Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hermod Moursund

[#10774] Peder Ellefsen Sund og Hilleborg Mogensdtr. Løfstad

Recommended Posts

Guest Hermod Moursund

Peder Ellefsen Sund (1639-1705) var skipper og trelasthandler i Arendal og gift med Hilleborg Mogensdtr. Løfstad (+1686).Er det noen i dette langstrakte land som vet deres foreldre?Hermod Moursund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Ifølge Arendals geistlighed, S.H.Finne-Grønn, 1897, s.29-31, var:Hilleborg Mogensdatter Lofstad datter av Mogens Jenssen Lofstad (1621-1703) og første hustru Anne Søfrensdatter. Mogens var lensmann i Tromø, og kjøpte 1695 gården Nes på Tromøya. Han var sønn av Jens Mortensen Lofstad.Peder Ellefsen var sønn av Ellef Gunleksen Havsøen, borger til Kristiansand og skipsreder og gårdeier (gjestgiver) på Havsøen, hvor skifte etter ham ble holdt i 1670, og Inger Thomasdtr. Merdø.Ellef var sønn av Gunleik Havsøen (ca.1570-1640).Inger var datter av krovert i Neskil, skipsfører på Merdø, Thommes Hansen Merdø, og Birgithe Christophersdatter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takker så mye, Sølvi, for flotte opplysninger.Kjenner du foreldrene til Anne Søfrensdtr.? I mormonerbasen er Søfren Rasmussen (Skarpenes) (f. ca. 1600) og Margrethe Jensdtr. nevnt som foreldre. Kan dette dokumenteres?I samme base er kona til Jens Mortensen Lofstad (f. 1591) nevnt med navnet Karen Arnesdtr. (f. 1595). Kan dette dokumenteres?.Hermod Moursund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Jeg kjenner dessverre ikke til hverken Anne Søfrensdatters foreldre eller Karen Arnesdatter.Margrete Jensdatter Lofstad, død 1687, som var gift med Søfren Rasmussen som 1/9 1646 fikk skjøte på gården Skarpnæs, var søster av Mogens Jensen Lofstad.Mogens giftet seg forøvrig annen gang med sin guddatter, Gro Søfrensdatter, død 1722, datter av skipsfører Søfren Thomassen Mærdø (ca.1601-1674) og Maren Rolfsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takk til Sølvi!Hvis Søfren Rasmussen er far til Anne Søfrensdtr., var det i så fall et komplisert familieforhold der i gården. Er det andre i strøket som har kjennskap til om Søfren er far til Anne, altså dokumenterte opplysninger?Så en ting til. Jeg er ikke særlig kjent i området. Ligger Havsøen og Merdø i Kristiansand eller Arendal?Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Søren( Søfren) Jensen var gift 2 ganger. Første ektefelle er ukjent. Andre ektefelle var Margrethe Jensdatter Lofstad. Anne Sørensdatter, som var gift med Mogen Jensen Lofstad, var barn av Sørens første ekteskap. (Opplysninger hentet fra Øyestad Bygdebok, bind 2, side 150).Havsøen ligger like utenfor Hisøy, på vestsiden av innseilingen til Arendal. Hørte tidligere til Øyestad sogn. Merdø ligger rett vest for Tromøy og altså på østsiden av innseilingen til Arendal. Begge lå strategisk til for skipsfarten til Arendal. Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takk og takk, Knut!Mente du forresten Søren Rasmussen? (og ikke Søren Jensen). Nå har jeg også litt mer kartkunnskaper om det blide Sørland.Tilbake til Peder Ellefsen Sund: Peder må vel ha vært gift to ganger da Hilleborg døde ganske tidlig - bare 43 år gammel og hennes yngste datter Inger bare var 3 år gammel. Giftet han seg om igjen? Med hvem?Hermod Moursund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Beklager,selvsagt var det Søren Rasmusen. Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Jeg tror ikke Peder Ellefsen giftet seg igjen.I følge 'Arendals geistlighed' av S.H.Finne-Grønn, 1897: I 1688 indkaldtes Peder Ellefsen for Stavanger domcapitel af Gunhild Hansdtr., 'fordi han ikke havde fuldbyrdet sit egteskapsløfte til hende, skjønt hun ved ham var fruktsommelig'. Der oplysess, at Gunhild var 'født i Stavanger, af erlige og fornemme forældre, hvis fader havde været raadmand sammesteds'; hun var da for 3 aar siden kommen til Ellefsen i Arendal 'for at forestaa hans hus, ikke som en gemen tjenestepige, udi hans hustrus svaghed', og da hustruen døde 1 1/2 aar senere, vedblev Gunhild fremdeles at bestyre Ellefsens hus i 1 1/4 aar.Under 16/5 1688 dømtes Ellefsen til at egte hende, - men om dommen blev tagen til følge, synes tvilsomt, idet han i 1689 ikke nævner nogen hustru, da han angiver sig til skat med '4 børn, deraf 3 under 10 aar'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Svært interessant, Sølvi. Er disse personene også 'dine'?Har dere fødsels- og dødsår på Søfren Rasmussen og hans datter Anne?Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

De eneste opplysningene som Øyestad bygdebok gir er at Søren døde i 1662. Han må imidlertid være født omkring 1600 eller før. I 1620-årene er han omtalt som lensherre Christoffer Gøye's tjener Trolig kom han med lensherren fra Danmark. I 1625 solgte han en skipsladning tømmer til Gøye. Søren tok borgerskap i Skien i 1630. Søren ble en mektig og rik mann. Han var bondelensmann og kongelig ansatt tømmerkontrollør i Arendal. Da Gøye flyttet tilbake til Danmark fikk Søren kjøpt Skarpenes. I tillegg eide han parter i andre gårder, bla. 1 h. i Vik, 1 h. i Hodnebrog og 2 ksk. i Hesnesøya - alle i Fjære. Han eide også skip som han brukte til å frakte eiketømmer til kongens skipsverft i København. Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Tusen takk. Knut! Visste du når hans datter Anne levde?Sølvi: Vet du når Thommes Hansen Merdø levde? Har du flere opplysninger om Gunleik Havsøen? Når jeg har fått opplyst tilleggsnavnet Sund til Peder Ellefsen, betyr det at han bodde på gården Sund?Ellers er jeg svært interessert i andre interessante opplysninger omkring disse personene, enten fra Øyestad bygdebok (Knut) eller fra 'Arendals geistlighed' (Sølvi)! Mellom linjene står det mye interessant som forteller noe om personene.Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Jeg tror ikke du finner noe særlig mer om Søren og datteren Anne i Øyestadboken. Et råd vil være og låne bøkene, Øyestad bygdebok bind I og II fra bibloteket. Det vil jo også gi et adskillig bedre innblikk og lærdom om de aktuelle personer og deres levnet. Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Jeg har dessverre lite mer å bidra med. Jeg vet ikke når Thommes Hansen Merdø levde, men han har i tillegg til datteren Inger, bl.a. sønnen Søren, født 1601, og datteren Birgitte, født ca 1620. Jeg kjenner ikke tilleggsnavnet Sund til Peder Ellefsen, men flere av hans barn heter Dund til etternavn. Jeg vet heller ikke noe mer om Gunnleik Havsøen.Havsøy utenfor Arendal er forøvrig en fin liten øy. Jeg ferierte der i 1956 sammen med noen venninner og bodde da i et over 200 år gammelt skipperhus.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Jeg takker så mye, Knut og Sølvi, for hjelpen. Jeg har lært mye disse dagene her på siden....Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.