Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per Arne Gransæther

[#11120] Familien Nilsen i Rosenkrantz gade 2, Kristiania

Recommended Posts

Guest Per Arne Gransæther

Jeg har disse opplysninger om en sidegren til min familie::Abigael Amundsdatter Gjøsegarden (1795-etter 1865, men før 1875) gift med ?? Nielsen? som døde før 1865. Det er mulig han var sorenskriver. 1865 var Abigael enke og bodde i et hus hun eide i Kirkegaden, Kristiania sammen med sin datter Albertine som var ugift.Barn:I Albertine Nielsen 1824/28 – etter 1900, Ugift, I 1900 bodde hun i Rosenkratz gade 2II Sokneprest Peter Adolph Nielsen 1828 – 1881 gift etter 1865 med Anne Marthea Olsdatter, født 1834 i Stokke pr.gj. Han ble cand. theol. i 1855 og i 1865 var han lærer ved borgerskolen i Tønsberg. I 1868 ble han utnevnt til sokneprest i Bindalen, i 1873 til Vega og i 1879 til Eidskog1 Abigael Theodora Nielsen født 1871 i Bindalen pr.gj. I 1900 bodde hun i Rosenkrantz gade 2 og var lærerinne ved folkeskolen 2 Johannes Karl Albert Engelhard Nielsen født 1874 i Vega pr.gj.3 Stefanie Nielsen født 1876 i Vega pr. gj. I 1900 bordde hun i Rosenkrantz gade 2 og arbeidet på tegnekontor III Cand. jur Theodor Emil Nielsen 1831 – 1898 gift 1862 med Marthe Arnesdatter Hesbøl 1834 – etter 1900. Ved folketellingen i 1865 bodde de i Skipper gade 30 og i 1900 eide og bodde Marthe i Rosenkrantz gade 2. Theodor og Marthe var søskenbarn.1 Anna Abigael Therese Nielsen født 1863 i Christiania gift med Jens H Junge født 1855 i Thingvold. Hadde i 1900 ”Engros og Agentur i Vine etc.”i Rosenkrantz gade 2, de bodde også der. 1a Adelheid Elisabeth Junge født 18911b Gudrun Abigael Junge født 18921c Jens Christian Junge2 Carl Richard Nielsen født 1869 i Christiania, tannlege, giftet seg, på sine eldre dager, med ei sykepleierske. 1900 hadde han sin bopel og praksis i Rosenkratz gade 23 Arne August Arnheim født 1872 i Eidskog, tannlege, gift med Anna Sophia født 1872 i Drammen. I 1900 hadde også han sin bopel og praksis i Rosenkrantz gade 23a Alf Arnheim født 1900, gift med Borghild3b Rolf Arnheim født 1900, tvilling med Alf, gift med Randi, ingen barn3c Ingrid gift med Halvar LidDet er mulig at Abigael Gjøsegarden og ?? Nilsen også hadde barna: Jacob, Sofus og Lorentz.Jeg ønsker flest mulig opplysninger om denne familien, som hvem var Abigael Gjøsegarden gift med, etterkommere, m.m.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Ved søk i Fam.Search fant jeg Peter Nielsen gift 20/12 1822 Oslo Domkrk. Abigael Amundsen.Ved foreldresøk fikk jeg 3 barn:Sophie Albertine Pedersen dpt. 7/1 1825 Domkrk., Peter Adolph Pedersen dpt. 15/2 1829 Domkrk. og Theodor Emil Pedersen dpt. 8/1 1832 Domkrk.I folketellingen står det at Abigael ble f. 1795 i Kongsvinger.Om du bruker litt mellomrom blir det mye lettere å lese innlegget ditt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hva har skjedd her. Da jeg begynte på innlegget sto alt uten avsnitt. Da jeg ser på samme etter å ha svart står innlegget så pent og tydelig der. Jeg trekker tilbake min siste bemerkning med en gang, for her ingen ting å bemerke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Jeg kan bekrefte opplysningen som Berit Knudsen refererer fra Familysearch om at Abigael Amundsen [sic] og Peter Nielsen ble ekteviet 20. des. 1822 i Vår Frelsers kirke (domkirken). (Kr.a. kirkebok nr. 7, folio 430, nr. 6). Jeg har lagt ut kopi av selve kirkebokinnføringen her:LenkeMvh. RC (rc@heimr.net)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Arne Gransæther

Takk for opplysningene Berit og Robert Chr.Det var fint å få bekreftelse på barnas fødsel for jeg hadde bare sterke indisier fra før på Peter AdolphKopien av kirkeboka gir også opplysninger om yrke og at Abigael bodde i Oslo, ikke i Vinger hos sine foreldre.Jeg har problemer med å tyde noe av det som står i kirkeboka:Fuldmægtig ved Byskriver L.....(Navn på person?), Peter Nielsen, 32 AarJomfrue Abigael Amundsen i Kirkegaden, 27 aarKnudsen ?........ og N. Simonsen, logerende på Stadsminister Ankers LøkkeDecbr 20 de( ..... etter lysning ....) Kongelig bevilling af 18 de Decbr. 1822WigdeHva er det som er strøket over, det er noe med lysing. Var det status å få kongelig bevilling uten forutgående lysing eller tyder det på at dem var slekt?Finnes det muligheter for tilsvarende kopier av kirkeboka for barnas dåp?Med stor takk hilsen Per Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Først (for å være litt pirkete): Jeg ville ikke tatt et Familysearch-treff som en bekreftelse. Dét er vel snarere et spor, - som bør følges i originalkildene, eller i det minste i mer pålitelige avskrifter (som ikke holder som 'bevis').Jeg har ikke mye trening i å tyde disse kråketegene fra denne perioden i denne menigheten, men jeg mener vi skal lese: '6. Fuldmægtig ved Byeskriver Kontoeret, Peter Nielsen, 32 Aar; Jomfrue Abigael Amundsen i Kirkegaden, 27 Aar; Knudsen Kapitaine og N: Simonsen, Logerende paa Stadsminister Ankers Løkke; Decbr 20de; i Kirken; efter (...) Kongel: Bevilling af 18de Decbr 1822; Wexels [presten].'Det var absolutt status å få kongelig bevilling til å gifte seg uten forutgående lysing. Det var i hovedsak embedsstanden og andre fra øvrigheten (eks. storbønder og militære) som oppnådde dette.Du kan dessverre ikke få tilsvarende kopier av kirkeboken for barnenes dåp av undertegnede, av den enkle grunn at jeg ikke har disse (har kun dåp frem til 1823).Mvh. RC (rc@heimr.net)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Nå fant jeg ved en tilfeldighet nok en dtr.:F. 12.7.1823, dpt. 7.11. s.å.: Caroline. Foreldre: 'Fuldmægtig ved Byskriver Kontoeret Peder Nielsen og hustrue, Abigael født Amundsen'.(Folio 125h, nr. 95). [Egne notater: fil 1273]Jeg har lagt denne innføringen ut på samme sted på mine hjemmesider - LenkeMvh. RC (rc@heimr.net)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Arne Gransæther

Takk for flere nye opplysningene Robert Chr. Jeg beklager at jeg ikke har hatt anledning til å svare før nå. Fadderene til Caroline bekrefter at Abigaels søster Karin og hennes mann Niels Simonsen bodde i Oslo. Hvilken menighet tilhørte Ankers løkke i 1820-åra? Hvor i Oslo er det enklest å finne døpte inklusive faddere for Vår Frelsers menighet? Finnes det noe på nett? Finnes det noen oversikt over de som arbeidet ved Byskriverens kontor på den aktuelle tiden (1820-åra)? MVH Per Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Jeg er i farten ikke sikker på om Ankers løkke (delvis?) tilsvarer de gl. Ankerske løkker (hhv. fru Ankers løkker og kammerherre Ankers løkker), som utgjorde store deler av området nord for domkirken og øst for Hammersborg.Bull (”Akers historie”, 1918) skriver om Ankerløkken på s. 315: '[Der blev] da hurtigst mulig (...) truffet foranstaltninger for aa motarbeide epidemien [koleraepedemi i 1833]; det blev aapnet seks lasaretter for byen og to for Aker; byen (med bymarken) blev delt i fire og Aker i tre lægedistrikter (...) En del av Ankerløkken blev indrettet til kirkegaard, og for fæstningens garnison blev det indrettet begravelsesplass paa volden av Prins Carls Bastion; desuten fik man hjælpekirkegaarder ved siden av Gamle Akers kirkegaard og paa Aasebergløkken, ret overfor Oslo prestegaard.'Dette kan vel tyde på at løkken tilsvarer fru Ankers tidl. søndre løkke, nærmest kirken. (Kammerherre Anker var forøvrig Bernt Anker, mens statsministeren var Peder Anker). Disse omtalte løkkene lå innenfor bygrensen. Inntil 1823 (da Garnisonsmenigheten ble utskilt fra Aker) er det imidlertid ikke så mange alternative steder å lete: Vår Frelsers menighet (domkirken) for Christiania og Aker for områdene rundt (inkl. Garnisonsmenigheten, der mange fra 'øvrigheten' generelt gjenfinnes). Bymarken hørte i geistlig henseende til Aker, men mange av kirkehandl. med folk fra løkkene og bymarken finnes hos Vår Frelsers m.Jeg vil forøvrig være forsiktig med å bruke navneformen Oslo om annet enn (gamle) Oslo for perioden mellom 1624 og 1924, da selve byen het Christiania/Kristiania, og alt oppland var Aker. Oslo var rett og slett det nokså lille området som idag er Gamlebyen, og navneformen var i aktiv bruk om denne ’bydelen’ i hele perioden.For tilgang til kirkebøker i selve Oslo, vil jeg anbefale å bruke byarkivet eller Riksarkivet. Der er rikelig med plass og fasiliteter. Kirkebøkene fra Aker, Kristiania og Oslo er knapt påbegynt registrert elektronisk (og tilgjengelig for publikum) – stort sett av undertegnede. Men også f.eks. Tore H. Vigerust tilgjengeliggjør bykilder – se http://www.vigerust.net/ (”Oslos historie”).Jeg tror ikke det er mye kilder på selve byskriveren i Chr.a., men be om katalog B II 6 ved Statsarkivet i Oslo (2122.6/10 i ”Norske Arkivkatalogar”, 1992). Ellers finner du byskriverens ’verk’ både under bytingssaker, i forlikskommisjonen og i prosteretten.Mvh. RC (rc@heimr.net)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Arne Gransæther

Takk for orienteringen. Ved gifte til Abigael og Peter i 1822 var Niels Simonsen forlover og det står at han bodde på statsminister Ankers løkke. Vi får bruke arkivene for å komme videre, men takk for all hjelp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.