Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Trond Myrstad

[#10761] Etterslekt til Johan Omsen, Bergen

Recommended Posts

Guest Trond Myrstad

Johan Omsen kom fra Bremen til Bergen, hvor han fikk borgerbrev 15.2.1665. I forbindelse med at jeg er i ferd med å utarbeide en oversikt over hans etterkommere, har jeg funnet en del personer som sannsynligvis er blant etterkommerne hans, men som jeg ikke har greid å plassere slektsmessig. Jeg håper det er noen som kan hjelpe meg med slektsforholdene til en eller flere av disse personene:1. I Bergen er det en Peter Omsen som får et barn Petriche, døpt i Korskirken 15.7.1758, med Anna Elisabeth Echorn.2. Det er en Peter Omsen Røpche som gifter seg 26.7.1735 i Korskirken med Anne Hansdatter Bang, og får barna Hans døpt 26.6.1736 Nykirken, Dorothea Maria døpt 9.8.1737 NK, Birgita Elisabeth døpt 27.7.1742 Domkirken og Stephanus Andreas døpt 17.6.1744 DK3.I FT1801 finnes en Peter Omsen, 73 år og enkemann i Molde (afskediget postmester med 80 rd pensjon)4.I FT1801 finnes Ole Omsen, 40 år, i Bergen, ”søfarende”, gift med Golla Roaldsdatter, og barna Ole Peder (3 år) og Gunnille (1 år).5.I F1801 finnes Clara Margretha Omsen, 44 år i Bergen, gift 29.4.1783 (KK) med bataljonskirurg Christian Wilhelm Schulz.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hornemanns slektstavler og notater: Slektstavle:Omsen gift 17.....A. Hillebrand Omsen, f. 17..., tollbtj. Bergen. Gift 17.... Helcken Jørgensdt. Thode.Hildebrand Omsen f. i Bergen, kjøpmann tok 1708 B..k..t R...er(Skjønte ikke et ord av dette)B1) Elisabeth Omsen f. 1756. B2) Anders Thode Omsen f. 1758. B3)Hellebrand Omsen f. 1760. B4) Kristoffer Friman Omsen f. 11/12 1761. Høyesterettsassessor. Døde på Blindern i Aker 25/4 1829 som assessor. 1.gift Marichen Paasche Schjoldager f. 26/12 1753 - 1/1 1809. 2.gift Chra. 15/1809 Anna Lyche Wolff 1762-19/3 1836. B5) David Omsen f. 1769.Notiser:B4 Christophers barn:Peter Omsen, postm. Molde. Gift 4/2 1773 med E.. Dorthea Meyer (det sto en strek over Meyer?) 1752-6/4 1800. Datter av Fr. Bolsø, hennes søster ble gift Mørch.(Så kom en rekke med barn, og jeg vet ikke om de er Peters eller Christopher)I) Mari Friman, sal. K...(Krogh?) + 1787 Molde.I2) Peter Omsen 17..., kjøpm. Molde.I3)Massi Omsen 17.. Bergen.I4) Gjestin Omsen, enke 1783 Bergen.Hildebrand Onsen 17--- Bergen, tollbtj. Gift 17... Helchen Thode.a1) Anders Thode 1758. a2)Hildebrand 1760. a3) Christopher Friman 1763. a4) David 1770. a5) Elisabeth 1756.LASSEN:Toldprokurør og stiftsoverrettsprokurator, Christopher Frim. Omsen, Bergen 11/12 1761. Ble toldprokurør i Xania m.fl. steder 13/12 1799. Døde på Blindern, Xania 25/4 1829 som assessor i Høyesterett. 1.gift Marichen Paasche Schjoldger f. 17...+ Xania 1809, bgr. 9/1 42 år gammel. 2.gift Xania 15/8 1809 jft. Anna Lykke Wolff (viet i huset av Hr. J.C.Finkenhagen) Datter av ...Wolff og ...f. Bindrup.Søren Thode Omsen f. Bergen 9/1 1751, +. ble student fra Bergen skole. Sønn av toldvisitør Hellebrand Omsen.Madam Elisabeth Sporring, f. Omsen, + Blindern Xania 11/5 1883, 79 år.Peter Omsen, postmester i Molde, tok avskjed (for alderdom og svakhet) 22/11 1799. Peter auksjonerte bort boet i 1800, etter at- hustru Efrosine Meyer kort før var død. Det sto mere her om hans økonomi, tror jeg. Men selv med lupe hadde jeg problemer med å lese det.Jeg håper du forstår eller finner ut av dette. Det sto litt rotete, men jeg tør ikke å prøve og rydde opp i det. Til det vet jeg for lite.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Takk for svaret. Selv om det var litt rotete - som du selv påpeker - hjalp det meg iallefall å få på plass postmesteren fra Molde, Peter Omsen. Peter kan imidlertid ikke være sønn av Kristoffer/Christopher Omsen, da det opplyses at Christopher er født ca 1761, og at Peter gifter seg i 1773. Ut fra opplysningen om at postmesteren gifter seg med fr. Meyer, er det imidlertid gitt at Peter er sønnen til Jesper Omsen. Da er Peter isåfall søskenbarn med faren til Christopher, og ikke sønnen hans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

De to Hillebrandt Omsen blir da 1) HO f.1683, borgerskap i Bergen 1708, sønn av Johan Ohmsen i 1. ekteskap (1671) med Margrethe Haan, og 2) HO (1723-71), tollvisitør, sønn av Johan Ohmsen, f. 1692, borgerskap i Bergen 1719, igjen sønn av Johan Ohmsen (førstnevnte) i 2. ekteskap (1685) med Gjertrud Jespersdatter.Den nevnte Elisabeth må vel være d. av Christoffer Frimann Ohmsen (1761-1829) og Marichen Schjoldager.Men hvem er foreldre til de nevnte barna Mari Friman (Omsen) sal. K (Krogh?), død 1787 Molde, Peter Omsen, kjøpm. Molde, Massi Omsen, Bergen, og Gjestin Omsen, enke 1783 Bergen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Et par feil fra meg. Det skal stå notater ikke notiser som overskrift. B4) Christophers barn: , tror jeg også skal vekk. Jeg lurer på om jeg trodde han var faren, og satte den overskriften for å forstå noe av rotet. Jeg husker ikke dette helt sikkert nå.Ellers så ser det ut som alle B-barn er de samme som alle a-barn. Detter høres sprøtt ut, men det får stå sin prøve.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

'A'- og 'B'-barna er nok bare notert to ganger, men hva med 'I,I2,I3,I4', hvem monne være deres foreldre ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Elisabeth Omsen Sporring kan meget vel være datter av stortingsmannen, da dette meg bekjent er den eneste Omsen som flyttet til Kristiania. Jeg finner imidlertid ikke damen igjen i noen folketellinger. I F1865 og F1875 bor Edvard Omsen Heiberg i Kristiania. Det er et mulig barnebarn til Christopher.Når det gjelder 'I-barna' er det sannsynlig at iallefall de som oppholdt seg i Molde var i slekt med postmesteren Peter (barn (?)).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Edvard Omsen Heiberg f. 11.6.1829 var sønn av Edvard Christie Heiberg og Engel Arentz Scheel. Hvor han har fått navnet Omsen fra skjønner jeg ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Johannessen

Når det gjelder nr 2 i første innlegg så stemmer ikke navnet med digitalarkivets registrering. Der står det ikke Peter Omsen Røpke, men Johan Omsen Røpke.Johans datter Birgita Elisabeth Røpke skal etter mine papirer ha vært gift med prest Claus Christian Kielstrup. CCK var gift 4 ganger. Birgita Elisabeth skal være død i 1778 på Rødøy i Helgeland/Nordland. Det skal ha vært mange barn i dette ekteskapet. Jeg har notert 8 stk. Alt dette er annenhåndsopplysninger som jeg ikke har sjekket selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Stein, Du har selvsagt helt rett i at det skal være Johan Omsen Røpke, ikke Peter. Men det forandrer ikke på problemstillingen; er det noe slektskap mellom den første Johan Omsen og Johan Omsen Røpke ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Stein,De to du refererer til over er to av sønnene til Johan Omsen (Johan (1692- ) og Henric (1695-1739). Jeg har registrert 8 barn av Johan, mens jeg ikke vet mer om Henric.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Stein Johannessen:Jeg har flg. av Claus Christian Kielstrup's koner, i tillegg til 'din' Birgita Elisabeth Røpke (1742-78) : Else Boyesdatter Rivertsen (1714-56), Fredrikke Margrethe Kildahl Hegelund, f. 1736. Var Birgita nr. 3 el. 4 ? Hva het den siste kona ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva Wiberg

Wiberg??? Jeg ønsker meg litt kontakt og eller noen som vet noe om:Hendrik Adamson Wiberg, Wermlandf.1873Gift med Sigrid Simonsdtr.f.29041876-d.1941 De hadde 3 sønner og en datter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Johannessen

Per Nermo :Den fjerde hustruen til CCK er i følge mine notater Benedicte Susanne Hammer. Kjøpmannsdatter fra Trondheim. Født 1724.Claus tredje kone var Birgitte Elisabeth Røpke. Hun var født i 1742 og døpt 27 juli 1742 i domkirken i Bergen. I kirkeboken av Hammerfest er dette skrevet : '1761: den 16 sept. Blev jeg av prosten Herr Frugaard trolovet med Jomfrue Birgitha Elisabeth Rypke. Forløftningsmænd Niels Westergaard og Rasmus Hanslund.' Dagen etter forlovelsen 17 september 1761 blir de gift i Hammerfest. '1761: 17 e.m. Bleve jeg ægtevied med ovenfor bemælthe jomfrue ' (e.m. = eodem mensa = samme måned). Ekteskap ble inngått dagen etter forlovelsen. Det var nok for å benytte prosten mens han var der. Birgitte Elisabeth døde 1 okt. 1777 på Rødøy i Nordland.Jeg har ikke registrert barn i ekteskapet med Benedicte Susanne Hammer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Takk Stein ! Benedicte Susanne er vel da datter av byfogd i Trondheim Jens Hannibalsen Hammer (død 1738) i hans 2. ekteskap med Anne Cathrine Hansdatter Sommer (1707-45). Hans 1. kone Susanna Dorthea Olsdatter Tønder døde i 1723. BSH's søster Margrethe var g.m. sogneprest i Tranøy, Erling Rosted (1720-96).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Steigberg

Løfter fram igjen denne gamle tråden, og lurer på om noen har kommet noe videre.Johan Omsen Røpke var gift med Anne Hansdatter Bang, f. ca. 1710.Hun var datter av kjøpmann/gjestgiver Hans Bang, som også var bestyrer for St. Jørgen Hospital i Bergen. Man kan finne noe info. om han på div. nettsider.Han var gift med Anne/a Lisbeth Hansdatter som døde ca. 1714. Er litt usikker på hvor jeg har hentet opplysningene om henne fra, sannsynligvis fra en nettet.Problemstillingen er, som tidligere:Kjenner noen til Johan Omsen Røpke, hans aner og sannsynlige tilknytning til Johan Omsen som fikk borgerbrev i Bergen i 1665?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.