Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tor Kvien

[#11133] Flyttelister Sogn og Fjordane

Recommended Posts

Guest Tor Kvien

Jeg har gått gjennom flyttelistene for personer i min gamle hjembygd og ser at de nesten uten unntak står utflytte fra 'gårdsnavn', Bremanger. Har de som har skrevet av flyttelistene forsøkt å modernisere til dagens kommuneinndeling? I så fall burde de ha bedre kunnskap om hvilke gårder/bygder som hører til hvilke kommuner. Hvis ikke burde de holde seg til den inndelingen som fantes på flyttetidspunktet.Slår en f.eks. opp på 'bustad' Bugjerde, står det Bremanger bak, men etter dagens inndeling skal det være Eid, mens på kildetidspunktet er Davik korrekt. Det ville etter mitt skjønn vært korrekt å bruke den inndelingen som var på kildetidspunktet, ellers blir dette helt forvirrende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

I prinsippet er jeg helt enig, i praksis kan det enkelte ganger bli litt vanskelig.Vi registrerer fra arkivsaker, og skal bruke den betegnelsen som gjelder når denne arkivsaken går ut av aktiv bruk. En protokoll kan begynne i Ytre Bø sokn i Manger, være brukt i Hjelme sokn i Herdla, og i prinsippet kan den ende i Øygarden prestegjeld. I en database kan dette bli enda vanskeligere. Dersom vi skal dekke et langt tidsrom kan vi altså risikere at materialet, som gjelder samme sokn, har tilhørt atskillige prestegjeld. 'Kildetidspunkt' kan da være vanskelig, fordi kilden spenner over et tidsrom.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Mitt hovedpoeng er at flere bygdelag er plassert i en kommune/et sogn som de aldri har tilhørt, og heller ikke tilhører idag.Det vil dessuten se rart ut at noen flytter inn til/ut fra, samme kommune i den aktuelle sammenhengen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Jeg oppfatter hva du skriver: 'Dersom vi skal dekke et langt tidsrom kan vi altså risikere at materialet, som gjelder samme sokn, har tilhørt atskillige prestegjeld. 'Kildetidspunkt' kan da være vanskelig, fordi kilden spenner over et tidsrom.'Jeg blir bekymret hvis avskrift av kirkebøker ikke er korrekte i en så viktig og mye brukt database som Digitalarkivet. Da blir jo også historien feil. Vi som bruker Digitalarkivet stoler jo på at avskrift av en kirkebok for et prestegjeld er korrekt, og ikke en tilpasning av virkeligheten ut fra 'bekvemmelighetshensyn'. Det jeg påpeker er at uansett infallsvinkel er det her en faktisk feil. Jeg vil anta at kildematerialet her er påført 'Kirkebok for Davik sogn' (eller hovedsogn)- Inn og utflyttede eller liknende. Jeg nevnte for noen måneder siden at navnet på min salig farmor var feil skrevet i samme kirkebok, og fikk da klart svar at 'slik står det i kildematerialet' - og slikt bøyer jeg meg for selv om navnet fortsatt er feil :=)Samrøret med Bremanger skjedde først i 1964 og jeg kan derfor ikke forstå hvordan det er mulig å lage en feilaktig avskrift for et tidsrom så langt tilbake i tid.Jeg håper at flyttelistene blir korrigert, særlig med tanke på alle de som bruker basen og ikke er kjent med lokale forhold, slik om etterkommerne etter våre utvandrere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R.Sæther

Det er Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane som har rettane til dette materialet, og så vidt som eg har forstått før, har ikkje dei heller særleg mykje ressursar til retting. Kanskje er forklaringa at vedkomande som registrerte dette, ikkje hadde lokalkunnskap, og derfor berre konstaterte at gamle Davik kommune vart slegen saman med Bremanger i 1964, utan å ta omsyn til den nokså lange landstripa på nordsida av fjorden som vart delt mellom Eid og Vågsøy. Men eg er i alle fall heilt enig med deg, Tor, dette er i beste fall svært forvirrande.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.