Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Inger Jo Tellefsen

[#10969] Ole Olesen Frank, Frankmoen (Folldal i Gudbr.dalen) F.1728-D.1803

Recommended Posts

Guest Inger Jo Tellefsen

Ole Olesen Frank er min tipp-tipp-tipp oldefar. Så langt har jeg klart å komme tilbake - er det noen som kjenner til denne karen og evt. hans foreldre? Jeg har hørt at denne slekta egentlig kom fra Tyskland, men aner ikke om det stemmer. Han var gift med Goro Sumstad Brennryen (F.1740-D.1814, eller F. 1725-D.1802) og hadde en bror som het Peder Olesen Ryhaug. Det er også ei seter som heter Franksetra som skal ha vært i deres eie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Folldal ligger ikke i Gudbrandsdalen. Det er dalen som strekker seg fra Hjerkinn i vest til Alvdal i øst. I 1801 hørte de vestlige deler av dalen under Lesja (Lessøe) prestegjeld,Dombås sogn, resten under Tønset pr. gjeld. I 1865 ligger Folldal under Lilleelvdalen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Dette ble visst ikke helt riktig: det skal være Dovre sogn og ikke Dombås.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Hallo Inger! Jeg tar vel ikke mye feil ved å si at du må være en etterkommer etter Tellef Olsen og Marit Kristensdatter som kom til Bjørnør fra Imsdalen ca 1830. Jeg kjenner dessverre ikke mer til Ole Olsen Frank(moen) enn det du skriver. Men dersom du ikke allerede har sett i bygdeboka for Folldalen, bør du kikke der. I FT 1801 hørte Frankmoen til Tynset prestegjeld, altså Østerdalen, mens de vestligste delene av nåværende Folldal hørte til Lesja.Dersom du ikke har full oversikt over forfedrene til Marit Kristensdatter kan det forresten hende at jeg kan hjelpe deg litt på vei, men det er ikke enkelt.Hilsen Halvor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Etter å ha vært inn i FT 1801, ser jeg at Øvre Foldal sogn i vest hørte under Lesja mens Nedre Foldal sogn i øst er Tynset.Gårdene i Tønset har dessverre bare nummer og ikke navn i 1801, men jeg har funnet en mulig Ole Olesen på gård 505 i Tønset 1801. Han er 72 år og hans kone er Goro Simensdatter 61.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Den Ole Olesen jeg omtaler var husmand med jord og puk - arbeider så han var nok tilknyttet Folldal Verk som kom i drift ca 1750. Det tyder vel på at han er innvandret?Mvh. Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Franck Paasche

Min slekt Franck er en bergverksslekt som kom til Kvikne i 1635. Stamfaren het Franz Andreas og skal ha vært født i Tyskland i 1595. Den første Ole jeg finner ble født ca. 1657 og het Ole Andreassen Franck. Dessverre føres ikke denne linjen videre i de papirene jeg har fått tak i. Det lyder sannsynlig at du leter etter samme slekt. Så bare ta kontakt hvis du fortsatt er interessert.Mvh Anne Franck Paasche

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aslaug Andersen

Hei! Hvis dette gjelder Foldals kobberverk, kan en på FT 1801 finne plassene der (gårdene) på denne adr: LenkeLille Elvedals begynner på 316 Lovise Hytte-plads, og så er det å lete seg fram på alle nr. inntil en finner personen en leter etter. Hilsen Aslaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Klefsås

Jeg har Andreas Johansen Frank f. 1668 i Meldal, sønn av Johan Johansen Schwan, smelter i Innset og på Løkken, og Barbro Pettersdtr Frank f. 1634. Bygdeboka for Meldal skriver om Andreas Frank at han ' - var av tysk ætt. Fedrane budde på Grutsæter og var komne hit til drifta på smeltehytta.'Bygdeboka for Alvdal har dette om slekta: 'Namnet er tysk, og ein kan føre det attende til ein thüringar Frantz Francke, han var ein av dei 16 tyske bergfolka som vart kalla inn til gruvedrifta på Kvikne i 1635. Frantz var garmakar ved Sverja hytte, og sønene hans var og bergverksfolk. Frå Kvikne kom Franckane til hyttene og gruvene lenger sør.' Kanskje noen har forbindelsen mellom Frantz Francke og ”min” Barbro også?Mvh. Ola

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Jo Tellefsen

TUSEN TAKK alle sammen for spennende og informative svar - langt over min forventning. Til Astrid Ryen: Er dessverre litt på gyngende grunn når det gjelder geografien i det aktuelle området, flott at jeg får korrigert dette. Jeg blir mer og mer sikker på at her er snakk om tyske innvandrere (noe som jeg alltid har 'hørt') Til Halvor Aaby, Ringebu: Jeg tror at Tellef Olsen (F. 1786) er min tippoldefar (sønn av Ole Olesen som er sønn av Ole Olesen Frank. Gift (1. ekteskap)med Marit Kristensdatter (Christensdtr). Han og Marit fikk 10 barn.De flyttet til Trøndelag i 1830 med 5 små barn. Jeg har ingen info om Marits forfedre, så alt du måtte ha er velkomment! Er du etterkommer etter henne? Til Anne Franck Paasche+ Ole Klefsås - veldig interessant dette, kunne godt tenke meg mer info.Ser i spenning frem mot mer info!mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Lunde

Til innlegg nr. 7:Vet du om det er noen forbindelse med Frank-slekten i Kvikne og den slekten som kom til Eidsvoll Verk og ga navn til plassen Frank/Frankens/Frankebakken ? Den første kjente som kom til Eidsvoll var Andreas Franck, f. ca. 1680, og ryddet plassen tidlig 1700-tall.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Jeg har denne forbindelsen til Eidsvoll:1. Franz Frank f.1585 g.m/Barbro. De bodde bl.a. på Flatmo nordre på Innset. Barn: a. Andreas Flatmo nordre b. Petter garmaker ved Svorkmo og Grutseter. i. Barbro f.1734, d.1724 g.m/smelter Johan Johansen Swan. 1. Andreas f.1668, d.1743, tok navnet Frank. Lensmann og eier av Kalstad i Meldel. c. Gulbrand til Eidsvoll verk.Folket på Frankmoen kan beskues på http://home.no.net/jeaas , under 1400-Grimsbu, deretter gå til oppsett 1411. (Kun personer født før FT-1801 tatt med).Der ble Ole Olesen Frank (1728-1803) g.1760 m/Goro Semundsd. (1740-1814). (Sumstad, som du noterte, er vel en sammenblanding med Semundsd. ?). Olas opphav har jeg dessverre ikke, men han er høyst sannsynlig av samme folket som nevnes i kommentarene ovenfor.Det er riktig at familienummeret i 1801-tellingene er 505.Oversikt over familienummerene i Lilleelvdalen sokn (Alvdal, Nedre Folldal og Atnelien) i Tynset prestegjeld ligger på samme hjemmeside, under: FT-1801 (Excel).Der beskrives også 39 registreringsfeil som ligger i Digitalarkivet. Alt fra manglende personer til skrivefeil på en bokstav i en tekst. (Dessuten er alle datterendelsen registrert som dtr i Digitalarkivet istenfor dr i originalen). Der har jeg også notert 36 feil som jeg mener datidens tellere gjorde.Til slutt vil jeg nevne at noe av dagens Folldal, lå under Fron prestegjeld ved 1801-tellingene, men dette området er ikke med i tellingene. Om det skyldes at tellerne ikke gadd å gå over fjellet, vet jeg ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Beklager kollapsen på første del av innlegget jeg la inn. (blanke forsvinner)Slik skal det være:Franz Frank f.1585 g.m/Barbro. De bodde bl.a. på Flatmo nordre på Innset. Barn:a. Andreas Flatmo nordreb. Petter garmaker ved Svorkmo og Grutseter.c. Gulbrand til Eidsvoll verk.Barn av b.:Barbro f.1734, d.1724 g.m/smelter Johan Johansen Swan Deres barn:Andreas f.1668, d.1743, tok navnet Frank. Lensmann og eier av Kalstad i Meldel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Ole Christian Rønning, 3676 Notodden er forfatter av 'Familien Franck i Norge', 14 maskinskrevne sider.Det er her henvist til notater fra Henry Anker Franck, Trondheim.Ved brev av 22.07.00 fikk jeg oversendt en kopi fra Anne Franck Paasche. Jeg har selv forsket på denne slekt og fant at vi stort sett var samstemte. Det som var feil har jeg rettet opp i mit oppsett. Jeg har også videreført flere slekter, deriblandt Anne Franck Paasches etter oppgave fra henne.Slekten Franche, Frank, Franck har jeg lagt ut på min Hjemmesid: home.online.no/~leskjervEidsvollslekten er ukjent.Ole Olsen Franck har det ikke vært mulig å finde forbindelse til.Den eneste mulige som far er Ole Johansen Franche Flatmo f 1688, som har sønnene Johan f 1733 på Frankstøa, Kvikne og Johan f 1735. Ole f 1728 vilde da gå inn som tredje sønn og eldst oppkalt etter sin farfar. Vel, dette er en hypotese.Leiv Skjerve

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Robertsen

Ser at du nevner Franksetra, som ligger i Sølndalen i Alvdal. Den var åpen for turister da Ole Jørgen Frank og hans kone Ingebjørg levde. De er begge døde nå. Jeg ringte en oppe i Alvdal som i bygdeboka for Alvdal fant at Ole Jørgen var født i 1874, og far hans Jon Olsen var født i 1822. Det stod også som andre har nevnt, hans tyske herkomst. Bygdeboka får du nok lånt på biblioteket som fjernlån, hvis du ønsker. Ekteparet Ole Jørgen og Ingebjørg hadde ingen barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Jeg hører nok ikke til etterkommerne etter Tellef og Marit, men jeg bodde på Bessaker fra 1972 til 1983, og kjenner godt mange av Tellefsen-folka. Det tar nok litt tid før jeg får satt sammen det jeg kan finne ut om slekta til Marit Kristensdatter, men jeg kan sende det på mail når jeg har det klart. Det var fint om jeg kunne få ei adresse.Jeg kan foreløpig nevne at familien til Marit er ført under Oppsal i Ringebu i FT 1801. Dette er misvisende, da det er temmelig sikkert at de bodde på plassen Enden i Imsdalen på den tida. Enden var ikke plass under Oppsal. Fåvangingene hadde riktig nok fiskeretten i Imssjøen, men ingen vanlig grunneierrett.Med hilsen Halvor. (halvor.aaby@c2i.net)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Franksetra i Sølndalen tilhører Frankplass i Alvdal (oppsett 0909), og tilhører ikke den omtalte Frankmoen i Nedre Folldal. På Frankplass på Plassen i Alvdal bodde det andre som het Frank, nemlig:Frants Johansson Frank, 1695-1762, og sønn:.Peder Frantsson Frank, 1729-, smelter Lovises hytte.Peder reiste ut med andre kona, Anne Taraldsd. Taraldstea som var født 1739 i Vivelstad i Åmot, sammen med resten av familien. I FT-1801 finnes de her: Wiigen i Alstadhoug og Skogn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Da jeg transkriberte regnskapen for Sel kobberverk anno 1664, kom jeg over en knekt ved navn Tums Francke. (Muligens kan fornavnet være tolket feil.) Jeg nevner ham bare som en innskytelse i tilfelle noen skulle være interessert ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

I Innset II under plassen Flatmo side 468 finnes en Frants Johansen Frank f 1701. Hans far var Johan Andersen Frank som i sit annet ekteskap var gift med Gidsken Pedersdatter Schjelderup.Peder Frantsen Frank f 1729 vilde i så fall være oppkalt etter sin morfar.Dette finnes også på min HjemmesideLeiv Skjerve

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Franck Paasche

Til innlegg nr. 11:Stamfar Franz Andreas skal ha hatt en sønn Gulbrand, f. ca. 1630, som reiste til Eidsvoll. Den Andreas du nevner kan ha vært hans sønn eller eventuelt sønnesønn. Vet du noe mer om denne Andreas? Jeg har funnet en Marie Andreasdatter Franck på Frankebakken i 1762 og dette er da muligens hans datter. (I en bygdebok s. 512). Jeg synes å huske å ha vært borti en Ole Olsen Franck, 1756 - 1823, gift med Maren Gudbrandsdatter. Og en Johan Gulbrandsen Franck, viet 1734. Vet ikke mer om dem. Johan og Andreas er navn som har vært i bruk i slekten i over 400 år og er det fortsatt.I 1829 kjøpte Paul Hansen Aarnæs og Marie Alnæs Frankens. Såvidt jeg forstår kalte han seg deretter Paul Frank. (Marie og Paul er Kirsten Flagstads oldeforeldre). Min hypotese er at Franck-slekten må ha dødd ut på Frankens og nye eiere har da benyttet navnet Frank etter overtakelsen, hvilket jo var vanlig. Kan noen bekrefte denne hypotesen?Jeg håper at det er noen der uten som vet noe mer om Franck'ene. Alt er av interesse.Mvh Anne Franck Paasche

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Med tanke på lite kjennskap til Eidsvoll-slekten nevner jeg navn som virker kjente fra Ovenstads militærbiografier:Andreas Franck f ca 1667Johan Franck nevnt1645, muligens f kr 1620Johan Henrich (Herman) Franck nevnt 1718, muligens f kr 1700.Leiv Skjerve

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Tidligere nevnte Ole Christian Rønning sier innledningsvis i sit oppsett om Franz Andreas Francke:'Han kom fra gruvene i Sangerhausen i Thüringen. Har sannsynligvis tatt navnet etter området i Tyskland som heter Fränkenvald'Jeg finder i leksikon: Frankenwald,skogvokst høgdedrag i Tyskland, mellom Thüringerwald og Fichtelgebirge. Høgste topp Kieferle 868 m.Leiv Skjerve

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Lunde

Eidsvoll-slekten Frank:Andreas Franck gm. Anna Andreasdotter Piro , f. ca. 1680, d. før 1762 Barn kjennes kun: 1, Maria, f. ca. 1713, se nesteRasmus Olsson, f. ca. 1711, begravet 06.12.1761 gm 08.04.1734 . Maria Andreasdotter, f. ca. 1713, begravet 01.10.1778 . Skifte 22.09.1778 Born: 1. Katrine, f. 1738 , d. 16.04.1821, gm. Lars Pålsson, brukar på Søstun Blakkisrud 2. Anne, f. 1739 gm. Peter Mattisson, bruker på Mattises 3. Ola, f. 1752Ola Rasmusson, f. 1752, d. 1783. Skifte 17.12.1783 og 23.11.1784 gm. Kari (Karen) Hansdotter Born: 1 Anne Marie, f. 1779. 2. Anne Katrine, f. 1781Gulbrandsen Franzen har til nå vært ukjent for meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Lunde

Angående Paul Hansen på Frank. Det er riktig at den opprinnelige slekta som ga plassen sitt navn forsvinner derfra i første halvdel av 1800-åra. Om Paul Hansen og slekta hans brukte Frank som slektsnavn er jeg usikker på. I kildene dukker de opp som Paulsen/Paulsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lindis Rokstad

Hei, jeg tar opp denne tråden. La inn et innlegg om samme person idag. Kan nevne at ole olsen Frank hadde en bror Peder olsen Frank. Men er de fra den tyske Frank slekten?jeg ønsker også opplysninger om Marit christensdtr gift med Tellef olsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.