Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Trond Kaasin

[#11404] Nyhus og/eller Slaata i Bø ( Telem.). Halvor Erikson

Recommended Posts

Guest Trond Kaasin

Hei alleHar begynnt å få et ganske velfylt slektstre men noen ganger stopper det opp. Bøsoga har jeg ikke hatt tilgang til og der finnes trolig svaret.Halvor Erikson f. ca 1810 i Bø har jeg få spor etter. Skal ha kommet fra eller bodd på Slaata eller Nyhus i sannsynnligvis Bø. Har noen noe spor eller opplysninger om han ???. Han var gift med Ingebjørg Eilevsdotter Hvaala.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gro Berit Sternang

Så langt klarar eg ikkje å finne noko på Halvor Erikson i Bøsoga. Eg har prøvd å lesa både på Nyhus og dei ulike gardar el. plassar med Slåttanavn. Men sjølvsagt kan noko ha gått meg forbi.Eg reknar med at du har funne dei i 1865 tellinga, for det er vel dei vi finn under garden Moen. Og at Ingebjørg mest truleg er frå Lunde, stemmer det? mvh Gro Berit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Hei GroJa, det er samme Halvor vi snakker om. Hans hustru Ingebjørg var datter av Eilev Jørgensen ( Skaardal) og Mari Gunnulvsdotter. Ingebjørg linja har jeg god kontroll på vidre mens Halvor Erikson er en NØTT. Navnene Nyhus og Slaata er hengt på Halvor er nevnt i gamle slektspapirer jeg har overtatt , uten at jeg kan gjøre skikkelig rede på disse. Kan det være at Bøsoga ikke er riktig sted. Siden hans kone linje kom fra Hvaala og Skaardal skulle kansje være en mulighet for at hans foreldre kom fra Lunde ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Fra Bø kirkebok nr. 5.Ingen Halvor Eriksen er født i Bø i 1810, men i 1811 er det to(tre?) kandidater:Halvor, født 27.mai, foreldre: Erich Halvorsen Grini og Anne Christiansd.Halvor, født 19.juli, foreldre: Erich Halvorsen Mørkholt og Anne Haraldsd.Det er også enHalvor, født 15. aug, foreldre Halvor Halvorsen Slaatta und. Erichsteen og Asloug Torkelsdatter. En av fadderne heter Ingeborg Nyehuus.Kanskje Eriksten er blitt forvekslet med Eriksen?Hilsen Laila Kornstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

PS. Nyhus er en plass under en av Erikstengårdene. Se FT 1801. Asloug Torkilsdatter tjente da på Nyhus.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Ja ha. Tusen takk Laila.Dette begynner å flaske seg. Her finner vi navnene Nyhus ( plass under Eriksteen) I kirkeboken står navnet Slaata ( uten at vi vet mer om det navnet): alle indisier peker mot denne Halvor.Slaata som var tilført navnet Halvor Halvorsen er en nøkkel her. Men det gardsnavnet finner jeg kun for Telemark i 1865 tellingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

LailaVar det slik at Slaata var en plass under Erikstenmvh Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

I 1801 var Slaatta en plass under nordre Erichsteen. En Halvor Halvorsen bodde på den delen av nordre Erichsteen som het Skrigerud. Han hadde en ugift sønn som også het Halvor Halvorsen, og som var 21 år da.Under Søndre Erichsteen var det en plass som het Nyehuus. Kona der het Ingebor Olsdatter, og er ant. fadderen i 1811.Under Midgaarden Erichsteen var det også en plass kalt Nyehuus, og det var der Asloug tjente i 1801.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Her er det mye som tyder på at vi kunne vært på sporet.MEN; Det som forvirrer er etternavnet Erikson. Jeg er etter søk funnet en Halvor ERIKSON i 1865 i Bøe under Lunde sogn og Moen gard.Kan han ha forenklet etternavnet fra Erichsteen eller er vi likevel litt på villspor p.g.a tilfeldigheter. Er det likevel Erikson ( Eriksen)og en av de andre kandidatene du nevnte, Laila. Nesten rart i og med du fant Nyhus og Slaata som plasser under Erichsteen. Nyhus navnet kan og ha en tilknytning til Lunde??Slik er vel slektsgranskning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Det finnes en Erik Halvorsen ( 15 år i 1801)Sønstebø far: Halvor Eriksen . Logisk at Erik igjen døpte sin sønn Halvor. Kan denne Erik Halvorsen være en av de andre kandidatene nevnt av Laila.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gro Berit Sternang

Eg finn fortsatt ingen ting i Bøsoga, men!!!!!!Familysearch: Halvor Eriksen g 9 jun 1837 m Ingeborg Ellevsdr. Far til Halvor: Erik Halvorsen. Kanskje det kjem fram noko meir i kyrkjeboka her?Trur eg vil sjekke meir på denne Halvor f 27 mai 1811, foreldre:Erich Halvorsen Grini og Anne Christiansd.Norsk stedsfortegnelse 1972: Grini er gard i Lunde, Slåtta finnst både i Lunde og Svenseid, Hvåla (Hvålen) er i Svenseid. (Svenseid ligg mellom Bø og Lunde). Nyhus er gard i Ulefoss. Alle desse høyrer inn under Nome kommune idag, men det ser ut som Lunde gjekk under Bø Prestegjeld i 1801. Ulefoss trur eg høyrde inn under Holla i 1801 ( eg er usikker på desse grensene). Om det finnst egne Bygdebøker for Lunde veit eg ikkje, men eg trur det. mvh Gro Berit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Ja det er den Halvor Eriksen du finner på family search ved hjelp av bryllupsdatoen. Og farens navn Erik Halvorsen stadfestes. MEN:Fant under garden Nordre Grini i Lunde:Erik Halvorsen (f.1773-Sanden,Holla,) g. 15. Aug. 1805 med: Anne Christiansdatter (f.1786-Heisholt Vestre,Holla) Barn: Som barn 4 finner jeg: 4 Halvor Eriksen g. 19. Nov. 1836 med: Kjersti Saamundsdatter Skordal (f.1817;)Da er det ikke denne familien. Halvor skal altså være gift med Ingebjør Eilevsdotter Hvaala.Da har vi igjen Mørkholt ??.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Bjørn Darrud

Dette har du kansje fra før?:Iflg Olav Sanna - 'Lunde herad med Flaabygd' side 128: IV Ingebjørg f 1811 g 1836 m Halvor Erikson Nyhus, Bø, seinare Slaatta. Barn: A) Eilev Ova, B) Harald Omland, Dr. dal C) Gunnulv Stigen 1g m Marken L. Kjellemo. sj. Nordadal-Flb. 2g gm Kari O. Ajer, far O. Person D) Anne f. 1837 d 1916 gm Gunleik N. Brukaasa seinare Vipeto, Holla, d 1917, 73 år E) Mari gm Jon Berntsen Bua kfr Bjerva VI og Nordadal-Flb IX

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Bjørn Darrud

I Bøsoga I s 412 er en mulig kandidat.Halvor Knudson Tveiten 1736 - 1811 g 1758 m Margit Tollefsdtr hadde Erik i 1766. Erik er nevnt i FT 1801 på Tvedt i Bø sammen med foreldrene sine. Mer vet jeg ikke om han. Kanske en av kandidatene som er nevnt og eliminert allerede?Det er vel bare en kikk i kirkeboken/skifteregisteret som kan avsløre dette?Mvh Ole Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Takk for hjelpen Ole Bjørn, Laila og Gro.I følge kirkebøkene som Laila slo opp i står vi tilbake med:Halvor, født 19.juli, foreldre: Erich Halvorsen Mørkholt og Anne HaraldsdVi har 2 stk Erik Halvorsen hhv 15 år fra Sønstebø og 18 år fra Tvedt fra folketellingen i 1801. Ingen av disse har på dette tidspunkt kobling mot Mørkholt. Men det kan ha skjedd senere ???.Erichsteen har jeg lagt på is.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gro Berit Sternang

Erik Halvoren frå Sønstebø: hadde ein son Halvor, men Bøsoga seier han er f i 1828.Erik Halvorsen frå Tvedt (Tveiten): står som 18 år i folketell, men i Bøsoga f 1766. Foreldra står reg. med mange barn, siste er født 1777. Det står ingen ting kva som vidare har skjedd med denne Erik. Kan folketell. vera feil tru, kven veit.Når det gjeld Mørkholt så får eg ingen ting ut av det heller. Hadde desse bøkane endå hatt eit navnereg.Kven er forloverar ved dette giftemålet i 1837 tru? Helsing Gro Berit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Tid har gått og fant ut at jeg fikk oppdatere situasjonen her. Etter gjennomgang og kildefunn står vi igjen med:Halvor Eriksen født 14 juli 1811. Hans foreldre Erik Halvorsen, Mørkholt og Anne Haraldsdatter. Kilde Bø m. side 243 post 46.Så var det videre da. Erik Halvorsen ?. Ledetråd er Mørkholt. Men er vanskelig å følge i dette tilfelle. Men synes å se folk fra Nordbø i Bø som faddere. Guri i Nordbø fremgår klart.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gro Berit Sternang

Har du funne vielsen til dette paret?Gro Berit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gro Berit Sternang

Vielse: LenkeØverst til høgre, på høgre side. Erich Halvorsen Tvedt og Anne Haraldsdtr. Slaatta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Grattis. Takk. Fint du fant vielsen. Vi hadde vel strengt tatt bare denne kandidaten.I ft 1801 var det 2 kandidater , 15 og 18 år (15). Den ene fra Sønstebø, var funnet gift med navngitt jente, mens den på Tvedt kunne ikke kobles til noen. Og med din tolmodighet fikk vi gjennombrudd. Sporet Mørkholt var noe forvirrende, men han har vel vært innom her på en eller annen måte...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Og jeg finner Erik Halvorsen Tvedt sin fødsel i Bø MiniLenke19 juli 1783. Folketelling riktig. Mangler med riktig navn i Bøsoga. Folketelling riktig...Trond Kaasin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Bjørn Darrud

Heidersom jeg tolker konklusjonen korrekt er Erik sønn til Halvor Knutson og Margit Tollevsdtr på Tvedt/Tveiten slik som jeg foreslo som mulig alternativ i innlegg (14). Bø-soga er åpenbart feil mhp fødselsåret til Erik, som er 1783 (ikke 1766).Det kan her nevnes at Bø-soga er feil mhp fødselsåret til Åshild også. Hun er født 1770 (ikke 1773).Videre bør det nevnes at opphavet til Eriks mor, Margit Tollevsdtr er forsøkt løst her i innlegg 14671: LenkeMvh Ole Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Hei Ole BjørnJoda du var tidlig ute med en riktig hypotese.!! Det tok litt tid før vi fikk sjekket ut kirkebøkene.1766 og Erik er jo klart feil, hvis ikke det finnes en Erik d.e.Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Bjørn Darrud

Hei igjenBøsoga tar feil på et annet punkt også når det gjelder denne familien. Eriks bror Knut påstås å ha giftet seg på nytt og flyttet fra bygda. (Bind I side 412 og 407).Knut var gift med Guri/Guro Halvorsdtr Tveitan (født 3.8.1759). De hadde Halvor (1787) og Tollev (1789) sammen. Tollev er født på Lovald i Bø.Knut dør på Lovald 9. april 1790, 31 år gammel.Enken Guri/Guro Halvorsdtr gifter seg igjen 8. juni 1796 i Bø med Olav Gunnarson Brekke. De bosetter seg på Brekke nedre i Seljord.Barna Halvor og Tollev ble delt. Guri/Guro har med seg Tollev til Seljord, mens Halvor ble fostret opp hos besteforeldrene på Tveit i Bø.Kfr også Seljordsoga IV side 169.Mvh Ole Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.