Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torleif Odland

[#11405] Hordaland, Ole Erichsen, Myster.

Recommended Posts

Guest Torleif Odland

Ole Erichsen Myster nevnes død 1763 (Festo Ascens Christi) 66.år. Han nevnes her som Ole Møxter. Han må då være fødd rett før 1700. (1697). I noen gamle notater jeg har arvet, nevnes hans far ved navnet Erich Nielsen Møster og kona med navn Dorete Johannesdatter Leiren. Jeg kan ikke finne noen av disse to personene gravlagd ved Stamnæs, og spør derfor, er disse opplysninger feil? eller har jeg bare oversett noe? Mvh. Torleif Odland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håvard Hjorteland

Jeg vet ingenting om når disse personene døde, men dette er vel en bekreftelse på det du trodde? (Manntal 1701 for Søndre Bergenhus amt)Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Eide

Det er trolig disse som er nevnt gravlagd i Stamnes sokn, Haus p.g . Alderen passer jo bra med manntallet i 1701.3297 Dom: 17 p: Trin: Stamnæs Erich Møgster 72 aar 2 Maa: m 17414799 Festo Ascens. Christi Stamnæs Mand Ole Møxter 66 Aar m 1763Mvh. Geir Eide

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Aasheim

Ættebok for Stamnes sogn (Vaksdal bygdebok III) sier følgende på s. 212:1694 bygslet Erik Nilsen halve bruket Myster/Møgster Faren Nils Eriksen hadde trolig den andre halvparten. Begge er nevnt brukere i 1701.Erik Nilsen nevnt fødd 1669 og død 1741. Gift 1697 med Dordi Johannesdtr. Leiro (s. 197 i samme bok) Ikke nevnt fødsel eller dødsår.Barn: a) Ole Eriksen (1699-1763) Din person. Gift 2 ganger. Flere barn i begge ekteskapene. b) Synneve fødd og død 1702. c) Synneve (1703-1706) d) Johannes fødd og død 1706. e) Johannes (1707- )Se videre i samme slektsbok.Håkon Aasheim

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Takker så meget for hjelpen. Til Håkon Aasheim, hvem har skrevt ætteboken for Vaksdal? Mvh. Torleif Odland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Nå lurer jeg her om min rekke er gal eller om det var to personer som het Ole/Olav Erikson Mynster. Jeg fikk dette i forige uke av en som skrev det av fra bygdeboka. Har han tatt feil far til Olav Erikson? mvh Kjellaug 1. Synneva Olsdtr Myster was born in 1741 in Stamnes, Hordaland and died in Sedalen, Bruvik. 2. Olav Eirikson Myster was born in 1699 in Stamnes, Hordaland and died in 1763 in Stamnes, Hordaland. 3. Anna Johannesdtr Ådna was born in 1705 in Arna, Hordaland and died in 1741 in Stamnes, Hordaland. 4. Eirik Eirikson Myster was born in 1699 in Stamnes, Hordaland and died in 1741 in Stamnes, Hordaland. Generelle notater :Myster bnr. 3, Stamnes sokn. 5. Dordi Johannesdtr Leiro was born in Stamnes, Hordaland and died in Stamnes, Hordaland. 6. Johannes Mikkelsson Boge . 7. Brita Jensdtr Myster was born in Stamnes, Hordaland. 8. Eirik Knutsson Myster was born in 1609 in Stamnes, Hordaland and died in Stamnes, Hordaland. 10. Johannes Olsson was born in 1632 and died in 1700 in Stamnes, Hordaland. 11. Synneva Olsdtr , died in 1701 in Stamnes, Hordaland. 12. Mikkel Ørjansson Romslo was born in 1644 in Romslo, Haus sokn, Hordaland and died in 1698. 14. Jens Rasmusson Myster was born in 1646 and died in 1708 in Stamnes, Hordaland. 15. Karen N.N. Myster , died in Stamnes, Hordaland. 24. Ørjan Mikjelson Romslo was born in 1604 in Romslo, Haus sokn, Hordaland and died in Romslo, Haus sokn, Hordaland. 25. Brita N.N. Romslo , died in Romslo, Haus sokn, Hordaland. 28. Ramus Pederson was born in 1601 and died in Stamnes, Hordaland. 29. Anna N.N. , died in Stamnes, Hordaland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland

Dordi Johannesdatter Myster f. Leiro er ikke nevnt som gravlagt i Haus prestegjeld. Det jeg imidlertid vet er at hun lever i skiftet etter sin mors halvsøster(tante)på Berge i Evanger i 1723. Mvh. Kenneth Bratland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland

Til Kjellaug: Den godeste Synneve Olsdatter Sædalen, født Myster er født ca. 1761 og ikke 1741. Jamfør alder i folketelling 1801 og at hun får siste barnet Kari i 1802. Hun kan da umulig være mor i 1802 når hun er født i 1741. Imidlertid er hun datter av Ole Eriksen Myster (1699-1763) og kone nummer 2 Kari Johannesdatter Kallestad, som ble gift i 1742. Mvh. Kenneth Bratland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Ja her kom det mange gode opplysninger frem. Til Kenneth: Har du noe navn på Ole Møxter sin første kone? I de papir jeg har overtatt, har en forlengst avdød person bl.a. gransket denne siden av min familie like etter krigen.(1950)Han har notert Kari Johannesdtr. Kallestad f. til 1720. Så var det denne Erich Nielsen Møxter, hans kone er da Dorete (Dordi) Johannesdatter Leiren. (Leiro) I de gamle notater jeg har fortelles der at Ole var oppkalt etter oldefaren på morsiden, som også var fadder, og som omkom året etter.Jeg grubler litt på hvor disse opplysninger kommer fra. I mine papir er Ole eller Oluff døpt dom.judica som skulle bli 5.søndag.i faste 1699. Mvh. Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Synneve Olsdatter Sædalen f.ca. 1761.Hennes navn nevnes ikke i mine gamle papir som datter etter Ole og Kari. Jeg har følgene barn nevnt: a. Anne f.1743, oppkallt etter Ole sin første kone. b.1744 Erich, dpt.13.p.Trin D.grf. 20.p.Trin 10.d.gammel. c.1745.Knud dpt. 'Festo Mich.= 29.sept. d.1747 Martha gravf. dom Epiph= 6.jan 1762 14.år gammel. e.1754.Maritha, dpt.Epiph.Gravf. 27.8.1756, 2.år 4.mnd og 14.dg. f.Maria nevnes døpt 25.mai årstall ikke nevnt. g.1756. dødfødt gutt 27.aug. h.1758. Martha dpt. 27.aug. i.1760.Brithe dpt. 3.juli j.1761.Ingeborg dpt.Fest.Omn.Sanct. Moren kalles Anna. Dette er fra gamle notater,og navnes Synneve nevnes ikke her. Mvh. Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Jeg fikk diss informajonene på en tavle, men han som sendte dem til meg må nok ha skrevet feil da. Jeg ser nå at han går direkte fra Erik Myster (f 1669) til Eirik Knutsson Myster f 1609.Hvor har han fått denne personen fra?Jeg burde jo ha tenkt litt når jeg satte dette opp at hun ikke kunne være mor så gammel, der har han nok skrevet feil av.Står det noe om far til Erik Nilsson? Var han kanskje sønn av denne Erik Knutsson som og var på Stmnes bruk nr 3?Til Kenneth: Står det hvem som er foreldra til Kari Johannesdtr Kallestad?Mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Ja si det Kjellaug, kan han forvekslet navnene tro.Jeg har en Nils Erichson Myster i mine papir, han er far til Erich Nielsen Myster. Kan det derfor være en navneforveksling her ute å går kansje? Denne Nils står i de notater jeg har som sønn til Erich Knudsen Møxter. Og jeg skal herved overføre det jeg har om Nils Erichsen. Kirkebøkene for Hamre tar til i 1677. Den 17 okt. 1679 døpes Niels Møxters barn kallet KARI, Nils oppgis til 43 år.Dermed kan en antyde Niels fødd kring 1636. Notat: 1706.dom.Miserricord.(= 2.s.e.påske)' blef graffestet Niels Misters kone Anna,huskone paa Stamnes.En nokså merkelig innføring i en kirkebok.Farens navn er ikke tatt med, ei heller brukets navn. Notat: 1709. dom. Esto Mihi. (Fastelavens-søndag) blef graffestet s.l.(salig) Niels Erichsen Møster, hans alder 73aar og nogle uker. Manntallet for 1665 har Niels Ericksen som 28 aar, bruker 9 mrk.smør-4 R.M.Så var det foreldra til Kari Johannesdtr.Kallestad Johannes Nielsen Kallestad 1692- 1742. Gift 1712 med Martha Sjursdatter Kallestad, henne står det ingen opplysninger om, men der er notert ned forlovernes navn, og barn til ekteparet om det er av interesse. Så et lite spørsmål! Dette jeg søker her er mine 5-6 og7X tippoldeforeldre,hvilken tilknyttning har så du til denne Møksterfamilien? Mvh. Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Takk for opplysningene, Torleif. Han har nok hoppet over en generasjon da, skjønner jeg.Personlig har jeg ikke noen tilknytning til disse menneskene. Men Ole Eriksson Mynster er 6 tippoldefar til min nieses mann og jeg hjelper dem nå ettersom jeg ikke kommer stort videre på mitt eget 'tre'.Mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Min slekt går videre fra Ole Erichsen til hans sønn Knud Olsen Myster Hevig f.1745, og til hans eldste sønn Johannes Knudsen Hevig. På denne siden har jeg endel materiale, til orientering. Mvh Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Aasheim

Det er Brita og Ivar Skre som har skrevet Vaksdalboken (for Stamnes sogn). Det er 2 bøker til i denne serien: Bruvik og Dale sogn. I tillegg en almenn bygdesoge. De kan kjøpes hos Vaksdal kommune, tlf. 56594400. Rimelig pris. Eller du låner de på biblioteket der du bor (via låneavtalen mellom bibliotek)Håkon Aasheim

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Her er rekken jeg nå har fra Olav/Ole Eriksson : 1-Olav Eirikson Myster, sønn av Eirik Nilsson Myster og Dordi Johannesdtr Leiro, ble født i 1699 i Stamnes, Hordaland og døde i 1763 i Stamnes, Hordaland. Olav ble gift med Anna Johannesdtr Ådna, datter av Johannes Mikkelsson Boge og Brita Jensdtr Myster, 25 Sep 1729 i Stamnes kyrkje, Hordaland. Olav ble deretter gift med Kari Johannesdtr Kallestad, datter av Johannes Nilsson Kallestad og Martha Sjursdtr Kallestad, i 1742. 2-Synneva Olsdtr Myster ble født i 1761 i Stamnes,Hordaland. General Notes:Myster bnr. 3, Stamnes sokn. Synneva ble gift med Nils Tomasson Sedalen, sønn av Tomas Nilsson Sedalen og Marta Andersdtr Børdal. 3-Olav Nilsson Sedalen ble født i 1791 i Sedalen, Bruvik og døde i 1877 i Austad, Gjerstad, Haus. Olav ble gift med Anna Nilsdtr Skreien, datter av Nils Bessesson Skreien og Birthe Knutsdtr Vaksdal,i 1818. 4-Niels Olsson Austad ble født i 1819 i Austad, Gjerstad og døde i 1884 i Tunes, Haus. General Notes:I FT 1865 står han oppført som gårdbruker og selveier på Tunæs store. Niels ble gift med Madli/Magdeli Andersdtr Bruvik Indre, datter av Anders Nilsson Helle-[6057] og Helga Nilsdtr Stanghelle. 5-Olina Nilsdtr Tunes ble født i 1857 i Haus og døde i 1953 i Tunes, Haus. Olina ble gift med Andreas Olsson Lindqvist, sønn av Olof Olsson Fall og Kjerstin Andersdotter. 6-Nils Olai Andreasson Lindkvist ble født i 1879 i Tunes, Haus og døde i 1945 i Tunes, Haus. General Notes:Han var bonde og smed. Nils ble gift med Johanna Maria Jonsdtr Hundhamar, datter av Jon Johannesson Hundhamar og Marta Nilsdtr Åsheim, i 1905. 7-Jon Nilsson Lindkvist ble født i 1906 i Hundhamar, Hordaland. General Notes:Budde på Risnes Jon ble gift med Marie Martinsdtr Dyrset, datter av Martin Dyrset og Anna Andersdtr Trengereide. 8-Marion Lindkvist.Marion er min nieses svigermor og også min 6-menning.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Har du fått dokumentert at Synneve er datter til Olav/Ole Erikson? Navnet virker logisk, jeg ser at navnet er blitt brukt senere i familien. Mvh Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Se Kenneth Bratland sin melding over, jeg går ut i fra at dette kommer fra samme bygdebok som ble nevnt.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland

Skifte 15 juni 1763 etter avdøde mann Ole Eriksen Myster. Arvingene var enken Kari Johannesdatter, med laugverge Johannes Hesjedal og barna:Nils Olsen, myndigKnud Olsen, formynder broren Nils OlsenKari Olsdtr., formynder Mikkel Johannessen VevleAnne Olsdtr., formynder Mons Askildsen HesjedalMarie Olsdtr., formynder Hans Mathiassen MysterMarithe Olsdtr., formynder Mons Knudsen ØyeSynneve Olsdtr., formynder Magne Andersen Myster.Det var jordegods i gården Myster, som ble verdsatt til 50 riksdaler. Enken arvet halvparten av dette, men barna delte den andre halvdelen. 24 november 1763 fikk broren Nils Olsen Eikemo skjøte på Myster av sin stemor og søsken.Uansett blir det ikke døpt/født noen Synneve med Ole Myster som far i kirkeboken for Haus 1750-1763. Det blir derimot døpt en Ingeborg med Ole og Kari Myster som foreldre i 1761. Kan denne Ingeborg være identisk med Synneve? Det er ikke umulig at presten kan ha gjort en feil. Det som videre viser seg er at døtrene som arver faren er satt opp i en kronologisk rekkefølge der Kari Olsdtr., født 1734 er eldst og Marithe født 1758 nest yngst. Da står vi igjen med Synneve, som må være født etter 1758.Mvh.Kenneth Bratland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Jeg tror nok Kenneth har den rette løsning. Han jeg siterer fra, nevner denne presten som spesiell.Da han har mange rare innførsel i sin kirkebok. Og enkelte navn stemmer ikke med fakta. Så Ingeborg har nok vært Synneve. Takk for mange gode opplysninger. Mvh Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland

Hvis vi tar utgangspunkt i Knut Olsen Høvik, født Myster 1745:Foreldre:Ole Eriksen Myster (1699-1763) gift 1742 med Kari Johannesdatter Kallestad (1717-etter 1772).Besteforeldre:Erik Nilsen Myster (ca. 1669-1741) gift 1697 med Dordi Johannesdatter Leiro (lever 1723)Johannes Nilsen Stamnes (ca. 1689-1771) gift 1712 med Marta Sjursdatter Kallestad (ca. 1688-1768)Oldeforeldre:Nils Eriksen Myster (ca. 1638-1709) gift med NN (død 1706)Johannes Olsen Leiro (ca. 1633-1700) gift med Synneva Knutsdatter Straume (Modalen), død 1701Nils Nilsen Stamnes (ca. 1652-1737) gift med Dordi Nilsdatter Eide (ca. 1661-1737)Sjur Johannessen Kallestad (ca. 1659-1725) gift med Kari Knutsdatter (ca. 1655-1716)Noen tipp oldeforeldre:Erik Knudsen Myster (ca. 1609-etter 1666) gift med Kari, nevnt 1645Knut Olsen Straume(Modalen), død ca. 1665, gift 1 gang med NN, død før 1645Nils Johannessen Stamnes, død ca. 1664, gift med Haldis Nilsdatter Stamnes, død 1695Johannes Sjursen Kallestad (ca. 1612-1692), gift med NNMvh.Kenneth Bratland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Hjertelig takk for opplysningene, Kenneth-:)Mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Jeg kaller dette imponerende Kenneth. Mvh Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland

For de som er interessert i denne slekten, kan dere gå inn på arkivforumet og lese hvem arvingene til Anna Knutsdatter Berge på Voss var i 1723. Jeg har klart å identifisert hele gjengen. Mvh. Kenneth Bratland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Jeg er ikke så flink til å lete, kunne du tenke deg å sette opp en link? mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.