Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jan Oldervoll

[#10741] Trafikkrekord

Recommended Posts

Guest Jan Oldervoll

I går tysdag sette me ny rekord, med 180.822 søk, rundt 3 søk i sekundet frå tidleg morgon til seine kveld.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest N B Macdonald

Har du statistikk som gjer at ein kan rekne ut så nokolunde kor mange brukarar dette representerar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Det er mulig å se hvor mange maskiner som logger seg på/av i minuttet. På kveldstid har det ligget på rundt 20 per minutt, eller rundt 1200 i timen. Da er trafikken på sitt sterkeste, og det tilsvarer 11-12000 søk i timen. Mellom kl. 01 og kl. 06 er det rundt 100 maskiner i timen, og det representerer rundt 2000 søk i timen. Nattbrukerne synes altså å gi seg bedre tid, og gjør noen flere søk per økt enn kveldsbrukerne. I løpet av et døgn viser statistikken 14-15000 'økter'. Noen maskiner har selvsagt vært inne mer enn en gang.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Me har om lag 2500 ulike ipnummer kvar dag. Dette tilsvarer grovt sett antall maskiner. Men så veit me at på ein del maskiner kan det vera ulike brukarar gjennom dagen. For oss gjeld det vel først og fremst bibliotek o.l. Andre skjuler identiteten sin bak ein brannvegg. Alle maskiner bak den same brannveggen vil ha same identitet sett frå oss. Men samstundes vil ein del maskiner, og dermed også brukarar, kunna operera med ulike ipnummer i løpet av dagen. Kanskje me har ca 2500 ulike brukarar kvar dag? I så fall føretek dei i snitt ca 50 søk. Men me veit at dei ivrige ligg mellom 500 og 1000.Eit ip-nummer er eit nummer som kvar maskin har eller får tildelt får å kunna operera på nettet. Somme har eit fast nummer; servaren vår har t.d. 129.177.205.101. Andre får tildelt eit kvar gong dei loggar på, andre igjen får tildelt eit får ein viss periode, noko som fører til at om ein brukar maskinen ofte vil ein alltid ha det same.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Og så sette me atter ny rekord; 236.544 søk på eit døger. Det er meir enn 50.000 søk meir enn me hadde 8. oktober. Det førte nok til litt venting for mange. Me har meir utstyr på veg, så om ei vekes tid kjem det seg nok.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Så det forklarer at jeg har fått feilmeldinger flere ganger de siste par dagene.Digitalarkivet blir mer og mer populært og ikke uten grunn:-)Et kjempearbeid dere har gjort her.mvh Kjellaug Robberstad Petit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Fører de statistikkar motsett veg og? Eg vil tru føremiddagen 25.12.02 må ha vore av dei fredelegaste på lang tid!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Det trur du! I tidsrommet frå 10 til 16 er det berre ein dag i desember der trafikken har vore større enn i dag. Men i natt var trafikken låg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Grunnen til at eg trudde det, var at aktiviteten på brukarforum og arkivforum var liten - få som skreiv og få som las, men så var vel folk travelt opptekne med søk i staden for, då!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Thee Danielsen

Til utgangspunktet:Du mener vel “rundt 2 søk i sekundet”, nærmere bestemt 2,09. Men hvis man regner med en god natts søvn uten DA annet enn i drømme — la oss si på 7 1/4 time — så skulle vel regnestykket gå opp.Jeg synes nå allikevel at rekorden er imponerende, og ikke minst at dere takler den;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Det var nok rett med med 3 i sekundet. Det som kan diskuterast er kva tidleg morgon og betyr. Det er først i ni-titida at trafikken tek seg opp; før ni er det sjeldan meir enn 20.000 søk. Dermed blir det 160.000 søk frå 10 til midnatt, meir enn 3 i sekundet. Det er mykje. Og 22. oktober hadde me mykje meir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Endå ein rekord. Denne månaden passerte med 5 millionar søk, totalt. I snitt har me hatt godt over 160.000 søk om dagen, eller knappe to søk i sekundet. Det minste me har hatt i januar er ca 135.000 søk. det har vore nivået vårt dei siste tre laurdagane. Mest har det vore dei siste to søndagane, med ca 190.000 søk.Elles er det tydleg at brukarane heller ser Dagsrevyen enn nyhetssendingane til TV2. Det gjer eg og. Når det gjeld underhaldningsprogram er eg ikkje heilt på linje. Det synest som om de likar laurdagsprogramma betre enn fredagsprogramma. Men de ser ikkje på Heartbeat, det einaste som er verdt å sjå på laurdagskvelden.De har elles inngått eit godt kompromiss om dagen; før lunsj konsentrerter de dykkk om det de får betalt for, etter lunsj er det DA sin tur. Men de arbeider sikkert godt før lunsj. For de går tidleg til sengs. Frå i elleve/halvtolvtida børjar eg å sjå ein del under dyna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Interessante observasjoner om DA-brukernes liv og levnet. Når det gjelder Heartbeat, er jeg enig med deg.Fint med rekorder i alle fall!Hilsen fra en Tronjæmmer som av og til forlater sin varme dyne etter midnatt og går til DA.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

vel.... ikke si det til noen.... jeg er her mest i arbeidstiden.... hihi (heldigvis min egen sjef....)Og, grunnen til at det var stille på Brukarforum 25.12 var vel at jeg ikke var her :o) Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

'...før lunsj konsentrerter de dykkk om det de får betalt for, etter lunsj er det DA sin tur....' Er det et norskt fenomen? En eiendomsmegler her i Strömstad fortalte meg en dag at det var så typisk at nordmenn alltid ringte etter lunsj. Det virket som om 'all' tid før lunsj var viet arbeidet og deretter var det fritt frem å surfe på nettet restene av dagen. Det var et merkbart skille på nordmenn og svensker fikk jeg vite.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Vel, det er en del som mener at man ikke skal gjøre seriøse forretninger med engelskmenn og amerikanere etter lunsj, dvs. etter et par-tre pinter eller dry martinies.Men så har de jo ikke digitalarkivet og trenger derfor ikke å holde seg oppegående

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Alle har digitalarkivet. Veven er verdensomspennende, og alle amerikanere er norske. Nesten. Omtrent.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Den gamle dagsrekorden vår på 236.544 søk på eitt døger frå 22. oktober 2002 har vore hard å knekka. Men no skjedde det. I går søndag hadde me 241.400 søk, eller nesten tre søk i sekundet. På timen frå åtte til ni hadde me 19.407 eller 5,5 søk i sekundet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Unni Krongård

Kommentarene her om trafikkrekord er bare fornøyelige:) Med vennlig hilsen Unni

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Sundelius

Er det ny i dag? Kun 'feil' som svar i f.eks Asker...hilsen Egil Sundelius

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Det gjør jeg også - på alle søk i databasene. Men det er mulig å bla gjennom dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge R. Naess

Gratulasjonsfest ! - Supert ! Vi vil alle ha et ord med i laget: Nå ser en hvilken betydelig kulturinstitusjon digitalarkivet er blitt. Allikevel presiseres det ofte fra DA at denne institusjonen har meget liten prioritet, det menes sannsynligvis m.h.t. innsetting av mannskap og kapital. Så blir det vel politikerne og budsjettet som bestemmer, som för sagt. Den ekstraordinært store tilslutningen og kvaliteten av mye av det arbeidet som fremvises bör overbevise myndighetene om verdien av digitalarkivet, som sikkert har en betydelig kulturellverdi. Trur eg. I de par måneder jeg nå har fulgt med i DA har det vist seg at jeg har kunnet lære mye ved å se hvordan andre arbeider, selv om ikke 'alt' jeg leser er til nytte for meg personlig, men jeg har også fått mye god hjelp. Hilsen og takk !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Olav Egner

Kommentar til innlegg 18. Går en inn på www. statnett.no kan en lese hvorledes hvorledes døgnrytmene påvirker forbruk av elektrisk energi her i Norge. Parallellen ligger fristende nær. Søksfrekvensen på Digitalarkivet vil nok kunne vise en lignende døgnavhengighet i aktivitet. Men, - den har neppe noen verdi for andre enn de av oss som synes at statistikk er spennende. I tillegg må i så fall Jan & Co bygge opp en rutine som ikke har noe med slektsforskning å gjøre. Mao glem det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bent Vangli

Tja, statistikk er viktig i mange sammenhenger. Ikke minst når det gjelder å dokumentere besøk til våre tjenester som grunnlag for å begrunne søknader om midler. Det gir neppe umiddelbar uttelling, men over tid vil det påvirke bevilgende myndigheter, særlig når brukerinteressen er stor.Ta en titt på http://www.arkivverket.no/Report.html . Den siden viser trafikken på Arkivverkets internettserver siden denne ble satt i drift i april i fjor.Digitalarkivets server har i størrelsesorden mer enn 10 ganger så stor trafikk som denne serveren, så det er åpenbart at det ville være interessent å få med statistikken fra DA. Det er ikke sikkert det er noe stort arbeid å få fram en slik statistikk. Siden det faktisk er noen som er opptatt av dette kan jo tidspunktet være like godt som noe annet for løfte litt på dynene. Jeg vil ta kontakt med Jan for å se om det faktisk er så enkelt som jeg håper. Statistikkprogramvaren har vi allerede, så det er i bunn og grunn bare å sjekke om den er i stand til å lese DA's loggfiler.mvhBent Vangli, IT-sjef Arkivverket

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Me har ikkje så lange statistikkar over totaltrafikken (heimeside, debattforum og databaseoppslag) som Arkivverket har. Me slettar gamale loggar. Men eg tok ut ein idag, som gjeld mars månad. Sjå http://digitalarkivet.uib.no/qstats.html. Her ser me at me har om lag 250.000 forespørslar for dagen, og at det på ei veke er bortimot 10.000 forskjellige maskiner inne hos oss. Men talet på maskiner er sjeldan å stola på. Same maskin kan opptre med forskjellige ip-nummer i løpet av ei veke og vil då bli registrert som forskjellige maskiner. Det same gjeld også sider. Sider med mange bilete KAN bli registrert som fleire forspørslar; ein for sida og ein for kvart bilete. Hos oss gjer ikkje dette så stort utslag forbi me nesten ikkje har bilete. 250.000 er nokså nær den reelle trafikken me har.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.