, Atlungstad. Barn: 1) Kari, f. 1653, antagelig g.m. Gunder Simensen, f. ca. 1653, Elton østre. 2) Alf, 1655-1704. G.m. Kari Kjeldsdatter, 1657-1747, Dælin. 3) Ingeborg. 4) Ole, f. ca. 1660. 5) Malene, f. ca. 1661-1720. G.m.1 Østen Kjeldsen, Dælin østre. G.m.2 Halvor Mortensen. 6) Guro, f. ca. 1662-1738. G.m. Alf Simensen, Dælin østre. 7) SIVER TORESEN, f. ca. 1666. 8) Eli, f. ca. 1670-1737. G.m. Lars Helgesen, 1669-1737, Staur.SIVER TORESEN var sersjant og fulgte antagelig sin sjef til Trøndelag, hvor han giftet seg med en datter på gården Grandan, Inderøy, og disse hadde bl.a. en sønn Tore Siversen Grande, bruker av Grandan fra 1762 og denne har stor etterslekt. (Qvam, Berg m.m.)Hjertelig hilsen Bengt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Tronstad

I manntallet for Inderøy for 1755 finner vi følgende på Grandan: Tore 42 år, Merite 50 år Barn: Peder 14 år, Sivert 9, Christian 6, Jørgen 4 og Karen 14 år. Marit Pedersdr døde 30.4.1779 da oppgitt til 74 år gml. Noen sikker dødsdato for Tore har jeg ikke funnet den eneste i Inderøy kan være en Thore Sigvordsen død i 1774,alder 66 år. Dette stemmer ikke helt med manntallsopplysningene, men er den eneste jeg kan finne. Foreldrene til Berit Iversdr er Ivar Monsen Roel f 1689 d 1754 og Anna Hansdr d 1763. de var oppsittere på Roel Inderøy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Eidnes Moursund

Ja, jeg må si det samme som dere: Jeg manglet akkurat dette.Ole: Vet du foreldrene til Ivar Monsen Roel og Anna Hansdtr? Bengt: Vet du foreldrene til Randi Alfsdtr.? Eller Karen Jonsdtr.?Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bengt E. Vesthagen

Hei igjen Solveig! Foreldrene til Karen Jonsdatter kjenner jeg ikke, men her har du i hvertfall foreldrene til Randi Alfsdatter.Alf Olufsen, d. ca. 1635, Atlungstad nordre, Stange. G.m. Guri (mor til Randi). 4 barn. Hun giftet seg igjen med Engebret Olsen. Ingen barn er kjent. Alfs foreldre var Oluf Tostensen, Nøttestad og Eline Alfsdatter. Bengt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Eidnes Moursund

Takk for opplysningene, Bengt!På en anetavle på internett finner jeg Torsten Herlogsen Nøttestad (1508-80) og Randi Sigurdsdtr. Nøttestad som Olufs foreldre. Kan det være hold i disse opplysninger? Ser også at Herlog Hallvardson Hudfat og Elin Torstensdtr. Kusse nevnes som Torstens foreldre igjen. Det er vel mer tvilsomt eller finnes det dokumentasjon for det?Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Eidnes Moursund

For å supplere:I en flere anetavler på nettet ser jeg også Rolf Atlungstad Kjeverud nevnt som far til Siver Rolfsen (f. 1580). Er det hold i dette, mon tro?Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bengt E. Vesthagen

Hei Solveig! Nå må jeg dessverre melde pass. I Stange bygdebok er riktignok både Torstein og Herlog nevnt, men det står ikke noe om slektsforhold. Herlog Hudfat var en opprørsleder, men han ble fanget og drept i begynnelsen av året 1508 og hans eiendom inndratt under kronen. Det er mye som taler for at dette var Ringnes gård på Stange. Iallefall var det Amund Tørrisen som fikk denne gården fordi han støttet kongen under opprøret. Når det gjelder Rolf Atlungstad finner jeg ingen opplysninger om at han var far til Siver Rolfsen.Er disse opplysningene som du har hentet på internettsider riktige, så må Torstein være født samme år som faren ble drept?Gamle slektstavler som man finner på internett tar jeg ikke bare med en klype salt, men hele 'påsan'. Opplysninger derfra bruker jeg bare som ett grunnlag for videre undersøkelser. Svært ofte er disse opplysningene helt på potitjordet.Husker jeg ikke helt feil vil du finne opplysninger om Herlog Hudfat i Hedmark Slektshistorielags tidsskrift. Adresse: Hedmark Slekthistorielag, Åkershagan, 2310 Ottestad. E-post: hansmyhr@online.noVennlig hilsen Bengt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Tronstad

Mons Olsen ner Roel finnes det skifte etter datert 24/8 1754. Arvinger er barna Ole Monsen, Iver Monsen og Golla Monsdtr. Golla var død og hun hadde vært gift med Lars Hansen Kvistad og de hadde 4 barn. Iver M var død etter faren, men før skiftet var holdt. Mons Olsen var sannsynligvis også fra ner Lorvik ( se her og bygdebok for Sparbu) og er bruker der i 1701. Han kom til Roel mellom 1710 og 1720. Det finnes og skifte etter Iver Monsen fra 1754 og etter Ane Hansdtr fra 1763.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Eidnes Moursund

Takk til dere begge, Bengt og Ole.Bengt: Jeg deler din skepsis til de opplysningene som ligger på nettet om Herlog Hudfat og Torsten Herlogsen Nøttestad. Men hvis noen andre har dokumentasjon for disse forbindelsene, ber jeg om et signal...Ole: Nå, Mons Olsen var far til Ivar Monsen Roel. Bra! Kommer vi videre her, Ole? Jeg sitter ikke på Sparbu-bygdebøkene... Vet vi noe om foreldrene til Anna Hansdtr. (+ 1763)?Ellers er jeg interessert også i andre opplysninger omkring de nevnte personer.Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Monsen Olsen fikk bygsel på Lorvik i 1694. Sannsynligvis giftet han seg med enken etter Haldor Joensen Lorvik, som det var skifte etter i desember 1693. Enken het Anne Ingebrigtsdatter.Mons sa fra seg bygselen på Lorvik i 1700, da den var alt for dyrleiet. For at gården ikke skulle ligge øde, ble han boende der for avgift, dvs. han fikk avslag på 6 riksdaler i leien.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Eidnes Moursund

Hei Sissil!Når sønnen Ivar Monsen Roel var født i 1689, var det enken etter Haldor Joensen Lorvik som er mor til Ivar. Stemmer ikke det? Er Ivars fødselsår stadfestet?Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Hvis Ivar var født i 1689 er det helt sikkert at enken etter Haldor Joensen Lorvik IKKE var hans mor. På dette tidspunktet var hun gift med Haldor, og hadde barn med ham. Jeg vet heller ikke om hun giftet seg med Mons, men det er stor sannsynlighet for at hun gjorde det. Årsaken til at jeg tror det, er at tingbøkene ikke sier noe om manglende betaling, eller at hun har forlatt eller oppgitt gården til fordel for Mons. Dessuten er hun i fruktbar alder. Mantallet for 1701 vil vel vise hvor gammel Ivar er på dette tidspunktet, men jeg har ikke dette mantallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Eidnes Moursund

Takk Sissil!Da er altså Anne Ingebrigtsdtr. en svært usikker mor til Ivar Monsen Roel. Det kan være naturlig å spørre Ole: Hvilken kilde har du brukt for Ivars fødselsår - 1689?Sissil: Kjenner du Mons Olsens foreldre?Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Jeg kjenner ikke til Mons Olsens foreldre, men hvis jeg finner det ut skal du få vite det.Sissil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Tronstad

Kildene til Iver Monsen sitt fødselsår er bygdebok for Sparbu der det vises til folketellingene i 1701 (bind IV side 323): 'Han (Mons Olsen) har to sønner her i 1701 12 år gamle Iver og 5 år gamle Ole'. Kone og døtre er som kjent ikke oppgitt i denne tellingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Tronstad

I følge bygdebok for Sparbu var Haldor Joensen bruker på vestre Lorvik ( gnr 39)og enka Anne Ingebrigtsdtr ble oppgift med en Ole Andersen. Mons var bruker på Nedre Lorvik (g.nr 41) så etter bygdeboka er det ikke noen forbindelse med mellom Mons og Anne Ingebriktsdr

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Du har helt rett i det. Jeg var nok litt for trøtt da jeg koblet Anne og Mons, for det står uttrykkelig at gården som Mons fikk bygselen på var øde. Sorry!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Eidnes Moursund

Jeg har fått mange interessante opplysninger på denne siden, så takk til Bengt, Ole og Sissil.Er det noen av dere som vet foreldrene til Merete Pedersdtr. (eller Marit, Merite o.l)(1704-79), gift med Tore Sivertsen (f. 1712)?Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.