Jump to content
Arkivverket

[#10991] Hvor finne baptister?


Guest Jeanette Kleve

Recommended Posts

Guest Jeanette Kleve

Jeg leiter etter Tine Marie Olsdatter, født 1871 i Sandsvær. Jeg kan finne ei Marie Olsd. på Ft. 1900, gift med Andreas Klausen i Hof/Vestfold. De har tre barn sammen og alle er oppført som baptister.Jeg har vært på Statsarkivet, men kan ikke finne giftemålet til Marie og Andreas heller ei dåpen til barna, noe som er forståelig ut ifra det lille jeg vet om baptismen. Jeg kan ikke finne noen inn- eller utflytting på de respektive stedene.Er det noen som vet hvor jeg kan henvende meg, eventuelt om de har egne 'protokoller' eller kirkebøker for baptistene. Jeg er veldig interessert i å finne ut hva faren til Marie heter.Jeanette

Link to post
Share on other sites
Guest Leif Erik Nilsen

Du finner adresse og telefonnummer til baptistkirken på Sandsvær hvis du går inn på baptistenes hjemmeside - www.baptist.no - og klikker på 'menigheter'.

Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Har du spurt på Statsarkivet om der finnes menighetsprotokoller? Om slike er avlevert, så skal du der kunne finne opplysninger om innmeldelse, utmeldelse, vigsel og død.Mvh. Arne.

Link to post
Share on other sites
Guest Jeanette Kleve

Statsarkivet i Kongsberg har ingen slike menighetsprotokoller dessverre. Og jeg tror ikke det er noen menighet i Hof lenger heller. Jeg får håpe at menighetsprotokollene for Hof er oppbevart hos noen andre av menighetene i distriktet og prøve å kontakte de. Ser ikke ut som det er annen mulighet..JK

Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Ifølge et hefte jeg har om kilder til dissenternes lokalhistorie, skal Baptistsamfunnet ha opprettet en arkivavdeling ved baptistenes seminar på Stabekk, ivaretatt av Norsk Baptistisk-Historisk Selskap (NBHS). Her står videre: 'Fordi menighetene i Baptistsamfunnet er helt selvstendige, er imidlertid sentralisering avhengig av hver enkelt menighets vilje til å levere arkiv til det historiske arkivet.'Mvh. Arne.

Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Babtistene hadde vel ikke vigselrett,dei måtte til byfogden/ sorenskriveren så vidt jeg vet. Trolig er dei viet borgerlig før eventuel velsignelse i menigheten. Sig---

Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

I heftet jeg nevner over skrives bl.a. følgende om Dissenterloven av 1891:'1891-loven medførte ikke noen radikal endring i føringen av statskirkens kirkebøker. Forstanderne fikk nå vigselrett og for de organiserte dissenterne skulle det årlig gå en liste fra forstanderen til sognepresten via øvrigheten med opplysninger om fødsler, dødsfall og vigsler. Disse skulle føres inn i kirkeboken (§3). Også om de uorganiserte dissentere fikk sogneprestene meldinger: om fødsler og dødsfall gjennom øvrigheten, om vigsler direkte fra notarius publicus.'Som vi ser her, så skulle opplysningene du søker Jeanette, egentlig kunne hentes ut av kirkeboken. Vær oppmerksom på at presten, om det var få dissentere, kan ha ført disse inn for seg selv på de siste bladene i hver seksjon; døde dissentere innført etter statskirkens døde etc.Det var også mulig, etter en resolusjon i 1877, å opprette en egen protokoll over dissentere etter en mal gitt ved nevnte resolusjon. Dette må du forhøre deg om på Statsarkivet.Mvh. Arne.

Link to post
Share on other sites
Guest Jeanette Kleve

I kirkebøkene for Hof i aktuelle periode (har tatt utgangspunkt i at de ble vigd der), står det kun et par oppført som vigde dissenterte og disse er ikke 'mitt' par. Muligheten for at de ble vigd i Efteløt-sogn er jo tilstede, så dette skal jeg sjekke ut nærmere på arkivet i kveld.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.