Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arne Bråten

[#11400] Lars Olsen på Stomperudlykkjs, Galterud, Sør-Odal - fra Ringsaker (Hedmark)?

Recommended Posts

Guest Arne Bråten

Jeg har stort sett brukt bygdebøker som kilder for å finne slekta. I bind V for Sør-Odal står det mye om slekta mi. Bl a om Stomperudlykja og Lars Olsen født ca 1743 som ble omtalt som skomaker fra Ringsaker. Slekta videre nedover er Sigrid Larsdatter 1778, Lars Olsen 1806 (til Mekkelstun), Marte Larsdatter 1844, Ole Amundsen Granli 1882, Jenny Granli 1924 (gift med Torbjørn Bråten). Kan noen hjelpe meg videre med hvor jeg kan finne noe om Lars Olsen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Kari Ulven Vilhelmsen

Hei Arne ! Her må du nok innhente noen flere opplysninger om Lars. Du må nok innom kirkebøkene. Vielsen til Lars,for å se hva han kalles der. Navnet på alle barna er fint å få med,de holdt sikkert på tradisjonen med oppkalling etter besteforeldrene.Det finnes 4 Lars Olsen f i Ringsaker 1742-3-4, men å finne ut av hvem av dem som havnet i Sør-Odal er ikke like lett. Dødsfallet til Lars kan også være et spor, hvis han nevnes med nøyaktig alder, kan du få en pekepinn om når på året han er født. Du er jo så heldig at du bor i Oslo, med Riksarkivet i nærheten. Lykke til! Else Kari

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mona Årnes

Hei. Et lite tips. Odal Slekshistorielag har masse opplysninger og er hjelpsomme og flinke til å svare. Pål Evensen er leder palev@c2i.net Lykke til. Hilsen MONA

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Bråten

Hei! Takk for tips. Du har med dine opplysninger begrenset søket. Noen av de opplysningene du nevner som mulige spor har jeg, men ikke så mange. Dette er nok et 'tilfelle' jeg må jobbe litt med skjønner jeg. Har du opplysningene dine fra kirkebøker eller bygdebøker? Kanskje det var en skomaker der? I bygdebøker er det kanskje denne type opplysninger - som et spor å sjekke ut. Hilsen Arne Bråten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Bråten

Hei begge to! Det forrige svaret mitt var til Else Kari Ulven Vilhelmsen, og mens jeg holdt på å skrive det kom det også tips fra Mona Årnes. Takk til deg også! Mvh Arne Bråten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Kari Ulven Vilhelmsen

Hei igjen Arne! Mine opplysninger er fra kirkebøkene. Ringsaker har dårlig med bygdebøker. Kun Veldre og Brøttum sogn er dekket, og de bygdebøkene er så som så, omhandler i meget liten grad andre enn 'sjølfolket'. Else Kari

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Hei Arne, det finnes en Lars Olsen f. 1742, Ringsaker, en i 1743 og to i 1744. Ikke så lett å finne den riktige. Hans Myhre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Hei Lars, den ene Lars Olsen f. 1744 på Sougseie kan glemmes, han døde 1746. Dermed er det tre igjen. Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Hei igjen Lars, den andre Lars Olsen f. 1744 på Bierche er også på samme sted i 1801. Da gjenstår disse:1)Lars Olsen dpt.3/3-1743 Steenseie:Ole Olsen og Lisbet Hansdatter.2)Lars Olsen dpt.10/6-1742 ?:Ole Johansen og Anne Larsdatter. Det er 3 stk. f. i 1745, den nærmeste andre veien er f. 1737. Hans Myhre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olaf Rønneberg

Jeg ville ikke stole fullt og helt på bygdebøkene hvis jeg var deg.I 1989 sendte jeg et brev til daværende formann i historielaget, Olav Mangseth, hvor jeg påpekte en del feil ved Sør-Odal bygdebok.Jeg siterer et avsnitt:Bind III, side 175. Øverst på siden står det: Lars Olsen g. 1768 med Kari Andersd. De var begge på Nust da de giftet seg, men han var skomaker fra Ringerike. På side 97 i bind V (Stomperudlykkja) står det: 'Lars Olsen ca. 1743 - 18? er kallt skomager fra Ringsaker da han ble g. 1768 med Kari Andersd. De var begge på Nust i 1768. De flyttet i 1777 årene til Linnes u. Fresvoll o.s.v. Her må det være en sammenblanding da barna de to parene fikk er helt forskjellig.Jeg vet at det er tatt inn diverse rettelser i siste bind av Sør-Odalsbøkene, men jeg vet ikke om mime kommentarer har kommet med.Av mine notater ser jeg at Dragon Lars Olsen Diisen ble gift 1775 med Anne Olsdatter Frisvold, og jeg har en mistanke om at dette paret kan være foreldre til din Sigrid.Her må du grave deg ned i kirkebøkene for å ble sikker.Med hilsen Olaf.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Evensen

Hei. Jeg har sjekket litt omkring disse personene. Lars og Kari ble ved trolovelsen 17 Post Trin 1768 oppført slik: 'Lars Olsen Niust med attest fra Hr. Ancher paa Ringsager, og Kari Andersd. ibid. Caut: Gunder Fudsker, Thor Borgen'. Ved vielsen 8 uker senere står det 'Lars Olsen Skoemager fra Ringsager og Kari Andersdtr Niust'. Lars og Kari bodde i 1801 i en plass under Stomperud. Der er ingen av deres eventuelle barn nevnt i 1801.Men så kommer det store spørsmålet: hvilke av ekteparene Lars og Kari/ Lars og Anne er foreldrene til Sigri Larsdatter. I 1801 er ei Sigrie Larsdtr på 22 år bosatt i Kroksrudholen (Sør-Odal bind 4 s 489) sammen med mora Anne Olsdatter, som forøvrig er enke da. Noen annen passende Sigri Larsdtr er ikke nevnt i Odalen (Strøm) i 1801. Hvis dette er den rette Sigri, noe det skulle være liten grunn til å tvile på, er det altså dragon Lars Olsen på Disen og Anne Olsdatter fra Tøstenstuen Fresvoll født 1747 som er foreldre til Sigri som senere kommer til Stomperudlykkja. Sigri hadde forøvrig ei eldre søster Lisbet f 1775 (oppkalt etter mormor), Ola f ca 1780, og Lars f 1790.Det er ikke så rart det er blitt enkelte feil i bygdebøkene med slike pussige sammentreff. Sigri og mannen Ola Olsen kom altså til en plass som tidligere ble brukt av en mann med samme navn som far til Sigri! Ikke noe spesielt unikt kanskje, men en skal huske på at ved barnedåper på den tida er bare far til barna nevnt ved navn. Mor blir bare nevnt når hun ikke er gift med barnefaren. Heldigvis var det mulig å konstatere dette med rimelig sikkerhet ved å bruke folketellinga i 1801, og sammenholde dette med bygdebøkene. Det viser seg nok en gang at en ikke skal stole 100 prosent på bygdebøkene. Mvh Pål

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Bråten

Hei alle sammen! Takk for velvillig hjelp. Jeg er klar over at bygdebøkene ikke er til å stole helt på, men de har vært til god hjelp for å komme igang. Nå har jeg fått gode tips som er til stor hjelp for videre undersøkelser. Mvh Arne Bråten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olaf Rønneberg

Til Arne Bråthen! Lykke til videre. Formoder at du kommer tilbake til dette tema i dette forum hvis du mot formodning kommer til at Lars Skomaker var en av dine forfedre.Til Pål Evensen! Jeg er enig i at det mange ganger må være vanskelig for forfattere av bygdebøker å få de rette menneskene på rett plass.Til dere med kunnskap om Ringsaker! Håper dere lar høre fra dere hvis dere har/finner flere opplysninger om Lars Olsen Skomager. Jeg er nokså sikker på at han er en av mine forfedre.Med hilsenOlaf Rønneberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.