Jump to content
Arkivverket

[#10668] Gausdal, Gården Dahl - Noen som kan sjekke kirkebok/bygdebok ?


Guest Inger Bjørnaas

Recommended Posts

Guest Inger Bjørnaas

I 1801 bor en Hans Olsen 40 år , gift 2 g. med Marit Larsdt. 38 år. Hvem var foreldrene til Hans ? Hadde han en søster som het Berit ? Søker etter en Berit Olsdt. som skal være født i Gausdal i slutten av 1700-tallet. Hun ble gift i 1814 i Fron.Det hadde vært kjempefint om noen hadde anledning til å sjekke kirkeboka, evt. om det finnes bygdebok for Gausdal.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Det er ikke noen kirkebøker for Gausdal og Fron på arkivnett Oppland ennå. Er derfor fremdeles interessert i om det er noen som har tilgang på kirkebøkene på film eller kort.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Hei Inger. Av og til settes tålmodigheten til de gode hjelperne på Nettet litt for mye på prøve. Jeg er redd for at det delvis er derfor du ikke har fått noe svar; du har rett og slett gitt oss for lite å bygge på. Å lete etter en Berit Olsdatter som KANSKJE har en bror Hans blir rett og slett et for tynt utgangspunkt. Du må fortelle oss hva hva du vet til nå: (1) Berit Olsd ble gift i 1814 i Fron, med hvem? Har du sett bryllupet i kirkebøkene, og er det ikke der oppgitt alder, bosted og foreldre? Fant bryllupet sted i Gausdal eller i Fron? (2) Hva får deg til å knytte Hans Olsen til Berit Olsdatter? Og (3) hva vet du om tilknytningen til Dahl i Gausdal? Snakker vi om gården eller en husmannsplass under gården? (4) Har du noen årstall eller datoer? (5) Har du undersøkt fadderskap på etterkommere etter Hans og Marit, og er det kanskje derfor du tror han har en søster Berit (Berte)? I det hele tatt (hører dere alle sammen?): vil dere ha hjelp så legg fram ALLE detaljene dere har kjennskap til, så er sjansen for å få svar, for ikke å si korrekt svar, så mye større! Og for at jeg ikke skal høres sint ut: lykke til. Kommer gjerne tilbake hvis vi får mer å sette tennene i!

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

HeiBeklager så mye at du ble frustrert av for lite opplysninger. Har prøvd å gripe denne saken an fra flere kanter tidligere, uten å få svar. (ref. innlegg 10147 og 10220) Muligens synes du det er for lite opplysninger der også, men med de rette kildene skulle det ikke være umulig. Denne gangen teknkte jeg å høre om noen kunne sjekke kirkebøkene, evt. bygdebok om dette finnes. (Beklager at jeg ikke vet om det finnes kirkebok for dette området). Etter min erfaring med forskjellige kilder gjennom mange år, skulle da opplysningene være tilstrekkelig.Berit Olsdt. Meøyen i Espedalen, f. ca 1780-1790, ble i 1814 g.m. Hans Torgersen Bøslåen, f. 1788. Det er ikke oppgitt alder og foreldre til Berit i kirkeboka ved vielse. Før hun bel gift hadde Berit i 1808 en sønn, Amund,(døpt 21.8 i Sødorp) med Hans Arnsen Odenrudstranden, f. ca. 1782. Jeg lurte derfor på om Berit kunne ha tilknytning til garden Dahl i Gausdal ettersom navnet Amund går igjen der. Tenkte kanskje Hans Olsen Dahl kunne være Berits bror, selv om det da er litt aldersforskjell. Har undersøkt fadderne til Berit og Hans Torgersen, og det var derfor jeg fant ut at det var interessant å sjekke gården Dahl, selv om jeg ikke fant de riktige navna. Faddrene kan jo være født etter 1801, og derfor ikke nevnt.Håper dette gjorde alt mere klart og at kanskje noen kan hjelpe meg nå.Hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Hei igjen Inger. Var ikke så frustert akkurat, men det er så mange innlegg (tema), og det er ikke fristende å gå løs på problemene når det virker som om bare en liten del av tilgjengelige opplysninger er lagt fram for oss. (Og du hadde jo heller ikke noen henvisning til de forrige innleggene.) Står det 'Meøyen i Espedalen', eller er Espedalen noe du antar? Jeg klarer ikke umiddelbart å knytte Meøyen opp mot noe som helst, Megrunnen er derimot i Espedalen, men jeg jeg kjenner ingen Ole i riktig alder i denne slekta med datter Berit, ikke dermed sagt at det ikke kan være riktig. Amund er desverre nesten et motenavn i Gausdal, det er svært mange Amunder fra slutten av 1700-tallet og de neste 150 år, så det blir også nåla i høystakken, desverre. Jeg skal ved anledning se om jeg finner Meøen-navnet i Gausdalstraktene. Får man først lokalisert det burde jo oppgaven bli litt lettere.... Desverre er det også slik at mange husmannsplasser skiftet navn, de ble bygget opp og nedlagt igjen, og gjenoppsto under nytt navn.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Hmmmmm..... Inger: er du HELT sikker på at det ikke skal leses M...Eye (evt med tødler over y'en) eller M...eie? og hva med det i midten (prikkene)??

Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Etter å ha sovet litt på det, lurer jeg virkelig på om du har blandet sammen de to gotiske bokstavene M og B (som kan være nokså like)? Det står vel ikke BøEye? Da er vi ikke i Espedalen men i Bødalen i Gausdal. Er det mulig??

Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Oppe igjen! Berits forslag om Melbø: ja, den begynner jo på M, men passer ellers dårlig med lengden av navnet, og noen gård på M med kort navn kjenner jeg ikke til i Gausdal (Familien Mo er ingen gård! - og da ville vi uansett ha forflyttet oss til Fåberg!). Jeg tror Inger nå må svare oss på to ting: (1) er dette med Espedalen en antakelse du har utifra Megrunnen, eller finnes den en annen forbindelse med Espedalen (som var tynt befolket, ikke så mange å velge mellom der); (2) er det en sjanse for at du har feil-lest, slik at det i virkeligheten står XXeÿe (altså husmannsplass under XX)? For XXøyen (i det heletatt alt med -øy) er det vanskelig å få noe mening i i Gausdal, med mindre det da skulle være XXbøen. Sjekker du dette og kommer tilbake til oss?

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Hei Jeg skal undersøke det nærmere. Jeg er bare mellommann for en kjenning av meg som søker disse folka. Han har ikke selv tilgang til internett så jeg skulle hjelpe ham. Det står i alle fall Berit Olsdt. (evt. da Meøyen, som jeg skal sjekke) i Espedalen. Det er vel derfor teorien om Megrunn er kommet opp, for det finnes etter det vi har fått vite i Espedalen. Tusen takk for alle innspill. Jeg skal komme tilbake så snart jeg har fått mer opplysninger.Hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Jeg har snakket med han som er i slekt med disse folka og han har både selv tydet det til Meøyen, og fått det referert av andre som har sett det i kirkeboka. Derfor må det vel være en plass som ble kalt dette, men kanskje ikke av alle, eller det kan selvsagt være feilskriving av presten. Kom desverre ikke lenger enn før med henhold til navnet. Det er vel bare å ta kirkeboken fatt, og sjekke der. Eller har noen noe annet å foreslå ?Hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Kan du oppgi HVOR du finner dette (Kirkebok for?? dato??) Det eneste navnet som jeg vet som er i nærheten av dette er rydningsplassen Moen i Øvre Svatsum. Men letingen fortsetter!

Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Det finnes forresten et navn til som ikke er helt ulikt, Møylien (Møilien, Mølien). Men for å sammenlikne må vi vite hvor du finner giftemålet.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Hei Inger. Hvis du ser på innleggene mine, så ser du at de er skrevet på underlige tider. Ikke fordi jeg satt oppe, men fordi jeg plutselig våknet ved 04-tida og måtte skrive ned ideen mens den var der. Problemet 'Meøyen' surrer med andre ord i bakhodet. Men nå har jeg fått en idé som kanskje har noe for seg: I Aulstadgrenda er (var?) det jo en gård som heter Megarden Aulstad, med beliggenhet mellom Nigard Aulstad og Tøftum eller Kringelsrud og Hårstad. Megarden Aulstad grenset også mot elva Jøra. Kanskje det der fantes en liten utbuktning (halvøy) med en liten husmannsplass 'Meøyen'? Isåfall må vi lete etter plass under Olstad (=Aulstad)!

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

tusen takk for ditt engasjement. jeg skal sjekke hvor dette var nevnt. Enten i Fron ved giftermål i 1814, eller ved dåpen til Berits sønn, amund i 1808, Sødorp.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Inger Bjørnaas

Beklager at det har tatt meg så lang tid å svare. Det har vært en hektisk tid. Nåvel, det var da Berits sønn Amund Hansen ble døpt 21.8. 1808 i Sødorp kirke at Berit ble nevnt 'Berit Olsdt. Meøyen i Espedalen', etter de opplysningene jeg har fått. Vet ikke om dette gjør saken noe klarere. Fant forresten en familie under 'Espedalen' i Gausdal i 1801 som kan være Berits familie. Derfor hadde det vært veldig greit å fått dette sjekket med kirkebøkene, om det er noen derute som har dem. Eller kanskje du har pønsket ut en annen måte å løse det på, Per Håkon ? Jeg er takknemlig for all hjelp jeg kan få. Alle innspill taes imot med takk. Jeg er imponert over all hjelp jeg har fått allerede. Takk skal dere ha. Kanskje går det an å løse denne gåten også.

Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Da Amund ble døpt i 1808, ser det ut for meg som at mor står innført som Berit Olsdatter Reøyen i Esdalen. (Far til Amund: Hans Arnesen Odenrudsranden, ikke Odenrudstranden.)Da Berit giftet seg i 1814, står hun innført som Berit Olsdatter Espedalen.

Link to post
Share on other sites
Guest Eva Seim

Jeg har lett mye etter en annen person i Espedalen og i den anledning har jeg notert meg navnene Berit Olsdatter og Hans Torgersen. Men på denne Hans Torgersen har jeg en gang notert Bøeslåen (ved giftemålet du har i Fron) og en gang Klypen (se nedenfor). Jeg vet derfor ikke sikkert om det er samme person/par. Og mine opplysninger nedenfor må eventuelt sjekkes grundig. Jeg kan ha misforstått det jeg har lest, og det kan gjelde noen andre personer. Allikevel kanskje noe å gå videre med?Under Fron tinglag, høstting desember 1826: Skjøte på en engmeling under Megrunnen fra Hans Torgersen Klypen til Jacob Olsen Bøeslåen i 1825/1826.Under Gausdal tinglag, desember 1830: Skjøte Megrunnen, forhen under Espedalen.Undertegnede Hans Torgersen Klypen, Jacob Nicolaisen Nordgaardshaugen og Paul Andersen Megrunden overdrar på våre hustruers vegne gårdplassen Megrunden, forhen underlagt Espedalen, til vår svoger Peder Olsen, eneste arving etter avdøde Ole Olsen og Beret Andersdatter Megrunden.Jeg har fått dette siste fortolket slik at disse tre mennene var gift med hver sin søster av Peder Olsen. Og denne Peder Olsen tror jeg derfor kanskje kan være bror til din Berit Olsdatter.Men igjen, husk at jeg er ingen ekspert i å lese juristspråk fra den tiden. Og at det er mange med samme navn i et prestegjeld. Et ekstra hinder i denne løypa er at kvinnene som regel blir gjemt bak mennene sine ved kjøp og salg osv.Mvh Eva

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

tusen takk skal du ha, Eva. Dette var kjempefint. Berit Olsdt. ble nemlig 12.4 1814 gift med hans torgersen Bøslåen, f. 1788. Berits sønn før dette ekteskapet, Amund hansen skrev Klypen/Brynseidet, f. 1808 i Sødorp. Dessuten har vi før fått opplysninger om at Meøyen sannsynligvis må være Megrunnen. Tror nok derfor dette ganske sikkert er de rette folka. Det hadde derfor vært kjempefint å fått sjekke giftermåla til Jacob Nicolaisen Nordgaardshaugen og Paul Andersen Megrunden i første omgang. Skal se hva jeg kan finne i folketellingene om noen av disse lever i 1865.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
Guest Eva Seim

Jeg er også interessert i hva disse konene (søstrene) heter. Så hvis det er noen som sitter med denne informasjonen eller har lett tilgang til det, så ville det være kjepefint å få det her på denne siden.Beste hilsen Eva

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Jeg fant noe i folketellingen 1801 som kanskje kan ha noe med disse å gjøre. Er ikke kjent i området så jeg vet ikke om gården Avlund blir i nærheten av Espedalen, men på Avlund fant jeg disse i 1801:Husmann med jord: Ole Olsen, 55 år, g.m. Barbroe Andersdt., 50 år Husmann med jord: Peder Joensen, 44 år (hans svoger), g.m. Marit Andersdt., 36 år og deres sønn Joen, 1 år. Som inderst her er oppført Marit Olsdt., 44 år og hennes uekte sønn Peder Olsen, 11 år.Lurte på om denne Peder Olsen kan være arvingen etter Ole Olsen og Berit (Barbro) Andersdt. Megrunden. Er Ole og Barbro som her er nevnt under Avlund de samme som Ole og Berit Megrunden ? Berit og Barbro blir jo brukt om hverandre.Har også funnet en jacob, 15 år under Møchlebøe, Gausdal, i 1801. Hans foreldre er Nicolai Nicolisen, 46 år, og kona Anne Paulsdt., 40 år . Kan dette være samme person som Jacob Nicolisen Nordgardshaugen som var nevnt i skjøtet på Megrunden i 1830 ?

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Glemte å si at det finnes en Poul, 1 år, på en husmannsplass under Espedalen i 1801 (Kan det være Megrunden ?) Hans foreldre er Anders Olsen, 42 år og kona Anne Poulsdt., 30 år.Skulle nesten tro at dette kan være Paul Andersen Megrunden som er nevnt i skjøte på Megrunnen i 1830.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.