Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Marit Ellefsen

[#10809] Ole Pedersen fra Enebak pr.gjeld

Recommended Posts

Guest Marit Ellefsen

Søker info om Ole Pedersen fra Enebak pr.gjeld f.1829. (Far Peder Andersen?)Gift 1863 m Anne Marie Larsdatter fra Akers pr.gjeld f.1838. (far Lars Halvorsen?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Hvilke kilder har du for Ole Pedersens fødselsår?I Enebakk er det en Ole Pedersen f. i 1829, foreldre Peder Andersen og Mari Hansdatter,Korporalstad under Bøler i Kirkebygda,og så er det en annen Ole Pedersen f. i 1830, foreldre Peder Andersen og Birthe Andersdatter, Lille Teig (på Enebakkneset).Jeg har ganske mange opplysninger om anene til den første Ole Pedersen.Hilsen Laila Kornstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Ellefsen

Hallo Laila. Årstallet har jeg fra folketelling for 1865, hvor det står at Ole er 38 år. Jeg vet at han bodde på Kruttmøllen, Oppegaard. Jeg er takknemmlig for alle opplysninger du kan dele med meg om den første av dine Ole P. Mvh Marit Ellefsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Hei, Marit! Her kommer kortversjonen av rapporten om Ole Pedersens aner.Fra nr. 16 og bakover er mine aner også. Jeg vet enda ikke hvilken Mari Hansdatter dette dreier seg om, men skal forsøke å finne ut noe om henne også.Aner til Ole Pedersen1. Ole Pedersen, født 30.06.1829 i Korporalstad under Bøler i Kirkebygda. Han er sønn av 2. Peder Andersen Sulerud, Korporalstad, Haraldst og 3. Mari Hansdatter. Han giftet seg med Anne Marie Larsdatter fra Aker 1863. Hun ble født 1838.2. Peder Andersen Sulerud, Korporalstad, Haraldstad, født 1792 i Sulerud, Enebakk i Akershus. Han er sønn av 4. Anders Johannessen Oppsal, Sulerud og 5. Anne Olesdatter. Han giftet seg med 3. Mari Hansdatter 31.12.1812 i Enebakk.3. Mari Hansdatter4. Anders Johannessen Oppsal, Sulerud, født 07.1744 i Oppsal i Ytterbygda, Enebakk i Akershus; død 1803 i Sulerud, Enebakk i Akershus. Han er sønn av 8. Johannes Andersen Oppsal og 9. Marte Hansdatter fra Flatebydalen, Oppsal. Han giftet seg med 5. Anne Olesdatter.5. Anne Olesdatter, død i Sulerud, Enebakk i Akershus.8. Johannes Andersen Oppsal, født 1714; død 1747 i Oppsal i Ytterbygda, Enebakk i Akershus. Han er sønn av 16. Anders Halvorsen Oppsal og 17. Ragnhild Tollefsdatter Huseby. Han giftet seg med 9. Marte Hansdatter fra Flatebydalen, Oppsal omk. 1738 i Enebakk i Akershus.9. Marte Hansdatter fra Flatebydalen, Oppsal16. Anders Halvorsen Oppsal, født 1685; død 1756 i Enebakk i Akershus. Han er muligens sønn av 32. Halvor Andersen Oppsal. Han giftet seg med 17. Ragnhild Tollefsdatter Huseby før 1710.17. Ragnhild Tollefsdatter Huseby, født 12.1680; død 02.1752 i Oppsal, Enebakk i Akershus. Hun er datter av 34. Tollef Auensen Huseby og 35. Guri Halvorsdatter Jaer i Ytterbygda.32. Er muligens Halvor Andersen Oppsal. 34. Tollef Auensen Huseby, født omk. 1641; død 02.1729 i Huseby, Enebakk i Akershus. Han giftet seg med 35. Guri Halvorsdatter Jaer i Ytterbygda. 35. Guri Halvorsdatter Jaer i Ytterbygda Hun er datter av Halvor Svensen Jaer i Ytterbygda og Johanne Bjørulfsdatter Huseby.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Ellefsen

Hei igjen Laila. Takker hjertligst!! Skal gå igjennom alt sammen for å se om det er noen navn som går igjen i andre dokumenter jeg har. Siden dette er 'kortversjonen' finnes det kanskje mer? Jeg tror dette er den 'riktige' Ole Pedersen. Tusen takk. Mvh Marit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Ellefsen

Laila, et lite PS; Har lånt bygdeboka for Enebakk, bind 2. På side 210 står det at Hans Olsen (Knadden) gm Ingeborg Hansdatter (Bøler), får datteren Mari 8.aug.1789. Kan den Mari Hansdatter være Mari Hansen du nevner? På s.203 står det Peder Andersen gm. Mari Hansdt. barn Ole f. 1829. Er 'din' nr. 2 Peder den samme som 'min' Peder? I flg Familysearch er dette den 'riktige' Mari. Resten av opplysningene stemmer med det som kom fram på Familysearch. Kan dette stemme? Marit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Hei, Marit!Jeg har vært uten internett siden tirsdag (forferdelig!) og har derfor ikke svart. Du har nok funnet funnet fram til den riktige Mari Hansdatter. Jeg har litt om hennes aner, men du har kanskje funnet fram til dem selv. Jeg kan sende det jeg har litt senere i dag.Hilsen Laila Kornstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Her er det jeg vet om Mari Hansdatters aner.Maris mor Ingeborg Hansdatters aner er greie, men Hans Olsens aner må jeg finne mer ut av. Det er så mange som heter det, så det er lett å trekke forhastede slutninger. Det er f. eks. to Hans Olsen som bodde i Knadden under Bøler i Kirkebygda omtrent samtidig, så det er lett å gå i surr. I bygdeboka står det at ”din” Hans Olsen er født 1762, men etter Ft 1801 skal han være født ca 1765. Den andre Hans derimot, sønn av Ole Knadden, ser ut til å være født i 1762. Kirkeboka for den tiden er i en elendig forfatning, så det er ikke så enkelt å finne ut det riktige.Hilsen Laila Kornstad.Nr. 58 og 59 nedenfor er også mine aner, og de er også Peder Andersens aner! Aner til Mari Hansdatter 1. Mari Hansdatter, født 08.1789 i Haugen under Barbøl, Enebakk i Akershus. Hun er datter av 2. Hans Olsen, Haugen, Knadden og 3. Ingeborg Hansdatter Bøler. Hun giftet seg med (1) Peder Andersen Sulerud, Korporalstad, Haraldst 31.12.1812 i Enebakk i Akershus. Han ble født 1792 i Sulerud, Enebakk i Akershus. Han er sønn av Anders Johannessen Oppsal, Sulerud og Anne Olesdatter. 2. Hans Olsen, Haugen, Knadden, født 1765; død 1839. Han giftet seg med 3. Ingeborg Hansdatter Bøler 28.09.1788 i Enebakk i Akershus. 3. Ingeborg Hansdatter Bøler, født 1767; død 1847. Hun er datter av 6. Hans Arnesen Bøler i Dalefjerdingen og 7. Anne Halvorsdatter Hvitstein. 6. Hans Arnesen Bøler i Dalefjerdingen, født 1734 i Nordstua Bøler i Dalefjerdingen, Enebakk i Akershus; død 1802 i Nordstua Bøler i Dalefjerdingen, Enebakk i Akershus. Han er sønn av 12. Arne Andersen Bøler i Dalefjerdingen og 13. Kirsti Einersdatter Bøler i Dalefjerdingen. Han giftet seg med 7. Anne Halvorsdatter Hvitstein 1757 i Enebakk i Akershus. 7. Anne Halvorsdatter Hvitstein, født 1737; død ett. 1801. Hun er datter av 14. Halvor Gunnersen Hvitstein og 15. Ragnhild Gudbrandsdatter. 12. Arne Andersen Bøler i Dalefjerdingen, født omk. 1707 i Søstua Bøler i Dalefjerdingen, Enebakk i Akershus; død 1760 i Nordstua Bøler i Dalefjerdingen, Enebakk i Akershus. Han er sønn av 24. Anders Arnesen Rud, Bøler i Df. og 25. Eli Amundsdatter. Han giftet seg med 13. Kirsti Einersdatter Bøler i Dalefjerdingen 1733 i Enebakk i Akershus. 13. Kirsti Einersdatter Bøler i Dalefjerdingen, født omk. 1708 i Nordstua Bøler i Dalefjerdingen, Enebakk i Akershus; død 1751 i Nordstua Bøler i Dalefjerdingen, Enebakk i Akershus. Hun er datter av 26. Einer Gunnersen, Bøler i Dalefjerdingen og 27. Mari Reiersdatter. 14. Halvor Gunnersen Hvitstein Han er sønn av 28. Gunner Hansen, Hvitstein og 29. Rangdi Halvorsdatter Jaer. Han giftet seg med 15. Ragnhild Gudbrandsdatter 1726 i Enebakk i Akershus. 15. Ragnhild Gudbrandsdatter, død 1773. 24. Anders Arnesen Rud, Bøler i Df., født omk. 1663; død 1745 i Søstua Bøler i Dalefjerdingen, Enebakk i Akershus. Han giftet seg med 25. Eli Amundsdatter. 25. Eli Amundsdatter, død 1732 i Bøler i Dalefjerdingen, Enebakk i Akershus. 26. Einer Gunnersen, Bøler i Dalefjerdingen, født omk. 1663; død 1733 i Bøler i Dalefjerdingen, Enebakk i Akershus. Han giftet seg med 27. Mari Reiersdatter. 27. Mari Reiersdatter, født omk. 1671; død 1727 i Bøler i Dalefjerdingen, Enebakk i Akershus. 28. Gunner Hansen, Hvitstein, født omk. 1661 i Hvitstein i Dalefjerdingen, Enebakk i Akershus; død 1723 i Hvitstein i Dalefjerdingen, Enebakk i Akershus. Han er sønn av 56. Hans Brynjulsen, Hvitstein og 57. Goro Halvorsdatter Hvitstein. Han giftet seg med 29. Rangdi Halvorsdatter Jaer. 29. Rangdi Halvorsdatter Jaer, født i Jaer i Ytterbygda, Enebakk i Akershus; død 1733 i Hvitstein i Dalefjerdingen. Hun er datter av 58. Halvor Svensen Jaer i Ytterbygda og 59. Johanne Bjørulfsdatter Huseby. 56. Hans Brynjulsen, Hvitstein, født omk. 1614; død før 1693. Han giftet seg med 57. Goro Halvorsdatter Hvitstein. 57. Goro Halvorsdatter Hvitstein, død ett. 1693. 58. Halvor Svensen Jaer i Ytterbygda Han er sønn av Sven Halvorsen Jaer i Ytterbygda. Han giftet seg med 59. Johanne Bjørulfsdatter Huseby. 59. Johanne Bjørulfsdatter Huseby Hun er datter av Bjørulf Huseby i Ytterbygda og Guri Tormodsdatter Nordby i Ytterbygda. 116. Sven Halvorsen Jaer i Ytterbygda, født omk. 1579 i Jaer i Ytterbygda, Enebakk i Akershus; død ett. 1666 i Jaer i Ytterbygda, Enebakk i Akershus. Han er sønn av 232. Halvor Jaer og 233. Rønnaug. 118. Bjørulf Huseby i Ytterbygda, død i Enebakk i Akershus. Han giftet seg med 119. Guri Tormodsdatter Nordby i Ytterbygda. 119. Guri Tormodsdatter Nordby i Ytterbygda, død i Enebakk i Akershus. 232. Halvor Jaer, født før 1560; død ett. 1595. Han giftet seg med 233. Rønnaug. 233. Rønnaug, død ett. 1600.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Ellefsen

Hei Laila. Dette var spennende! Skal gå igjennom alt sammen nå. Plutselig falt brikkene på plass takket være din hjelp. Tusen takk!! Marit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Ellefsen

Hei Laila. Tenkte bare å fortelle deg at det pussige er at jeg bor bare et par hundre meter unna der Ole Pedersen ble født...snakker om sammentreff! Om du har lyst kan du maile meg direkte på eteam@online.no. Kunne være artig å fortsette å utveksle info om vår felles familie. Mvh Marit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Fint! Min adresse er kornstad@online.no. Hilsen Laila Kornstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.