Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lajla Lindberg

[#11157] Kongsberg

Recommended Posts

Guest Lajla Lindberg

Det skulle være noen med etternavn Cock som bodde på Kongsberg under Sølvverkstiden. Finner det ikke i noen folketellinger. Kan noen hjelpe meg? Noen fra denne slekten flyttet visstnok til Sverige og tok navnet Hane (som betyr det samme som cock på engelsk). Kjenner noen til disse navnene?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Fra diverse manntall har jeg i alle fall disse:1. Hans Koch, f. på Røros ca. 1675, overstiger ved sølvverket i 1711 og 1732.2. Jochim (Hansen) Koch, f. Røros ca. 1680, hauer ved sølvverket i 1711.3. Johannes Henriksen Koch, f.ca. 1750, dreng ved sølvverket i 1765.4. Peer P. Kock, f. Røros(?) ca.1746, hauer ved sølvverket i 1771.5. Ole Peersen Kock, født Røros(?) ca.1747, hauer ved sølvverket i 1771, gift.6. Henrik Henriksen Kok, f.ca.1745, ansatt ved sølvverket i 1805 (gift og 3 hjemmeværende barn). I FT 1801 han kanskje den Hendrik Hendriksen 56 år som var g.m. Anne Mogensdatter?Som du ser kom de fleste (kanskje alle) av denne familien fra Røros. Noen av de ovenfornevnte reiste også tilbake til Røros etter en tid. Hvis du har opplysninger om at noen reiste til Sverige, kunne det være fint med flere detaljer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

For meg, som stammer i direkte linje fra Claus Hansen og Lisbet Hansdatter Koch, var det svært nyttig å se denne listen over ulike Koch på Kongsberg, så jeg tillater meg et par spørsmål for egen regning.Var Hans Koch, 53 år i manntallet for 1701, bror av Adam Koch i det samme manntall? Hva med Eva Koch, gift med David Wetzel, var hun også av den samme familie?En Hans Thomassen Koch døde på Røros 1759, 76 år. Det må altså også ha eksistert en Thomas Koch - av samme familie?Jeg er takknemlig for svar. Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lajla Lindberg

På min fars morside var det en som het Jonas Larsen Hane (1700-1760)gift med Catharina Jeansdtr. Disse bodde i Sverige i området Rangen og Bringsåsen. Jonas' far het Lars Larsen Hane og hans far het Lars Larsen Cock. Han kom fra Kongsberg, men tok navnet Hane da han flyttet til Sverige. Hvem stammer han fra mon tro ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Du bør lese dette: Finne, Henrik Carstensen. 'Finne i vest og Hane i nord.' NST 27 (1980): 321-331. Dvs 'Norsk Slektshistorisk Tidsskrift nr 27.Her står om Haner og Kocker i fleng, både på Kongsberg, i Sverige og andre steder.Med hilsen Arnstein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Jeg har forresten heftet sjøl. Her står bl.a.: 'Lars Kock - sannsynligvis identisk med Lars Larsen på Hassel Øde, sønnesønn av Stuutz Niels Person. Meget tyder på at hans sønn ved samme navn, Lars Larsen returnerte til Sverige ca 1670 og slo seg ned ved Brintåsen i Värmland...osv.Om Stuutz Niels Person: Stuutz Niels Person (Swenske) kom fra Salta (skal kanskje være SALA?)i Sverige, via Falun og Bærum til Kongsberg i Sølvverkets anleggsår 1623. Han hadde med seg sønnen Anders Nielsen, og senere, i 1625, kom også sønnene Lars Bødtger (Swenske) og Olaf Nielsen. Nye opplysninger viser at han sannsynligvis også hadde en fjerde sønn, Hans Nielsen Kock, sikkert yngst av brødrene, nevnt hytteknecht i 1637 og 1639 og Ertzkjører i 1641 og 1642. I 1646 står han i Kirkeregnskapene for Kongsberg kirke som donator til menighetens fattige. Han dro tydeligvis til Røros Kobberverk omkring 1650, hvor han var stiger i 1671 og 1680. Sønnen Hans Hansen Kock var bergeselle på Røros 1671. Denne flyttet tilbake til Kongsberg osv...Han filosoferer rundt navnet Stuut (fra Balitikum?), Hane (Estland?), Hahn, Kukko og Cock, men det er så mye at heftet bør leses.Mh Arnstein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Her står jo mer: Det finnes ved Sala grube i årene 1578-1587 en Per Joenson i Haneberga i Enåker sogn, som på mange punkter passer inn i billedet som far til Niels Person. Han kan ha vært gift med en datter av Matz Stuut, og sønnen Niels kan være oppdratt hos denne. Per Joensons far kalt Joen eller Johan i Haneberga, nevnt 1540 som grubedeleier i Sala grube, og er mulig identisk med den Joen Hendrikson som er oppført i Regnskapene i 1530. Gården Haneberga ved Berga i Enåker, som også er kalt Hanebo, er første gang anført i år 1538...osv...også Stuut Niels' sønner, Anders Nielson og Lasse Nielson finner vi her i 1608-10 (Born og Kopparberg). Den første smeddreng og 'nikkelsvider', og den andre, som på Kongsberg kalles Lars Bødtger eller Swenske, var her hyttedreng og 'solosmelter' og kalles i 1605 for Lasse Finne ..osv...(han antar at Joen var fra Finland)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lajla Lindberg

Hei. Dette var interessant. Hassel Øde var det en gård på Kongsberg (Hassel er nemlig et gårdsnavn like ved Kongsberg grense, i Øvre Eiker kommune)? Skal prøve å få tak i dette bladet. Takk for hjelpen. Lajla

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Biblioteket på Kongsberg har antakelig NST. Mh Arnstein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kenneth Talmo

Hei Lajla - Den Hassel gården som nevnes i et av Arnstein Rønnings innlegg - Hassel Øde - er trolig i Sandsvær og ikke i Øvre Eiker. Gårdsnummer 131 i Sandsvær er Hassel, og gården vil du finne omtalt i Olav Saatvedt sine bygdebøker for Sandsvær, uten at jeg har noen formening om at personer du lurer på i dette temaet er omtalt der.mvh Tor Kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

...jeg skulle ha tatt med noe mere her: Nye opplysninger viser at han sannsynligvis også hadde en fjerde sønn, Hans Nielsen Kock, sikkert yngst av brødrene, nevnt hytteknecht i 1637 og 1639 og Ertzkjører i 1641 og 1642. I 1646 står han i Kirkeregnskapene for Kongsberg kirke som donator til menighetens fattige. Han dro tydeligvis til Røros Kobberverk omkring 1650, hvor han var stiger i 1671 og 1680. Sønnen Hans Hansen Kock var bergeselle på Røros 1671. Denne flyttet tilbake til Kongsberg (dette skrev jeg den 10., men det står videre:) 'Denne flyttet tilbake til Kongsberg efter 1680 (Gyldenløvefeiden) med sønnene Jochum Kock og Hans Hansen Kock. Sistnevnte ble på Kongsberg vekselvis kalt Kock og Schwed, slik vi erindrer at også Anders Finne ble kalt Schwed i sine yngre dager. Han hadde en sønn, Johannes Kock, døpt 1706 i Kongsberg kirke, og en datter, Anne, døpt 1703. Fadder ved hennes dåp var en Johannes Kock, som neppe kan være andre enn Johannes Hane Finne.'Jeg tar med dette, da det ser ut til at det er noen av disse som er nevnt i innlegget til Knut Bryn.Mh Arnstein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.