Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Magne Grasto

[#11534] Sverige - 'kyrkoherde'

Recommended Posts

Guest Magne Grasto

Hva vil det si å være kyrkoherde? Hva er det norske navnet på denne stillingen? Denne stilling nevnes i 1805 i Skarstad, Sverige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Kan det være klokker? Klokkeren var også lærer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Berit Knudsen: Ein god regel er å ikkje svara på noko når ein ikkje veit svaret. Resultatet vert ofte til at det vert meir forvirring enn nytte. Det flott å hjelpa, men det føreset at hjelpa verkeleg er til hjelp. (Og ta no ikkje dette for meir enn det er).Kyrkoherde er sokneprest.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Takknemlig for all hjelp jeg, så stor takk til både Jo og Berit!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Etter å ha sjekka med Bonniers svenska ordbok, kan eg presisera litt meir: Ein 'kyrkoherde' er ein prest som er 'chef' for eit pastorat. Eit pastorat utgjer ein eller fleire 'församlingar'. Slik kan ein samanlikna ei 'församling' med eit norsk kyrkjesokn, og eit pastorat med eit prestegjeld, og 'kyrkoherde' med vår norske sokneprest (som jo har eit prestegjeld, ikkje berre eit kyrkjesokn -- sjølv om einskilde prestegjeld utgjer berre eitt sokn).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Dette skal jeg legge meg bak øret, og forsøke å dra det frem ved senere leilighet.Takk enda en gang!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Eg synest kanskje Jo Rune er litt streng. Berit sei ikkje ho veit det svaret. Det er mange tema som er blitt tatt opp her som ikkje hadde funne si løysing om eins kulle venta til nokon var sikre på svaret.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Og det var nettopp difor eg skreiv: (Og ta no ikkje dette for meir enn det er). Litt streng, kan henda, men det er absolutt ikkje vondt meint.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Tror det er viktig å ikke ta alt bokstavelig, det være seg her og hvor som helst ellers for den del. Dessuten vet man vel som slektsforsker at man skal ta alt med en klype salt, og gjerne være litt mer kritisk enn man ellers er.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olle Elm

Hej, När ni nu rett ut att kyrkoherde och sokneprest är detsamma, kanske jag kan bidra med några andra ord/termer som kan vara av intresse i sammanhanget: (jag beskriver här situationen i imperfekt, då detta förmnodligen är mest intressant för oss släktforskare): Den kyrkliga indelningen i Sverige var i stift. Biskopen var chef för stiftet. En mellanställning mellan kyrkoherde och biskop hade prosten, som var en slags gruppledare för ett antal kyrkoherdar. Han var dessutom kyrkoherde för sin egen församling. Ofta fanns ytterligare en präst i församlingen; komministern, även kallad kaplan. Förmodligen påminner organisationen om den ni haft i Norge, men om detta är jag okunnig. Vänligen, Olle Elm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Som jeg skrev til Jo Rune. Det er greit. Jeg tar det ikke ille opp. Man trenger å holdes litt i ørene av og til når man blir for ivrig.Men, av og til gjelder det å få ballen til å rulle, eller så skjer det ingen ting.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.