Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per Holte Rosenkilde

[#10632] Bragernesborgeren Simon Lauritzen, fc. 1610 og hans familie

Recommended Posts

Guest Per Holte Rosenkilde

En serie rettsaker i begynnelsen av 1680-årene viser at Simon Lauritzen i alle fall må ha hatt følgende barn: Lauritz Simonsen (fc. 1634), Peder Simonsen (omtalt som fullmektig for stattholder Erik Banner), Gjertrud 'Johanne', gm Caspar Lauritzen Becher, siden med Franz Frantzen Cudrio, datter gift med Anders Jacobsen Synderborg i Christiania, datter gm. Søren Pedersen Kinch, borger i Bragernes, datter gm. en Jespersen.Min interesse for familien bunner i at jeg mener og tror å ha identifisert fullmektigen til å være den samme som Per Simonsen Hyll, borgermester i Skien 1705 - 1717. Ett tungtveiende indisium er at Becher kan knyttes til Simonsen som svoger både fra Bragernes- og Skiens-perioden. Simonsen var bosatt i Larvik før han ble borgermester i Skien, og ble verge for et av Bechers barn da sistnevnte druknet i 1694. Som borgermester i Skien kalte han selv et av sine barn opp etter Becher.Jeg er derfor interessert i om det er noen som har mer kjennskap til denne Bragernes-familien. I tillegg er jeg ute etter mer kunnskap om Simonsens Larvik-periode, særlig 'den hvite flekken' mellom ca, 1685 og 1695.Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

En av søstrene til borgermester Peder Simonsen i Skien var gift med sorenskriveren i Nedre Telemark, Marcus Hansen. Er det noen som kjenner til den familien? Var han gift flere ganger? Hva het konen(e) hans? Hadde han barn? Hilsen Laila Kornstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Det er mulig jeg er langt ute på viotta nå. Men jeg mener å huske en Simen Lauritsen på Bragernes som var gift med ei søster av Søren Pedersen Kinch. Hun het muligens Anne Pedersdatter. Dette er vel en annen, for som Per skriver var Søren gift med en datter av Simen Lauritsen. I allefall så mener jeg å ha sett denne Simen i sammenheng med en Hans Lauritsen, ei Lauritsdatter og en Laurits Hansen (deres far????????). Som sakt er jeg muligens langt utpå viotta. Dette er noe jeg tar fra hukommelsen, jeg kan ikke dokumentere dette per. i dag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Viotta kan være et interessant sted å være. Selv er jeg der ofte. For sikkerhets skyld tok jeg en ny titt på rettsakene, det er et forvirrende kompleks av saker mellom familien på den ene siden og byskriver Peder Hansen med fler på den andre siden.Og, mens de andre personene er konkret angitt som brødre eller svogere, kan oppføringen av Søren Pedersen Kinch som part godt tolkes å være som annet familiemedlem. Jeg ser derfor ikke bort fra at Jan har rett og at jeg gjorde en kortslutning.Jeg vil samtidig rette opp en 'erindringsforskyvning' i det siste navnet: Han het Jesper Pedersen, og han bodde i alle fall i en periode rundt 1680 på Åby i Lier.Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Per: Kan Maren Simonsdatter, g. 1679 med bartskjær og stadskirkurg i Bragernes, Jesper Pedersen Gram (fra Eidsvoll eller Sørum) også være datter av samme Simon Lauritsen ? Jesper døde 22 Jan 1720 (skifte 21 Feb). Han var 'balbier' i 1679, og feltskjær. Han og Maren hadde barna Peder, Anna, Simon, Johan, Søfren, Johannes, NN (d., død spe 1691). Peder ble apoteker i Arendal der han anla 'urtebod' på Tyholmen i 1709.Jeg har også sett apoteker Simon Man og Aarsle Jørgensdatter 'lansert' som Marens foreldre.Jesper var 2.g. g.m. Susanne Jensdatter Hofgaard fra Bragernes (død 1716), (d. av Jens Søfrensen tindstøber og Maren Christensdatter Hofgaard) og fikk 7 barn med henne: Maren, Margrethe (d. 1 år gml.), Margrethe, Susanne, Sophia Catharina, Maria, Anna Elisabeth (f. 1706).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Det kan meget vel være tilfelle, i alle fall vet jeg ingenting som taler mot det. Ut fra det jeg har sett, kan Jesper Gram godt være den svogeren Jesper Pedersen som bodde på Åby rundt 1680-1682. Men for å si noe sikkert, må en nok inn i skiftet etter Simon. Finlesningen av tingboka viste at skifte ble foretatt 20.5.1672, og nytt skifte 20.5.1674 (er det noen der ute med kort vei til Kongsberg?)Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Jan: Mens vi er på vidotta: En Hans Lauritzen f. rundt 1610?, var sagfogd på Bragernes, og døde i Drammen i 1657. Han hadde barna Lauritz, Mette, Jens og Maren, som alle brukte navnet Griis, som antas (!) å stamme fra Hans' bror Niels Lauritzen, som igjen kan (!) ha tatt navnet fra sin kone Anne Eskildsdatter (Griis?). (Hørtes dette tvilsomt ut ?).Hans, Niels (og Helle ?), var barn av Lauritz Ruus, Christiania's første borgermester (opphavet til navnet Ruseløkka). Hvem var foreldre og søsken av Lauritz Ruus ? Han var g1) Anne Christoffersen og 2) Marthe Jensdatter. Noen som kan liste barna i 1. og 2. ekteskap ?Hans Lauritzen på Bragernes var omtrent samtidig med Simon Lauritzen på Bragernes (med broren Hans ?).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Per; Jesper Gram var sønn av Peder Gram, som var fullmektig hos Herr Mads Lauritsen Gram på Eidsvoll (sogneprest), som også drev Store-Finstad, og i 1641 fikk bevilling på foss og sag i Bårlidalen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Simon Lauritsson er såvidt nevnt Olaus Schmidts bok 'Familien Pay' (Trondhjem, 1937), på side 17. Ifølge Schmidt skal Simon ha hatt sønnen Laurits Simonsson, gift 18. juli 1658 med Kjersti Jørgensdotter Lang.Jeg vil forøvrig minne om at bybefolkningen på Bragernes, Strømsø og Tangen er tatt med i mannatallet 1665 for Lier (artikkel om bakgrunn for dette i Gjallarhorn nr 23 (1999)). Jeg har også hatt min transkripsjon av Familie/Landhjelpskatten 1675 liggende på Buskerud Slektshistorielags nettsider, men jeg fant ikke i farten referansen til den.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Ja, hvorfor kom Peder Simonsen til Larvik? Her er et forslag:Peders kones mor, Barbara Pedersdatter, kom fra Larvik, og hennes mor igjen, Helvig Michelsdatter, enke etter Peder Tøgersen Green,var en mektig kvinne i Larvik og Hedrum. Hun eide og hadde pant i mange gårder, drev trelastforretning og hadde årlig rett til å skjære 2700 bord på Søndre Kiste sag og 1400 bord på Moholt sag. Men etter hvert fikk hun motbør av grev Gyldenløve, og det kan vel hende at hun sendte bud etter en mann som hørte til familien og som kunne ordne opp med forretningene etter hvert som hun ble eldre. Hun døde i Risør i 1696.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Her er det mange som vet noe, som jeg håpte på.Per. Der klarte du ut et spørsmål jeg har lurt på, nemlig forholdet mellom 'Arendals-Gram'ene og fogden Lars Grams familie. Arendalsfamilien har gitt meg litt hodebry en generasjon senere - Peder Jespersen kalte en sønn opp etter min ane skipper Ellef Larsen uten at jeg har klart å finne noen forbindelse der. Jeg tror jeg konkluderte med at de måtte ha vært omgangsvenner.Mens vi er inne på Gram'er. Førstemann på listen over strandsittere i Bragernes i 1666 er en Niels Christensen Gram. (Listens tittel oversatt fra datidens byråkratspråk til praktisk politisk virkelighet blir vel noe slikt som Oversikt over de vi skal tvinge til å ta borgerskap i Bragernes). Navnet gir sterk grunn til mistanke om at han er en sønn av Christen Michelsen og Maren Larsdatter Gram, men jeg har ham ikke på min liste over etterkommere etter disse.Are og Jan: En liten kuriositet. Giftemålet til Lauritz Simonsen finner du på LDS, de mangler bare en liten detalj - brudens navn. I 166X-tellingen for Bragernes finner en Søren Pedesen Kinch på 30. Han er dermed mer på alder med Simons barn enn med Simon, uten at jeg på det nåværende tidspunkt vil trekke for bastante slutninger ut fra det. Det finnes også en annen Søren Pedersen i tellingen, en klokker på 61 år. I finlesingen av dommene så jeg at en Søren Pedersen som deltok på Simonsen-familiens side, døde i 1681 eller 1682. Dette kan muligens være klokkeren, Søren Kinch omtales som høyst levende på senere tidspunkt.Av de øvrige deltagerne fant jeg en Anders Jacobsen på 24. Jeg har intet grunnlag for å si om det er Synderborg eller ikke, sistnevnte bodde i Christiania i 1680. Peder Simonsen fant jeg ikke.Laila. Har du noen ide om hvem Helvig Michelsdatter kan ha vært?Og kanskje vi burde sette opp en belønning på Simons broder hans?Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Helvig Michelsdatter. Det er flere steder antydet at Helvig skulle være datter til Michel von Norden, som var Langenes fogd i Larvik og senere toller. Dette kan jeg ikke få til å stemme, for alderen hans i manntallet for Brunlanes 1663-66 er ett sted oppgitt til 59 år og et annet sted til 60 år, altså er han født rundt 1605. Jeg vet ikke når Helvig er født, men hennes datter Barbara var visstnok 78 år i 1701 og hun døde hos sin datter Ellen Marcusdatter i Risør i 1716. Helvig døde i 1696. Er det noen som kan finne ut hvor gamle Helvig og Barbara var da de døde i Risør?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Hei! Jeg har nok uttrykt noe klomsette i innlegget mitt av 01.10. Der skriver jeg 'I alle fall så mener jeg å ha sett denne Simen i sammenheng med en Hans Lauritsen, ei Lauritsdatter og en Laurits Hansen (deres far????????).' Dette kan jo oppfattes som om jeg vet de er søsken og kommer med forslag til en eventuell far. Jeg bør vel presisere at jeg har ingen kunnskap om at disse tre er søsken.Mvh. Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Borgermester Peder Simonsens barn:Catharina Marcusdatter Helmer(s), som var gift med borgermester Peder Simonsen i Skien, døde i 1712. Det var skifte etter henne 18/5 1712 – 11/2 1713. Disse barna var oppført: Simon, Abraham, Caspar, Anne, Helvig, Lisbet og Johanne Maria. Navnet Hyld er tilføyet alle barna.1. Simon Pedersen Hyld var offiser, major i 1730, gift med Catharina, hadde sønnen Peder Simon f. ca 1730. Familien bodde i København i 1730-årene.2. Abraham Pedersen Hyld var også offiser, gm. Anna Marie Poulsdatter Post og hadde to døtre. Han døde ant. 1729.3. Caspar Becher Pedersen Hyld var født 1697 i Larvik, var gm. Margarethe Dorothea Ducksen og hadde barna Peter Jacob, Catharina og en datter til. Han døde 1758 i Porsgrunn.4. Anne Pedersdatter Hyld var født ca. 1675. Hun var gm. Claus Them i Porsgrunn. Hun døde i Porsgrunn i 1758, 82 år gl.5. Helvig Pedersdatter Hyld, f. før 1694.6. Lisbet Pedersdatter Hyld, f. før 1694, gm. Isak Pedersen Leth 1714 . Barn: Cathrine f. 1715, Peder f. 1717, Femia f. 1719, Ole f. 1721, Dines f. 1723. Lisbet døde i 1765. Isak døde 1758 i Porsgrunn, 82år gl.7. Johanne Maria Pedersdatter Hyld, f. 1694, gm. Halvor Halvorsen Solberg i Drangedal. Barn: Per Simen, Marcus Helmer, Gjertrud, Catharina Helmer, Maria Magdalene. Johanne Maria døde i Drangedal i 1774.Det er fint hvis noen har flere opplysninger om disse menneskene.Var Simon Lauritzen deres farfar?Hilsen Laila Kornstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

I NST XXIV, bd.2, s. 95 står det i en artikkel av Ingeborg Haanshus om 'Bartskjær, stadskirurg på Bragernes Jesper Gram - - -':[Jesper Gram]'Gift 1) ca. 1678-79 med Maren Simonsdatter som døde på Bragernes 19/7 1692, skifte 29/10 s.å. Hun var muligens datter av den velstående borger på Bragernes Simon Lauritzen, begr. 10/3 1672 og hustru Anne Pedersdatter (Kinck?)begr. 14/4 1672.'I henvisning 8 på s. 118 står det bl. a. følgende: 'I Bragernes kirkes regnskap for 1672 står det under 10. mars:'Simmen Lauridtzøn Begrafuen Betalt 3-2-0', under 14. april 'Anne, Simmen Larssøns Begrafuen Betalt 4-2-0', og under 1673, den 15. juni 'Maren Simmensdatter igjen taget sin Sall. Moeders Anne Simmen Lauridtzøns Stoel Stæd i den Stoel No. 5 paa Langgulfuet, derfor Betalt 2-2-0.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.