Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arne Solås

[#11165] Sider som forandrer seg.

Recommended Posts

Guest Arne Solås

I tema 11162 legger jeg inn en link fra DA som viser til 3 gårder og 2 plasser i Nordfron presetgj. og Kvikne sogn. Siden blir værende så lenge at temaets forfatter får sett den, men da jeg noe senere (ca. en time) klikker på linken, så viser den beboelsen på en annen gård. Dette har jeg også sett en gang før.I dette tilfellet spiller bortfallet av den rette siden liten rolle, siden personen det ble spurt om ikke var å finne på noen av disse gårdene, men ofte gir jo informasjonen gitt ved en slik link et godt grunnlag for videre søk av andre som vil hjelpe, og da er det jo beklagelig at den ikke er konstant.Jeg er ikke datakyndig nok til å forstå hva som skjer, men du har vel en god forklaring på dette også, Jan ;-)Mvh. Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Det kan eg nok. Det har set slik at når du søkjer i landsomfattande søk vil du oftast få tilslag på svært mange personar. Bår du søkjer vidare må servaren min vita kva personar du hadde funne i første søk. Lista over desse personane, som kan bestå av 10.000-vis av nummer, lagrar eg på servaren. Men for at disken min ikkje skal bli fylt opp med slike lister, brukar eg dei om att. Om du er borte frå maskinen t.d. ein time, eller du legg ei slik liste som bokmerke, vil nokon andre ha brukt lista ommatt, og du kjem inn på feil stad. Denne lista er i bruk når du søkjer i landet og i den første lista du får fram som viser personar eller gardar. Denne nyttar det ikkje å bokmerka, av grunnar som er nemnde ovavfor. Om du såå trykkjer deg vidare inn på ein person eller gard, går det fint. Då har du frigjort deg frå denne foranderlege lista.Vonar dette var nokonlunde forståeleg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Mange takk for et godt svar på mitt spørsmål, Jan.Dette var jeg jo ikke klar over, og vil i fremtiden unngå å bruke linker tilsvarende den jeg brukte, og heller skrive inn hvor opplysninger jeg ønsker å formidle, kan finnes.Det er sikkert flere enn meg som har blitt lurt av disse 'løpske' sidene, så det var fint med en forklaring.Mvh. Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anette Skogseth Clausen

Til Arne Solås,Vi mottar feilmelding på e-postadressen du har oppgitt. Vær vennlig og bekreft din korrekte adresse til digitalarkivet@uib.no Temaet står i fare for å bli fjernet om vi ikke mottar en bekreftelse innen en uke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Kanskje eg skal forklara korleis kontroll av e-postadresse føregår. Når nokon legg inn eit nytt tema vert det samstundes sendt ein epost til forfattaren. Om det då er feil adresse vil denne epost bli sendt attende til oss, som feilmelding. I prinsippet fjernar me då temaet. Den vanlegaste feilen synest å vera at folk ikkje skriv heile adressa. Hos Arne manglar t.d. .net i adressa hans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.