Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Trond Kaasin

[#10763] Daniel Christensen prest Stavanger til Heddal

Recommended Posts

Guest Trond Kaasin

I 1620 ble Daniel Christensen født i Stavanger. Giftet seg med Elisabeth. Flyttet til Heddal/Hitterdal i Telemark og var sogneprest ved stavkirken der til han døde ca 1685. Er meget interessert i å finne hans opphav i Stavanger. Kan noen gi ledetråder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Ser at i Stavanger var det en kjøpmann som het Christian Christensen født 1583 gift med Anne Jensdatter i 1607. Her er navnet Trane lagt til. Kan det være samband her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Under historien for slekten Schjelderup, nevnes en Kirsten Christensdatter Trane, fødd omkring 1582, datter av Christen Christensen Trane og Karine Povelsdatter. Hun har vært gift med Jens Jørgensen, sogneprest av Stavanger. Mvh. Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Står kanskje fast her. Christensen navnet går igjen. Presteskap går i slekta. Mye felles. Denne Christen Christensen jeg nevner kan være søster til Kirsten Christensdatter ???, eller har hun en bror Christen Christensen jr. Dette blir jo bare gjettninger. Finnes noen 'bygde' by bok for Stavanger fra denne tiden. Forslag til lesestoff???

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Ja, men der er Øvre Telemark av en eller annen grunn hoppet over. Ikke digitalisert.Andre steder ?? Andre søkemuligheter ref denne tiden....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Burde vel gitt meg på denne. Men jeg fant ut Elisabeth og Daniel giftet seg i 1647 i Stavanger. Finnes noen oversikter over inngåtte ekteskap i området på den tiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Etter 2 år tar jeg sjansen på å løfte denne frem igjen i håp om et mirakel.Jeg går utfra at alle barn av Christen Lauritsen Lind og Margrethe Pedersdatter Trane nå er så gjennomforsket at Daniel ikke kunne være en sen sønn der ??!!Daniel er vel også et lite brukt navn i den familien, men sted og årstall er jo innenfor kriteriene.Hadde vært morsomt om noen hadde noe om denne Daniel...... Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Har du sjekket for eksempel hos Thrap D: Christiansands stifts prester i det syttende aarhundrede, Christiania, 1899? Han har i hverfall med Kviteseid, men om han har med Heddal vet jeg ikke.Det nærmeste en kommer en bygdebok for Stavanger er Kielland Axel: Stavangers borgerbog 1436-1850, Stavanger, 1935. Han har ikke med prester.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil H Thomassen

Daniel Christensen er nevnt i 'Hiterdals Beskrivelse' av Christen Mamen Glukstad (utgitt Christiania 1878), men det sies intet om hans opphav.I 'Hitterdalsboken' av O.H.Holta (1926) er det også mye om 'presten Daniel', men heller ikke her noe om hvem som var hans far.Daniel Christensens etterfølger i embetet, Jørgen Sigvardsen Munch, ble ca 1670 gift med hans datter Anna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Det finnes faktisk 1 stk Daniel på leidangslistene. Faktisk Daniel Christensen også... Ikke bare tilfeldig.. Bestefaren ? Leidangslistene er fra perioden 1617-1640. Kan de detaljeres nærmere til årstall.. Presten Daniel skulle være født 1620.Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Årstallene står øverst på hver kolonne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Se der ja.. Kan nok være hans bestefar.... Daniel var et lite brukt navn ser det ut for i Stavanger i de dager. Angjeldene Daniel ser altså ut til å være død 1640, utfra opplysningen om skatt vedrørende Daniels enke samme år. Denne Daniel kan nok være innvandret i og med at han ikke finnes som skattyter i lista tidligere år. Men noe annet en navnelikhet med presten i Heddal har vi ikke.. Så alt blir gjetting foreløbig.Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil H Thomassen

På andre linje i leidangslistene finnes Daniels enke Aase. Men presten Daniel Christensen i Hitterdal døper ingen av sine fem døtre Aase.Daniel Christensen ble ordinert til personel kapellan i Skien 28 mars 1645. Hvis du har funnet ham gift i Stavanger i 1647, så har han vel reist til hjembyen for å gifte seg med sin trolovede. Vet du farsnavnet til Elizabeth?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Om de eldre Daniel Kristenson-ene i Stavanger.Daniel Kristenson betalte ikke leidang i skatteåret 1602-03, men i 1603-09 finner vi ham som skatteyter i Stavanger. Vi mangler så noen skattelister i Riksarkivet, men han finnes så i ledingslista for 1612-13. Jeg har ikke sjekket listene fra 1612-1617. Han mangler så i listene fra 1617-18 og 1618-19. 30.4.1612 (Brandrud, Stavanger domkapitels forhandlingsprotokoll, 1901, side 476) leide Kristen Trane og Anne Jensdatter av kapitelet en grunn med hus og bygninger. Det er nord for Torvet og sør for Vågen. Vest for Daniel Kristensons hus og øst opp til Gårdsbryggen. Så Daniel Kristenson har da hatt en eiendom like ved Torvet i Stavanger. Plasseringen av eiendommen tyder på rikdom. Eiendommen var nok eid av kongen for i perioden 1604-09 betalte han grunnleie til kongen for en eiendom i Stavanger. Han betalte en mark de første årene, og så en mark og tre skilling de siste to årene. Det kan være være at han bodde samme plass hele perioden – men at grunnleien er justert opp av en eller annen grunn. Han kan også ha flyttet til en noe større eiendom. I årene 1612-13 til 1614-15 betalte han 32 skilling i grunnleie til kongen. Det tilsvarer omlag en halv daler eller omlag to mark. Dette er noe mer enn årene før, så det kan igjen være at det er for en større eiendom. I skatteåret 1615-1616 har Hans Kristenson overtatt eiendommen, og betalte 32 skilling i grunnleie. I skatteåret 1616-17 finner vi Hans Kristenson og Daniels Margret på samme plass i lista. De betalte 35 skilling. Daniel var altså død, og Margret var hans enke. Det er mulig at Hans Kristenson kan ha vært hans bror?Det dukke så opp en Daniel Kristenson i Stavanger omkring 1637. Han betalte leidang for 1639-40, men mangler i lista for 1637-38. I 1637-38 betalte han likevel skatt i Stavanger for en jakt (skip) som var på tre lester (lester er et volummål). Vi finner ham også i 1643-44 og 1644-45 med en mindre jakt. Axel Kielland (Stavanger borgerbok, Stavanger, Dreyer forlag, 1935, side 12) skriver at han var sjøfarende og hadde en jakt i 1657. Med litt innsats kan en sikkert finne en god del mer om ham.Vi har da altså to forskjellige personer som het Daniel Kristenson i Stavanger i første halvdel av 1600-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Anders Holtan

Tar sjansen på å løfte fram denne saken i håp om flere mirakler. Hr Daniel var så vidt jeg kan forstå forfatter av en av de aller eldste kirkebøkene som er bevart, og her beskriver han både private og offentlige anliggender, blant annet egne regnskaper. Disse er nå lagt ut blant de skannede kirkebøkene fra Heddal.Hvis noen har ny informasjon om hans aner er det svært spennende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Kan noe av det som står om hans 'private' anliggender brukes til noe?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Anders Holtan

Gammel tråd dette. Men i Hitterdalsboken (side 83) står det om gården Nyhus: 'I 1685 bodde Anniken (presten Daniel Christensens enke) paa Nyhus.'Da ser det ut til at Daniel har vært gift først med Elisabeth og så med Anniken? Kanskje Daniel tilogmed selv har beskrevet Elisabeths gravferd og sitt bryllup med Anniken i kirkeboka for Heddal, en av Norges eldste bevarte? Den håndskrifta er ikke lett å tyde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.