Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Gitte J. Martinsen

[#11217] Franzoser, -hva er det?

Recommended Posts

Guest Gitte J. Martinsen

Hei.Noen som vet hva slags sykdom dette er? Kom over det i årene rundt 1850-1900. -mvh Gitte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Jeg mener det er en kjønnssykdom, men vet ikke hvilken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Glemte å føye til at det uten tvil var syfilis.Sikkert fra den østerrikske komponisten Franz Peter Schubert (1797 - 1828), som pådrog seg dette som 26-åring.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gitte J. Martinsen

Hei igjen, og takk for hjelpen.Det gikk raskt!!Hilsen Gitte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Og er Franzoser det samme som Radesyke,har altid trodd det? Kan føye til at det første sykehus i Flekkefjord ble bygd for å avhjelpe den omseggripende Radesyke. Sig ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Radesyke skal og være det samme som syfilis etter det jeg vet.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

I Norsk Hist. Leks. er 'franzoser' også benevnt som 'frans-sott og 'fransros'.Om 'Ratesyke' (dansk radesyke) står følgende:Smittsom sykdom som særlig var kjennetegnet ved ondartede sår, og som i realiteten visstnok som regel var gammel (tertiær) syfilis. R. var utbredt, særlig på Sør- og Sørvestlandet, fra begynnelsen av 1700-tallet til 1840-årene.I Telemark er r. kalt fillesjuke. R. ble blandet sammen med spedalskhet, og ordet er ofte brukt ensbetydende med det.Første ledd i r. er rata/raten, adj., dårlig, ond. Betegnelsen er forklart med at sykdommen hadde n uheldig innvirkning på sinnelagetArne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Det står ikke noe om opprinnelsen til navnet Franzoser? Undrer meg på om jeg har funnet på opprinnelsen selv...En interessant side når det gjelder diverse 'gamle' sykdommer : http://home.online.no/~fndbred/sykd15.htmmvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Syfilis kom til Europa frå Amerika, og vart først oppdaga i Napoli, i 1495, medan Napoli var hærsett av ein fransk hær, der det også var mange spanske leigesoldatar. Ein reknar med at det var desse som hadde med seg sjukdommen. Hæren trekte seg nordover og syfilis breidde seg svært fort langs ferdavegane i Europa. På 1500-talet fanst det ei rekkje namn for sjukdomen. Ei gruppe slike namn tok utgangspunkt i kvar ho kom frå. Sjukdommen vart i somme land kalla Napoli-sjuka (frankrike: Mal de Naples), i andre franskesjuka (mal frances i Italia t.d.). I Tyskland vart namnet Gallische Krankheit brukt. Og då er ikkje vegen lang til franzosen, som vart brukt i Danmark/Norge. Men det blir også påstått et skottesjuka vart brukt hos oss. Det er rimeleg nok, kontakten mellom Vest-Norge og Skotland var betydleg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Nei, det står ikke noe om opprinnelsen, men det vises til ordet 'ros', og etter et oppslag der finner jeg kun: (som den 3. betydning av ordet) 'Ros, Syfilis. Betegnelsen var brukt iallfall på 1700-tallet.'Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Thee Danielsen

På tysk betyr Franzose 1) franskmann og 2) [forkortelse for] Franzosenkrankheit, “franskesyke”. Det siste var i lange tider ensbetydende med syfilis. Opprinnelig går denne betegnelsen tilbake på italiensk ‘mal[e] francese’, “fransk lidelse”, fordi sykdommen ble tillagt de franske soldatene som under Charles VIII (1483-1498) prøvde å erobre kongeriket Napoli. Hele felttoget var totalt mislykket, og det stigmatiserte i tillegg franskmenn gjennom århundrer. Sykdommen kalles også — interessant nok fra et irsk synspunkt — ‘malattie celtiche’, “keltisk sykdom” (eller kanskje man heller skal oversette dette flertalsuttrykket med “keltiske onder”) da italienerne betraktet fransosene (jfr. en eldre norsk betegnelse på franskmenn) som et keltisk folk (hvilket de jo for så vidt var før Cæsar innledet sine gallerkriger. Selv på tyrkisk heter syfilis ‘frengi’, jfr. ‘frengî’, “[katolsk] europeer”, dvs i praksis “franskmann”, en assosiasjon som går helt tilbake til korsfarertiden og ble overtatt fra arabisk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Thee Danielsen

Nå ser jeg at Jan Oldervoll allerede har lagt inn en helt ut tilfredsstillende tolkning. Beklager, jeg var nok litt for seint ute.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Her sitter jeg i Frankrike (taler tysk) og tenkte ikke så langt!Begge innleggende var jo svært utfyllende så det var interessant lesestoff.Apropos Ros, så var vel det en annen hudsykdom. Den ble vel muligens blandet sammen med Franzoser/Radesyke pga hudsår. Likeledes som Radesyke ble også blandet sammen med Lepra.Jeg har sett i ordboka mi, men finner ikke Ros. Mener bestemt at jeg har lest ett eller annet sted at det var en smittsom hudsykdom som ikke hadde noe med syfilis å gjøre.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jorunn Olsen

Kaster meg inn i debatten, er Ros det samme som Rosen? En hudsykdom det også som før i tiden kunne være meget alvorlig sykdom å få.MVH. Jorunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Som dere ser, så viste jeg kun til den 3. betydningen av 'Ros'. De to andre er 1. : Rosen (erysipelas), og 2. : Ødem; leggesår, jfr. fotros.Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Thee Danielsen

Syfilis ble nok i eldre tider blandet sammen med flere sykdommer som da allerede var kjent — og fryktet — slik som spedalskhet og kopper. På irsk heter nemlig syfilis ‘bolgach fhrancach’, “franske kopper”! Erysipelas (gr.) betyr for øvrig “rød hud”, altså rosen (med stivnet bestemt artikkel liksom i bokmål ‘verden’ i motsetning til nynorsk og tysk), og kan vel karakteriseres som ganske “godartet” sammenlignet med de andre nevnte sykdommene. Første ledd i radesyke/ratesjuke vil jeg nok tro har noe med ‘forråtning’ å gjøre. Syfilis heter på arabisk zuharî, eg. “som har med planeten Venus å gjøre”, i praksis snarere med den romerske kjærlighetsgudinnen Venus (som svarer til gr. Afrodite, jfr. afrodisiakum). Den arabiske roten betyr egentlig å “skinne; stå i blomst”; det kan de nok banne på de som fikk sykdommen. Syfilis framstår som den veneriske sykdommen par excellence i før-moderne tid med et utall av lokale betegnelser.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gitte J. Martinsen

Hei alle sammen.Dette var mye fin lesning. Jeg takker for dette.Hvis man går svanger mens man har franzoser, kan dette overføres til barnet da? Noen som vet noe om akkurat det? Mvh Gitte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.