Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kåre Petter Hansen

[#11061] Kammaker Johan Emanuel Thillberg(1812-1893), Follebu,Gausdal

Recommended Posts

Guest Kåre Petter Hansen

En dame i USA som har hjulpet meg via NORWAY-List, har bedt meg om hjelp, angående kammakeren Johan Emanuel Thillberg som bodde på Langsæt,Follebu i Gausdal. Thillberg var hennes oldefar. Hennes oldemor het Helene(Heline) Ingebretsdtr. (Engebretsdtr), og fikk i 1867 en sønn, EVEN JOHANSEN, utenfor ekteskap med Thillberg. Even Johansen var den amerikanske damens morfar. Han reiste senere til USA sammen med en halvsøster. Troligvis er et svensk forum mer egnet, men jeg retter likevel en forespørsel her om denne originale mann. Thillberg er beskrevet i en artikkel i ”Årbok for Gudbrandsdalen” av 1973. Artikkelen er skrevet av Anders Fedje. I digitalarkivet finnes følgende om Thillberg: 1865 - Langset- Johan Tilberg – Logerende – kammager-ug -52- m- Sverige 1875 – Langsæt – Johan Tilberg – m – Tjener – ug – Tjenestekar, Kommager – 1855 x) – Stokholm, Sverige x) Fødselsåret må være feil I digitalarkivet finnes følgende om Helene(Heline) Ingebretsdtr. (Engebretsdtr.) : 1865 - Nordre Foldebo – Houm – Helene Engebrettsdatter – Tjener – ug – 28 – k – Øier 1875 – Toft nordre – Heline Ingebretsdatter – k – Tjener – ug – Budeie – 1837 – Træleanog?? Øier 1875 – Toft nordre – Even Johansen – m – Budeiens Søn – Forsørges af Moderen – 1866 – Follebo Gausdal Familien i USA ønsker å vite mer om Thillbergs opphav. Anders Fedje skriver følgende: ”Han var født i Stockholm i 1812, og mange ting tyder på at han var av en god familie, og at han hadde fått en god oppdragelse. Det var til og med folk her som mente at han hadde gått i prestelære en tid. Men av en eller annen grunn skulle han ha brutt sine studier og også med familien sin og var kommet til Norge. Han satte aldri meir sine bein på svensk jord.” Fedje skriver videre at kammakeren holdt ”Lillehammer Tilskuer” og ”Allmuevennene”. Thillberg døde i 1893 og ble 81 år gammel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.