Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Odd Sande

[#10831] Kor kom Charles Espe frå?

Recommended Posts

Guest Odd Sande

Charles Espe blei gift 1857 i Waterbury, CT med Melvina Farrel. Budde i NY i folketellinga 1860. I 1887-91 war han direktør for Ansonia Brass & Copper Co, CT. Dottera Florence (f.1873 i NY) blei gift 1893 med Theodore L Bristol i Ansonia. Charles Espe døydde i Ansonia, CT i 1914, då 86 år. Han var fødd i Norge (1826?), men eg har ikkje funne han i utvandringslister. Truleg har han utvandra med eit anna førenamn og med farsnamn som etternamn. Kan nokon glupe der ute finne kor tid han utvandre og kor han kom frå i Norge?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

I 1950 dro Statsraad Vogt fra Bergen til New Yord. Om bord var bl.a Knud Olsen Espe, 20/21 år (listet 2 g. på samme lista). Jeg har sett flere ganger at Knut'er kaller seg for Charles. Ellers ville jeg vel tro at Charles mere er Carl/Karl.http://www.norwayheritage.com/ships/index.aspEmigrant-protokollene startet jo ikke før 1867, og det er jo litt seint for deg...Espe bl.a. er en gård i Eid i Sogn og Fjordane. Det er vel bare å begynne og lete i kirkebøkene her i gamlelandet, tenker jeg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

iflg. Census 1900 Ansonia twp. er Charles Espe oppført som født august 1825, og immigrert i 1852.datteren Florence var forøvrig f. May 1873, og hun og Theodore hadde 2 barn. Charles bodde sammen med disse i 1900. Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

På garden Espe i Jostedalen (Luster kommune) fins mannsnamnet Knut, men derifrå var ikkje 'din' Charles. Derimot var det på storgarden Espe i Ullensvang òg fleire med namnet Knut, og nokre av dei utvandra til Amerika i åri kring 1850. Kan vera vel verd å undersøka nærare!?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trygve Utne

Det er ein Knut Olson Espe frå Ullensvang. Ifølge Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid. Bnd 4 II s. 499, er han fødd i 1828, død 1919. Utv. 1850, farmer ved Ellsworth, Iowa. Foreldre er Ola Håkonson Espe (1745-1822) og Guro Larsdtr. Fresvik (1758-1832). Om det same mann, veit eg ikkje. Eg kan ikkje sjå fleire som det kan vera.M.v.h Trygve

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Det kan jo se ut som om denne Charles er født i August 1825 iflg. folketellinga for 1900 i CT, og da at han emigrerte i 1852. Dette kan helt selvsagt være totalt på jordet... Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trygve Utne

Retting! ”Foreldrene” er farfar og farmor. Rett far og mor er Ola Olson Espe (1783-1860) og Ingebjørg Torsteinsdtr. Hovland (1791-1849). Det passar vel meir med alderen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Sande

Takk til alle som har prøvd å hjelpe meg. Til Laila:Eg fann også denne Knud Olsen Espe (f.1828) og broren Torjuls (f.1826) som reiste med same båten.Torjuls er meir rimeleg vart endra til Charles. Men i bygdeboka for Ullensvang står det at Knud drog til sjøs, vart gift i England, var kaptein på amerikanske seglskip, og døydde av gul feber på ein tur til Australia. Torgils som var styrmann døydde og, og er gravlagd i Sydney. Etter dette såg eg bort frå desse to, men kan det vere feil i bygdeboka? Finnst det andre alternativ? I census 1910 har Theodore og Florence 4 born, og Charles Espe bur hos dei.Charles Espe døudde 14 sept. 1914, som det står i protokollen i Ansonia: 86 år, 1 månad og 4 dagar.Etter det må han vere fødd 10.aug. 1826

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Vel, ang. fødselsår, jeg stoler mer på det året han selv oppgir i folketellingen enn det året en eller annen gir i en alder ved død. I Census 1900 oppgir han at han fylte 74 forrige bursdag. Og, censusen er tatt opp i Juni 1900. Hans forrige bursdag var da i August 1899. Dette vil si at han fyller 75 i 1900, noe som stemmer med årstallet 1825 som fødselsår. I følge en slik kalender jeg har, som regner ut fødselsdato utfra alder ved død, var Charles født 10. august 1828, ikke 10. august 1826. Så, det henger vel i grunnen ikke på greip tror jeg.... (ren hoderegning: 1914 - 86 = 1828) En annen ting, Knud og Torgils kan vi vel da se bort ifra, hvis ikke bygdeboka er bygget på muntlige overleveringer, ikke kilder og fakta da.....Ikke heng deg for mye opp i navnet Knut, det kan være Karl, vet du! Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Eide

I Aamund K. Bu sin 'Gardar og Ættar i Udlesvang' utgitt 1931, er begge brødrene oppgitt som utvandret til USA i 1850. Knut er nevnt -uspurd-.Det som kanskje er mest interessant, er at i kirkeboken for Ullensvang er Torgils nevnt født 10 august 1826 ! (Døpt 20 august samme år.)Mvh Geir Eide

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trygve Utne

Eg veit ikkje kva for bygdebok du har. Men i Olav Kolltveit`s Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid. 4 II som eg har står det at den Knut som var sjømann, gift i England, gravlagd i Chile, på tur frå San Francisco til Australia, var fødd i 1857, død 1913. Foreldra var Magne Olson Opedal og Brita Jonsdtr. Vikje. (Side 509.)Den Knut Olson som eg skreiv om, har ein bror Torgils (1826- ), utv. U.S.A 1850 og døydde ugift.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Sande

Eg må fyrst tilstå min brøde: I fyrste innlegget mitt har eg har skrive feil dødsår på Charles Espe. Det skal vere 14 sept.1912. Då blir fødselsåret 1826 meir rimeleg. Her vart mange sprikande opplysningar, og takk for dei.Kanskje må eg konsentrere meg om Espe i Hardanger, dersom ikkje betre forslag kjem opp. Informasjonen om dei utflytte kan ha vore mangelfull for dei som skreiv. Eg prøver no å få kontakt med etterkomarane av Bristol-familien. Kanskje veit dei meir om Charles´opphav.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trygve Utne

Nye opplysningar! Har nett lest i bladet ”Hardanger” nr. 38, tysdag 24. mars 1936. der det står om 'Haringer i Amerika gjennem 100 år ved A.K.'Under Espe står det: 'Torgils Olson reiste ut 1853. Han var sjømann og var en tid bosatt i England. Var gift med en engelsk dame, som het Melvina. De utv. til U.S.A. De havde barn. En bror til Torgils var Knut Olson. Han var sjømann. Han spurgtes ikke mer fra.'Når han skal vera fødd på same dag og vera gift med ei Melvina, så er det vel gode muligheter for at det er Torgils som har skifta navn til Charles?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Sande

Takk til Trygve Utne. Eg har no fått kontakt med etterkomarar av Charles Espe. Han heitte opphaveleg Torgils el. Torjuls, kom frå Espe i Hardanger og var gift med Melvina Farrel. I fylgje Solem,Sviggum & Austheim emigrerte han i 1850, 23 år gamal, saman med broren Knud. Denne historia syner m.a. at ein ikkje kan lite heilt på det som står i bygdebøkene. Etterkomarar til Charles Espe har framleis kontakt med slekta i Hardanger, og vitjar kvarandre. Eg takkar alle som har forsøkt å hjelpe meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.