Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest May Teistevoll

[#10928] Farskapssaker - hvor høyt opp i rettsapparatet kunne man gå?

Recommended Posts

Guest May Teistevoll

En dom i en farskapssak ble avsagt av Lagtinget i Nordland i 1694 og anke innvilget i 1696. Hvilken instans blir da neste saksbehandler - Lagtinget om igjen eller sendte man farskapssaker videre opp i rettsapparatet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Arvid Rasmussen

Den vanlige ankegangen i rettssaker på den tiden er regulert i Chr. V Norske Lov 1-6-8. Bygdetingsdommer kunne ankes til lagting og derfra til Overhoffretten i Christiania. Bytingsdommer ble anket til rådstuerett og derfra til lagting og til Overhoffretten.Overhoffretten virket som en særnorsk høyesterett fra 1667 til endringen av rettergangsordningen på slutten av 1700-tallet. Arkivmateriale fra den skal finnes i Riksarkivet, men en god del er trykket og utgitt av professor Mons Nygard for Den Rettshistoriske Kommisjon. Jeg har dessverre bare de to første samlingene frem til 1689, men jeg mener at utgivelsen går lenger.Overhoffrettens dommer kunne ankes videre til Høyesterett i København. Tall som jeg har sett, tyder på at vel en tredjedel av sakene gikk videre.Arne Arvid Rasmussen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.