Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Trond Strandhaug

[#11511] Hvordan få riktig barnefar, Elling Olsen

Recommended Posts

Guest Trond Strandhaug

Johan Ellingsen ble født 1 januar i 1852, døpt i Gamle Aker i Oslo. Faren er oppgitt til Elling Olsen Moren er Elen Anders,husmoder enke og 46 år i 1865 født i Bærum. Hun har flere barn, Anders Johans. ug 23 år Sørkedalhen, Anne Marie Johans. ug 19 år Sørkedalhen, så Johan Ellings. Sørkedalhen 17 år og til sist Elise Ellings. 11 år Sørkedalhen Ved dåpen til Johan står det under anmerkninger, første uekte barn Ved folketellingen i 1865 er det flere Elling Olsen i 'samme trakter' med da Johan blir døpt mener vi å lese at Elling var smed og enkemann Jeg har funnet en kandidat, i folketellingen i 1865, men er han den riktige? Østre Aker. Linderud Aarvold Elling Ols. Smed e 45 m Aker Kan noen hjelpe meg med å oppklare forholdet mvh Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Det hadde vært en tanke å finne Elise Ellingsdatters dåp i kirkeboka. Det er forholdsvis stor sjanse for at Elise har samme far som Johan (som forresten var 13 år i 1865).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond S

Sant nok, Halvor, Johan var 13 år i 1865. Finnes det noen fødselslister som kan fortelle hvem som fikk barn med hvem, eventuelt hvor disse foreldrene kommer fra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Fødselslister er jo det samme som kirkebøker. Der finner du det du spør om.24/3-3/9 1854 Aker Birthe Elise, uekte. Foreldre enkemann arbeidsmann Elling Olsen og enke Elen Andersd., Skøieneie i Vestbygden. Faddere: Hans Olsen, Svend Thorsen, Oline Andersd., Oline Jensd., Marie Olsdt. Lyst for foreldrene i Aker krk.Lysning Aker krk.: Nr. 8: 15-22-29/1 1854 enkem. arb.mand Elling Olsen og enken Elen Andersd., Plassen Holtet af Bogstad.Han: sønn av Ole Andersen og piken Barbro Torgersd., er født Norderhov 29/8 dpt. 4/? 1818, conf. Norderhov 12/10 84 (her må jeg ha skrevet av feil år, kanskje 34) med i... kunnskap, comm... 28/6 44. Forrige kone Anne .... ...., død i Norderhov, hvor han ikke er bundet ved andet? og nytt ekteskap. Brun 31/12 53. Opholdt .... i Ager 9-10 aar. Attest fra skifte fra sorenskriver T/F?..... av 27/7 1854.Hun: datter av Anders Olsen, er født i Bærum og opgives at være 33 år. Forrige mann Johan andreasen død 22/11 og bgr. Ager 2/12 49. Attest for skifte? Forlovere: Anders Nielsen m.p.P. og Ole Andersen m.p.P.Skrevet i margen: (Skal være flyttet til Br.... under Skøyen? ..... ...... Han død Hospitalet 22/11 1854.Det at det var satt kryss over lysningen (kanskje for at det ikke ble noe av ekteskapet) og at filmen er litt mørk gjorde at det var litt problemer med å se hva som sto.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond S

Hjertlig takk Berit. Jeg er blitt fortalt at jordmødrene førte lister over hvilke som fikk barn sammen. Er dette feil?MVHTrond S

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg vet det finnes fødselslister, ikke skrevet av presten, men jeg har ikke sett noen fra så tidlig som 1854. Det betyr ikke at jeg vet om det finnes fra den tiden. De jeg har sett ligger i papirbunker sortert på fødte, døde og gifte tror jeg. Du må bla igjennom alle papirene for det aktuelle stedet. Jeg har ikke funnet at det står noe mere der enn i kirkebøkene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Strandhaug

Hei Berit og hjertlig takk for opplysningene. Håper jeg har skjønt deg rett.Elling Olsen f. 28/8 1818 Komf 4/7 1818 Dør 22.11.1854 Far til E.O var Ole Andersen tidlige gift med Anne nå gift med Barbro. E.O fikk barn med Elen Andersd f. 1819 datter av Anders Olsen. Om foreldrene til E.O og E. A var ca tyve år når barna ble født var foreldrene født omkring århundreskifte.Ole Andersen og Anders Olsen er det mange av, men Barbro Torgersdatter er det mindre av Vi har en i folketellingen for 1801 Buscherud Nordrehoug Torger Andersen Mand 50 Ingbor Olsdtr kone 39 Anders Torgersen Deres børn 13 Anne Torgersd Deres børn 11 Barbroe Torgersd Deres børn 9 Kari Torgersd Deres børn 7 Ole Torgersen Deres børn 4 Elling Torgersen Deres børn 1 Det kan muligens være henne. Det er vel ikke urimelig at hun kaller opp sin sønn etter sin lillebror. Om ovennevnte Barbro er rett, ville hun vært ca 73 år i 1865 og kunne da ha levd. Det forefinnes en Barbro i folketellingen, i Sigdal hun stemmer i år men har mann med annet navn. 'gamlegubben Ole Andersen kunne jo være dør og hun er gift på ny.mvhTrond S

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det er ikke alltid like enkelt å forstå kirkebøker. Du har nok misforstått litt:Ole Andersen og Barbro Torgersdt. fikk sønnen Elling 29/8 og døpt 4/? 1818 i Norderhov. Elling ble konfirmert 12/10 1834 (84)i Norderhov.Han gikk til alters (comm./nadverd) 28/6 44. Elling ble første gang gift med Anne ... som døde på Norderhov. (Jeg vil tro de ble gift rundt 1844, og at hun døde like etter, kanskje barnefødsel? Antatt på grunnlag av at Elling hadde bodd i Aker siden ca. 1844-45.Ved lysning til sitt 2. ekteskap har Elling lagt frem 2 attester. En fra, antagelig prest/kapellan eller lignende, Brun datert 31/12 53, hvor Brun skriver at Elling ikke var blitt gift på nytt i Norderhov så det var ingen ting i veien for et nytt ekteskap. Elling har også lagt frem en skifteattest etter 1.kone fra en sorenskriver viss navn begynner på T eller F. (Alle måtte ha en skifteattest ved inngåelse av senere ekteskap).Elling hadde oppholdt seg i Aker i 9-10 år i 1854, og han døde på Hospitalet 22/11 1854. Et av kirkesognene i Oslo har ordet Hospitalet i navnet sitt. (Lysningene var i januar og han døde i november. Rart de ikke klarte å bli gift i det tidsrommet). Han må vel kanskje ha vært veldig syk veldig lenge.Elen Andersdatter var 33 år i 1854, og da født ca. 1821 i Bærum. Hun var datter av Anders Olsen. Elen hadde først vært gift med Johan Andreasen som døde 22/1 og begravet 2/12 1849 i Aker. Hun også hadde levert skifteattest, men det sto ingen dato på den.Kirkebok for Asker her på DA: Elen Andersdatter f. 10/4 døpt 11/5 1820 Haslum krk. Foreldre Anders Olsen og Martha Erichsd. Fossum.Det var det eneste barnet Anders og Martha fikk etter 1800 i Asker. De ble heller ikke gift i Asker etter 1800. De kan jo også være fra f.eks. Aker. Men dette synes jeg vi har vært borti før.Jeg lurer på om m.p.P. kan bety 'med påholden penn'. Jeg vet ikke for jeg har aldri sett det før.Ang. foreldres alder ved barns fødsel vil jeg tro mødre var ca. 22-42 år, og fedrene ca. fra 28 år. Så det er vanskelig å si foreldrenes alder da man ikke vet om det er første eller siste barn.For å finne hvem som var foreldrene til Elling, må du nok først finne foreldrenes ekteskap. Er du heldig så står det hvilken gård de kommer fra og alder. Er du ekstra heldig så står kanskje navnet til fedrene deres der også.Håper det ble mere forståelig nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Strandhaug

Hei igjen Berit.Jeg lurer fortsatt.Du skriver i ditt inlegg følgene: For å finne hvem som var foreldrene til Elling, må du nok først finne foreldrenes ekteskap.Her er det noen uklarheter for meg.Du skriver tidligere i ditt innlegg at: Ole Andersen og Barbro Torgersdt. fikk sønnen Elling 29/8 og døpt 4/? 1818 i Norderhov. Elling ble konfirmert 12/10 1834 (84)i Norderhov.Dette må vel være ensbetydende at ovennevnte er Ellings foreldre?Det jeg vidre mente i mitt siste innlegg var at Barbro var et relativt 'skjeldent' navn og ser man i folketellingen for 1801 og 1865 finner man ikke mange.Vi har en i folketellingen for 1801 Buscherud Nordrehoug Torger Andersen Mand 50 Ingbor Olsdtr kone 39 Anders Torgersen Deres børn 13 Anne Torgersd Deres børn 11 Barbroe Torgersd Deres børn 9 Kari Torgersd Deres børn 7 Ole Torgersen Deres børn 4 Elling Torgersen Deres børn 1Det jeg mente var at denne Barbro muligens kan være henne. Det er vel ikke urimelig at hun kaller opp sin sønn etter sin lillebror.Om ovennevnte Barbro er rett, ville hun vært ca 73 år i 1865 og kunne da ha levd. Det forefinnes en Barbro Torgersd i folketellingen for 1865, i SigdalHun kan stemme i alder, men har mann med annet navn.Gamlegubben Ole Andersen kunne jo være død og hun gift på ny.Jeg tidfester alderen på Elen Anders på bakgrunn av folketellingen i 1865 der det står at hun er 46 år. Alså født omkring 1819mvhTrond S

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marius Hellerud

Hei!Jeg har ingen forutsetninger for å innvolvere meg i debatten i seg, men forkortelser som m.p.P. eller liknende har jeg sett flere ganger i betydningen med påholden penn, så det er sikkert riktig mening også her!Med hilsen Marius

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Marius, takk for svaret ditt. Jeg følte meg veldig usikker her.Det er ingen som har monopol her, så debattene er åpne for alle. Det er jo det som er så flott, så du kan da gjerne ha innlegg her. Jeg ser det ihvertfall som en fordel om det er flere som kommer med synspunkter, meninger, forslag eller hva det måtte være. Det kan være fort gjort å komme på feil spor, og da er det fint om det er flere som følger med.Trond, om det er riktig Barbro du har funnet i folketellingen vet jeg ikke, men hun ville da ha vært ca. 26/27 år da Elling ble født, og det er jo en alder som kan passe. Men husk det er ikke noe bevis for at det er riktig dame, selv om sannsynligheten er stor. Om vi går ut fra at det er riktig Barbro så er vel muligheten for at hun ble gift, hvis de ble gift da, få år før Elling ble født. Da blir det i det minste et kortere tidsrom å lete gjennom for å finne ekteskapet.Ang. Elen Andersdatters fødsel så fantes det kun 3 Elen Andersdøtre født 1800-78 i Asker. Og bare 1 av dem hadde far med navn Anders Olsen. Så derfor tror jeg det må være Elen f. 1820.Skal prøve å sjekke Norderhov til uka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Norderhov:F. 29/8-4/10 1818 Houg krk. Elling, uekte. Foreldre gift arbeidsm. fra Sørum eie i Hedalsens annex i søndre Valdres, Ole Andersen, som tjenede på Aslachsrud og tp. Barbro Torgersd. Landsenden samme annex .... på Aslachsrud........Klokkerboka: 29/8-4/10 1818 Hougs krk. Elling uekte, Foreldre: arbeidsmand fra Hedalen i Walders, gift mand Ole Andersen, tjenede på Aslagsrud, men nu bortreist og tj.pike Barbro Torgersd. fra samme annex i Walders, tjenede på Aslagsrud nordre, og nu .... tilhold i en plads under samme gård.1.gift 29/12 1843 Norderhoug ungk. Elling Olsen Wees eie, 24 år, far Ole Andersen og Anne Gurine Pedersd. ibid, 22 år, far Peder Abrahamsen. Ikke funnet Anne død 1843-47 Norderhov.Død 22/11-29/11 1854 Aker, fattigliig , arb.m. Elling Olsen, enkemand, 36 år, Vestre Ager Skøyeneiet, døde på Rikshospitalet, årsak vides ei.For slekt til Ole Andersen og Barbro Torgersd. kan du låne fra biblioteket: Valdres 1, Sør Aurdal, av Jon Ola Gjermundsen. Det er 4 bind, A-D, og det er mulig du trenger alle 4.Bd. D(Hedalen), s. 476, Skimten gård: Torger Bjørnsen, nørdre Landsenden 1743-1794 gift med Beret Gudbrandsd. + 1815. Beret 2.gift 1796 Torger Torsen Landsenden søre 1757-1802. 8 barn i 1. ekteskap. Barbro var yngst f. 1787, til Norderhov 1825. Tror ikke jeg ville ta 1825 så nøye.Torger var sønn av Bjørn Olsen nedre Storøydgarden 1699-1766 (bd. B), 2.gift 1735 Beret Torgersd. Midtlandsenden ca. 1713-1782.Dette var bare en liten forkortet smakebit.Ikke funnet noen av dem inn- eller utflyttet Norderhov, men så lette jeg så klart ikke i 1825.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Barbru Torgersdatter som bodde i Sigdal var i følge bygdeboka av Andreas Mørch gift med Peder Olsen og bodde i Skorta. Mørch er ikke sikker på hvor Barbru kom fra, men trur at det kunne være Kolsrudeie (Bråtan). Da var ho i tilfelle datter til Torger Kristensen og 2. kone Kari Steinarsd. Barbru Torgersdatter og Peder Olsen hadde nok ikke barn, det står heller ikke noe om giftermålet. Derfor har de sannsynligvis blitt gift utabygds. Det eneste en foreløpig kan konkludere med, er sannsynligvis at Barbru fra Kolsrudeie ikke var den samme som var i Buskerud i Norderhov 1801.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.