Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Audun Lona

[#10869] Finske stedsnavn i folketellingene

Recommended Posts

Guest Audun Lona

Når man søker i folketellingene for våre nordligste fylker, finnes det en rekke mennesker som er født på finsk side av grensen. Jeg har funnet flere i samme familie som har vært registrert som født på samme sted , f.eks Sodnakylä. I en og samme liste har dette stedsnavnet opptil 3 stavemåter. Finnes det en enkel måte å rette opp disse på, uten å gå inn å foreslå korrektur for hver enkelt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Normal skal det ikkje rettast i det heile; det er rett! Hos skal ikkje namnet stavast slik eg eller du meiner det burde ha vore stave; det skal stavast lik teljaren har ført det inn i listene. Og du kan tenkja deg situasjonen: teljaren kunne sikkert ikkje finsk og, sidan det var stor innflytting til Norge frå Finland på slutten av 1800-talet, den som skulle teljast kunne kanskje ikkje norsk, men måtte likevel sei kvar han var fødd. At det då vart mange merkelege stavemåtar burde ikkje forbausa nokon. Det same gjeld elles også norske kommunenamn. Du vil ikkje tru kor mange forskjellige stavemåtar ein finn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.