Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Mariann Stokken

[#10872] Slektningar av Anna Olsdtr.og/eller Jens Knutson Holstad, budde i Hof(Hoff?)Hedm

Recommended Posts

Guest Mariann Stokken

Eg prøver å hjelpa ei dame i USA med å finna evt. familie i Norge. (og gjerne også bakover i tid, visst nokon veit noko)Anna og Jens er funne i 1865, saman med borna Karen, Bertea og Otto. Anna, Otto og borna skal visst ha utvandra ca.1867/68, men eg kan ikkje finna dei...Anna var fødd i Grue? og mannen i Hof.(Etter det Carolyn fortel) Takk på forhånd!! Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

I Hans Marius Trøseids bok - Hof Bygdebok bind 1 -finner du en del om anene til Jens Knutsen. Men etterkommerne kan ikke følges i boka.Kan det være slik at hele familien utvandret? Ikke nevnt i Hofboka at de utvandret, men forfatteren ser ut til å ha 'mistet' familien - fordi de utvandret?Du skriver Otto og barna utvandret - det skal vel være Jens/Anne og barna. (Otto var født 1865).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Tusen takk for responsen!! Den boka må eg få fjernlånt til biblioteket her.Ja, sjølvsagt er det feil med Otto, endå eg leste gjennom fleire gongar.....Eg veit at Jens og Anna tok dei tre borna med seg, men det Carolyn lurar på, er om det finst etterkomarar av sysken til Anna/Jens.Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Håkestad

Mariann!Det var sparsomt med opplysninger du hadde, men jeg har funnet din familie under Brnr.1 Holstad i Hof Bygdebok bind 1 på side 442 - 443 - 444.Knut Jensen, 1777-1841, g. 1811 med Berte Olsd. Hov, ca. 1785-1852. Barn:1. Karen,1811-1871, ugift2. Jens Knutsen f. 1813. g. 1858, m. Anne Olsd. Holstad eller Storberget. Deres barn: 1. Karen f. 1859, 2. Bertea f. 1861, 3. Otto f. 1865. Det er opplyst at Jens bodde her til etter 1865.4. Maren f. 1815, g. m. Søren Christoffersen Holmen, fra Grue. En sønn Martin f. 1838 til USA 1867.5. Oliana, f. 1817, g.1849, m. Overjeger Peder Embretsen Nordli, fra Våler, til Vestre Bjertnes 47/1.6. Amund, f. 1819-1847, ugift.7. Berthe Marie, f. 1820, blind, ugift.8. Olivia, f. 1823, g. 1850 m. Gunder Arnesen, Rensmoen i Grue.9. Knut Knutsen, f. 1825, g. m. Hermana Arnesd. fra Grue, til vestre Bjertnes 47/1.10. Anders Knutsen, f. 1828, g. 1854 m. Oliane Hansd. Vestre Bjertnes.Når du får lånt Bygdeboken, skulle du ha alle muligheter til å finne etterslekt. Med hilsen Kjell.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Eg takkar igjen for responsen!! Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Eg takkar endå ein gong for hjelpa, men no undrast eg på om det finst bygdebøker for Grue?Og isåfall:finn eg noko om familien til Anna Olsdtr. Holstad eller Storberget der?(ho var gift med Jens Knutsen Holstad)Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Eg prøver igjen....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Det finnes mange bygdebøker for Grue. Vet ikke i hvilken du finner det du leiter etter. Send en forespørsel til Solør Slektshistorielag ved Magne Ivar Mellem - mmellem@online.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Takk for henvisninga!! Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Håkestad

Hei Mariann!Det ser ut for at all etterslekt etter Knut Jensen og Anne Olsd. - er i USA. De fleste av barna er ugifte eller har reist til USA.5. Oliana, f. 1817, g.1849, m. Overjeger Peder Embretsen Nordli, fra Våler, til Vestre Bjertnes (Beitnes) Gårdsnr. 47 br. br. nr. 1. De fikk en datter f. 1850, Karen Emilie, hun reiste til USA i 1871. Oliana døde 1858 og Peder 1871. (Side 197 i bind 2 Hof Bygdebok).8. Olivia, f. 1823, g. 1850 m. Gunnar (Gunder) Arnesen, Rensmoen under Mellom-Sorknes i Grue. De hadde 5 barn (se FT 1865) - ifølge Grueboka bind 2 (dobbelbind) utgitt 1948, side 51 og 52. Det står ikke noe om at barna ble gift. Det er et bilde av familien på side 51.I 1990 ble det utgitt en ny utgave av Grueboka, Finnskogen Gards og slektshistorie. Resten av Grue øst for Glomma har foreløpig ingen ny bok. Det arbeides med utgivelse, men det tar sikkert mange år.Storberget er er (var) plassnavn i Åsnes og Grue Finnskog. Med hilsen Kjell.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Tusen takk for tilbakemelding!Eg har sett(har Hof bygdebøker I-III på heimlån) at desse som du nemner er 'borte vekk', men kvar vart det av Knut Knutsen og Hermana Arnesdtr. Brenna(s.198 b.II) Dei budde på V.Beitnes, men 1870 gjekk garden over til ..... Kanskje dei for til USA, men under kva namn isåfall?? Eg har prøvt, utan resultat....Men det eg lurte på i forrige melding var kva for ei bok eg kan finna Anna Holsdtr. sine foreldre osv. Og: finn eg Gunder m/fam i samme boksamling som det står om forf. til Anna???Kva heiter forfattaren? (slik at det er enklare for biblioteket)Helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

PS: Eg har sendt ein forespørsel til Solør slektshistorielag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Håkestad

Hei Igjen! Grueboka, Finnskogen Gards og slektshistorie. Forfatter Hans Marius Trøseid, utgitt av Grue Kommune 1990. Du finner kanskje Anna her.Grueboka forfatter Harald Hveberg, utgitt av Grue Kommune 1948-49. Bind 1 inneholder Grues historie og bind 2 gårds og slektshistorie.(To bøker).Det var mange som forsvant på den tiden og de dukker ofte opp seinere N. Dakota og Minnesota. Ettersom Karen Emilie reiste 1 1871 og flere av familien hadde reist før er det rimelig og tro at også Knut og Hermana også reiste. Din kontakt i USA burde ha flere opplysninger om hvem, hvilken stat etc. De reiste såpass tidlig og det er vanligvis ikke registrert i Kirkebøkene, ellers hadde nok bygdebokforfatteren registrert det. Med hilsen Kjell.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Takk skal du ha, Kjell! Mvh Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Eg vonar Arild Kompelien les dette, det var iallfall stor suksess å spørja Magne Mellem kva for ei bok eg kunne finna Anna Olsdtr Holstad i.Han sendte meg like godt eit slektstre over forfedrene hennar!! Sparte meg for mykje arbeid+ at Carolyn i USA ganske sikkert ikkje ville fått visst alt det, eg hadde nok ikkje funne så mykje!!Tusen takk til deg Arild for det tipset, du gjorde ei velgjerning utan å vita det.....(trur eg)Mvh. Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.