Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arild Inge Norderhus

[#11072] Rosten

Recommended Posts

Guest Arild Inge Norderhus

Er det neoen som kjenner til slekten Rosten fra Sel. Fra et av mine slektsledd, Rønnaug A. Norderhus f. 1830 d. 1878 gift med Ingebrikt Rosten fra Sel i Gudbrandsdalen. Hadde de etterkommere og er det noen som har lette på denne grenen og som vet noe mere om den ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Hvem var foreldrene til Ingebrigt Rosten, og når var han født ? Jeg hør søkt litt etter min svogers slekt som kommer fra Rosten i Sel. Just Johnsen Rosten, f. 1865, Sel, hans far John Justsen, f. 1835 og hans farfar Just Guttormsen Rosten, f. 1808, Sel. Kan det være av samme folket ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Til Arild Inge Norderhus:Jeg går ut ifra at det er din tippoldefars søster(?) Rønnaug Andersdatter Norderhus du spør om etterslekten til?I så fall: Hun ble 1. gang gift 31.10.1852 i Sel med Engebreth Thorsen Rosten født 21.09.1826 Storlien på Dovre, døpt i Dovre kirke 10.10.1826. Foreldre: Thor Engebrethsen Storlien, Dovre, og hustru Anne Johnsdtr. f. Beithaverløkken, Dovre. Thor og Anne var kommet til Rosten da Engebreth ble konfirmert i 1843, i Sel kirke.Engebreth døde 18.11.1855. I det kortvarige ekteskapet mellom Rønnaug og Engebreth ble det etter det jeg kan se, kun ett barn: Thor født 11.12.1852, døpt 27.02.1853 i Sel kirke.Rønnaug giftet seg 2. gang 04.12.1858 i Sel med Ole Olsen Rosten f. 19.04.1835, sønn til Ole Olsen Rosten og kona Ragnhild Svendsdtr. f. Ekre, Dovre. Ekteskapet mellom Rønnaug og Ole ble imidlertid oppløst, og jeg har ikke funnet noen barn etter dem.Thor Engebrethsen Rosten giftet seg 1. gang 27.05.1876 i Dovre kirke med Olianna (Oleane) Johannesdtr. Brennhaugen født 09.09.1851, datter til Johannes Olsen Sillihaugen og kona Guri Tjøstelsdtr. f. Slette, begge Dovre.Thor og Olianna fikk barna: Engebreth 1877, Guri 1879, Rønnaug 1882 og Marit 1884.Olianna døde 13.06.1885, og Thor giftet seg 2. gang 29.05.1890 i Dovre kirke med Marit Paulsdtr. Hovde f. 1864.Thor fikk ytterligere 11 barn i ekteskapet med Marit: Paul Thorvald 1891, Oliane 1892, Mathias 1893, Engebreth 1895, Ingvald 1896, Maria 1897, Thor 1900, Marit 1902, Rønnaug 1903, Sigurd 1906 og Anton 1909.Det er bare et par av disse barna jeg kjenner livsløpet til, men det er grunn til å tro at Rønnaug til tross for at hun bare fikk ett barn, har en stor etterslekt gjennom sønnen. Inger Bjørnaas:Jeg ser ikke umiddelbart at det er noen forbindelse mellom disse to slektene. 'Farfar' Just Guttormsen f. 1809 vokste opp på Skårå. Han var sønn av Guttorm Justsen Skårå av Åsår/Rottem-slekt, og Kari Andersdtr. Formo som via sin mor har aner bakover til Arnkleiv og Tallerås på Dovre. Det var kona til Just Guttormsen som var av Rosten-slekt; Marit var datter til John Olsen Rosten og kona Åste Gundersdtr. f. Engelsgård på Dovre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Inge Norderhus

TIL AUD SANBUTakk for den greie oversikten. Du har nok rett deter søster til min tippolderfar. Far fortalte at vi var i slekt på Hovde, Dovre men han viste ikke hvordan. Nå ser jeg sammenhengen.Det blir vel nærmest dobbeltskyld fordi oldermor, Marit Slette er vel nærskyldt med Guri Tjøstelsdtr. Slette. Slekten fra Slette spredte seg forøvrig med 4 greiner til Lesja, en til Hedemarken og en til Finmark så vidt jeg husker.Men Aud, hvor kommer du inn i bildet, tydeligvis så er du i slekt på ett eller annet vis ?Med vennlig hilsenArild Inge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Takk, Aud. Har du mer om denne sleka, kanskje ? Jeg er interessert i alt jeg kan få.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Til Arild Inge Norderhus:Hvor jeg kommer inn i bildet ... ettersom du spurte etter Rønnaugs etterkommere, så la jeg inn et svar, jeg da ... ;-)Vel, vi er visst i slekt på et vis også, men til tross for at vi er like gamle, er det en generasjon 'skjevt'; du er femmenning med min far. Til Inger Bjørnaas:Jeg har ikke kjennskap til Marit Johnsdatter Rostens aner, men du kan få de anene jeg har registert på den før omtalte 'farfar' Just Guttormsen Rosten. Vær oppmerksom på at han var født i 1809. Den Just som ble født 1808 døde før Just II ble døpt.(Og til alle andre som leser dette; jeg setter pris på korreksjoner dersom det blir funnet urimeligheter eller uriktige opplysninger i denne anerekka.) 1. Just Guttormsen Skårå født 10.07.1809, Skårå, Nord-Sel, døpt: 23.07.1809, Sel, gift 21.10.1833, Marit Johnsdtr. Rosten, født 27.02.1817, Rosten nordre, Nord-Sel, døpt: 09.03.1817, Sel. Just og Marit finnes i 1865 som føderådsfolk på Rosten nordre, Nord-Sel, hos sønnen John.Foreldre2. Guttorm Justsen Skårå født 1785, Skårå, Nord-Sel, døpt: 11.12.1785, Sel, gift 01.02.1808, Sel, Kari Andersdtr. Formo, født 1788, Formo, Sel, døpt: 13.04.1788, Sel, død 17.09.1877, Lille-Skårå, Nord-Sel, gravlagt: 13.10.1877, Sel. Guttorm døde 25.07.1869, Lille-Skårå, Nord-Sel, gravlagt: 07.08.1869, Sel.3. Kari Andersdtr. Formo født 1788, Formo, Sel, døpt: 13.04.1788, Sel, død 17.09.1877, Lille-Skårå, Nord-Sel, gravlagt: 13.10.1877, Sel. Kari og Guttorm finnes som føderådsfolk m/jord på Lille-Skårå i 1865. De hadde sønnen Hans boende hos seg.Besteforeldre4. Just Guttormsen Åsåren født 1756, Åsåren, Sel, gift Ragnhild Paulsdtr. Rottem, født 1757, Rottem, Vågå, død Skårå, Sel. Just døde 1841, Skårå, Sel. Just og Ragnhild finnes i 1801 som gårdfolk på Skårå (Skaare) på Nord-Sel. De har sønnene Guttorm og Paul hos seg.5. Ragnhild Paulsdtr. Rottem født 1757, Rottem, Vågå, død Skårå, Sel.6. Anders Hansen Formo født 1724, Formo, gift Mari Olsdtr. Arnkleiv, født 28.01.1748, Arnkleiv på Dovre, død .04.1810, Formo. Anders døde .12.1808, Formo. Død 85 år gammel.7. Mari Olsdtr. Arnkleiv født 28.01.1748, Arnkleiv på Dovre, død .04.1810, Formo. Død 64 år gammel.Oldeforeldre12. Hans Andersen Formo født ca. 1695, Formo, gift Ragnhild Tordsdtr. Rommundgard, født 1695, Rommundgard, død Formo. Hans døde 1782, Formo.13. Ragnhild Tordsdtr. Rommundgard født 1695, Rommundgard, død Formo.14. Ole Olsen Arnkleiv født 1709, Arnkleiv, gift Marit Pedersdtr. Tallerås, født 1711, Tallerås, død 1786, Arnkleiv. Ole døde 1780, Arnkleiv.15. Marit Pedersdtr. Tallerås født 1711, Tallerås, død 1786, Arnkleiv.Tippoldeforeldre24. Anders Sigvardsen Formo født 1664, gift Kari Hansdtr. Tolstad, født 1670, Tolstad, død 1711-1717, på Formo. Anders døde 1717, Formo. Anders var leilending på Formo som i hans levetid var krongods.25. Kari Hansdtr. Tolstad født 1670, Tolstad, død 1711-1717, på Formo.26. Tord Torsteinsen Kleppe født 1659, Kleppe, gift Ingeborg Paulsdtr. Rommundgard, født Rommundgard. Tord døde 1719, Rommundgard.27. Ingeborg Paulsdtr. Rommundgard født Rommundgard.28. Ole Syversen Arnkleiv født ca. 1674, Dovre, gift (1) Ingrid Torstensdtr. Hjelle, død 1711, gift (2) Marit Larsdtr. Hage, født ca. 1684, Dovre.29. Ingrid Torstensdtr. Hjelle død 1711.30. Peder Pedersen Tallerås gift Marit Erlandsdtr. Hole.31. Marit Erlandsdtr. Hole.Tipptippoldeforeldre48. Sigvard Olsen Dale født 1629, Dale øvre, gift Marit Akselsdtr. Veggum, født Veggum søre. Sigvard døde 1675. Døde trolig i Veggum; fikk 18.02.1673 'kiøbebrev' fra oberst Brochdorff på 1 hud og 4 skinn i Veggum for 80 rd 1 ort og 2 mark.49. Marit Akselsdtr. Veggum født Veggum søre.50. Hans Paulsen Tolstad født 1625, Tolstad, gift Anne Simensdtr. Heggen, født ca.1630, død etter 1696, på Tolstad. Hans døde 05.04.1695, Tolstad. Best kjent som 'bondekapteinen' etter at han i 1658 deltok med bønder fra Gudbrandsdalen for å befri Trondheim med omland som svenskene hadde erobret. Hans skiftet i live med sine barn, hvor det fremgår at han eide Tofte på Dovre, Kalstad og Kalstadrud samt Hodom i Gausdal, Baarstad på Lalm, og dessuten hadde bygsel på Ingulsjøen i tillegg til at han fra å være leilending på Tolstad kjøpte gården av brødrene Marselis ved skjøte datert 14 jan. 1685.51. Anne Simensdtr. Heggen født ca.1630, død etter 1696, på Tolstad. Anne var et drivandes kvinnfolk som styrte på Tolstad med hard hånd. Hun fikk derfor tilnavnet 'Heggjerota' av tjenestefolket på gården.52. Torsten Knutsen Kleppe født 1624, Kleppe Nørdre, gift Brit Tordsdtr. Bjølstad, født 1617, eller 1624, Bjølstad, død 1698, Kleppe Nørdre. Torsten døde 1700, Kleppe. Han var bygdelensmann.53. Brit Tordsdtr. Bjølstad født 1617, eller 1624, Bjølstad, død 1698, Kleppe Nørdre.54. Paul Olsen Rommundgard født 1624, Rommundgard, gift Mari Jacobsdtr. Breden. Paul døde 1691, Rommundgard.55. Mari Jacobsdtr. Breden.3. tipp-oldeforeldre100. Paul Hansen Tolstad gift Karen Knudsdtr. Tolstad, født på Tolstad. Paul døde etter 1660. Dette er den eldste Paul Hansen som man vet med sikkerhet var bonde på Tolstad og som ble stamfar til den store Tolstad-slekta som kanskje er den mest utbredte bondeslekt her i Gudbrandsdalen. Paul Hansen giftet seg til Tolstad, og det har dessverre ikke latt seg gjøre å dokumentere hvem han var og hvor han kom fra, men det spekuleres i om det var slektskap mellom ham og Ågot Andersdatters første mann Paul Christensen. Den ene, eller begge, hadde trolig tilnavnet Leth som går igjen i senere generasjoner101. Karen Knudsdtr. Tolstad født på Tolstad. Det er ikke dokumentert at hun het Karen.102. Simen Trondsen Heggen født ca.1588, Heggen, Gausdal, gift Kari Amundsdtr. Olstad, født på Olstad nordre i Gausdal. Simen døde mellom 1671-75, Heggen.103. Kari Amundsdtr. Olstad født på Olstad nordre i Gausdal.104. Knut Olsen Kleppe født 1590, Kleppe Nørdre, gift ca.1622, Kari Iversdtr. Sandbu, født ca. 1593, Uppigard Sør-Sandbu, Vågå. Knut døde 1667, Kleppe.105. Kari Iversdtr. Sandbu født ca. 1593, Uppigard Sør-Sandbu, Vågå.106. Tord Tordsen Bjølstad født Bjølstad, gift Ingrid Olsdtr. Slette, født Slette i Heidalen, død 1672, Bjølstad. Tord døde Bjølstad.107. Ingrid Olsdtr. Slette født Slette i Heidalen, død 1672, Bjølstad.110. Jacob Fredriksen Breden død 1665, Breden. Breden var i den tiden Jacob levde, såkalt frigård under kongen. Dvs at brukeren fikk drive gården uten å svare avgifter, mot 'å holde hus og skyss til alle som reiste i kongens ærend og andre farendes folk.' Skiftet etter Jacob i 1665 viser imidlertid at gården ikke hadde noe særlig av innbo og løsøre beregnet på gjestgiveri utenom det som den gang fantes på en middels gård på den tiden. Det eneste som pekte seg ut, var et ualminnelig stort antall bryggekopper og øltønner.4. tipp-oldeforeldre202. Knut Tolstad gift Ågot Andersdtr. Kleppe, født ca. 1550, død ca. 1630. Knut døde etter 1635. Knut blir nevnt i dokument som lensmann i 1614. Han hadde et ekteskap bak seg da han giftet seg med Ågot, for i 1618 fortelles det at Knut satte av 3 huder i Tolstad som hans voksne sønn Gulbrand Knutsen fikk bygsle. I 1630 avstod han ytterligere 5 huder av gården til bygsel for svigersønnen Paul Hansen. Etter 1632 fikk Paul Hansen bygselbrev på hele Tolstad.203. Ågot Andersdtr. Kleppe født ca. 1550, gift (1) ca. 1575, Paul Christensen, død før 1602, gift (2) Knut Tolstad, død etter 1635. Ågot døde ca. 1630. Ågot arvet nedre Bjørnstad etter sin far, men hun bodde antagelig aldri på gården. Det ser ut til at hun både som barn og voksen, attpåtil gift to ganger, bodde på Tolstad og døde på Tolstad.208. Ole Knutsen Kleppe født ca. 1545, nørdre Kleppe.210. Iver Amundsen Sandbu født ca. 1543, gift (1) Rønnaug Syversdtr., gift (2) Kari Olsdtr..211. Rønnaug Syversdtr.. Navnet hennes er basert på ren gjetning.5. tipp-oldeforeldre406. Anders Johnsen Kleppe gift Ingri Bjørnstad. Anders kom fra Kleppe og giftet seg til Bjørnstad nedre, men mye tyder på at han satte bort gardsdriften på Bjørnstad. Han hadde visstnok bygslet Tolstad av Gyrvild Fadersdatter før han giftet seg, og valgte å bo og drive på Tolstad.407. Ingri Bjørnstad. Det er usikkert om Ingri var gardjente til nedre Bjørnstad eller om hun var ung enke etter eieren av gården.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Tusen hjertelig takk, Aud. Dette var kjempemessig. Beste hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Inge Norderhus

Hei Aud !Har du kjennskap til Slette slekten på Dovre ? Kjenner den ganske godt sjølv, men det er en person som jeg lurer på. Han var bror til min oldermor, Marit Slette niesen til Guri Tjøstolvsdtr. Slette.arild.norderhus@krogstadvvs.noHei, så lenge !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.