Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per Holte Rosenkilde

[#10759] Adel i Lillesand??

Recommended Posts

Guest Per Holte Rosenkilde

Lauritz Nielsen var sogneprest i Vestre Moland fra 1596 til han døde i 1621. Hans enke, Anne Albrektsdatter, kjøpte Tingsaker, rett utenfor Lillesand i 1630, og levde til 1654. De fikk tre barn, Samuel, som senere kjøpte Nørholmen i Eide, Lauritz, borger i Kristiansand, og lensmann og oppnevnt trelastforhandler i Mandalen, og Agnete, som ble gift med Lillesands 'grunnlegger' Jacob Justesen Wulf, opprinnelig fra Fredrikstad. Sistnevnte ektepar ble foreldre til Hans Jacobsen Wulf, prest i Halden og Just Jacobsen Wulf, skipper i Grimstad og inngiftet i den adelige familien Friis til Landvik.I en artikkelserie i Fædrelandsvennen (Hvem var hvem i Agder) for noen år siden hevdet Jørgen Myrre at Anne var datter av den danske adelsmannen Albrekt Friis. Jeg har ikke klart å lokalisere artikkelen. Er det noen som har tilgang til denne og kan referere hans begrunnelse, jeg er svært skeptisk til å hoppe på den usett.Det er mye som tyder på at dette presteparet satt bedre i det enn gjennomsnittet av norske prester på den tiden. Bare det faktum at Anne maktet å kjøpe Tingsaker ni år etter mannens død viser dette. Men det sier ingenting om hvem av dem som eventuelt var formuende, eller om paret simpelthen bygde opp sin formue på trelasthandel etterat de var kommet til landet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

På biblioteket i Kristiansand finnes den omtalte artikkelserie samlet. Sig---

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

Jeg tror du skal ha tak i bl.a. artikkel nr. 58 i denne serien. Myhre fikk 'litt pepper' for noe ukritisk addisjon og bruk av ulike kilder. Jeg samlet selv kopier av artikkelserien fra diverse biblioteker - og har fortsatt mange 'HVH'-referanser i databasen min. Det var morsomt, men jeg føler behov for ny gjennomgang i forhold til oppdatert forskning/litteratur. Men det er kjempebra at du og andre drar opp Agder-genealogi her! Mvh -Jarl-

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Per og andre: Statsarkivet i Kristiansand.S. har bla. Jørgen Myrre i sine private arkiver. Kanskje finnes det mer utfyllende kilder osv. der? Lenke Mvh Knut Fjogstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Anne Albrektsdtr. er beskrevet i 'Lillesand i gamle dager' av A. Ager-Hansen. Han nevner ikke noe om hennes foreldre, men hun har tydligvis hatt sin 'hovedresidens' på Lahelle i Oddernes. Trolig bodde hun på Tingsaker en periode i 1640-årene. Mvh Knut Fjogstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Kan sønnen til soknepresten, Lauritz Lauritzson, være den samme Velfornemme LL som jeg nevnte under et annet emne og nevnt på skifte i Spidsbo ca. 1670? på vegne av Karen Lauritsdotter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Eidet

Ifølge en av mine nålevende kilder stammer Anne fra den norske adelsslekten Skaktavl fra Opplandene. Jeg kjenner ikke nærmere til hva slags dokumentasjon det er snakk om. Skal forsøke å få bragt dette på det rene.Anne er forøvrig min kones 7. tippoldemor...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Ops, jeg tabbet meg ut i farten på et av barna. Trelasthandleren het selvfølgelig Albrecht Lauritzen. Han døde på Grefsvold i Holum i 1675, og var gift med Adriane Samuelsdatter, datter av Samuel Jørgensen Staffanger. Det kan derfor ikke være din mann, Kristian. Trøsten får være at sønnen Lauritz var gift med datter til Anders Thomassen Sodeland, så dermed er det kanskje muligheter for kontakt med de familiene du jobber med.Jeg har ikke selv sett mye av Jørgen Myhres artikler, men av det jeg har sett gjengitt i tavler på nettet, hadde han i alle fall opphavet til Amund Persen på Lia i Fjære helt feil. Samtidig var det han som visste om materiale som trolig er helt sentralt for å forstå bakgrunnen til Frivoll-familien i Grimstad-distriktet. Det kan derfor se ut som om det er større grunn til å legge vekt på observasjonene enn slutningene hans.Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Ja, ja, dett var dett og den velfornemme. Når det gjelder Jørgen Myrres artikler finnes de vel på mikrofilm på Nasjonalbiblioteket? Jeg har sett et eller anet sted perioden de går over, men den opplysningen er det vel mulig å få fra Kristiansand bibliotek eller fra Farsund bymuseum som også har artiklene så vidt meg bekjendt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Per, du nevner 'Just Jacobsen Wulf, skipper i Grimstad og inngiftet i den adelige familien Friis til Landvik'. Jeg har ham som 2. ektemann til Dorthea Christensdatter Thorup (1631-1708), som 1. g. var g.m. Jacob Henriksen Friis til Moland (ca.1622-ca.1665) (hans farfar Jacob Friis skrev seg til Landvig). Og dette blir jo ikke akkurat 'inngifte '! Hva er feil her ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

PerEkteskapskarusellen snurret fort den gangen. Om jeg ikke husker helt feil var både Just og Dorthea innom hvert sitt Friis-ekteskap, men detaljene må jeg slå opp i 'bibelen' (Landgraff). Fyldig oppklaring kommer i morgen, forhåpentligvis, inklusiv rekkefølge mm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Larsen

Hi Are there much information available on the descendants from the different families Friis in Agder? I am trying to place my ancestor Niels Pedersen Friis, and the earliest information I have was when he married in Stavern in 1771. He was a Tømmermand, presumably at Fredriksvern Verft. Mvh Vidar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

PerJeg må sterkt beskjemmet gi deg fullstendig rett. Det var opplysningen om at Just flyttet fra Grimstad til Molland som lurte meg i farten. Just og Dorothea fikk en datter Agnete, som ble gift med sogneprest i Holt Morten Lind, og siden med kjøpmann Anders Olsen Grue. (Her stopper Landgraffs oppfølging av familien). Det Landgraff ikke hadde fått med seg, men som står hos Wikander, er at Dorotheas far fogd i Nedenes Christian Mouritzen Torup (d.1700) var bror til stiftsskriveren Peder Mouritzen Torup (dc. 1730). Jeg har en innsamling av Friis til LandviK-ættlinger på kjøreplanen, men det er et langsomt fremadskridende prosjekt - ikke minst på grunn av alle sammenfiltringene med familier som Ellefsen, Lauritzen og med Teistene på Lista.VidarThe name Friis in itself just indicates an origin in (either German or Dutch) Friesland, and is carried by a number of families. I have so far seen no indications of members of this prticular family still carrying the family name moving to the Larvik area.Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Larsen

Hi Per, Thanks for the information, I know it was a long shot, but the mention of a skipper in Grimstad in connections with the Friis family intrigued me. My Niels Pedersen Friis and his two sons were all seamen. Mvh Vidar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Per:Dorthea Thorup (1631-1708) hadde såvidt jeg vet døtrene Karen og Helrad med Jacob Friis til Moland, deretter (etter ca. 1665) Agnethe og Dorothea med Just Wulf. Dorthea's far Christian Mouritzen Thorup kan ikke være f. senere enn ca. 1610, og hvis broren Peder ble så gammel som 80 år er det altså et spenn på ca. 50 år mellom de to brødrenes fødsel. Kan slektskapet virkelig være slik du antyder ? Når mener du hhv. Mouritz, Christian(Christen?) og Peder levde ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellen Govertsen Trøgstad

Adel i Lillesand? - Anne AlbretsdatterSvar til Kjell Eidet. Jeg har nettopp funnet frem artikkel nr. 231 av Jørgen Myrre - Østerøya i Vestre Moland.Myrre skriver: Da plutselig en dag så vi i Dansk Adels Aarbog 1886 fru Anne Albretsdatter og hennes søstre Agnete og Margrethe blant de såkalte Skaktavl-Friisene til Haraldsskjær i SønderJylland. Se selv DAA 1886 Friis, merk 131 f., jfr. DAA-1910 Rosenkrantz s. 135 og 1891 Due (Glob-linjen) s. 135.DAA finnes bl. a på Deichmanske Bibliotek i Oslo.Anne Albretsdatter er også en av mine forfedre. Jeg sender deg div stoff, våpenskjold jeg har samlet. Hilsen Ellen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Eidet

Takk til Ellen.Kanskje du kunne fortelle litt mere om Annes aner her?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

EllenGir Myhre noen nærmere begrunnelse for hvorfor han identifiserer Lauritz Nielsens kone og Albrekt Iversen Friis' datter til å være samme person.Det stemmer nemlig ikke med de opplysningene som ligger inne på IGI, sannsynligvis med DAA som kilde. I følge disse giftet nemlig Anne Albrektsdatter Friis seg med Gert Rosenkrantz 14. november 1596, og begge to døde 15. januar 1600. Skal Myhres idetifikasjon være troverdig, bør den derfor inneholde en forklaring på hvorfor hun overlevde sin første mann.Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellen Govertsen Trøgstad

Jeg siterer Myrre: 'Fru Anne Albretsdatter til Tingsaker møter vi i Landvig-Friisenes miljø på Nørholmen i Eide. Se seriens 210, 215,226, 227, 228, der vi forteller om henne som Molandsprestens enke. Hun var mor til tre standhaftige sønner og to prektige døtre, Agnete og Margrethe. Hun var svigermor til bl.a. Maren Friis av Landvig, sorenskriver Mads Thuesen i Sand og Børge Truelsen som i 1663 kjøpte Lillesand for 60 riksdaler. J.fr. Jens Gierløw i AAA-1960 og vår series 198. Vår undring steg mot de store høyder da vi et skjøte av januar 1630 leste at Anne Albretsdatter hadde kjøpt Rosenkrantzenes gamle arvegods Tingsaker i V. Moland. Hennes sønner var den gang mellom 25 og 30 år gamle og hennes døtre på omtrent samme alder. Vi fulgte fru Anne et stykke på veien og ble ført inn i bispenes lune krets, en gylden ring av prester og dommerfamilier omkranset av tidens fremstormende borgerskap og en dekorativ liten gruppe av Friiser og Duer og andre representanter for det gamle regimet. Vi anser det overveiende sannsynlig at fru Anne til Tingsaker er identisk med den Anne Albretsdatter til Haraldskjær som i november 1596 ble gift med Gert Rosenkrantz Folmersen til Stensballegård. Han døde allerede i januar 1600 under jakt. Av DAA-1910 Rosenkrantz s. 383 og 384 fremgår det at Folmerdøtrene Birgitte og Regitze var søstre til Gert Rosenkrantz Folmersen, gift med Anne Albretsdatter Friis til H., som etter sin manns død i 1600 inngikk nytt ekteskap, med nevnte Molandsprest.' Kommentarer: Det høres usannsynlig ut at Anne døde samme dag som hennes mann ble drept på jakt? Jeg har notert en sønn til: Olav Lauritzen til Berge i Halse.Er det noen som har hørt om han?? Grunnleggeren av Lillesand er Agnete Lauritsdatters andre mann Børge Truelsson. Jeg skal prøve å finne flere av Myrres kilder. Hilsen Ellen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Preposisjonen 'til' som følger etter et personnavn og foran et gårdsnavn, innebærer nesten uten unntak at personen var adelig. Finner en slike kildeopplysninger, har en også funnet en adelig, men men: derfor er det også viktig at forfattere ikke setter inn et 'til' hvis kildene som er anvendt mangler denne preposisjonen. (Jeg tenker her f eks på 'til Berge' etc.) Hilsen Tore.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg tenker også på 'til Tingsaker' - hvis gården er dansk står det vel Tingsager i kilden(e). Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

EllenSkattematrikkelen 1647: Østre BergeOele Lauridzøn tilhørige Oluf ibid bruger det.I odelsmanntallet 1624 finner:1106: Jakob Berge 1/2 hud giftningsgods og 1/2 hud pantegods. 1041: Frederich Lindland (Gautsson) Neder Berj i Halse 3 huder 1112: Ragnild Ormestad 1/2 hud 1 eng. i Berge (1079: Zyffuor Berrigh i Ytre Skofteland i Sør-Audnedal 1/2 hud) 1067: Rollff Naydsen paa Sandnis eigindis med sine børn som ehr wsschifft:Odelsgods tilsammen 30 h, 6 eng. og 1 1 1/2 tønne laks Kjøpegods 4 h. Giftningsgods i Brattberg len: 20 1/2 h. 1/2 3 eng. og 12 1/2 tønner og 6 meller korn. og tilslutt på listen over giftningsgods 1 hud i Berge wdj Hallssa sougen (sic)Tilsammen har vi da 7 1/2 hud og 1 eng. i Vestre og Østre Berge.Rolf Naydsens gods 2+1 hud finner vi igjen hos Fredrik Jensen Øyslebø/Sanndnes og Børu Røschar som eier 4 huder sammen. (Vestre Berge i 1647)Fredrik Lindlands gods 3 huder finner vi vel igjen hos Oele Lauridzøn (Lars-Laurits er Ormestadnavn og har han fått morens 1/2 hud 1 engelsk?)Da må Jakob Berges ene hud finnes igjen hos Fredrik Jensen og Børu og enten en del manglende gods i 1624 eller noe forhøyelse av skyld.Spørsmålet er: Oele Lauritsson er han identisk med brukeren Olaf eller din Olaf Lauritsson, eller er Olaf kun bruker og identisk med din Olaf Lauritsson.For ytterlige å forvirre litt: Fredrik Gautsson Lindland var angivelig gift med en datter til Herr Peder Clausson Friis, sokneprest i Audnedal, hadde antagelig en sønn Claus Fredriksson Østre Skogsfjord gift med enka der(Skifte på Lande etter Tore Knudsdotter Spilling 13.4.1640)Kan du hoste opp en Laurits Lauritsson, (se tidligere) kan det gi meg en løsning på et problem som blir mer og mer spennende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Til ToreProblemet med 'til' som bevis for adelsskap er at man ofte finner preposisjone 'til' brukt i den egenskap at vedkommende har flyttet til en gård, ikke i egenskap av adelskap. Det forekommer som kjendt ofte i Bygdebøkene, og man må vel derfor evaluere dokumentet hvor 'til Berge' er nevnt, selv om jeg antar at det stammer fra en bygdebok.Nå vil jeg ikke forsverge noe, for Berge tilhører delvis den samme slektsfæren som krangler om grensene til Ro og Storaker etc i Agdesidens domsbok fra 1636, og da er vi inne i slektskretsen rundt Asdalgodset. V. Berge er nabogården til Ime bl.a.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

EllenFlott. Her var det jeg etterlyste, dokumentasjon på at Anne levde etter 1600, og det var også nytt for meg at Tingsaker var Rosenkrantzenes arvegods. Jeg stryker med glede IGI-referansen. Det vi da har 'uoppgjort' er æren for å være Lillesands grunnlegger. Jeg har fulgt Ager-Hanssen, som tok utgangspunkt i Jacob Justesen. I 1634 (gi meg et par års slakk, jeg tar det fra hukomelsen) kom han fra Grimstad og startet vertshus på Sanden. Han ble drept av hollendere i en straffeekspedisjon mot lokalbefolkningen i 1640, de trodde lillesanderne hadde hjulpet franske sjørøvere som overfalt dem utenfor Eide like før. Men det er bare et definisjonsspørsmål, hvor mange hus skal det til før et sted er et sted? Som vår kjære hovedstad har vist, det er praktisk med mange grunnleggere, da blir det mange feiringer.Kristian.Noen Lauritz Lauritzen klarer jeg ikke å frembringe, men det er dukket opp en Olaf, så det er vel håp i hengende snøre ... Men kan du gi noen flere detaljer rundt slektskretsen rundt Berge og forbindelsen til Asdal-godset, ville jeg være takknemlig. Jeg har nettopp hatt en aha-opplevelse, den vesentlige informasjonen i et av Asdal-diplomene gikk endelig inn: Sigrid Torbjørnsdatter ga et belte til Olav Galle FORDI HAN VAR AV HENNES ÆTTLEGG. Det er tettere forbindelse mellom Asdal og Gallene enn jeg har antatt, selv uten røverhistorien med Henrik Jensen. Magefølelsen min sier at det er større sjanse for at forbindelsen er på Torbjørns enn på Elins side, men magen er som kjent ikke noe pålitelig måleinstrument.Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg er klar over at mange bygdebok- og slektsbokforfattere har anvendt 'til' mellom personnavn og gårdsnavn, uten at denne prep. finnes i kildene, og det har nok forledet mange lesere. Men hvis et samtidsdokument fra tiden 1450-1750 inneholder denne ordsammenstillingen - uten et verb 'flyttet' i mellom - kan det som hovedregel være et funn av en adelsperson. Hilsen Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.