Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Aase R.Sæther

[#10843] Sigve Torkjelson Eikje, Tysvær, (ca 1830-1912)

Recommended Posts

Guest Aase R.Sæther

Ovannemnde mann gifter seg i 1861 med Anna Ingebrigtsdtr Fikstveit og dei buset seg på Meland i Skjold. Hennar slekt kan som eit utgangspunkt følgjast eit godt stykke bakover i Tysvær bygdbøker, men Sigve er det verre med. Eg har funne ein brukbar kandidat til far på Lervik, nemleg Torkjel Larson (1791-1864). Men han og kona Kristi Rasmusdtr har i følgje bygdeboka born i 1829 og 1831, ingen av dei med namnet Sigve. Eg har tenkt tanken på at Sigve kan vere eit utanomekteskapeleg barn av Torkjel, men det er berre ein teori. Nokon som kan avkrefte eller bekrefte teorien, eller gje meg ein annan kandidat til far?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Her er det vel å se i originalen og finne navnet på faderen SIGVED TORKILDSEN Male Family Marriages: Spouse: ANNA KARINA INGEBRIKTSDR Family Marriage: 04 JUL 1861 Skjold, Rogaland, Norway

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Vel, du er nok på rett spor:IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0Sigved Male Event(s): Christening: 18 AUG 1833 Tysvaer, Rogaland, Norway Parents: Father: Thorkild Larsen Family Mother: Kirsti RasmusdatterDette er uttrekk fra kirkebøker: Source Information: Batch No.: Dates: Source Call No.: Type: Printout Call No.: Type: C421484 1831 - 1856 0307155 BK 1 Film NONE Sheet:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Sigves foreldre giftet seg i 1819: TERKEL LARSEN Male Family Event(s): arriages: Spouse: CHRISTI RASMUSDR Family Marriage: 03 JAN 1819 Tysvaer, Rogaland, NorwayOg, ved søk på familysearch vil du finne flere barn enn de to du nevner nevnt i bygdeboka.... typisk bygdebok å være feil! Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R.Sæther

Enten må du Laila ha eit 'finne-ting-hos-mormonarane-gen' som vi andre ikkje har, eller så må eg vere forferdeleg dårleg å leite;-)Bygdeboka nemnde fleire born, men ingen Sigve, og eg nemde dei to i 1829 og 31 fordi eg meinte Sigve burde vere fødd rundt 1830. Men 1833 er så avgjort rundt 1830, så mange takk for hjelpa så langt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

hehe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R.Sæther

I alle fall fann eg Torkjell i 1801 saman med foreldra Lars Kleinson og Ragnhild Torkjellsdtr, men Kristi er ikkje å sjå i Skjold. Mange takk for hjelpa eit par steg vidare!Andre som har noko å bidra med, er også hjarteleg velkomne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R. Sæther

SKulle nokon tilfeldigvis vere i posisjon til å sjå opp i kyrkjeboka for Tysvær på vigsla mellom Torkjell Larson og Kristi Rasmusdtr i 1819? På den tida var det vel ikkje vanleg å skrive inn namn på fedrene, men ein kan håpe, og om ikkje anna kan der kanskje vere ein alder på Kristi. I folketellinga 1865 er ho oppgjeven som fødd i Tysvær og 66 år gammal, så ho burde 'rekke' folketellinga 1801 - men der finn eg henne ikkje.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Fiveland

Hei Åse! Jeg finner en Torkel Larsen På IGI som er døpt 1 januar 1792 i Skjold. Hans far er Lars Leervig. Mvh Liv Fiveland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Fiveland

Hei igjen! Finner Lars bygdebok 2 Tysvær under gården Lervik. Hans far er Lars Klengsen ( halvbror av Cleng Peerson) Faren heter Lars Klengsen 1765-1810 og moren er Ragnhild Torkildsdt 1767-1844. Ragnhild solgte gården til sin sønn Torkel i 1816 og fikk selv folge. Lars Klengsens far Kleng Larsen kommer fra Fister, Hjelmeland og der har jeg også mye mer bak, da jeg har disse bøkene. Lars mor er Siri Rasmusdt. d. 1763 og hun hadde vært gift før. De bodde på Øvre Eike i Fister i 1762-63, men er kommet tilTysvær i 1772. Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Eide

Det er desverre kun forloverne som er oppgitt ved vielsen til Torkjel og Kristi i 1819. Forloveren til Kristi er -Johannes Hugaas- . Kristi er oppgitt å være 18 år når hun gifter seg. Både Torkjel og Kristi er innført med gardsnavn -Lervik-.Mvh. Geir Eide

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R.Sæther

Takk for hjelpa! Artig å treffe på Cleng Person, sjølv om det blir ei sidegrein!Fyrste spørsmål blir no om det er råd å finne Kristi Rasmusdtr, mor til Sigve, i bygdeboka. Etter alder i 1865 skal ho vere fødd ca 1800 (i Tysvær), men står ingen i folketellinga 1801 som kan passe. Har du høve til å sjekke desse Rasmus'ane frå 1801 mot bygdeboka?Rasmus Halvorsen Eegeland, 51 år - Rasmus Storkersen Kallekod, 27 år (husmann) - (Rasmus Tollevsen Herviig har for gammal kone til å kunne får barn etter 1800) - Rasmus Knudsen Evje, 32 år - Rasmus Nielsen Odland, 27 år (husmann) - Rasmus Arielsen Tvedt, 39 år - Rasmus Johansen Søeviig, 30 år. Rasmus Jacobsen, 42 år, dreng på Smidsvig, er enkjemann i 1801.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Og takk til Geir som skreiv samtidig med meg i sta -- Dersom Kristi var 18 år i 1819, kan ho sjølvsagt vere fødd etter tellinga 1801.I så fall er det truleg husmannen Rasmus Nielsen på Odland som er mest interessant - du har ikkje tilfeldigvis tilgang på dei døypte i 1801 óg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Fiveland

Hei igjen! Har kikket på Rasmus Nilsen, Odland og han fikk ingen barn som heter Kristi eller noe lignende navn. Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Eide

Det kan være at Kristi er født i en av naboprestegjeldene til Skjold, (Tysvær sokn).IGI har registrert en Kristi Rasmusdatter døpt 1802 i Hinderaa p.g. (Nedstrand). Foreldrene er bosatt på garden Sandvik ved ft. 1801. Dersom jeg ikke tar feil ligger denne Sandvik gården på østsiden av Hervik fjorden/Skjoldastraumen. Det er ikke lange sjøveien derfra til Lervik/Eike.Det finnes også en Sigve Sigveson på denne -Sandvik-garden, uten at jeg kan se noe slektskap med han og de mulige foreldrene til Kristi Rasmusdtr.Sigve er på denne tiden et litt uvanlig navn. Jeg ville lagt litt vekt på denne detaljen i et videre søk. Men en må inn i Nedstrand bøkene for å sjekke dette.Digitalarkivet: 1801-telling for 1139 Hinneraae (''nerstrand''). Rettar til dataene: Digitalarkivet63 Stavanger Hinneraae (''nerstrand'') Hinneraae Sandviig926 Sigved Sigvedsen Huusbonde 70 Gift 2dn gang Bonde og gaardbeboer M927 Anna Larsdtr Hans kone 40 Gift 1te gang K928 Lars Sigvedsen Deres børn 14 929 Osmund Sigvedsen Deres børn 13 930 Thomas Sigvedsen Deres børn 5 931 Brønilla Sigvedsdtr Deres børn 16 932 Britta Sigvedsdtr Deres børn 9 933 Anna Sigvedsdtr Deres børn 6 934 Gunilla Sigvedsdtr Deres børn 1939 Rasmus Johansen Mand 31 Begge i 1te ægteskab Enroulered matros M940 Anna Iversdtr Hans kone 28 Begge i 1te ægteskab K941 Johanes Rasmuss Deres børn 4 942 Iver Rasmuss Deres børn 2Mvh. Geir Eide

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R.Sæther

Mange takk! Denne Kristi er verkeleg ein god kandidat. Nedstrand-bøkene har du då tydelegvis ikkje tilgjengeleg, men er det andre som har det der ute?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Eide

Dersom du ikke får noen tilbakemelding ang. Kristi Rasmusdtr. Sandvik (dpt.1802), skal jeg en tur innom vårt lokale bibliotek i neste uke. Der har de både kirkebøkene og bygdebøkene for Nedstrand.PS. Jeg så igjennom Tysvær b. I, som tar for seg de vestlige delene av Tysvær sokn. Der fant jeg ikke Kristi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Fiveland

Hei! Under gården Sanvik, bind 6 Nedstrand 1 s. 44 står under husmenn Stølsvik under Sandvik: Rasmus Johannesen f. 1770/1773 g. 1797 m. Anna Iversdatter ( 46f) f. 1764. Rasmus vart kalla Yrkje i 1797, så han var vel dreng på Yrkje i Skjold det året. De brukte plassen fram til 1807. I 1804 hadde eigaren seld Stølsvik til sonen Sigve Sigvesen som da budde på Sørtveit.Sigve flytta inn i 1807 og dålaut Rasmus sin familie flytta frå plassen. Born: a.Johannes, døpt 28.2.1798- heime i 1801 b. Ivar Rasmussen døpt 6.10.1799, han gav avkall på arv i 1822 c. Kirsti Rasmusdatter døpt 8.4.1802 d. Anna Rasmusdatter døpt24.4.1807 død 7.5.1867 som fattiglem på Amdalstranda på Øvre Amdal Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R.Sæther

Dette gjer Kirsti endå meir aktuell. Ho har truleg flytta frå Nedstrand sidan forfattaren ikkje skriv/veit noko om lagnaden hennar. Ho kan også ha ein god grunn til å bruke det nokså sjeldne namnet Sigve på eit av borna sine når ho er ferdig med dei pliktmessige oppkallingane. Kva heiter forresten døtrene til Kristi Rasmusdtr Lervik? Dersom ho er identisk med henne i Nedstrand, bør dotter nr. 2 heite Anna. Mange takk for hjelp så langt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Eide

Jeg har ikke Tysvær b.2 (Tb2) foran meg nå, men jeg husker at den første datteren til Torkjel og Kristi, som var nevnt i Tb2 het Anna (f.1823).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R.Sæther

Dette bikkar absolutt i rett retning. Er der eit godt forslag til måte å finne eit endeleg prov på at desse to Kristi/Kirsti er same person?Eg brukar alltid å arbeide vidare med sannsynlege greiner medan eg leitar etter sikre prov på forbindelsesledet, så derfor er eg interessert i bakgrunnen til dette husmannsparet Rasmus Johannesson og Anna Iversdtr. På linjene føre dei i folketelling 1801 står eit anna ektepar, Iver Iversen og Anna Gunursdtr - gode kandidatar til å vere Anna sine foreldre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Eide

Jeg vil anta den eneste måten å fremskaffe bevis for hvem som er Kristi`s foreldre, er gjennom et skifte etter en av foreldrene. At det finnes et slikt skifte, er ikke usannsynlig. Ivar Rasmussen, bror til Kristi gir avkall på arv i 1822. Det vil være merkelig om dette ikke er nedfelt skriftlig i et skifte e.l.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R.Sæther

Godt tips! Kvar finst aktuelle protokollar, er det i Stavanger?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Fiveland

Hei! Torkel og Kristi flyttet jo til Eikje ( Rødeseike) og fikk bare sitt første barn på Lervik, resten fikk de her på Eikje og Anna er nummer 2 i rekken om henne står det: b. Anna 1823- Storhaug 70. Bror til Torkel- Kleng Larsen bor også på Eikje.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Det ville vere veldig freistande å berre fastslå at det er same Kristi det er snakk om, men eg får nok vente til eg har studert kjeldene litt nøyare. Uansett, takk for hjelpa!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.